Atrioventrikulární blok druhého stupně: příznaky, příznaky, diagnóza, léčba, prognóza

Atrioventrikulární (AV) blok druhého stupně nebo srdeční blok druhého stupně je porucha srdečního vedení, při které je zpožděno nebo blokováno vedení síňového impulsu AV uzlem a / nebo jeho svazkem. Lidé se srdečním blokem stupně 2 nemusí mít příznaky nebo mohou pociťovat různé příznaky, jako jsou závratě a mdloby. Blokáda Mobitz typu II může postupovat k úplnému blokování srdce, což vede ke zvýšenému riziku úmrtí.

Na elektrokardiografii nejsou některé P vlny doprovázeny komplexem QRS. AV blok může být trvalý nebo dočasný v závislosti na anatomické nebo funkční poruše ve vodivém systému.

AV blok druhého stupně je klasifikován jako blok Mobitz I nebo Mobitz II. Diagnóza AV bloku druhého stupně Mobitz I a II je založena spíše na elektrokardiografických (EKG) vzorcích než na lokalizaci anatomického místa bloku. Pro správnou správu lidí s AV blokádou druhého stupně je však důležité určit místo blokování ve specializovaném vodivém systému..

Typický atrioventrikulární blok Mobitz I s progresivním pokračováním PR intervalu až do blokády P-vlny. Pauzy jsou vždy menší než součet předchozích 2 bitů, protože PR interval po pauze je vždy zkrácen.

Blok Mobitz I je charakterizován progresivním pokračováním PR intervalu. Nakonec síňový impuls neprojde, nevytvoří se komplex QRS a komory se nestahují. PR interval je nejkratší v prvním klíči v cyklu. Interval R-R se během Wenckebachova cyklu zkracuje.

Mobitz II AV blok je charakterizován náhlým nevodivým síňovým impulsem bez předchozího měřitelného prodloužení doby vedení. Intervaly PR a R-R mezi vedenými zuby jsou tedy konstantní..

Kromě klasifikace Mobitz I a II existují další klasifikace používané k popisu forem AV bloku druhého stupně, jedná se o AV blok 2: 1 a vysoce kvalitní AV blok. Samotnou blokádu AB 2: 1 nelze klasifikovat jako Mobitz I nebo Mobitz II, protože pro analýzu před blokováním je k dispozici pouze 1 PR interval. Lze však zjistit informace o umístění vodivého bloku v rytmickém proužku. Například přítomnost normálního PR intervalu a širokého QRS indikuje přítomnost infranodálního bloku. Oba AV bloky 2: 1 a blok, který zahrnuje 2 nebo více po sobě jdoucích sinusových P vln, se někdy označují jako vysoce kvalitní AV blok. Ve vysoce kvalitním AV bloku jsou některé tahy uvedeny na rozdíl od AV bloku třetího stupně.

Příznaky a symptomy

U pacientů s AV blokádou druhého stupně se příznaky mohou výrazně lišit:

 • Žádné příznaky (častější u lidí s blokádou stupně I, jako jsou sportovci a lidé bez strukturálních onemocnění srdce)
 • závratě nebo synkopa (častější u typu II)
 • Bolest na hrudi, pokud je srdeční blok spojen s myokarditidou nebo ischemií
 • Arytmie, nepravidelný srdeční rytmus
 • Může být přítomna bradykardie
 • Symptomatičtí pacienti mohou mít příznaky hypoperfuze, včetně hypotenze

Diagnostika

K identifikaci přítomnosti a typu AV bloku druhého stupně se používá EKG. Typické nálezy na EKG v AV bloku Mobitz I (Wenckebach) jsou nejčastější formou AV bloku druhého stupně:

 • Před blokováním sinusového impulsu dochází k postupnému postupnému prodlužování PR intervalu
 • K největšímu nárůstu PR obvykle dochází mezi prvním a druhým bitem rámce, v následujících bitech se postupně snižuje
 • Ke zkrácení intervalu PR dochází po zablokování sinusového pulzu za předpokladu, že P-vlna je vedena do komory
 • Při nevodivém spojení vlnou P může dojít k otřesům
 • Pauza nastane po blokované vlně P, která je menší než součet dvou úderů před blokem
 • Během velmi dlouhých sekvencí (obvykle> 6: 5) může být prodloužení PR intervalu nerovnoměrné a minimální až do posledního rytmu cyklu, kdy se náhle výrazně zvětší
 • Akcelerace PR po bloku zůstává základním kamenem diagnostiky bloku Mobitz I, ať už má frekvence typické nebo atypické vlastnosti.
 • Intervaly RR se snižují se zvyšováním PR intervalů

Typické výsledky EKG v AV bloku Mobitz II jsou následující:

 • Po sobě jdoucích bitech se stejným PR intervalem následuje zablokovaná P sinusovka
 • PR interval v prvních hodinách po bloku je stejný jako PR interval před AB blokem
 • Pauza překlenující blokovanou vlnu P je přesně dvojnásobkem délky sinusového cyklu
 • Úroveň bloku, AV uzlu nebo v infranodální zóně (tj. Ve specializovaném vodivém systému His-Purkinje) má prognostickou hodnotu, a to:
 • AV uzlové bloky, které tvoří drtivou většinu bloků Mobitz I, mají příznivou prognózu
 • AV uzlové bloky nenesou riziko přímého postupu do bloku Mobitz II nebo úplného srdečního bloku; pokud však jako příčina AV blokády existuje základní strukturální onemocnění srdce, může se později v nemoci objevit pokročilejší AV blok
 • Infranodální bloky nesou značné riziko progrese do úplného srdečního bloku.

Typické výsledky EKG v AV bloku Mobitz II jsou následující:

 • Po sobě jdoucí zásahy se stejným PR intervalem následuje blokovaná sinusová P vlna
 • PR interval v prvních hodinách po bloku je stejný jako PR interval před AB blokem
 • Pauza překlenující blokovanou vlnu P je přesně dvojnásobkem délky sinusového cyklu

Úroveň bloku, AV uzlu nebo v infranodální zóně (tj. Ve specializovaném vodivém systému His-Purkinje) má prognostickou hodnotu, a to:

 • AV uzlové bloky, které tvoří drtivou většinu bloků Mobitz I, mají příznivou prognózu
 • AV uzlové bloky nenesou riziko přímého postupu do Mobitz II bloku nebo úplného srdečního bloku; pokud však jako příčina AV blokády existuje základní strukturální onemocnění srdce, může se později v nemoci objevit pokročilejší AV blok
 • Infranodální blok může postupovat k úplnému blokování srdce.

Posouzení stability průběhu sinusu je důležité, protože podmínky spojené se zvýšením vagálního nervového tónu mohou vést k současnému zpomalení sinusového a AV bloku, a proto napodobují blokádu Mobitz II. Kromě toho je diagnóza blokády Mobitz II v přítomnosti zkráceného postblokového PR intervalu nemožná..

Pro stanovení diagnózy infranodálního bloku je nutný invazivní záznam jeho vazu; hodnoty EKG pro blok jsou však následující:

 • Blok Mobitz I s úzkým komplexem QRS je téměř vždy umístěn v AV uzlu
 • Normální PR interval s malými přírůstky zpoždění AV vedení může naznačovat infranodální Wenckenbachův blok; velké přírůstky AV vedení však nutně nevylučují infranodální blok Wenckenbach.
 • V přítomnosti širokého komplexu QRS je AV blok nejčastěji infranodální
 • Zvýšení PR intervalu o více než 100 ms přispívá k vytvoření bloku v AV uzlu.

Elektrofyziologická diagnostická studie může pomoci určit povahu bloku a potenciální potřebu permanentního kardiostimulátoru. Takové testování je indikováno u pacientů, u nichž existuje podezření na blokádu v systému Gis-Purkinje, například:

 • Mobitzův blok I druhého stupně se širokým komplexem QRS při absenci příznaků
 • AV blokáda druhého stupně 2: 1 se širokým komplexem QRS bez příznaků
 • Mobitz I. blokáda druhého stupně s případy omdlení z neznámé příčiny.

Další indikace pro elektrofyziologické testování jsou:

 • Přítomnost pseudo-AV bloku a předčasná latentní deaktivace, která může způsobit AV blokádu druhého nebo třetího stupně
 • Podezření na další arytmii jako příčinu příznaků (např. Těch, kteří zůstávají po zavedení kardiostimulátoru symptomatičtí) u lidí s AV blokádou druhého nebo třetího stupně
 • Ve většině případů však další monitorování (monitorování stacionárního rytmu nebo ambulantní monitorování EKG) poskytuje adekvátní diagnostické informace, takže v dnešní době se elektrofyziologické studie zřídka provádějí pouze k hodnocení poruch vedení..

Laboratorní testy k identifikaci možných hlavních příčin jsou následující:

 • Stanovení hladiny elektrolytu, vápníku a hořčíku v séru
 • Hladina digoxinu
 • Studie srdečních biomarkerů u pacientů s podezřením na ischemii myokardu
 • Laboratorní testy spojené s myokarditidou (např. Lyme titry, HIV sérologie, enterovirová polymerázová řetězová reakce [PCR], adenovirová PCR, Chagasovy titry)
 • Studie infekce abscesu ventilového kroužku
 • Test funkce štítné žlázy.

Léčba

Léčba akutního AV bloku typu II Mobitz typu I je následující:

 • U symptomatických pacientů nebo u pacientů s akutní ischemií myokardu nebo infarktem myokardu (IM) je vstup indikován na jednotce s telemetrickou kontrolou a perkutánní stimulační schopností
 • Symptomatičtí pacienti by měli být okamžitě léčeni atropinem a perkutánní stimulací, následovanou transvenózní dočasnou stimulací, dokud další práce nezjistí etiologii onemocnění
 • Atropin by měl být podáván s opatrností pacientům s podezřením na ischemii myokardu, protože se mohou vyskytnout komorové dysrytmie. Atropin zvyšuje vodivost v AV uzlu. Pokud je blok vedení infranodální (například pokud blokuje Mobitz II), zvýšení AV nodálního vedení atropinem pouze zhoršuje zpoždění infodododového vedení a zvyšuje AV blok.

Léčba akutního AV bloku typu II Mobitz II je následující:

 • Aplikace perkutánní a transvenózní stimulace
 • Přiměřené použití kardiostimulátoru pro všechny nové případy blokády Mobitz II
 • Hemodynamicky nestabilní pacienti, kteří nevyžadují pohotovostní kardiologické poradenství, by měli mít na pohotovost pohotovostní přepisovací vodicí drát s potvrzením správné polohy rentgenem hrudníku.

Pokyny doporučují jako indikace pro trvalou stimulaci v AV bloku druhého stupně následující:

 • AV blokáda druhého stupně spojená s poruchami, jako je bradykardie, srdeční selhání a asystolie po dobu 3 sekund nebo déle, když je pacient vzhůru
 • AV blok druhého stupně s neuromuskulárními chorobami, jako je myotonická svalová dystrofie, Erbova dystrofie a atrofie peroneálního svalu, a to iu asymptomatických pacientů (progrese blokády je u těchto pacientů nepředvídatelná); někteří z těchto pacientů mohou vyžadovat implantovatelný kardioverterový defibrilátor
 • Mobitz II. Stupeň se širokými QRS komplexy
 • Asymptomatický Mobitz typu I druhého stupně s blokováním na intra- nebo infra-úrovni, detekovaný během elektrofyziologického testování. Některé elektrofyziologické nálezy bloku Int-His zahrnují HV interval větší než 100 ms, zdvojnásobení HV intervalu po podání prokainamidu a přítomnost oddělených duálních potenciálů na záznamovém katétru.

V některých případech mohou následující pokyny také naznačovat potřebu instalace kardiostimulátoru:

 • Trvalý, symptomatický AV blok druhého stupně po infarktu myokardu, zvláště pokud je spojen s jeho svazkem; AV blokáda vyplývající z okluze pravé koronární arterie obvykle odezní během několika dnů po revaskularizaci ve srovnání s levou přední sestupnou tepnou, což vede k permanentnímu AV bloku
 • Vysoce kvalitní AV blokáda po předním infarktu myokardu.
 • Trvalý AV blok druhého stupně po operaci srdce.

Kontinuální stimulace nemusí být nutná v následujících situacích:

 • Přechodný nebo asymptomatický AV blok druhého stupně po IM, zejména po okluzi pravé koronární arterie
 • AV blokáda druhého stupně u pacientů s drogovou toxicitou, lymskou boreliózou nebo spánkovou hypoxií
 • Kdykoli se očekává, že korekce základní patologie vyřeší AV blok druhého stupně
 • AV blokáda může nastat po implantaci aortální chlopně transcatheterem. Jedná se o relativně novou technologii a neexistují dostatečné důkazy, které by vedly k terapii pacienta v této situaci. V některých případech může být rozumným a bezpečným přístupem, v závislosti na typu implantované chlopně, vlastnostech základního EKG, rozsahu a umístění kalcifikace aortální chlopně a komorbiditách pacienta může být implantace permanentního kardiostimulátoru mimo obvyklá kritéria..

Předpověď

Povaha blokády určuje prognózu. AV uzlové bloky, které tvoří převážnou většinu bloků Mobitz I, mají příznivou prognózu, zatímco infranodální blok, jako je Mobitz I nebo Mobitz II, může postupovat k dokončení bloku s horší prognózou. Blokování Mobitz I AB však může být významně symptomatické. Když dojde k blokování Mobitz I během akutního infarktu myokardu, zvyšuje se úmrtnost. vagálně zprostředkovaná blokáda, obvykle benigní z hlediska úmrtnosti, ale může vést k závratím a mdlobám.

AV blokáda Mobitz I druhého stupně není spojena se zvýšeným rizikem vážných následků nebo úmrtí při absenci organického srdečního onemocnění. Kromě toho neexistuje žádné riziko progrese do Mobitz II bloku nebo úplného srdečního bloku. Riziko progrese do úplného srdečního bloku je však významné, pokud je úroveň bloku ve specifickém vodivém systému His-Purkinje..

Blokáda Mobitz typu II s sebou nese riziko progrese do úplné blokády srdce, a je proto spojena se zvýšeným rizikem úmrtnosti. Kromě toho je spojen s infarktem myokardu a všemi souvisejícími riziky. Blokáda Mobitz II může vyvolat Stokes-Adamsovy synkopické útoky. Blok Mobitz I, lokalizovaný v systému Gis-Purkinje, je spojen se stejnými riziky jako bloky typu II.

Co je AV blokáda 2. stupně

Vysokoškolské vzdělání:

Kubanská státní lékařská univerzita (KubSMU, KubGMA, KubGMI)

Úroveň vzdělání - specialista

Další vzdělávání:

"Kardiologie", "Kurz zobrazování kardiovaskulárního systému magnetickou rezonancí"

Výzkumný ústav kardiologický. A.L. Myasnikova

„Kurz funkční diagnostiky“

NTSSSH je. A. N. Bakuleva

„Kurz klinické farmakologie“

Ruská lékařská akademie postgraduálního vzdělávání

„Nouzová kardiologie“

Kantonální nemocnice v Ženevě, Ženeva (Švýcarsko)

„Kurz terapie“

Ruský státní lékařský institut Roszdrav

U přechodného AV bloku 2. stupně je částečně narušeno vedení elektrického impulsu z předsíní do komor. Atrioventrikulární blok se někdy vyskytuje bez viditelných příznaků, může být doprovázen slabostí, závratěmi, anginou pectoris a v některých případech ztrátou vědomí. AV uzel je součástí systému srdečního vedení, který zajišťuje konzistentní kontrakci síní a komor. Když je AV uzel poškozen, elektrický impuls se zpomalí nebo vůbec nedorazí a v důsledku toho dojde k poruše orgánu.

Příčiny a stupeň onemocnění

Atrioventrikulární blokáda stupně 2 se může objevit také u zdravých trénovaných jedinců. Tento stav se vyvíjí během odpočinku a mizí fyzickou námahou. Nejcitlivější k této patologii jsou starší lidé a lidé s organickými srdečními chorobami:

 • ischemická choroba;
 • infarkt myokardu;
 • srdeční choroba;
 • myokarditida;
 • nádor srdce.

Někdy se onemocnění vyvíjí na pozadí předávkování léky, méně často se objevuje vrozená patologie. Chirurgické zákroky mohou způsobit atrioventrikulární blokádu: zavedení katétru do pravého srdce, výměna chlopně, orgánový plast. Nemoci endokrinního systému a infekční nemoci přispívají k rozvoji blokády 2. stupně.

V medicíně je atrioventrikulární blokáda rozdělena na 3 stupně. Klinický obraz v 1. stadiu onemocnění nemá výrazné příznaky. V tomto případě dochází ke zpomalení průchodu impulzů v oblasti orgánu.

Stupeň 2 je charakterizován zpomalením a částečným průchodem sinusových impulsů, v důsledku čehož komory nedostávají signál a nejsou vzrušeny. V závislosti na stupni ztráty impulsu existuje několik možností blokády 2. stupně:

 1. Mobitz 1 - charakterizovaný postupným prodlužováním P-Q intervalu, kde poměr P vln a QRS komplexů je 3: 2, 4: 3, 5: 4, 6: 5 atd..
 2. Další možnost - Mobitz 2 - se vyznačuje neúplnou blokádou s konstantním intervalem P-Q. Po jednom nebo dvou impulsech se vodivost systému zhorší a třetí signál již nebude přijímán.
 3. Možnost 3 znamená vysoký stupeň blokády 3: 1, 2: 1. Při diagnostice na elektrokardiogramu vypadne každý druhý neprocházející impuls. Tento stav vede pacienta ke zpomalení srdeční frekvence a bradykardii..

AV blokáda (stupeň 2) s dalším zhoršením vede k úplnému zablokování, když do komor neprochází žádný impuls. Tento stav je typický pro onemocnění 3. stupně..

Příznaky a léčba

Příznaky patologie se vyvíjejí na pozadí vzácného srdečního rytmu a poruch oběhu. Kvůli nedostatečnému průtoku krve do mozku dochází k závratím, pacient může na chvíli ztratit vědomí. Pacient cítí vzácné silné třesy na hrudi, puls se zpomaluje.

Při hodnocení stavu pacienta odborník zjistí, zda předtím utrpěl infarkt, kardiovaskulární onemocnění, seznam užívaných léků. Hlavní výzkumnou metodou je elektrokardiografie, která umožňuje zachytit a graficky reprodukovat práci srdečního systému. Denní Holterovo monitorování umožňuje posoudit stav pacienta v klidu as malou fyzickou námahou.

Další studie jsou prováděny pomocí echokardiografie, multislice výpočetní kardiografie a magnetické rezonance.

Pokud se AV blokáda (stupeň 2) objeví poprvé, je pacientovi předepsán léčebný postup. Všechny léky, které zpomalují vedení impulsu, jsou zrušeny. Předepisujte prostředky, které zvyšují srdeční frekvenci a blokují vliv nervového systému na sinusový uzel. Mezi tyto léky patří: Atropin, Isadrin, Glukagon a Prednisolon. V případě chronického průběhu onemocnění jsou navíc předepsány Belloid, Corinfar. Teopek se doporučuje těhotným ženám a osobám s epilepsií. Dávka je předepsána lékařem v závislosti na stavu pacienta.

Dlouhodobé srdeční selhání podporuje zadržování tekutin v těle. Chcete-li vyloučit přetížení, užívejte diuretika Furosemid, Hydrochlorothiazid.

Těžká forma onemocnění s AV blokádou 2. stupně Mobitz typu 2 vyžaduje radikální léčbu. Za tímto účelem se provádí operace instalace kardiostimulátoru - zařízení, které řídí rytmus a srdeční frekvenci. Indikace pro operaci:

 • klinický obraz stavu pacienta s častými mdlobami;
 • AV blok (stupeň 2) Mobitz typu 2;
 • Morgagni-Adams-Stokesův útok;
 • srdeční frekvence nižší než 40 úderů za minutu;
 • srdeční selhání s frekvencí delší než 3 sekundy.

Moderní medicína používá nejnovější přístroje, které fungují na vyžádání: elektrody uvolňují pulsy pouze tehdy, když srdeční frekvence začne klesat. Operace způsobuje minimální poškození a je prováděna v lokální anestezii. Po instalaci stimulátoru se pacientovi normalizuje puls, bolest zmizí a zdravotní stav se zlepší. Pacienti musí dodržovat všechny pokyny lékaře a navštívit kardiologa. Doba trvání zařízení je 7-10 let.

Prognóza a prevence nemoci

V chronickém průběhu patologie jsou možné závažné komplikace. U pacientů se objeví srdeční selhání, onemocnění ledvin, arytmie a tachykardie, existují případy infarktu myokardu. Špatné prokrvení mozku vede k závratím a mdlobám a může narušit intelektuální aktivitu. Útok Morgagni-Adams-Stokese se pro člověka stává nebezpečným, jehož příznakem je horečka, zblednutí kůže, nevolnost a mdloby. V takových případech potřebuje pacient naléhavou pomoc: masáž srdce, umělé dýchání, volání k resuscitaci. Útok může vést k zástavě srdce a smrti.

Prevence onemocnění spočívá v včasné léčbě srdečních patologií, hypertenze a kontrole hladiny cukru v krvi. Je třeba se vyvarovat stresu a nadměrné námahy.

S AV blokádou druhého stupně je zakázáno:

 • věnovat se profesionálnímu sportu;
 • být vystaven nadměrné fyzické námaze;
 • kouření a pití alkoholu;
 • po zavedení kardiostimulátoru se vyvarujte elektrických a elektromagnetických polí, fyzioterapie a poranění hrudníku.

Plánovaný průchod elektrokardiogramu pomůže identifikovat onemocnění v raných stádiích a provést konzervativní léčbu, která přispěje k úplnému uzdravení člověka a jeho návratu k normálnímu životnímu stylu..

AV blok a charakteristické rysy na 2. stupni

Atrioventrikulární blok (AV blok) je porušení vedení rytmu, charakterizované abnormálním šířením elektrického impulsu z předsíní do komor.

Taková srdeční porucha může vést k významným hemodynamickým následkům, díky nimž je diagnostika a léčba tohoto stavu naléhavá..

Nejvyšší klinický význam mají atrioventrikulární bloky vysokého (2 a 3) stupně..

 • Příčiny
 • Klasifikace
 • Klinický obraz AV - blokáda 2. stupně
 • Diagnostika
 • AV terapie - blokáda 2. stupně
 • Léčba syndromu Morgagni-Adams-Stokes

Příčiny

Etiologické faktory vedoucí k výskytu atrioventrikulárního bloku jsou následující:

 1. Funkční: autonomní dysfunkce, psychoemočné přetížení, reflexní vliv v patologii vnitřních orgánů.
 2. Koronární: ischemická choroba srdeční, myokarditida, srdeční vady, kardiomyopatie, Levyho a Lenegraova choroba.
 3. Toxický: předávkování adrenotropními léky (beta-blokátory), chemikáliemi (alkohol, soli těžkých kovů), endogenní intoxikace spojená s patologií vnitřních orgánů (žloutenka, selhání ledvin).
 4. Nerovnováha elektrolytů: hyperkalemie, hypermagnezémie.
 5. Hormonální dysfunkce: menopauza, hypotyreóza.
 6. Vrozené poruchy atrioventrikulárního vedení.
 7. Mechanické: poranění srdce.
 8. Idiopatické.

Klasifikace

Podle povahy blokády:

 1. Přechodný (přechodný).
 2. Přerušovaný (přerušovaný).
 3. Chronické (trvalé).

První typ patologie se často vyskytuje u infarktu myokardu dolní stěny, který je spojen se zvýšeným tónem nervu vagus.

V závislosti na lokalizaci léze ve vodivém systému se rozlišují následující typy atrioventrikulární blokády:

 1. Proximální (na úrovni síní, AV - uzel).
 2. Distální (jeho svazek).

Druhý typ je považován za prognosticky nepříznivou formu poruchy rytmu.

Je obvyklé rozlišovat 3 stupně patologie:

 1. 1 je charakterizován pomalým vedením elektrického impulzu na kterékoli části vodivého systému.
 2. U 2 dochází k postupnému nebo neočekávanému zablokování jednoho a méně často dvou nebo tří impulsů.
 3. Stupeň 3 představuje úplné zastavení vedení budicí vlny a funkční schopnost kardiostimulátorů řádu 2-3.

Spolu s tím je stupeň 2 rozdělen na 2 typy - Mobitz 1 a Mobitz 2, jejichž vlastnosti budou popsány níže..

Klinický obraz AV - blokáda 2. stupně

Klinické projevy AV blokády závisí na jejím typu, přítomnosti doprovodné patologie, míře poškození vodivého systému. Může se pohybovat od asymptomatického až po ztrátu vědomí s nástupem záchvatového syndromu. Pacienti s atrioventrikulárním blokem typu 2 nemají ve většině případů příznaky.

Lze jej považovat za vedlejší účinek beta blokátorů, některých antagonistů vápníku a digitalisových léků.

Tuto patologii lze často pozorovat u pacientů s akutním infarktem myokardu ve spodní stěně. Funkční porucha AV - vedení typu Mobitz 1 je pozorována u mladých lidí během spánku, sportovců.

Atrioventrikulární blok typu 2 je považován za nepříznivější, který často doprovází akutní infarkt myokardu v přední stěně..

Pacienti si stěžují na bolest za hrudní kostí, zpomalení a arytmie srdce, dušnost, celková slabost.

V důsledku snížení srdeční frekvence, snížení minutového objemu krevního výdeje trpí mozková cirkulace, která se projeví jako závratě, zmatenost, mdloby.

V závažných případech je taková porucha rytmu doprovázena ztrátou vědomí s nástupem klonických záchvatů, která je charakterizována změnou barvy kůže (cyanóza), snížením krevního tlaku a mělkým dýcháním.

Diagnostika

Porušení vedení impulsu je diagnostikováno na základě stížností, anamnézy, fyzikálního vyšetření, laboratorního a instrumentálního vyšetření.Hlavní stížností pacientů s atrioventrikulárním blokem je bradykardie a nepravidelný puls. Z anamnézy můžete zjistit údaje o provokujících faktorech (stres, těžká fyzická aktivita), přítomnosti chronických onemocnění, léčbě některými léky. Během vyšetření upoutá pozornost vzácný nepravidelný puls, na krčních žilách je auskultativně stanovena samostatná velká pulzní vlna periodicky hlasitým prvním tónem.

Elektrokardiografie a 24hodinové Holterovo monitorování zůstávají zlatým standardem pro diagnostiku poruch rytmu. AV - blokáda 2. stupně na pásce kardiogramu má následující charakteristické rysy

 1. postupné prodlužování P-Q intervalu, přerušené prolapsem komorového (QRS) komplexu se zachovanou P vlnou;
 2. po ztrátě komplexu se zaznamená normální interval P-Q, po kterém následuje opakování prodloužení;
 3. sinusový rytmus a často špatný.
 4. Mobitz 2:
 5. pravidelný nebo chaotický prolaps komorového komplexu se zachováním P vlny;
 6. interval P-Q je normální nebo se zvyšuje bez tendence k postupnému prodlužování;
 7. někdy expanze a deformace komorového komplexu;
 8. sinusový rytmus, ale ne vždy správný.

V případě přechodné blokády je denní monitorování Holteru více informativní..

Dále se provádí laboratorní (obecné testy krve a moči, biochemie krve, výzkum hormonálního stavu) a instrumentální (ultrazvuková diagnostika, scintigrafie, koronární angiografie) vyšetření, které umožňuje zjistit porušení vnitřních orgánů, detekovat strukturální anomálie srdce vedoucí k arytmiím.

AV terapie - blokáda 2. stupně

Léčba závisí na typu blokády, závažnosti stavu pacienta, etiologických příčinách onemocnění.

Rozlišují se následující metody terapie:

 1. Léky.
 2. Electropulse.

Lékařská taktika zahrnuje použití prostředků k obnovení rytmu.

V případě AV blokády je univerzálním lékem atropin.

Nejúčinnější je však instalace trvalého nebo dočasného kardiostimulátoru. Častěji je taková taktika nezbytná u Mobitze 2, kdy u pacientů s typem 1 jsou většinou pacienti dynamicky sledováni.

Pro úspěšnou léčbu patologie je nutné identifikovat příčinu poruchy rytmu a přijmout opatření k jejímu odstranění různými metodami..

Terapie Morgagni-Adams-Stokesova syndromu

Útok Morgagni-Adams-Stokes v životě pacienta může být první a poslední, proto tento stav vyžaduje poskytnutí nouzových resuscitačních opatření následující povahy:

 1. Dejte pacientovi vodorovnou polohu se zvednutou hlavovou částí.
 2. Zajistěte průchodnost dýchacích cest, venózní přístup.
 3. Monitorujte důležité funkce.
 4. Podle pokynů je zajištěn přívod kyslíku.
 5. Intravenózní injekce atropinu v doporučené dávce.
 6. Provádění elektrické impulsní terapie za přítomnosti vhodného vybavení.
 7. Dodání pacienta do nemocnice.

Vrozená nebo získaná atrioventrikulární blokáda: stupeň vývoje onemocnění, léčba

Ošetření není vždy nutné. V raných fázích se zotavení vůbec neprovádí, je indikováno dynamické pozorování.

Jak postupuje, je předepsána léková terapie. Trvání celého vývojového cyklu odchylky je přibližně 3–10 let.

Příznaky začínají mnohem dříve než terminální fáze. Jsou docela výrazné. Proto je čas na diagnostiku a léčbu..

Veškeré činnosti jsou prováděny pod dohledem kardiologa a případně souvisejících odborných specialistů.

Klasifikace AV bloků

Rozdělení se dělí na tři důvody.

V závislosti na povaze toku:

 • Ostrý. Je to relativně vzácné, vzniká v důsledku závažných vnějších faktorů. Zranění, zvracení, prudká změna polohy těla, průběh somatických patologií, to vše jsou okamžiky vývoje procesu. Rizika srdeční zástavy jsou největší. Oprava stavu a stabilizace pacientů se provádí ve stacionárních podmínkách pod dohledem skupiny lékařů.
 • Chronická forma. Diagnostikuje se v každém druhém případě z celkového množství AV blokád. Je to odlehčená verze. Projevy jsou minimální, pravděpodobnost smrti také není vysoká. Obnova se provádí plánovaným způsobem. Léčba je lékařská nebo chirurgická, v závislosti na stupni.

Podle stupně narušení funkční aktivity vláken:

 • Kompletní AV blok. Vedení elektrického impulsu ze sinusového uzlu do atrioventrikulárního uzlu vůbec chybí. Výsledkem je srdeční zástava a smrt. Jedná se o urgentní stav, který je v podmínkách intenzivní péče eliminován..
 • Částečná blokáda antrioventrikulárního uzlu. Je to jednodušší, tvoří většinu klinických případů. Je však třeba si uvědomit, že postup může být náhlý, ale je to relativně vzácné..

Proces je možné rozdělit podle doby trvání kurzu:

 • Trvalá blokáda. Jak název napovídá, sám se nevylučuje.
 • Přechodný (přechodný). Epizoda trvá od několika hodin do několika týdnů nebo dokonce měsíců.
 • Paroxysmální nebo paroxysmální. Doba trvání asi 2-3 hodiny.

Čtyři stupně závažnosti

Obecně přijímaná klinická klasifikace je založena na závažnosti kurzu. Podle toho nazývají 4 fáze vývoje procesu.

Stupeň 1 (snadný)

Vyskytuje se na pozadí jiných srdečních a extrakardiálních patologií. Projevy subjektivního plánu jsou minimální nebo zcela chybí. Na úrovni diagnostických technik jsou na obrázku EKG malé odchylky.

Obnova je možná do 6-12 měsíců, ale není to vždy nutné. Ukázáno je podle potřeby dynamické pozorování - užívání léků.

2 stupně (střední)

Dále se dělí na 2 typy, v závislosti na elektrokardiografických datech.

 • AV blok 2 stupně Mobitz 1 je charakterizován postupným prodlužováním PQ intervalu. Příznaky jsou také neobvyklé. Existují minimální projevy, které jsou prakticky neviditelné, pokud nezatěžujete tělo. Provokativní testy jsou poměrně informativní, ale mohou být zdraví škodlivé a dokonce i pro život. Léčba je identická, s větším důrazem na léky.
 • AV blok 2 stupně Mobitz 2 je určen prolapsem komorových komplexů, což naznačuje neúplnou kontrakci srdečních struktur. Příznaky jsou proto mnohem jasnější, je už těžké si toho nevšimnout.

Stupeň 3 (vyslovuje se)

Je určena výraznými odchylkami v práci svalového orgánu. Změny na EKG lze snadno identifikovat, projevy jsou intenzivní - arytmie nastává jako zpomalení kontrakcí.

Taková znamení neveští nic dobrého. Na pozadí komplexních organických vad dochází k oslabení hemodynamiky, tkáňové ischemii, v počáteční fázi je možné selhání více orgánů.

4 stupně (terminál)

Určeno úplnou blokádou, srdeční frekvence je 30-50. Jako kompenzační mechanismus se komory začnou stahovat ve svém vlastním rytmu, existují oddělené oblasti excitace.

Všechny kamery pracují svým vlastním způsobem, což vede k fibrilaci a předčasným komorovým rytmům. Nejpravděpodobnějším scénářem je smrt pacienta.

Klinické klasifikace se používají k identifikaci konkrétního typu onemocnění, stadia, stanovení taktiky terapie a diagnostiky.

Co je

Za normálních okolností se impuls generovaný v sinusovém uzlu pohybuje po síňových drahách a vzrušuje síně. Poté vstupuje do atrioventrikulárního (AV), tj. Do atrioventrikulárního uzlu, ve kterém rychlost jeho vedení prudce klesá. To je nezbytné, aby byl síňový myokard zcela uzavřen a krev vstoupila do komor. Poté elektrický signál jde do myokardu komor, kde způsobuje jejich kontrakci..

S patologickými změnami v AV uzlu způsobenými srdečními chorobami nebo napětím autonomního nervového systému se průchod signálu skrz něj zpomaluje nebo úplně zastaví. Existuje blok vedení z síní do komor. Pokud impulsy stále procházejí do komorového myokardu, jedná se o neúplný atrioventrikulární blok..

Úplná blokáda je pro zdraví mnohem nebezpečnější, když se síně normálně stahují, ale do komor nepronikne jediný impuls. Posledně jmenovaní jsou nuceni „připojit záložní zdroje“ impulsů ležící pod AV připojením. Tyto kardiostimulátory pracují na nízké frekvenci (30 až 60 za minutu). Při této rychlosti nemůže srdce poskytnout tělu kyslík a objevují se klinické příznaky patologie, zejména mdloby.

Frekvence AV bloku se zvyšuje s věkem. Úplné zablokování je pozorováno hlavně u lidí starších 70 let, u 60% - u mužů. Může to být vrozené a poměr dívek a chlapců je pak 3: 2.

Příčiny AV bloku 1. stupně

Jedná se hlavně o vnější faktory. Může je vyloučit sám pacient se vzácnými výjimkami..

 • Intenzivní fyzická aktivita, nadměrná aktivita. Existuje fenomén jako sportovní srdce. Poruchy vedení jsou výsledkem vývoje srdečních struktur. Tyto důvody představují až 10% všech klinických situací. Ale taková diagnóza může být stanovena po dlouhodobém pozorování a vyloučení organických patologií..
 • Přebytek léků. Srdeční glykosidy, psychotropní léky, blokátory kalciových kanálů, spazmolytika, myorelaxancia, narkotická analgetika, kortikosteroidy.
 • Porušení procesů inhibice nervového systému. Relativně neškodný faktor. Obvykle je součástí komplexu příznaků onemocnění.

Důvody blokády 2-3 stupně

Mnohem vážnější. Mezi možné faktory patří:

 • Myokarditida Zánětlivá patologie svalových vrstev orgánu infekční nebo autoimunitní (méně často) geneze. Nastává jako důsledek ve většině případů.

Nemocniční léčba, klinický obraz je živý. Strašná komplikace - destrukce komor je určena v každém desátém případě.

Zejména bez speciálních antibakteriálních a podpůrných účinků.

 • Infarkt. Akutní porušení trofismu srdečních struktur. Vyskytuje se v jakémkoli věku, zejména u starších pacientů. Také na pozadí současné ischemické choroby srdeční, jako komplikace.

Končí nekrózou kardiomyocytů (srdečních buněk), nahrazením aktivní tkáně jizvou. Není schopen uzavřít smlouvu a provést signál. Proto AV blok.

V závislosti na rozsahu můžeme hovořit o závažnosti. Čím více struktur bylo poškozeno, tím nebezpečnější byly následky.

Komplikace masivního infarktu jsou popsány v tomto článku, příznaky stavu před infarktem jsou zde, příčiny a rizikové faktory zde.

 • Revmatismus. Autoimunitní proces, který ovlivňuje myokard. Výsledkem je dlouhodobá celoživotní udržovací léčba.

Je možné zpomalit ničení, zabránit relapsům, ale úplná likvidace je nepravděpodobná.

Spuštěný jev končí poškozením Jeho svazků a porušením vodivosti.

 • Ischemická choroba. Ze své podstaty je podobný infarktu, ale proces nedosahuje určitého kritického množství, protože zásoba krve stále zůstává na přijatelné úrovni. Bez léčby však nekróza svalové vrstvy na sebe nenechá dlouho čekat. To je logický závěr ischemické choroby srdeční.
 • Koronární nedostatečnost. V důsledku aterosklerózy se zúžením nebo okluzí odpovídajících tepen napájejících srdeční struktury. K projevům dochází v pozdějších fázích. Blokáda je jedním z organických porušení. Přečtěte si více o koronární nedostatečnosti zde.
 • Kardiomyopatie. Obecný název skupiny procesů. Vyskytuje se v důsledku závažných somatických patologií.

Podstata spočívá v dystrofii svalové vrstvy srdce. Snižuje se kontraktilita, signál přes poškozené tkáně se provádí horší než v normální poloze.

Následkem je oslabení hemodynamiky, ischemie, selhání více orgánů. Typy kardiomyopatie, příčiny a léčba jsou popsány v tomto článku..

Přítomnost patologických stavů nadledvin deficitního typu, štítné žlázy, krevních cév, včetně aorty, také ovlivňuje.

Seznam pokračuje. Existuje názor na účast na procesu dědičného faktoru. Zda je to pravda nebo ne, není zcela jasné. V posledních letech byla role genetické složky aktivně studována.

Proč k porušení dochází?

Existuje mnoho různých podmínek, které mohou narušit vedení elektrického impulsu myokardem. Nemůžeme vždy přesně určit příčinu tohoto jevu. Často můžeme jen předpokládat, proč došlo k blokádě, a pokusit se zpomalit postup procesu.
V klinické kardiologii je obvyklé rozlišovat dvě skupiny poruch srdečního vedení a excitability:

 • Srdeční, to znamená způsobené patologickými procesy probíhajícími v srdečním svalu. Může to být ischemická choroba srdeční (ICHS) nebo infarkt myokardu, zánětlivá onemocnění, kardiomyopatie. Zdrojem problému jsou často vrozené a získané vady srdečních chlopní. Porucha vodivého systému může být způsobena traumatem tkáně během operace..
 • Nekardiální - příčina takových poruch spočívá mimo myokard. Nejčastěji se musíme vypořádat s endokrinními chorobami - diabetes mellitus a patologie štítné žlázy. Z možných důvodů je také třeba zdůraznit hypertenzi, chronickou bronchitidu, astma a další stavy vedoucí k rozvoji hypoxie. U žen je selhání často zaznamenáno během těhotenství s nástupem menopauzy..

Je důležité si uvědomit: výskyt blokády není vždy spojen s organickými změnami myokardu nebo závažnými nekardiálními chorobami. Srdeční selhání může být dočasné kvůli stresu nebo cvičení. Povahu porušení můžete zjistit prohlídkou pacienta..

Příznaky v závislosti na stupni

Klinický obraz závisí na stadiu patologického procesu.

Projevy zcela nebo převážně chybí. Pacient se cítí normálně, v životě nejsou žádné abnormality.

Poruchy funkčního plánu lze zjistit pouze na základě výsledků elektrokardiografie. Často se jedná o náhodný nález, je objeven jako preventivní prohlídka osoby.

Možná mírná dušnost s intenzivní fyzickou aktivitou (práce, běh, vyčerpávající sportovní aktivity).

Atrioventrikulární blokáda stupně 1 je klinicky příznivá. Pokud bude detekována včas, existuje šance na úplné vyléčení bez následků..

 • Bolesti na hrudi neznámého původu. Vyskytují se ve většině případů. Toto je nespecifické znamení. Délka epizody není delší než několik minut.
 • Dýchavičnost na pozadí intenzivní fyzické námahy. V klidném stavu není.
 • Slabost, ospalost, nedostatek výkonu. Možná letargická, neochota dělat cokoli.
 • Bradykardie. Změna srdeční frekvence směrem dolů. Ještě to nehrozí.
 • Dušnost s malou fyzickou aktivitou. I při jednoduché chůzi.
 • Bolest hlavy. Určeno ischemickými poruchami v mozkových strukturách. Délka se pohybuje od několika minut do hodin nebo dokonce dnů. Je nutné oddělit se od migrény.
 • Závrať. Až do nekoordinace pohybů, neschopnosti navigovat v prostoru.
 • Arytmie u několika typů najednou. Zpomalení srdeční činnosti sousedí se změnou časových intervalů mezi kontrakcemi.
 • Mdloby.
 • Snížení krevního tlaku na kritické úrovně.
 • Prudký pokles srdeční frekvence.

Všechny tři výše uvedené příznaky jsou součástí struktury takzvaného Morgagni-Adams-Stokesova syndromu. Toto je lékařská pohotovost. Trvá několik minut, ale přináší obrovské nebezpečí pro život..

Možné zranění, mrtvice, srdeční infarkt nebo zástava srdce. Pokud k takovému projevu dojde, je nutná chirurgická léčba, jejíž podstatou je implantace kardiostimulátoru.

Ne vždy se jí říká. Jedná se o variaci předchozí, ale je definována ještě závažnějšími příznaky. Všimněte si masivních organických poruch ve všech systémech.

Smrt s blokádou av. Stupně 4. stupně se stává nevyhnutelnou, je to otázka času. Abyste však tímto způsobem zahájili patologii, musíte se pokusit vědomě ignorovat všechny signály svého vlastního těla..

Příznaky nemoci

Pro srdeční blok jsou typické příznaky typické pro velkou většinu srdečních onemocnění:

 • slabost, únava, snížený výkon;
 • problémy s pamětí a pozorností;
 • dušnost při minimální námaze;
 • opakující se bolest v oblasti srdce;
 • sklon k otokům;
 • bolesti hlavy;
 • závratě a sklon k mdlobám.

Sinoatriální blok se obvykle projevuje standardními příznaky s 2-3 stupni poruchy vedení. Zbývající možnosti (ventrikulární blok, síňový blok, atrioventrikulární blok) vedou k závažným poruchám oběhu s výrazným stupněm poruchy vedení. Aby se zabránilo život ohrožujícím situacím, je nutné co nejdříve identifikovat patologii vodivého systému a zahájit léčbu srdeční patologie.

Diagnostické metody

Léčba osob s odchylkami ve vodivosti srdečních struktur - pod dohledem kardiologa. Pokud je proces komplikovaný a má nebezpečný charakter - specializovaný chirurg.

Přibližný návrh průzkumu zahrnuje následující prvky:

 • Pohovor s pacientem ohledně stížností, jejich věku a trvání. Objektivizace a fixace příznaků.
 • Užívání anamnézy. Včetně rodinné historie, definice životního stylu, špatných návyků a dalších. Zaměřeno na včasnou identifikaci zdroje problému.
 • Měření krevního tlaku. Na pozadí probíhajícího procesu, do druhé fáze nebo ještě více do třetí, jsou pravděpodobné skoky krevního tlaku. Je obtížné zachytit takový stav pomocí rutinní techniky..
 • Holter monitorování denně. Informativnější způsob. Krevní tlak a srdeční frekvence se hodnotí každou půl hodinu nebo častěji, v závislosti na programu. Pro zlepšení přesnosti lze opakovat několikrát.
 • Elektrokardiografie. Umožňuje identifikovat funkční poruchy srdce. Hraje klíčovou roli při včasné diagnostice.
 • EFI. Upravená verze předchozího průzkumu. Je však invazivní. Přes femorální tepnu je zavedena speciální sonda. Posuzuje se aktivita jednotlivých částí srdečních struktur. Docela tvrdý výzkum, ale někdy neexistují žádné alternativy.
 • Echokardiografie. Za účelem identifikace organických porušení. Klasickou variantou v důsledku dlouhého průběhu blokády je kardiomyopatie různé závažnosti.
 • Krevní test. Pro hormony, obecné a biochemické. Pro komplexní posouzení stavu těla, zejména endokrinního systému a metabolismu obecně.

Pokud je to nutné, pokud předchozí metody nedávají odpovědi na otázky, použije se CT, MRI, koronografie, radioizotopový výzkum. Rozhoduje skupina předních odborníků.

První pomoc při útoku

Blokační útok vyžaduje okamžité opatření. Je nutné zavolat záchranný tým, ale ještě před příjezdem lékařů je pacientovi poskytnuta první pomoc.

Osoba je položena na záda, pod hlavu je položen polštář. Ke zmírnění stavu můžete podávat izadrin, jednu tabletu pod jazyk. Pokud pacient ztratil vědomí, pomůže mu umělé dýchání a stlačení hrudníku přivést ho zpět k rozumu..

Tým záchranné služby přijme následující opatření:

 • Intravenózní podání adrenalinu a norepinefrinu.
 • Atropin se podává subkutánně.
 • Blokáda kardio-aortálního plexu s novokainem.
 • Defibrilátor se používá.

Pacient je urgentně hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Odchylky EKG

Mezi charakteristické rysy:

 • Rozšíření QT intervalu o více než 0,2 s. V první fázi se jedná o typický nález..
 • Prodloužení PQ. Změny ve frekvenci výskytu komorových komplexů. Tzv. Mobitz 1.
 • Úplná ztráta kontrakcí dolních komor srdce. Nebo střídavě v symetrickém pořadí.
 • Oslabení srdeční frekvence (bradykardie) různé závažnosti. Závisí na stupni patologického procesu.

EKG blok AV je zvláště známý a čím těžší fáze, tím snazší je diagnostikovat problém.

Léčba v závislosti na stupni

Je zobrazeno dlouhodobé dynamické pozorování. Tuto taktiku lze opakovat déle než jeden rok. Pokud nedojde k progresi, frekvence konzultací s kardiologem se postupně snižuje.

Na pozadí zhoršení jsou předepsány léky několika farmaceutických skupin:

 • Antihypertenziva. Různých typů.
 • Antiarytmické.

Pokud existuje zánětlivá infekční patologie, používají se antibiotika, NSAID a kortikosteroidy. Léčba přísně v nemocnici.

Přechodný AV blok 1. stupně (přechodný) je jediným nebezpečným případem vyžadujícím léčbu, pokud je přítomna virová nebo bakteriální geneze.

Používají se léky stejného typu. V případě rychlého zhoršení stavu nemá smysl čekat. Je zobrazena instalace kardiostimulátoru.

Bez ohledu na věk. Jedinou výjimkou jsou starší pacienti, kteří nemusí operaci vydržet. Problém je vyřešen individuálně.

Je nutná implantace umělého kardiostimulátoru. Jakmile začne terminální fáze, šance na vyléčení jsou minimální..

Po celou dobu léčby se projevuje změna životního stylu:

 • Opuštění špatných návyků.
 • Dieta (tabulka léčby č. 3 a č. 10).
 • Adekvátní spánek (8 hodin).
 • Chůze, cvičební terapie. Hlavní věcí není přepracovat. Doba trvání je libovolná.
 • Vyhýbejte se stresu.

Lidové recepty mohou být nebezpečné, takže se nepoužívají.

Tradiční terapie

Léčba je primárně zaměřena na odstranění základního problému, v jehož důsledku patologie vznikla. Terapie se provádí integrovaným přístupem a spočívá v prevenci úmrtí na srdeční vadu, eliminaci známek patologie.

Při blokování se obvykle používají následující skupiny léků:

 • blokátory draslíkových receptorů (Sotalol, Nebintan nebo Amiodaron);
 • blokátory sodíku (Rithionorm, Giluritmal, Novocainamid, Chinidin, Ritmylen nebo Enkainid);
 • B-blokátory (patologie může být léčena Atenolololem, Bisoprololem, Nadololem, Esmololem nebo Propranololem).

K úlevě od příznaků lze předepsat následující léky:

 • Izadrin;
 • Atropin;
 • Euphyllin;
 • Alupent.

Předepsáno pacientům a léky, které eliminují příznaky arytmie. Mezi tyto léky patří Verapamil a Diltiazem..

Blok třetího stupně lze léčit dopaminem a epinefrinem, které stabilizují hemodynamiku.

U chronické patologie jsou často předepisovány léky jako Corinfar atd. Výše ​​uvedené léky by měl předepisovat pouze zkušený lékař, jinak se riziko nebezpečných následků a zhoršení problému významně zvyšuje..

U těžké formy patologie je indikována srdeční stimulace. Obvykle se předepisuje pro akutní srdeční selhání, když se objeví kolaps, prudký pokles tlaku, mdloby, otoky v plicích.

Kardiostimulátor je umístěn do orgánu s těžkými příznaky blokády, pokud je možná nepříznivá prognóza. Toto nastavení v srdci umožňuje zmírnit stav pacienta a zlepšit jeho kvalitu života..

Ke zvýšení životnosti je nutná nepřetržitá stimulace srdečních svalů.

O tom, zda operaci provést nebo ne, rozhoduje pouze odborník - kardiochirurg.

Léčba patologie také spočívá v obnovení správného denního režimu. Pacient musí zajistit zdravý a uspokojivý spánek.

Aby léčba měla požadovaný účinek, je důležité dodržovat dietu. Správnou výživou pro blokádu srdce je vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem cholesterolu. Je důležité konzumovat potraviny bohaté na vitamíny. Je nutné odmítnout nezdravé jídlo, zejména užívání alkoholických nápojů..

Pacient je kontraindikován při kouření. Musíte dodržovat zdravý životní styl. Pacient by se měl vyvarovat fyzického a emočního přetížení, stresových a konfliktních situací.

Chcete-li zjistit příčinu onemocnění, je vhodné provést test s atropinem. Látka se vstřikuje do těla a klinika je sledována a rychlost její eliminace. Při neúplné blokádě bez patologických příčin zmizí příznaky podávání atropinu po půl hodině.

Hlavní metodou vyšetření těchto pacientů je elektrokardiogram. EKG příznaky srdečního bloku zahrnují:

 • variabilní zuby (ukazují pomalý přenos impulsu do komor);
 • zubaté zuby u některých vodičů;
 • nepravidelný rytmus;
 • ztráta zubů, komplexy;
 • bradykardie.

U srdečního bloku léčba zcela závisí na závažnosti průběhu a stupni poškození myokardu. Při absenci kliniky není léčba předepsána. K léčbě závažných pokročilých blokád se často používá kardiostimulátor. Zařízení je implantováno subkutánně do blízkosti levé klíční kosti. Instalace se provádí v lokální anestezii.

Povrch rány se zahojí do 1,5 měsíce. Hlavní činností zařízení je generování elektrických transakcí, které přispívají ke kontrakci srdce. Stimulátor pracuje neustále nebo pouze v případě potřeby (v případě zpomalení rytmu). Výběr vhodného programu provádí lékař. Pokud je onemocnění vyvoláno užíváním léků, jsou okamžitě vyměněny nebo je léčba úplně přerušena. Takové rozhodnutí činí pouze ošetřující lékař..

Mnoho odborníků doporučuje kombinovat farmakoterapii s alternativními způsoby léčby. To zvyšuje účinnost léčby a urychluje hojení. Společné recepty na alternativní léčbu:

 1. Valeriánský odvar. K jeho přípravě se často používá oddenek rostliny. Suší se, drtí, nalije se vodou a vaří se pod víkem asi čtvrt hodiny. Nástroj se naléhá, ​​filtruje a konzumuje třikrát denně před jídlem..
 2. Infuze meduňky. Bylina se nalije vroucí vodou a trvá na tom, dokud nevychladne. Konzumováno třikrát denně.
 3. Odvar z hlohu. Květy se nalijí vodou a vaří se ve vodní lázni po dobu 15 minut. Vezměte si ráno půl hodiny před jídlem.
 4. Směs cibule a jablek. Ingredience jsou rozdrceny a konzumovány dvakrát denně mezi jídly.
 5. Infuze máty peprné. Rozdrcené listy se nalijí vroucí vodou a trvají nejméně hodinu. Užíváno postupně po celý den.

Léčba patologů by měla být komplexní. Je důležité radikálně změnit svůj životní styl, stanovit pracovní a odpočinkový plán. Základní principy zdravého životního stylu:

 1. Minimalizujte fyzickou aktivitu.
 2. Přestaňte kouřit kategoricky.
 3. Omezte konzumaci alkoholu.
 4. Přejděte na vyváženou stravu.
 5. Omezte příjem kofeinu.
 6. Zajistěte relaxaci.
 7. Mějte pravidelný sexuální život.

Léčba blokády lidovými recepty sníží příznaky patologie a zlepší pohodu. Před použitím lidových metod se musíte poradit se svým lékařem..

 1. Odvar založený na kořenech kozlíku lékařského pomůže obnovit srdeční frekvenci. Při přípravě receptu budete muset rozemlít oddenky kozlíku lékařského. 1,5 lžičky Kořeny zalijte 150 ml vody. Umístěte nádobu s obsahem na sporák a vařte vývar po dobu 10-15 minut na mírném ohni. Hotový vývar lze filtrovat přes plátno složené do několika vrstev. Musíte vypít vývar 3-4krát denně, 50 g.
 2. V případě srdečního bloku je dobrý odvar na bázi meduňky. K vaření musíte nalít 500 ml vroucí vody 1,5 lžíce. l. suchá tráva. Obsah zapálíme a vývar přivedeme k varu. Vezměte produkt třikrát denně na ½ šálku.
 3. Odvar z hlohu pomůže snížit bolest na hrudi. Nalijte 250 ml vroucí vody 1/2 lžíce. l. ovoce hlohu. Nádobu vložte do vodní lázně a vývar duste po dobu 7-10 minut. Vezměte produkt před jídlem na 1/3 šálku.
 4. Pro blokování srdce můžete připravit lék z jablek a cibule. K přípravě produktu budete potřebovat střední cibuli a 1 středně zelené jablko. Cibuli a jablko nechte projít mlýnkem na maso. Směs důkladně promíchejte. Výsledná kaše je denní potřeba. Rozdělte na 2-3 dávky. Lék byste měli jíst během dne před jídlem..
 5. Rozemlejte 1 polévkovou lžíci. l. lístky máty a bylinnou směs zalijeme 250-300 ml vroucí vody. Nálev nechejte 30-50 minut pod uzavřeným víčkem. Hotový nálev přeceďte přes síto. Po celý den si dejte malé doušky.

Přečtěte si, jak zacházet se srdečním svalem

Kromě léčby odvarem a infuzemi je třeba věnovat zvláštní pozornost stravě. Z jídelního lístku by měla být vyloučena veškerá mastná, smažená a uzená jídla a omezena by měla být i sůl. Silná káva a černý čaj jsou zakázány. Během léčby srdečního bloku doporučují lékaři vyhýbat se alkoholu a kouřit.

Sporty se pro blokování srdce nedoporučují. Rovněž je třeba se vyvarovat emočního stresu..

Prognóza a možné komplikace

 • Srdeční selhání. Resuscitace v takové situaci je minimálně účinná, jakmile se obnoví, rytmus se znovu změní. Relaps je pravděpodobný během několika dní.
 • Kardiogenní šok. Potenciálně fatální. K úmrtí navíc dochází v téměř 100% případů..
 • Mdloby a v důsledku toho trauma mohou být životu nebezpečné.
 • Srdeční infarkt nebo mrtvice. Akutní podvýživa srdečních struktur a mozku.
 • Cévní demence.

Předpovědi závisí na stadiu patologického procesu:

Fáze 1.Míra přežití se blíží 100%. Rizika existují pouze v přítomnosti infekčních lézí.
Fáze 2.Pravděpodobnost úmrtí je bez léčby přibližně 20–30%. Při úplném ošetření 2-4krát nižší.
Stupeň 3.Úmrtnost 40-60%.

V terminální fázi je smrt nevyhnutelná. Terapie je neúčinná.

Radikální chirurgický zákrok s instalací kardiostimulátoru významně zlepšuje prognózu.

Více Informací O Tachykardie

Stojí za to se obávat, pokud se ESR dítěte zvýší nebo sníží?Pokud dítě běží, skáče, hraje a dobře se stravuje a jeho ESR je vyšší nebo nižší než obvykle, rodiče o tom musí přemýšlet.

Při diagnostice nemocí samozřejmě hrají významnou roli krevní testy. Znalost účasti různých typů leukocytů na životě těla vám umožňuje identifikovat odchylky v čase a podezření na patologii.

Encefalopatie není choroba, ale patologický stav charakterizovaný zhoršenou mozkovou aktivitou v důsledku nekrózy buněk. Ten způsobí pokles objemu přiváděného kyslíku.

Chlopňová nedostatečnost žil nastává v důsledku komplexních účinků mnoha negativních faktorů na lidské tělo. Nejčastěji je to způsobeno těžkou fyzickou prací nebo arteriální hypertenzí.