Aneuryzma

Anevreazma (řecké rozšíření aneurysma)

expanze lumenu cévy nebo srdeční dutiny v důsledku patologických změn jejich stěn nebo vývojových anomálií. A. může mít formu omezeného výčnělku cévní stěny nebo rovnoměrně zvýšeného lumenu cévy v určité oblasti (pravý A.). Dutina komunikující s lumen cévy, uzavřená v tkáních, které ji obklopují, se nazývá falešná A., která se nachází mezi vrstvami stěny cévy - exfoliační A., patologická komunikace lumenů tepny a přilehlé žíly - arteriovenózní A. Nejběžnější arteriální A. (obr.), Zejména velké tepny a velmi zřídka A. velké žíly.

Podle původu se rozlišuje vrozená a získaná A. Vrozená A, jsou zřídka pozorována - nejčastěji se jedná o vrozená aneuryzma cév mozku a míchy, je možná vrozená aortální aneuryzma. Získaný A. může být způsoben patologickým procesem v samotné stěně cévy (ateroskleróza, syfilitická léze, nespecifická infekce) nebo přenesen do cévy z okolních tkání (hnisání, novotvar atd.). Častou příčinou vzniku A. je mechanické poškození cévy; Traumatické aneuryzma je nejčastěji falešné - je to hematom komunikující s lumen cévy.

V závislosti na tvaru se rozlišuje difúzní a vakovité A. Pro difuzní se vyznačuje výrazná rovnoměrná (válcová A.) nebo vřetenová (fusiformní) expanze cévní části. Saccular A. jsou častější a představují omezený výčnělek cévní stěny. Téměř vždy jsou získány - vyvíjejí se se syfilisem, periarteritis nodosa. Různé saccular A. je herniální A., vytvořený v důsledku výčnělku vnitřní vrstvy stěny cévy prostřednictvím traumatického nebo jiného defektu, který vznikl ve vnější a střední vrstvě stěny.

Klinický průběh a komplikace A. jsou určovány jejich lokalizací, velikostí, lokálními a obecnými hemodynamickými poruchami. Nejnebezpečnější a nejčastější komplikací je A. ruptura, zvláště nebezpečné jsou A. ruptury aorty a velkých tepen, tk. v tomto případě dochází k masivní, často fatální ztrátě krve. Ruptura mozkových cév A. způsobuje hemoragickou mrtvici. Ruptura A. plicních cév vede k plicnímu krvácení. Prasknutí pravého A. malého kalibru, které otevírá A. do tvrdohlavých tkání, často končí tvorbou falešného A. v důsledku vymezení krvácení a zapouzdření nalité krve. Trombóza dutiny A. může být komplikována závažnými poruchami oběhu v orgánech zásobovaných krví z postižené cévy. Krevní sraženiny v A. mohou být zdrojem tromboembolismu.

Bibliografie: Strukov A.I. a Serov V.V. Patologická anatomie, str. 280, M., 1985.

Schematické znázornění různých typů arteriálních aneuryzmat: a - true; b - herniální; в - false; d - delaminace. Šipky označují směr průtoku krve.

II

Anevreazma (s) (aneurysma, -ae; Řek, od aneurynō k rozšíření)

expanze lumenu cévy nebo srdeční dutiny v důsledku patologických změn jejich stěn nebo vývojových anomálií.

Anevreazma v aneurahad - A. srdce, charakterizované přítomností jednoho nebo více dalších výčnělků v oblasti jeho dna s ostře ztenčenými stěnami, náchylnými k prasknutí.

Anevreazma aoateroskleróza ústacheskaya (a. aortae atheroscleroticum) - A. aorta, která se vyvíjí v důsledku rozpadu aterosklerotických plaků a sklerózy stěny aorty; obvykle lokalizované v břišní aortě.

Anevreazma aopoúrazová ústaacheskaya (a. aortae posttraumaticum) - falešná A. aorty, která se vyvíjí v důsledku organizace pulzujícího hematomu, vytvořeného při poranění stěny aorty.

Anevreazma aoústa raslabřečťan (a. aortae dissecans) - A. aorta ve formě intramurálního kanálu, vytvořeného v důsledku roztržení vnitřní membrány a stratifikace stěny cévy krví protékající vadou.

Anevreazma aosyfilitida v ústechacheskaya (a. aortae syphiliticum) - A. aorta, která se vyvíjí v důsledku mesaortitidy v terciárním období syfilisu; lokalizované obvykle ve vzestupné aortě nebo aortálním oblouku.

Anevreazma arrozionnaya (a. arrosivum; z lat. arrodo, arrosum k jídlu) - A., který se vyvíjí v důsledku poškození stěny cévy, když se na ni rozšíří zánětlivý nebo nádorový proces.

Anevreazma tepnyalen (a. arteriale) - ohniskové nebo difúzní A. tepny.

Anevreazma tepnyalněná aterosklerózaacheskaya (a. arteriale atheroscleroticum) - A. a., která se vyvíjí v důsledku aterosklerózy a je obvykle lokalizována ve velkých arteriálních cévách trupu, končetin, mozku.

Anevreazma arteriavrozený len (a. arteriale congenitum) - A. tepny, které jsou výsledkem abnormality ve vývoji cévního systému.

Anevreazma arteriovenózníovědět (a. arteriovenosum) - A., charakterizovaný přítomností zprávy mezi tepnou a doprovodnou žílou.

Anevreazma arteriovenózníovrozené vrozené (a. arteriovenosum congenitum) - arteriovenózní A., vznikající v důsledku zhoršeného vývoje kapilár a charakterizované absencí nebo slabým vývojem kapilární sítě v postižené oblasti, místo toho se mezi tepnou a žílou vytváří spleť spletitých cév, často tvořící velké komory.

Anevreazma arteriovenovědět polushapnaya (a. arteriovenosum hemisphericum; syn. angiom hemisférický) - vrozená arteriovenózní A. cévy jedné hemisféry mozku.

Anevreazma stranyaI (a. Laterale) - traumatická arteriální A., vyvíjející se s neúplným příčným prasknutím tepny.

Anevreazma stranyaJsem dva pytleovaya (a. laterale bisacculare) - A. b. se dvěma aneuryzmatickými vaky; nastane, když je průchodná rána cévy.

Anevreazma stranyajsem jedenovaya (a. laterale unisacculare) - A. b., mající jeden aneuryzmatický vak; dochází při bočním poranění cévy.

Anevreazma varickovědět (a. varicosum) - traumatická arteriovenózní A., která způsobila prudkou křečovou expanzi periferních žil.

Anevreazma žílyovědět (a. venosum) - fokální nebo difúzní A. žíly.

Anevreahadí vřetenoaknowing (a.fusiforme) - difúzní A., ve tvaru vřetena.

Anevreazma větveahejno (a. racemosum) - difúzní A., ve kterém expanze lumen cévy zasahuje do jejích větví.

Anevreahadí nálevkaaknowing (a. infundibuliforme) - sakrální A., ve tvaru trychtýře.

Anevreazma kýlyadno (a. herniforme; syn. A. nude) - traumatické A., vytvořené v důsledku výčnělku vnitřního pláště stěny cévy v důsledku poškození jeho svalové a vnější membrány.

Anevreazma rozdílvvědět (a. diffusum) - A., což je rovnoměrně rozšířená část cévy, procházející bez jasného ohraničení do cévy normálního průměru.

Anevreahadí draciadno (a. serpentinum) - difúzní A. tepny malého kalibru v kombinaci s jejím prodloužením, a proto mající hadovitý spletitý tvar.

Anevreazma intramouralen (a. intramurale) - viz Vrstvení aneuryzmatu.

Anevreazma aSkvrna (aneurysma verum) - A., jejíž stěny si zachovávají strukturní prvky vlastní této cévě nebo srdeční stěně.

Anevreazma karotkaaspodní yugulpnaya (a. caroticojugulare; syn. anastomóza karotid-jugulární) - traumatická arteriovenózní A., vyvíjející se se současným zraněním krční tepny a krční žíly a komunikující s nimi.

Anevreazma končíai (a. ukončit) - traumatická arteriální A., vznikající při úplném příčném prasknutí tepny.

Anevreahad věžíadno (a.naviculare) - vak ve tvaru A., ve tvaru lodi.

Anevreazma mezi konciaI (a. Interterminale) - konec arteriální A., charakterizovaný přítomností komunikace mezi konci poškozené tepny přes aneuryzmatický vak umístěný mezi nimi.

Anevreazma taškyadno (a.sacciforme) - omezené A., ve tvaru vaku.

Anevreazma mycotacheskaya (a. mycoticum) - viz septické aneuryzma.

Anevreazma milapnye (a. miliaria; latinské milium proso; synonymum A. proso) - vakovité A. malé tepny (obvykle intraorganické), které vznikají impregnací plazmy a nekrózou jejich stěn.

Anevreazma moarteriovenózníoznalost rasyovědět (a. cerebri arteriovenosum racemosum) - arteriovenózní A. mozkové cévy, které mají tříslovou strukturu.

Anevreanahý had - viz herniální aneuryzma.

Anevreazma ogranachennaya (a. circumscriptum; syn. A. fokální) - A., charakterizovaná přítomností jasného okraje přechodu rozšířené části nádoby do.

Anevreazma krbuovaya (a. focale) - viz omezená aneurysma.

AnevreaZMĚNA signetní prstenadno (a.cricoideum) - omezené A., ve tvaru prstenu.

Anevreahadí prosoadno (a. miliaria) - viz miliární aneuryzma.

Anevreazma rasslavaskulární (a. dissecans; syn. A. intramurální) - arteriální A., charakterizovaná přítomností dutiny nebo kanálu v tloušťce cévní stěny v důsledku exfoliace poslední krve čerpané přes intimální defekt.

Anevreazma retrogradno (a. retrogradum) - traumatická arteriovenózní A., při které úplné příčné prasknutí tepny a žíly vede ke komunikaci jejich středních konců prostřednictvím aneuryzmatického vaku, ze kterého arteriální krev zcela protéká žílou směrem k srdci.

Anevreazma záříacheskaya (a. septicum; syn. A. mycotic) - A., která se vyvíjí v důsledku bakteriální embolie vlastních cév tepen nebo trombarteritidy (tromboflebitidy) u septických onemocnění.

Anevreazma sErdtsa ocountry (a. cordis acutum) - A. srdce, které se vyvíjí v akutním stadiu obvykle transmurálního infarktu myokardu a je roztaženou a vyčnívající oblastí nekrotického myokardu.

Anevreazma sErdtsa cronacheskaya (a. cordis chronicum) - A. srdce, jehož stěny jsou tvořeny vláknitou tkání.

Anevreazma traumaacheskaya (a. traumaticum) - A., vyvíjející se v důsledku mechanického poškození stěny cévy nebo srdce.

Anevreazma válecacheskaya (a. cylindroideum) - difúzní A., charakterizovaná rovnoměrným (podobným povrchu válce) expanzí stěny cévy.

Anevreazma kouleadno (a. sphaeroideum) - sakrální A., ve tvaru koule.

Mozková aneuryzma

Popis

Aneuryzma mozkových cév - rysy onemocnění

Aneuryzma je velmi nebezpečné onemocnění spojené se zhoršenou mozkovou cirkulací. S ním dochází k výčnělku arteriální části. K tomu může dojít z různých důvodů a patologie se vyvíjí v jakémkoli věku, i když u dětí je velmi vzácná. Statistiky ukazují, že onemocnění se vyvíjí častěji u žen. Z neznámých důvodů je velké procento pacientů s aneuryzmatem registrováno v Japonsku a Finsku..

Nebezpečí nemoci spočívá v tom, že je obtížné ji diagnostikovat. Často je asymptomatická a je detekována pouze při prasknutí aneuryzmatu. Bez včasné léčby může být tento stav smrtelný, protože způsobuje intrakraniální krvácení nebo krvácení. V současné době neexistují žádné účinné metody prevence aneuryzmatu; lze se pouze pokusit snížit pravděpodobnost jeho prasknutí. Toto onemocnění je léčeno hlavně pomocí chirurgického zákroku. Je velmi důležité věnovat pozornost svému stavu a pokud se objeví rušivé příznaky, poraďte se s lékařem..

Popis nemoci

Podle ICD patří mozkové aneuryzma do skupiny onemocnění oběhového systému. Během svého vzniku je poškozena stěna cévy. Část vyčnívá a tvoří vak naplněný krví. Může tlačit na blízké cévy a nervy a způsobit různé neurologické poruchy..

Ve většině případů však aneuryzma nezpůsobuje pacientovi nepohodlí. Nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že stěna cévy v místě výčnělku se ztenčuje a za určitých podmínek může prasknout. Ve více než polovině případů vede tento stav ke smrti pacienta..

Aneuryzma se může tvořit téměř na jakékoli cévě. Nejčastěji se však výčnělek vyskytuje v blízkosti spodní části lebky. K takovým arteriálním aneuryzmatům mozkových cév dochází v důsledku skutečnosti, že krevní tlak je zde vyšší než v jiných cévách. A pokud dojde k mírnému poškození jedné z vrstev stěny tepny, její část se vyboulí pod tlakem krve.

Typy mozkových aneuryzmat

Abychom podrobněji popsali onemocnění a předepsali správnou léčbu, lékaři rozlišují mnoho typů aneuryzmat. Jsou klasifikovány podle místa původu, podle formy a dokonce podle věku výskytu..

Někdy se vyskytuje vrozená aneuryzma mozkových cév, ale většinou jde o získanou nemoc. Výčnělky stěn cév mohou být malé, střední a velké. Je také velmi důležité určit, kde se aneuryzma vyvíjí..

Podle formy se rozlišuje několik typů onemocnění; sakulární aneuryzma se nejčastěji vyvíjí na mozkových cévách. Vyskytuje se v důsledku lokální léze stěny cévy, v oblasti které se tvoří vak naplněný krví. Může růst a lámat se kdykoli.

Při diagnostice a výběru správné léčby je důležité vědět, kolik aneuryzmat vytvořil pacient na cévách. Jednotlivé vady jsou nejčastější. Existuje však také několik aneuryzmat mozkových cév, díky nimž může dojít k narušení přívodu krve do určitých oblastí..

Mozkové aneuryzma: příčiny

Proč dochází k poškození stěn cév? Může to být způsobeno mnoha faktory. Hlavní příčinou vývoje aneuryzmatu je vysoký krevní tlak. U hypertenze může kdykoli dojít k výčnělku stěny cévy na slabém místě. Proč vzniká taková vada??

Po uzavřeném poranění hlavy je často pozorována disekce stěny cévy. Na tomto místě se může vytvořit aneuryzma. Poruchy na stěnách cév se mohou tvořit po zánětu mozkové sliznice způsobeném infekcí.

Vývoj aneuryzmat také vyvolávají různá onemocnění: rakovinové nádory, polycystické onemocnění ledvin, ateroskleróza a další. Cévní poškození může být způsobeno systémovou infekcí, která se šíří krví. Jedná se například o syfilis nebo endokarditidu.

Oslabení pojivové tkáně způsobují různá vrozená genetická nebo autoimunitní onemocnění. To také vytváří předpoklady pro výskyt aneuryzmatu. Užívání drog a alkoholu, stejně jako kouření, narušují krevní oběh a oslabují stěny krevních cév, což způsobuje výčnělek jejich oblastí.

Někdy se nemoc vyvíjí již při narození. I když je počet takových případů velmi malý, lze říci, že existuje předispozice k jeho výskytu. Nejčastěji se však mozkové aneuryzma nedědí samo, ale ve formě genetických abnormalit a defektů pojivové tkáně..

Projev nemoci

Aneuryzma v mozku jsou často malá a nezpůsobují žádné negativní důsledky. Pacient může žít dlouhou dobu, aniž by si této vady všiml. V některých případech jsou však příznaky aneuryzmatu závažné. To se stane, když:

 • velikost aneuryzmatu je velká;
 • pacient má patologie v práci kardiovaskulárního systému;
 • aneuryzma je lokalizována v důležité části mozku;
 • pacient nedodržuje preventivní opatření.

Důsledky mozkové aneuryzmy

Výčnělek části cévní stěny vede k různým poruchám zdraví pacienta. A čím více aneuryzmat v mozku, tím horší to je. K čemu vede tvorba váčku na stěně cévy??

Kvůli tomu se průtok krve zpomaluje a tkáně za aneuryzmatem jsou méně zásobovány kyslíkem a živinami. Turbulence v pohybu krve zvyšují riziko vzniku krevních sraženin. Jak aneuryzma roste, stlačuje okolní tkáně, cévy a nervy. Při rozbití jsou pozorovány nejnebezpečnější následky.

Ruptura mozkové aneuryzmy

Když praskne cévní stěna, dojde ke krvácení, které způsobí vážné poškození nervového systému, hemoragickou cévní mozkovou příhodu a dokonce smrt. Proto je za přítomnosti tohoto onemocnění velmi důležité dodržovat opatření doporučená lékařem, aby se zabránilo takovému výsledku..

Včasná návštěva lékaře může zabránit krvácení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat všechna doporučení: užívat předepsané léky, jíst správně, nepřehánět a podstoupit pravidelné vyšetření.

Chirurgické odstranění aneuryzmatu

Po vyšetření a určení typu onemocnění lékař rozhodne, kterou operaci použít k léčbě. Aby se zabránilo prasknutí aneuryzmatu, je oříznuto. Pomocí kovové spony je noha vyčnívající části nádoby sevřena. Mozková aneuryzma je tedy často léčena. Ve většině případů je pacient následně invalidizován. Po této léčbě je třeba dodržovat mnoho omezení, ale to nezabrání vzniku nových aneuryzmat..

V obtížných případech, kdy dochází k velkým deformacím, ořezávání nepomůže. Poté se provede endovaskulární okluze mozkových aneuryzmat. Do výsledné dutiny je vložen speciální kovový stent, který chrání stěnu cévy před prasknutím. Zotavení po operaci může trvat několik dní. Ale poté musí pacient změnit svůj životní styl..

Důsledky operace mozkové aneuryzmy

Taková léčba téměř úplně vrací pacienta do normálního života. Při správné rehabilitaci po operaci se výkon plně obnoví. Pokud je léčba provedena včas, lze se vyhnout opakování nemoci. Pro kontrolu musíte pravidelně podstupovat vyšetření lékařem..

Někdy může operace způsobit komplikace. To se stává častěji u starších a oslabených pacientů se souběžnými chronickými onemocněními. Možná vývoj vaskulární obstrukce, jejich časté křeče. To vše vede k hladovění kyslíkem..

Těhotenství s mozkovým aneuryzmatem

Nejnebezpečnější pro život pacienta je prasknutí aneuryzmatu. A během těhotenství se pravděpodobnost takového výsledku zvyšuje. Koneckonců, všechny změny, ke kterým dochází v ženském těle, se odrážejí v cévách. Navíc se v této době zvyšuje objem krve, což může vést ke zvýšení aneuryzmatu a k jeho prasknutí.

Existuje nebezpečí, že se žena často dozví o přítomnosti aneuryzmatu blíže ke středu těhotenství a v tuto chvíli nelze provést chirurgickou léčbu. Žena proto musí být neustále pod dohledem lékaře..

Pro tuto nemoc je klíčová včasnost návštěvy lékaře. Příznaky aneuryzmatu nelze ignorovat, protože to může mít fatální následky.

Příznaky

Příznaky mozkové aneuryzmy

Lékaři rozlišují následující příznaky mozkové aneuryzmy:

Prudké zhoršení zraku;

Rozdělené oči;

Necitlivost částí těla, hlavně na jedné straně;

Problémy se sluchem;

Lékaři důrazně doporučují, aby pokud se objeví alespoň jeden z těchto příznaků, okamžitě přejděte do nemocnice, protože čím dříve se objeví aneuryzma, tím snazší bude léčba.

Bolest hlavy s mozkovým aneuryzmatem je nejčastěji záchvatovitá, podobná migréně. Bolest je lokalizována na různých místech, ale nejvíce se projevuje v zadní části hlavy. Jeden ze znaků je považován za hluk v oblasti hlavy pulzujícího charakteru. Když se průtok krve zrychluje, hluk se zvyšuje.

Známky mozkové aneuryzmy, které nejsou považovány za hlavní, ale na které byste měli i nadále věnovat pozornost:

Drsné zvuky v uších;

Silná dilatace zornice;

Sestup horního víčka;

Ztráta sluchu na jedné straně;

Problémy se zrakem, jako je zkreslení objektů, zatažený závoj;

Náhlý nástup slabosti nohou.

Při prasknutí aneuryzmatu je pozorována nesnesitelná ostrá bolest.

Aneuryzma se velmi často vyskytuje u dětí, zejména u chlapců mladších dvou let. Nachází se v posterokraniální fosse a je poměrně velký. Příznaky jsou podobné jako u dospělých.

Hlavní důvody, kvůli kterým může dojít k aneuryzmatu mozkových cév:

Vysoký atriový tlak;

Různé druhy infekcí;

Ateroskleróza (problémy s cévami, které jsou doprovázeny skutečností, že se cholesterol začíná ukládat na stěny cév);

Jiné nemoci, které mají škodlivý účinek na krevní cévy;

Drogy a cigarety.

Co dělat, pokud máte jeden z příznaků mozkové aneuryzmy

Pokud narazíte na jeden z příznaků mozkové aneuryzmy, měli byste se poradit s lékařem, který vám předepíše seznam testů a provede řadu vyšetření k diagnostice onemocnění a předepíše účinnou léčbu.

Diagnóza aneuryzmatu je poměrně komplikovaný proces, protože tvorba se před prasknutím neprojevuje. Diagnostika se provádí pomocí rentgenových studií krevních cév. Studie odhalují destrukci nebo zúžení krevních cév v mozku a hlavě. Diagnostika se také provádí pomocí počítačové tomografie hlavy a magnetické rezonance (MRI). MRI poskytuje nejjasnější pohled na krevní cévy a ukazuje velikost a tvar aneuryzmatu.

Diagnostika

Tuto diagnózu stanoví neurolog během počátečního vyšetření. Diagnóza aneuryzmatu mozkových cév se také provádí rentgenovým vyšetřením lebky, vyšetřením míchy a tomografickým vyšetřením. Mnohem rychleji se odhalí známky mozkové aneuryzmy, vyšetření pomocí MRI.

Symptomatické příznaky mozkové aneuryzmy.

Známky aneuryzmatu mozkových cév jsou velmi často vyjádřeny až v době, kdy se obzvláště zvětší nebo nezlomí.

Pokud se příznaky nemoci vyskytnou, jsou zpravidla vyjádřeny v následujících projevech:

 • bolavé oči;
 • syndrom paralýzy;
 • oslabení obličejových svalů;
 • rozmazané vidění;
 • zvětšené zornice.

Příznaky prasklé mozkové aneuryzmatu jsou vyjádřeny v intenzivní a pronikavé bolesti v hlavě, zvracení, reflexu nauzey, okcipitální rigiditě (zvýšený tón svalů krku), v některých epizodách - mdloby. Někdy se příznaky onemocnění u pacienta projevují migrénou, která může mít prodlouženou povahu. Méně často mohou být příznaky mozkové aneuryzmatu vyjádřeny v:

 • poklesnutí víčka;
 • zvýšená náchylnost k jasnému světlu;
 • narušení duševní stability;
 • zvýšená úzkost;
 • křeče.

Všechny tyto příznaky jsou „budíkem“, v takovém případě byste měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Je třeba si uvědomit, že diagnostický závěr může provést pouze odborník; všechny tyto příznaky aneuryzmatu mozkových cév, sto procent neurčuje přítomnost tohoto onemocnění. Jakékoli závěry může učinit pouze neuropatolog na základě vyšetření a výsledků vyšetření.

Diagnostika známek mozkové aneuryzmy

Známky aneuryzmatu mozkových cév vyžadují lékařské vyšetření, pouze lékař může potvrdit nebo popřít přítomnost onemocnění u pacienta.

Vyšetření je velmi důležité, protože riziko krvácení ze zjištěné patologie je velmi vysoké. Pravděpodobnost této negativní prognózy je ovlivněna mnoha faktory: velikostí patologie, jejím umístěním, stavem cév a obecnou anamnézou. Opakování krvácení je složitější a zvyšuje riziko úmrtí. Proto jsou známky mozkové aneuryzmatu vážným důvodem pro vyhledání lékařské pomoci. Pokud se příznaky stanou jasnějšími, pak, když se pacient obrátí na specialisty, jsou možné následující typy vyšetření:

 • Při vyšetřování pacienta neurolog učiní příslušné závěry. Lékařské vyšetření pomáhá určit meningeální (příznaky podráždění mozkových plen) a ohniskové (vady, které začínají v důsledku lokálního poškození mozku). Podle nich může odborník potvrdit, že pozorované problémy jsou známkami aneuryzmatu mozkových cév..
 • Známky mozkové aneuryzmy jsou potvrzeny nebo vyvráceny rentgenovým snímkem lebky. Postup "ukazuje" sraženiny v cévách, stejně jako narušení integrity kostí základny lebky, což pomáhá identifikovat onemocnění.
 • CT umožňuje rychle skenovat strukturu mozku a jeho strukturu. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy pomocí této metody vám umožňuje opravit sebemenší abnormální změny v mozku a určit nemoc. CT okamžitě "uvidí" příznaky mozkové aneuryzmy, MRI také pomáhá zvládnout tento úkol.
 • MRI také pomáhá identifikovat příznaky aneuryzmatu mozkových cév v raných stádiích. Procedura umožňuje „zkoumat“ strukturu orgánu (mozku), „vidět“ abnormální útvary. Známky mozkové aneuryzmy MRI zpravidla detekuje od prvního postupu, s výjimkou případů, kdy je patologie zanedbatelná. Poté se pomocí CT provede diagnóza známek mozkové aneuryzmy. S primárními příznaky mozkového aneuryzmatu však odborníci nejčastěji předepisují MRI.
 • Známky aneuryzmatu mozkových cév jsou základem pro jmenování lékaře vyšetřením mozkomíšního moku. Diagnostika známek mozkové aneuryzmy prezentovaným způsobem se provádí pomocí laboratorních testů. Odborníci kontrolují, jak transparentní je kapalina.
 • Se známkami mozkové aneuryzmy je také předepsáno angiografické vyšetření cév. Určuje, kde se patologie vyvíjí, určuje její tvar a rozměry, skenuje mozkové žíly.
 • známky mozkové aneuryzmatu nejsou vyjádřeny po dlouhou dobu;
 • studium příznaků aneuryzmatu mozkových cév pomáhá diagnostikovat pouze tehdy, když je pacient vyšetřen pomocí speciálního vybavení;
 • pokud se objeví známky aneuryzmatu mozkových cév, pak onemocnění získalo vážnou formu;
 • příznaky mozkové aneuryzmy indikované na místě neurčují přítomnost onemocnění, diagnózu může stanovit pouze odborník. Pouze lékař může diagnostikovat mozkové aneuryzma.

Kromě všech těchto metod má při diagnostice onemocnění velký význam sběr informací o anamnéze. Neurolog se před předepsáním jakéhokoli vyšetření zeptá pacienta nebo jeho příbuzných a následujících důležitých faktorů:

 • příznaky, které jsou v současné době nejvíce znepokojující;
 • první projevy nemoci;
 • doprovodná chronická nebo získaná onemocnění;
 • léčba provedena dříve, ať už byla provedena vůbec;
 • zranění;
 • alergie;
 • dědičné choroby.

Někdy může být toto onemocnění objeveno úplně náhodou, když je pacient vyšetřován v souvislosti se stížnostmi na jiné okolnosti. Podobná diagnostická vyšetření se provádějí také v případě podezření na nádorové formace v mozku. Ještě častěji je toto onemocnění bohužel detekováno až po prasknutí aneuryzmatu, v tomto případě je pacient naléhavě hospitalizován.

Léčba

Léčba mozkové aneuryzmy

Existuje několik typů léčby mozkové aneuryzmy:

Blokování přívodu krve do jedné struktury těla pomocí embolií. To vede ke zmenšení velikosti aneuryzmatu.

Chirurgický zákrok. Pokud aneuryzma ještě neprasklo, provedou se následující operace:

Ořezová operace. Závěrem je, že jsou použity mačkovací spony, které nakonec odstraní aneuryzma z krevního řečiště..

Ve 14 procentech případů prasknutí novotvaru vede k vylití krve do komor. V tomto případě je hematom odstraněn.

Je také možné ventrikulární krvácení, poté lékař provede komorovou drenáž.

Použití lidových prostředků k léčbě aneuryzmat není vyloučeno. Pomohou výtažky z hlohu, kopru, černého bezu a žloutenky.

Prognóza léčby tohoto onemocnění závisí na mnoha faktorech. Vše závisí na umístění a velikosti aneuryzmatu.

Když praskne novotvar, prognózy nejsou povzbudivé. Pravděpodobnost zdravotního postižení: 25–37% a možnost úmrtí je ještě vyšší: 35–52%.

Mozková aneuryzma (jinými slovy intrakraniální aneuryzma) je považována za malý nádor v lidském mozku, který okamžitě začíná růst a stávat se pohlcen. Některé typy aneuryzmat, zejména nejmenší aneuryzma, však nezpůsobují krvácení a jejich odstranění má malé nebo žádné důsledky. Aneuryzma se často nachází tam, kde jsou umístěny všechny tepny, zejména podél dolní části mozku a lebeční báze, a předpokládá se, že léčba bez chirurgického zákroku je docela pravděpodobná..

Určitá kategorie lékařů se domnívá, že užívání léků může aneuryzmatu pouze zhoršit, proto se někdy doporučuje používat lidové léky, ale pouze po podrobné konzultaci s odborníkem.

Podle některých odborníků je operace mozkového aneuryzmatu nežádoucí, protože důsledky mohou být nejvíce nepředvídatelné, výsledky jsou vždy individuální.

Operace mozkové aneuryzmy

Endovaskulární chirurgie mozkové aneuryzmy se provádí pouze pod pečlivým dohledem lékařů, kteří budou po dlouhou dobu nadále sledovat proces obnovy těla. Rehabilitace po operaci mozkové aneuryzmy probíhá v lékařských zařízeních. Oříznutí mozkové aneuryzmy se provádí v celkové anestezii.

Oficiálně je zaznamenáno asi deset prasknutí aneuryzmat ročně na každých sto tisíc lidí, což je v Americe asi dvacet sedm tisíc lidí ročně. Skutečnost, že se aneuryzma vyvíjí, může být ovlivněna také faktory, jako je hypertenze, častá konzumace alkoholu, omamné látky (zejména kokain) a cigarety..

Kromě toho vývoj onemocnění, riziko prasknutí a účinnost léčby aneuryzmatu přímo závisí na jeho velikosti..

V každém případě byste měli okamžitě kontaktovat odborníka, který vám již předepíše vhodnou léčbu..

Léky

Pokud dojde k podivné a ostré bolesti hlavy, musí osoba okamžitě kontaktovat nejbližší lékařský ústav a požádat o kvalifikovanou pomoc. Toto onemocnění není léčeno léky, ale po operaci existuje prevence a rehabilitace.

Chirurgický zákrok je v současné době jedinou a nejslibnější metodou léčby aneuryzmatu. Léčba speciálními léky se používá pouze ke stabilizaci pacienta nebo v situaci, kdy je operace kontraindikována nebo dokonce nemožná.

Chemikálie nejsou schopny eliminovat aneuryzma, pouze snižují pravděpodobnost prasknutí cévy eliminací kritických faktorů. Některé z těchto léků jsou zahrnuty do komplexu obecné terapie, která je zaměřena především na zmírnění příznaků počáteční patologie u pacientů. Jaké vitamíny a léky se užívají pro mozkovou aneuryzmatu?

Blokátory vápníkového kanálu

Hlavní zástupce skupiny nimodipinů. Chemická látka spolehlivě blokuje vápníkové kanály ve svalových buňkách cévních stěn. Plavidla se rozšiřují. Krevní oběh v mozkových tepnách je výrazně zlepšen. Tyto léky jsou jednoduše nenahraditelné v prevenci nebezpečných arteriálních křečí..

Antacida

Princip činnosti je založen na blokování H2 histaminových receptorů v žaludku. V důsledku toho klesá jeho kyselost a významně se snižuje sekrece žaludeční šťávy. Do této skupiny patří ranitidin.

Antikonvulziva

Dnes je hlavním zástupcem této skupiny fosfenytoin. Léky způsobují spolehlivou stabilizaci membrán v nervových buňkách. Patologické nervové impulsy se znatelně zpomalí a nerozšíří se.

Antiemetické léky

Používá se většinou prochlorperazin. Snižuje dávivý reflex v důsledku blokování postsynaptických dopaminových receptorů v mezolimbické části mozku.

Léky proti bolesti

Morfin je velmi účinný při zmírňování bolesti. Úroveň bolesti se snižuje v důsledku expozice specifickým opioidním receptorům.

Antihypertenziva

V poslední době byly použity tři hlavní léky: labetalol, kaptopril, hydralazin. V důsledku účinku na enzymy a receptory klesá obecný tón tepen, je zabráněno prasknutí.

Lidové léky

Mozková aneuryzma. Používají se lidové prostředky?

Mozkové aneuryzma je jednou z těch fyziologických poruch, pro které samotné léčení nestačí. Totéž lze říci o lidových lécích. Léky používané v lidovém léčitelství jsou však schopny ovlivnit průtok krve uvnitř mozkových tepen. V mnoha případech to bude dostatečné ke snížení rizika spojeného s hemoragickou cévní mozkovou příhodou a prasknutím aneuryzmatu..

Hlavní podmínkou pro použití lidových metod

Tradiční metody jsou použitelné pouze po schválení lékařem. Aneuryzma mozkových cév s lidovými léky se léčí až po vyšetření a stanovení stupně vývoje nebezpečného onemocnění.

Před zahájením léčby aneuryzmatu tradiční medicínou se musíte rozhodnout, jaký účinek mají léky používané na tělo, zda způsobují alergické reakce.

S ohledem na vysoké riziko komplikací doporučují odborníci upřednostňovat léky. Léčba mozkové aneuryzmy lidovými prostředky je přípustná pouze tehdy, pokud lékař dal souhlas s používáním alternativní medicíny.

5 receptů ke snížení rizik

První věcí, kterou by léčba lidovými drogami měla dát, je pokles krevního tlaku. Navrhovaných 5 receptů je testováno nejen časově, ale i laboratorně. Bylo prokázáno, že mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a zároveň posilují tělo a nasycují ho potřebnými látkami, což vám umožní potlačit nemoc a snížit její nebezpečnost.

Mezi nejúčinnější metody patří:

 • Odvar z černého rybízu. K přípravě tohoto produktu se používají suché bobule. Vezměte 100 gramů a naplňte jej litrem horké převařené vody. Vytvoří se tichý oheň, na kterém bobule stráví 10 minut. Filtrovaný a ochlazený produkt se odebere 50 g. třikrát denně.
 • Řepné šťávy smíchané s medem ve stejném poměru. Užívá se třikrát denně, 3 lžíce.
 • Odvar z bramborové kůry. Brambory se vaří neloupané a poté se vypije tekutina. Je také užitečné jíst vařené brambory neloupané..
 • Levkoinová žloutenka se nalije vroucí vodou a napustí. Vezměte 2 lžíce na sklenici vody. Užíváno 4 nebo 5krát během dne, jedna polévková lžíce.
 • Kukuřičná mouka. Lžíce mouky se smíchá se sklenicí vroucí vody a nechá se přes noc. Ráno na prázdný žaludek musíte vypít vyjádřenou tekutinu.

Existují i ​​další pozoruhodné metody. Volba musí být provedena odborníkem. Bez jeho souhlasu byste se neměli uchýlit k lidovým lékům..

Více Informací O Tachykardie

Mechanismus vzniku krevních sraženinProces tvorby krevních sraženin se nazývá trombóza. Smyslem tohoto procesu je zablokovat poškozenou oblast denaturací bílkovin a dalších krevních prvků..

Vysokoškolské vzdělání:
Kardiolog
Státní lékařská univerzita v Saratově V A. Razumovsky (SSMU, masmédia) Úroveň vzdělání - specialista 1990-1996

Vymazání cévních onemocnění končetin je skupina onemocnění charakterizovaných arteriálními lézemi s ischemickým syndromem a progresivním průběhem. Tato onemocnění postihují lidi různého věku a pohlaví.

Stav člověka do značné míry závisí na úrovni jeho krevního tlaku. Silné odchylky mohou vést k patologiím srdce, nervového systému, krevních cév, infarktu, mrtvici.