Aneuryzma MPP u dětí a dospělých - co hrozí?

Datum zveřejnění článku: 16.09.2018

Datum aktualizace článku: 16.11.2018

Aneuryzma MPP (zkratka MPP znamená - interatriální septum) je anomálie charakterizovaná vytvořením výčnělku v přepážce mezi síněmi. Patří k drobným neřestem.

Tato patologie se vyskytuje jak u dospělých, tak u dětí, nemusí se po dlouhou dobu projevovat klinickými příznaky a může být detekována náhodou během objektivního instrumentálního vyšetření..

Čím déle tato patologická změna zůstane nediagnostikovaná, tím vyšší je pravděpodobnost negativních důsledků..

Vlastnosti nemoci

Hlavním diagnostickým kritériem pro aneuryzma síňového septa je velikost výčnělku přesahující 10 mm. Diagnóza může být stanovena, když je velikost formace menší než 10 mm na základě odhalené hemodynamické poruchy (průtok krve), stejně jako kombinace s jinými srdečními vadami (prolaps nebo vychýlení chlopní). Prognóza onemocnění je příznivá.

S malými výčnělky se speciální terapeutická opatření neprovádějí, protože nedochází k žádným hemodynamickým poruchám. Na pozadí provádění preventivních doporučení týkajících se prevence rozvoje kardiovaskulární patologie neexistují žádná omezení v délce života u pacientů s patologií.

Spontánní (spontánní) ruptura výčnělku je zaznamenána v 10% případů u dospělých, obvykle po myokarditidě nebo jiných srdečních onemocněních, které vyvolaly pokles pevnosti septálních tkání.

Vrozená srdeční choroba (CHD) ve formě aneuryzmatu MPP je vzácná (méně než 1% případů u novorozenců). Je registrován stejně často u chlapců a dívek. Samostatně se rozlišuje získaná patologie, která je diagnostikována u dospělých po srdeční patologii (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Jak se to formuje?

V závislosti na původu se rozlišuje vrozená a získaná aneuryzma septa mezi síněmi. Vrozená anomálie se tvoří již v dětství a získaná se vyvíjí v důsledku vlivu provokujících faktorů u dospělého.

Kongenitální

Tvorba aneuryzmatu u plodu má určité rysy. Může být kombinován s porušením uzavření oválného okénka (komunikace v interatriální přepážce), které zajišťuje vypouštění krve z pravého kruhu krevního oběhu doleva. To je způsobeno skutečností, že plíce dosud neplní svou funkci..

Po prvním nádechu se zapne pravý kruh krevního oběhu. Během prvních několika dnů nebo týdnů po narození se průměr oválného okénka zmenšuje, dochází k přerůstání (doba přerůstání oválného okénka je u každé osoby individuální), na jejímž místě zůstává malá prohlubeň. Pod vlivem různých důvodů je proces infekce narušen, v důsledku čehož má pojivová tkáň menší sílu, kde se v průběhu času vytváří výčnělek.

Spolehlivá příčina vývoje aneuryzmatu dnes zůstává nejasná..

Vyniká několik provokujících faktorů, mezi něž patří:

 • dědičná predispozice;
 • špatné návyky rodičů;
 • předchozí infekční onemocnění během těhotenství (toxoplazmóza), vystavení nepříznivým faktorům prostředí (ionizující záření, toxiny).

Vrozená aneuryzma může být izolovaného původu. V tomto případě se lokalizace oválné fossy a výčnělek v přepážce často neshodují. Mechanismus vývoje je obvykle spojen s primárním porušením hemodynamiky v srdci, jehož výsledkem je tvorba boule v oblasti zvýšeného krevního tlaku.

Získané

Mechanismus vývoje získané aneuryzmy septa zahrnuje oslabení septální tkáně s následnou tvorbou výčnělku. Je to důsledek dopadu provokujících faktorů (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Mechanismus vývoje ve formě tabulky:

PůvodPatogeneze
Izolovaná vrozená anomálieVýdech se vytváří v důsledku hemodynamických poruch v dětství
Anomálie spojené s malformacemi oválného okénkaPorušení přemnožení oválného okénka vyvolává tvorbu výčnělku
Získané aneuryzmaVyvíjí se u dospělých v důsledku oslabení septální tkáně, což vyvolává předchozí infarkt myokardu, myokarditidu, kardiomyopatii

Protože získané aneuryzma septa mezi síněmi je ve většině případů výsledkem předchozího infarktu myokardu, dělí se na několik typů:

 • Akutní aneuryzma - vzdělávání se formuje do 14 dnů po infarktu. Je doprovázeno zhoršením stavu osoby s horečkou, arytmií (porušení rytmu kontrakcí), zvýšením počtu leukocytů na jednotku objemu krve.
 • Subakutní aneuryzma - anomálie se vyvíjí během 3-6 týdnů, výčnělek je důsledkem porušení procesu tvorby jizvy pojivové tkáně v oblasti mrtvých myokardiocytů. Je charakterizován postupným rozvojem srdečního selhání s dušností, zvýšenou únavou, otoky měkkých tkání s převládající lokalizací na nohou.
 • Chronické aneuryzma - tvorba boule v přepážce mezi síněmi probíhá po dobu delší než 6 týdnů a je doprovázena postupným nárůstem příznaků městnavého srdečního selhání.

Rozdělení na typy umožňuje předvídat další průběh patologie a zvolit nejvhodnější terapii..

Co se stane, když se to stane?

Předsíňová přepážka by normálně neměla mít zakřivení větší než 5 mm.

Pokud je tedy aneuryzma větší než tato velikost, může její vzhled vést k následujícím poruchám:

 • Komprese ventilového aparátu - když je výčnělek lokalizován ve spodních částech interatriální stěny, může být stlačena trikuspidální nebo mitrální chlopně.
 • Nedostatečný odtok krve s neúplným vyprázdněním síně, zvýšený tlak v ní, což vede ke změně hemodynamiky v levé nebo pravé komoře.
 • Zvýšení krevního tlaku v pravém kruhu krevního oběhu se zhoršením saturace krve kyslíkem a rozvojem hypoxie. Obvykle se vyvíjí v důsledku aneuryzmatu v kombinaci s neúplnou fúzí oválného okénka..
 • Tvorba krevních sraženin vyvolaná změnou průtoku krve v aneuryzmatu - krevní sraženiny se mohou odlomit, vstoupit do celkového krevního oběhu, ucpat arteriální cévy s rozvojem závažných komplikací, které zahrnují infarkt myokardu, mozkovou mrtvici.

Podle patogeneze následků se aneuryzma izoluje výtokem krve (obvykle v kombinaci s otevřeným oválným okénkem) a bez něj (hemodynamika v srdci se mírně mění).

formuláře

V závislosti na směru výčnělku se rozlišuje několik forem anomálie:

 • Typ L - výchylka je směrována doleva (směrem k levé síni).
 • Typ R - výstupek směřuje doprava.
 • Typ S - výčnělek má tvar písmene S, je současně částečně nasměrován do levé a pravé síně.

V závislosti na směru výčnělku může lékař předpovědět možný vývoj změn v mitrální nebo trikuspidální chlopni..

Samostatně se rozlišuje forma aneuryzmatu v kombinaci s dalšími anomáliemi (chlopňové vady, vada oválného okénka). Díky tomu jsou hemodynamické poruchy výraznější, zvyšuje se riziko komplikací a zvyšují se také projevy rozvoje srdečního selhání..

Jak můžete tušit?

Při malé velikosti aneuryzmatu nejsou často pozorovány žádné příznaky. Jak se vzdělání zvyšuje se změnami hemodynamiky v srdci, mohou se objevit následující klinické projevy, které pomohou podezření na přítomnost patologie:

 • Tachykardie - zvýšená srdeční frekvence, která se častěji zaznamenává při vyčnívání do pravé síně.
 • Známky stagnace krve v malém kruhu, které se vyvíjejí bez ohledu na věk a jsou výsledkem kombinace s neúplným spojením oválného okénka. Patří mezi ně - dušnost, arytmie, cyanóza (namodralé zabarvení) kůže, častý rozvoj zánětů průdušek a plic.
 • Známky hemodynamických poruch, které se často vyvíjejí v dospívání a jsou vyvolány růstem těla, změnami funkčního stavu endokrinního systému - zvýšená únava, výskyt pocitu nepohodlí na hrudi, arytmie, časté závratě.
 • Příznaky srdečního selhání u dospělých jsou dušnost, otoky periferních tkání (vyvíjející se hlavně na nohou v pozdních odpoledních hodinách), periodický mokrý kašel, který má paroxysmální povahu. Známky se obvykle objevují na pozadí vývoje subakutního nebo chronického aneuryzmatu po infarktu myokardu.

Výskyt známek změn v práci srdce a cév vyžaduje konzultaci s lékařem.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že klinické projevy aneuryzmatu mohou být chybějící nebo nespecifické, hlavní role při identifikaci patologie náleží metodám objektivní diagnostiky:

 • Echokardiografie (echokardiografie) nebo ultrazvuk srdce je referenční výzkumná technika, která umožňuje vizualizovat septum a změny v něm. Jednou z možností je transesofageální echokardiografie (PE echokardiografie), která umožňuje vizualizovat minimální změny. Echokardiografie je nutně předepsána novorozeným dětem, když lékař poslouchá srdeční šelesty.
 • Dopplerův ultrazvuk, který detekuje hemodynamické poruchy.
 • EKG (elektrokardiografie) - funkční vyšetření srdce.
 • Počítačová tomografie - rentgenová zobrazovací technika ve strukturách srdce, má vysoké rozlišení.

Lékař také v případě potřeby předepisuje další metody laboratorního, instrumentálního a funkčního výzkumu..

Jak zacházet?

Pokud je defekt vytvořen bez krevního výtoku, stejně jako když je výčnělek menší než 10 mm, nejsou předepsána zvláštní terapeutická opatření. Pacient je sledován kardiologem (ošetřovnou) s implementací obecných a dietních doporučení.

V případě závažnějšího výčnělku je předepsána komplexní léčba, která zahrnuje farmakoterapii, chirurgický zákrok.

Léčba drogami

K léčbě lze použít léky několika farmakologických skupin:

 • Léky na krevní tlak (kofein benzoát sodný).
 • Přípravky draslíku a hořčíku, které zlepšují kontraktilní funkci srdce (Panangin).
 • Vitamíny s vysokým obsahem vitamínů B (Neurovitan).
 • Antiarytmické léky (Panangin).
 • Srdeční glykosidy (digoxin).

Výběr léků a jejich dávkování provádí pouze ošetřující lékař.

Operativní léčba

Hlavními lékařskými indikacemi pro operaci jsou výrazné změny hemodynamiky (výtok krve) a přítomnost dalších souběžných srdečních vad.

Průběh operace zahrnuje provedení několika fází:

 • Poskytování přístupu.
 • Vyříznutí změněných tkání.
 • Plast s uzávěrem díry.

Před předepsáním chirurgického zákroku lékař vylučuje přítomnost absolutních (závažné dekompenzované srdeční selhání) a relativních (věk dítěte, přítomnost akutních infekčních onemocnění, exacerbace chronické somatické patologie) kontraindikace.

Změna životního stylu

Udržování zdravého životního stylu je hlavním směrem úspěšné prevence kardiovaskulárních poruch, používá se také jako doplněk léčby..

 • Dostatečná fyzická aktivita k posílení srdce a cév s vyloučením nadměrné námahy.
 • Racionalizace režimu práce a odpočinku - každých 40 minut duševní práce se doporučuje přestávka. Spánek by měl být alespoň 8 hodin denně.
 • Odmítnutí špatných návyků u dospělých (kouření, systematické pití alkoholu ovlivňuje cévy a hemodynamiku, vyvolává zvýšení výčnělku).
 • Omezení vystavení stresu, nadměrný duševní stres.
 • Včasná detekce a léčba chronických patologií.

DŮLEŽITÉ! Dávkovaná fyzická aktivita po dobu půl hodiny denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulární patologie až o 30%.

Strava

Implementace dietních doporučení umožňuje vyhnout se dalším chorobám (diabetes mellitus, hypertenze), které mohou vyvolat komplikace a také posílit tkáně interatriálního septa.

 • Omezení tučných, smažených potravin, sladkostí.
 • Odmítnutí alkoholických nápojů.
 • Zvyšování množství rostlinných potravin (zelenina, ovoce) a libového masa (kuře, králík) ve stravě.
 • Časté stravování (nejméně 5krát denně) v malých porcích.
 • Večeře 4 hodiny před spaním.

Těhotenství a porod

Těhotenství je kontraindikováno v případě aneuryzmatu v kombinaci s jinými defekty. V ostatních případech se těhotná žena jednoduše zaregistruje u gynekologa a kardiologa. Je jí přidělena periodická kontrola srdce (ECHO-KG, EKG).

Pokud byly během těhotenství zjištěny hemodynamické změny - přirozený porod je kontraindikován (vysoké zatížení srdce), je předepsán císařský řez.

Možné komplikace

Za přítomnosti patologie není vyloučen vývoj následujících komplikací:

 • Porušení rytmu kontrakcí srdce.
 • Tvorba krevní sraženiny následovaná tromboembolismem a ucpáním tepen (příčina mozkové mrtvice, infarkt myokardu).
 • Ruptura aneuryzmatu s ostrým porušením hemodynamiky (výtok krve mezi srdečními komorami).
 • Srdeční selhání.
 • Chronický pokles krevního tlaku.

Prevence a prognóza

Primární prevence se provádí u zdravých lidí, aby se zabránilo rozvoji získané anomálie. Zahrnuje změnu životního stylu (dostatečná fyzická aktivita, racionální režim práce a odpočinku, odmítnutí špatných návyků), stejně jako provádění dietních doporučení (odmítnutí mastných, smažených potravin, konzumace zeleniny, ovoce, dietního masa).

Pokud je u dítěte diagnostikována boule, musí se zaregistrovat u kardiologa, který sleduje dynamiku změn ve formacích. V tomto případě jsou preventivní opatření zaměřena na prevenci komplikací. Lékař určí rozsah možné fyzické aktivity dítěte. Doporučuje se podstoupit regeneraci v sanatoriu jednou ročně, vyvarovat se stresu, dostatek spánku.

Prognóza je obvykle dobrá. Malá velikost výčnělku a absence dalších změn nemají vliv na trvání a kvalitu lidského života. Včasná a adekvátní léčba závažnějších forem patologie zabrání rozvoji srdečního selhání.

Aneuryzma MPP u dospělých

Aneuryzma síňového septa - co to je? Jak nebezpečné to je a co by měli vědět ti lidé, kteří slyšeli takovou diagnózu adresovanou jim v ordinaci lékaře. Měl bych si dělat starosti? O tom v našem článku.

Aneuryzma MPP je patologie charakterizovaná výčnělkem interatriálního septa v místě jeho největšího ztenčení. Tento stav je zahrnut do skupiny tzv. Drobných srdečních anomálií..

Skupiny malých anomálií ve vývoji srdce jsou odchylky ve struktuře srdce, které během života dítěte mohou zmizet nebo klesat. Anomálie je často kombinována s defektem síňového septa. V tomto případě se tento stav nazývá vrozená srdeční choroba..

Mechanismy tvorby aneuryzmatu

Otevřete oválný otvor

V prenatálním období u plodu se v přepážce mezi síněmi nachází oválné okénko. Tímto oknem se uvolňuje krev z levé síně doprava. Průtok krve tedy nezachytává plicní oběh, protože během tohoto období není potřeba, aby plíce fungovaly..

Po narození začnou fungovat plíce dítěte a oválné okénko se zavře (přeroste). Pokud se okno úplně nezavře, na tomto místě se vytvoří tenká pojivová tkáň nebo zůstane komunikace mezi předsíní.

Komplikace a rizika onemocnění

V některých případech se aneuryzma síňového septa může chovat docela klidně a nepředstavuje pro tělo hrozbu, pokud je jeho velikost malá. Jeho existence u dospělých však může být doprovázena následujícími faktory:

 1. Porušení rytmu srdce.
 2. Tromboembolické komplikace. Tato komplikace je často pozorována, když je aneuryzma síňového septa spojeno s přítomností komunikace mezi síněmi. Jsou vytvořeny podmínky pro vír průtoku krve v oblasti díry. To vede k tvorbě krevních sraženin, které mohou vstupovat do mozku krevním oběhem. V důsledku toho se může vyvinout život ohrožující stav - zablokování mozkových cév a v důsledku toho cévní mozková příhoda.
 3. Ruptura aneuryzmatu. Tato komplikace se může stát, když je onemocnění doprovázeno vysokým krevním tlakem. To je samozřejmě nepříznivý fakt. V důsledku různých emočních a fyzických přetížení na pozadí hypertenze může dojít k prasknutí septa..

Vzhledem k tomu, že tlak v síních je mnohem nižší než v komorách, ruptura nevede k úmrtí pacienta. Tento stav však může významně zhoršit stav pacienta. Objevují se příznaky srdečního selhání, které snižují kvalitu života pacienta.

Prevalence a příčiny nemoci

Porucha síňového septa

Prevalence onemocnění je 1% v populaci a vyskytuje se stejně u mužů i žen. Důvody vedoucí k rozvoji aneuryzmatu MPP lze rozdělit do 2 velkých skupin:

1) Vrozené. Genetická (dědičná) porucha, která se projevuje porušením vývoje pojivové tkáně i v prenatálním období. Vyskytuje se u 80% mladých lidí a může mít systémový i místní (izolovaný) charakter.

Při systémovém zapojení pojivové tkáně lze pozorovat změny v mnoha orgánech a systémech - ledvinách, očích, nervovém systému, kardiovaskulárním systému. Aneuryzma je často kombinována s vaskulární dystonií. Vzhledem k místní povaze postižení ovlivňuje proces pouze interatriální septum. Druhá možnost je mnohem méně častá..

Klasifikace aneuryzmatu MPP

Typy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma síňového septa je rozdělena do 3 typů:

 1. Typ R. Přepážka se vyboulí směrem k pravé síni.
 2. Typ R-L. Vydutí septa jde nejprve doprava a pak doleva.
 3. Typ L-R. Oddíl se přesune doleva a potom doprava.

V závislosti na přítomnosti díry v přepážce:

 1. Přítomnost zprávy o levé a pravé síni. V tomto případě dochází k výtoku krve do pravé síně..
 2. Žádná zpráva.

Klinické projevy u dospělých

Dýchavičnost při námaze

Zda dojde k aneuryzmatu síňového septa, či nikoli, závisí na řadě faktorů:

 • Rozměry aneuryzmatu.
 • Rozměry neuzavřeného oválného okna.
 • Přítomnost nebo nepřítomnost známek srdečního selhání.
 • Věk pacienta. S věkem se stav pacienta zpravidla zhoršuje, protože se opotřebovávají adaptivní mechanismy těla..
 • Přidružené choroby (zejména onemocnění kardiovaskulárního systému).

Po dlouhou dobu je aneuryzma s přítomností díry u dospělých asymptomatická. To je způsobeno skutečností, že po dlouhou dobu se tělo může takové zátěži přizpůsobit. Funkční poruchy srdce mohou chybět až do dospělosti. Jediným znakem v tomto věku může být mírné zpoždění ve fyzickém vývoji. Ve třetí dekádě života se může objevit mírná únava.

Aneuryzma tenkého střevního traktu se zpravidla neprojevuje bez komunikace mezi síněmi. Pokud existuje otevřené oválné okno velké velikosti, dochází k výtoku krve do levé síně. Tento stav ovlivňuje práci srdce a projevuje se určitými příznaky. Známky nemoci však nejsou pro tuto chorobu specifické. Tyto zahrnují:

 • Dušnost Pro pacienta je obtížné vdechovat - je to obtížné. Tento stav nastává během cvičení..
 • Palpitace. Příznak, který se vyvine během cvičení jako reakce srdce na zvýšení poptávky po kyslíku.
 • Rychlá únava. Tento stav také doprovází fyzickou aktivitu..

Diagnóza onemocnění

Mpp aneuryzma (typ R)

Jak již bylo zmíněno dříve, aneuryzma MPP se týká vrozených malformací. Proto jej lze bez problémů detekovat i v dětství. Další situace je pozorována v případě, že došlo k jejímu progresivnímu protahování, poprvé ji lze vidět ve zralejším věku..

Hlavní metody diagnostiky aneuryzmatu jsou:

 • Echokardiografické vyšetření. Ultrazvuk srdce detekuje výčnělek interatriálního septa.

Když je aneuryzma doplněno existencí otevřeného oválného okénka, mohou být informativní následující metody:

 • EKG je nejjednodušší metoda. Elektrofyziologické vyšetření srdce pomáhá vidět přetížení pravé strany srdce. Zjistí se také poruchy srdečního rytmu. V tomto případě můžete najít příznaky fibrilace síní..
 • Rentgen hrudníku. Aneuryzma s otevřeným oválným okénkem je charakterizována přítomností specifického příznaku na rentgenovém snímku - „pulzace kořenů plic“.
 • Echokardiografické vyšetření. Stejně jako v případě aneuryzmatu bez zprávy je tato metoda velmi důležitá při diagnostice otevřeného oválného okénka. Díky této metodě můžete vidět víření toku krve v oblasti díry. Lze také detekovat poruchy chlopní.

Instrumentální diagnostiku lze také doplnit následujícími metodami:

 • Transoezofageální ultrazvuk.
 • Transtorakální ultrazvuk.
 • CT vyšetření.
 • Srdeční katetrizace.

Léčba aneuryzmatu

Léčba aneuryzmatu u dospělých může být jak lékařská, tak chirurgická.
1) Léčba drogami je nespecifická. Používá se, i když není indikována chirurgická léčba. Léky, které lze použít, patří do různých skupin.

 • Léky, které stimulují tvorbu kolagenu.
 • Vitamíny B..
 • Stopové prvky - Cu, Zn, Mg.
 • Léky ovlivňující srdeční frekvenci.
 • Léky proti krevní sraženině.

Tato léčba je však nespecifická. Pacienti, kteří nevyžadují chirurgickou léčbu, zpravidla potřebují neustálý dohled kardiologa nebo terapeuta. Každý rok musí podstoupit ultrazvukové vyšetření srdce, aby mohli sledovat stav aneuryzmatu.

Pacientům se doporučují obecná posilovací opatření. Je vhodné dodržovat režim práce a odpočinku, vyhnout se emočnímu a fyzickému přetížení. Je důležité sledovat hladinu krevního tlaku. Důležitým bodem je také prevence infekcí, které mají negativní vliv na tělo..

Okluzor pro uzavření defektu MPP

2) Chirurgická léčba je indikována, když velikost aneuryzmatu přesáhne 10 mm a je doprovázena poruchou funkce srdce. Hlavní metodou operace je posílení aneuryzmatu syntetickým materiálem. Pokud je v oddílu otvor, lze jej zavřít následujícími způsoby:

 • Šití. Provádí se v případě malé díry.
 • Syntetická oprava náplastí.
 • Endoskopický způsob zavírání okna pomocí speciálních zařízení.

Aneuryzma síňového septa (MPA): příčiny a léčba

Jedním z typů srdečních patologií je aneuryzma síňového septa, onemocnění, které může být smrtelné. Nejčastěji se tato srdeční vada vyskytuje u dětí a vyvíjí se i v prenatálním období. Aneuryzma MPP u malého dítěte je obtížné určit, protože je obtížné identifikovat příznaky, a proto je nutná lékařská diagnóza s následnou léčbou.

Co je aneuryzma MPP?

Aneuryzma MPP je malá anomálie srdce, která je vyboulení stěny cévy. V tomto případě je narušen krevní oběh a novotvar tlačí na stěny síně. U dospělých je onemocnění méně časté než u dětí. Existuje několik jeho forem:

 • Výstupek z levé do pravé síně;
 • Vydutí septa srdce vlevo;
 • Fusiformní patologie, když horní část vyčnívá na jednu stranu, doprava na druhou.

Aneuryzma MPP u novorozence a dospělých je nebezpečná nejen kvůli možnému prasknutí - nestává se to často. Existuje nebezpečí, že při narušení průtoku krve při akutní formě onemocnění jsou pravděpodobné odchylky v zásobování mozku kyslíkem. Objevují se krevní sraženiny, sraženiny, abnormality spojené s poruchou cév a tepen, je pravděpodobné, že dojde k mrtvici.

Příčiny nemoci

Aneuryzma MPP je lékařům známa již dlouho, ale dosud nebylo možné identifikovat přesné příčiny jeho vývoje. Ohroženi jsou jak muži, tak ženy. S největší pravděpodobností je tvorba patologie spojena s těmito faktory:

 • Vrozené - aneuryzma interatriálního septa u dětí se objevuje dokonce i v děloze v důsledku infekčních onemocnění nebo dědičných vlastností. Pokud se příbuzní dítěte již setkali s patologií, je možné, že se dítě znovu vyvine;
 • Získané - objevují se u dospělých, například po infarktu. Může také ovlivnit vznik zranění v důsledku dopravních nehod nebo úderů do oblasti hrudníku.

V každém případě nebyla dosud objasněna povaha aneuryzmatu síňového septa, což znamená, že jsou ohroženi všichni, a když se objeví první příznaky, měli byste vyhledat pomoc.

Jaké příznaky mohou naznačovat aneuryzma MPP?

Známky aneuryzmatu mohou být mírné nebo zcela chybějící. Onemocnění často probíhá bez jakýchkoli příznaků. Povaha pocitů pacienta je ovlivněna velikostí výčnělku, věkem osoby a velikostí oválného okénka. Ve většině případů jsou příznaky podobné projevům srdečního selhání, infarktu nebo přepracování a pacient nevyhledá včas pomoc.

Následující příznaky by měly způsobit poplach:

 • Bolest v oblasti srdce - mají paroxysmální charakter;
 • Zvýšená únava, protože je narušen krevní oběh a přívod kyslíku do těla;
 • Pocit nepohodlí v oblasti hrudníku - tento příznak může říci o mnoha patologiích;
 • Problémy se srdečním rytmem;
 • Neschopnost vydržet delší fyzickou aktivitu - objeví se dušnost a únava.

Kromě toho se mohou objevit problémy s dýcháním, včetně kašlání - do plic vstupuje větší objem krve, zvyšuje se zátěž cév a kapilár..

Jak probíhá diagnostika?

Detekce aneuryzmatu síňového septa se provádí v lékařském zařízení. Pacient je podroben vstupní lékařské prohlídce, během níž jsou vyloučeny další možné nemoci. Provádí se komplexní vyšetření:

 • Ultrazvuk srdce je nejběžnějším způsobem, jak identifikovat patologii a určit její tvar;
 • EKG je jednoduchá metoda, během které je možné zjistit porušení srdečního rytmu, vyloučit arytmii;
 • Rentgen - na obrázku je specifický příznak - pulzují kořeny plic;
 • CT vyšetření;
 • Srdeční katetrizace.

Dále se provádí laboratorní krevní test na zánětlivé procesy. Je důležité, aby prognózu a léčbu prováděl zkušený kardiolog, protože onemocnění je nebezpečné a zahrnuje mnoho rizik..

Jak se léčí aneuryzma MPP?

Aneuryzma membránové části interventrikulárního septa je léčena stejnými metodami jako jiné typy podobných patologií. Po zjištění onemocnění je obvykle předepsána medikace, během níž lékař sleduje růst aneuryzmatu. Používají se následující léky:

 • Léky, které vyvolávají produkci kolagenu - jsou potřebné k posílení stěn cév;
 • Vitamíny skupiny B;
 • Stopové minerály včetně zinku a mědi;
 • Léky na uvolnění krevního tlaku, pokud je pacient náchylný k hypertenzi;
 • Přípravky, které absorbují krevní sraženiny;
 • Léky k vyrovnání srdeční frekvence.

Lékařská metoda se používá pro malé velikosti patologie, ale pokud je zaznamenán zrychlený růst, je nezbytný chirurgický zákrok. Během operace je úkolem lékaře posílit stěny aneuryzmatu. Používají se následující metody:

 • Aplikuje se syntetická náplast;
 • Švy se aplikují přes malý otvor;
 • Oválné okno je uzavřeno endoskopem.

Chirurgická léčba nevylučuje užívání léků během rehabilitačního období. Budete také muset pít léky, které posilují krevní cévy, vitamíny a minerály. Aby byla léčba úspěšná, je nutné dodržovat všechna doporučení a předpisy lékaře.

Prevence aneuryzmatu MPP

Když jste zjistili, co je aneuryzma síňového septa, jak obtížné bude diagnostikovat a léčit, stojí za to přemýšlet o preventivních opatřeních. Snižují riziko vzniku patologie a usnadňují průběh onemocnění, pokud se již vytvořila aneuryzma. Je třeba dodržovat následující opatření:

 • Berte infekční nemoci vážně - s nachlazením nebo chřipkou musíte zacházet urgentně, protože mohou urychlit růst novotvarů. Máte právo se poradit s lékařem nebo ne, ale je lepší provést takovou léčbu pod dohledem odborníka;
 • Okamžitě léčte kašel - i takové neškodné onemocnění může vést k prasknutí stěn, během tohoto období bude lepší provést vyšetření;
 • Zcela se vzdejte špatných návyků, které pozitivně ovlivní nejen práci srdce, ale i celého organismu;
 • Jezte kompletní a vyváženou stravu. Ze stravy budete muset odstranit škodlivá mastná jídla, protože přispívá k tvorbě krevních sraženin a plaků v cévách a protože je již narušen průtok krve, je další odchylka nepřijatelná;
 • Sledujte vývoj aterosklerózy, krevního tlaku a hmotnosti. V případě potřeby užívejte léky podle pokynů svého lékaře.

Kromě toho může mírné cvičení, nedostatek stresu a přesná denní rutina s dostatečným spánkem a odpočinkem pomoci snížit riziko onemocnění nebo komplikací..

Aneuryzma MPP je patologie, která se může formovat u osoby v jakémkoli věku bez příznaků. Absence známek ale neznamená, že nemoc není nebezpečná, vždy existuje riziko prasknutí nebo komplikací. Pacient by tedy měl pravidelně podstupovat vyšetření k detekci aneuryzmatu a dalších defektů v práci srdce nebo oběhového systému..

Aneuryzma MPP je onemocnění, se kterým můžete žít

Výčnělek přepážky oddělující pravou a levou síň (kde je nejtenčí) o více než jeden centimetr se nazývá aneuryzma, ale v kardiologické praxi jsou menší deformity často označovány také jako onemocnění, zejména pokud se stávají příčinou negativních projevů. Zakřivení MPP není život ohrožující, proto se označuje jako drobné srdeční anomálie. Ve většině případů jsou pacienti dynamicky pozorováni, ale někteří musí podstoupit chirurgickou léčbu.

Formační mechanismy

Toto onemocnění je poměrně vzácné - ne více než jedno procento běžné populace. Lidé obou pohlaví trpí stejně, častěji děti (80% z celkového počtu případů) a starší lidé.

Podle tvaru zakřivení se rozlišuje několik možností: doleva (L), doprava (R) a ve tvaru S (R-L - první doprava, a pak doleva a L-R - naopak). Ten druhý je nebezpečnější.

Předsíňová přepážka může nebo nemusí mít otvor (kterým se krev vysune do pravé síně). Existují dva typy patologie podle původu, které budou popsány níže (další podrobnosti najdete ve videu zveřejněném v tomto článku).

Vrozená patologie

Toto onemocnění je diagnostikováno u malých dětí, obvykle s preventivní lékařskou prohlídkou.

K tvorbě aneuryzmatu MPP dochází v děloze a je způsobeno:

 • dědičná predispozice;
 • patologie embryogeneze nebo infekčních invazí;
 • přítomnost závislostí u matky nebo silné emoční utrpení během těhotenství.
 1. Systematické. V tomto případě se deformační transformace pojivové tkáně tvoří v různých orgánech: ledviny, centrální nervový systém, oči, krevní cévy atd..
 2. Lokální (izolovaný) - léze se týká výhradně interatriálního septa, které je zaznamenáno mnohem méně často než v prvním případě.

S vývojem plodu v MPP je oválné okénko určené k přenosu krve z levé síně do sousední. To je nezbytné, aby nespadl do plicního kruhu, když není dech.

Poté, co plíce dítěte začnou dýchat, se oválné okénko napne a krevní oběh přes něj již neprobíhá. V opačném případě, když nedojde k normální fúzi, je septum uzavřeno pojivovou tkání, která se může ohýbat v jednom směru, nebo v něm zůstává otvor.

V prvním případě se vytvoří aneuryzma. Někdy se u starších dětí tvoří patologie, která je spojena s pomalým nebo opožděným utahováním oválného okénka.

Získaný formulář

Tato patologie je častěji pozorována u dospělých ve věku 50 nebo více let. Jeho tvorba může být spojena s předchozím infarktem nebo v důsledku senilních anatomických deformit v těle..

Klinický obraz

Známky anomálie jsou skryté a velmi slabé. Nejčastěji se příznaky stávají výraznějšími ve věku tří let. To je jasně vidět ve srovnání s ostatními dětmi stejného věku..

V tomto případě je typické:

 • menší váha;
 • vývojové zpoždění;
 • častá infekce respiračními viry.

Jak stárnete, znamení zesílí:

 • sexuální vývoj je pomalý;
 • nepohodlí nebo dokonce bolest se objeví v hrudi;
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie);
 • existuje bledost kůže, někdy je zaznamenána cyanóza distálních končetin;
 • dušnost se objevuje při fyzické námaze, ale může se objevit také při zážitcích nebo silné duševní práci.

Pulz se stává méně častým a je zaznamenán pokles krevního tlaku v důsledku některých atrofických změn srdečních svalů. Při auskultaci lze slyšet odchylky od normy v systolickém tónu.

Důležité. V dospívání nebo dokonce ve vyšším věku není vyloučeno prasknutí aneuryzmatu (nezaměňovat s prasklým srdcem), o čemž svědčí prudký záchvat bolesti, který postupně ustupuje. Tato skutečnost nevede ke smrti člověka..

Jak stárnou, klinické příznaky jsou následující:

 • pacient si stěžuje na pocit únavy, často pociťuje slabost, která je typická i bez fyzické námahy;
 • člověk je neustále sužován neurčitým nepohodlím, je neustále cítit, kde je srdce, což vytváří určité nepříjemnosti;
 • těžká fyzická práce je doprovázena dušností a dušností.

Obvykle je dříve nebo později perforace v místě oválného okénka nahrazena pojivovou tkání. Osoba může žít poměrně dlouhý život, ale pod podmínkou, že budou dodržovány pokyny vydané lékaři o omezeních určitých typů činností.

U dospělých je aneurysma MSP obtížně identifikovatelná. I když člověk přijde k lékaři, nemusí být nasměrován na úplnou diagnózu kvůli vymazaným příznakům kvůli adaptivním charakteristikám těla a přizpůsobení se navrhovaným zátěžím.

Dospělí by měli informovat svého kardiologa o následujících příznacích:

 • syndrom přetrvávající únavy;
 • během fyzické práce je dýchání komplikované, dochází k dušnosti a zvýšenému srdečnímu rytmu;
 • pocit srdce.

Důležité. Pokud má dítě aneurysma MPP, ale nemá potíže a charakteristické klinické příznaky se neobjeví, pak se v tomto případě může student zapojit do hodin tělesné výchovy podle obvyklého programu.

Diagnostika

U dětí je identifikace aneuryzmatu síňového septa detekována bez větších obtíží, u dospělých, když otevření otvoru postupuje, je to často pozorováno již v poměrně zralém věku. První tabulka ukazuje hlavní vyšetřovací metody.

Tabulka 1. Diagnostika aneuryzmatu MPP:

MetodaCharakteristický
Studie umožňuje vizualizovat zakřivení septa mezi síněmi. Při absenci zprávy v oválném okénku lze rozlišit charakteristické víry pohybu krve v blízkosti aneuryzmatu. Je možné zkontrolovat stav ventilového systému.
Elektrofyziologická diagnostika ukazuje nadměrnou zátěž na pravé straně orgánu a změny rytmu.
V přítomnosti aneuryzmatu MPP na fotografii lze rozlišit „pulzaci plicních kořenů“, která působí jako specifický znak.

Poznámka. Rentgen a elektrokardiogram jsou účinné, pouze pokud je otevřené oválné okénko, jinak je nelze považovat za informativní.

Jako další instrumentální vyšetření k objasnění určitých nuancí se provádí následující:

 • Ultrazvuk: transesofageální nebo transtorakální;
 • katetrizace komor;
 • MRI nebo CT.

Komplikace

Aneuryzma síňového septa není často závažná. S ním mohou lidé žít pokojně (s určitými omezeními), zvláště pokud se velikost patologie neliší ve významných dimenzích.

U dospělých pacientů jsou však možné následující poruchy zdraví:

 1. Změny srdeční frekvence (často arytmie).
 2. Tromboembolické komplikace. Pravděpodobnost tvorby trombu se zvyšuje s komunikací mezi síněmi, což způsobuje tvorbu krevních turbulencí. Krevní sraženiny jsou nebezpečné, když jsou dodávány do mozku, vyvolávají mrtvici, která může být smrtelná.
 3. Arteriální hypotenze - chronický pokles tlaku s velkou patologií.
 4. Porušení integrity MPP.

Poznámka. Ruptura interatriálního septa (důvody jsou uvedeny v tabulce 2) s aneuryzmatem nezpůsobuje smrt člověka, protože hladina krevního tlaku v síních je nižší než v komorách. Ale takový jev výrazně zhoršuje stav pacienta - vyvíjí se srdeční selhání (1 polévková lžíce), jehož negativní projevy výrazně komplikují obvyklý způsob života.

Tabulka 2. Důvody pro prasknutí MPP v místě zakřivení:

Negativní faktorVysvětlení
Čím větší je plocha aneuryzmatu, tím vyšší je pravděpodobné riziko narušení jeho integrity.
Příčinou takového zranění jsou častěji ostré těžké nebo intenzivní břemena nepřipravené osoby. U jedinců s pravidelným dávkováním cvičení se to stává mnohem méně často..
Kouření tabáku, závislost na alkoholu a energetických nápojích, častá konzumace jídla připravovaného v restauracích rychlého občerstvení (nadváha je také škodlivá) zvyšují riziko perforace MPP.
To je typičtější pro adolescenty, kteří jsou zatíženi hormonálními změnami. K tomu se přidává nadměrná emocionalita, nepotlačitelnost při outdoorových aktivitách (sport, diskotéky atd.), Chronický nedostatek spánku a různé zážitky charakteristické pro dospívání.
Přirozené procesy opotřebení tkáňových struktur, změny krevního tlaku, přítomnost různých chronických onemocnění (včetně trombózy a usazenin cholesterolu) mohou způsobit prasknutí MPP v oblasti aneuryzmatu.

Léčba

Terapie má své vlastní charakteristiky. Pokud se patologie nezhorší otevřenou dírkou, není nutné zvláštní ošetření. Pokud se objeví negativní příznaky ve formě poruchy nebo selhání srdečního rytmu, lékař předepíše farmakoterapii.

Léčba drogami

V tomto případě mluvíme o nespecifických opatřeních nebo předcházejí radikálním manipulacím..

Předepsány jsou následující skupiny léků:

 • léky vytvářející kolagen;
 • minerální a vitamínové komplexy, zvláštní důraz je kladen na zavedení zinku, hořčíku, mědi, železa a vit. GR. B (neuromultivitida, asparaginát draselný a hořečnatý, Doppelherz, B komplex atd.);
 • léky proti arytmii (Verapamil, Ritmilen atd.);
 • hypertenzní (Regulton, kofein-benzoát sodný atd.);
 • antitrombotikum (Aspirin, Curantil, Cardiomagnet atd.)

Metody operativní terapie

Chirurgická léčba se provádí, když je velikost aneuryzmatu větší než jeden centimetr v průměru a jsou pozorovány negativní procesy srdeční aktivity. Hlavní podstatou radikálních metod je uzavření otvoru a přijetí opatření k posílení interatriálního septa v zóně aneuryzmatu speciálním syntetickým materiálem.

Chcete-li to provést, proveďte:

 • instalace opravy;
 • s malou velikostí sběrného otvoru je možné použít upevňovací švy;
 • zavřete okno pomocí metod endoskopické mikrochirurgie.

K operativní korekci se nicméně uchylují ve zvláštních případech, kdy je to odůvodněné. To je způsobeno přítomností poměrně vysokých rizik - chirurgické zákroky mohou způsobit větší poškození zdraví než přítomnost samotné patologie.

Korekce životního stylu

U osob s aneuryzmatem MPP jsou uvedena obecná posilovací opatření. Je důležité dodržovat pracovní hygienu, dodržovat režim, předcházet fyzickému přetěžování, plně odpočívat, nezapojovat se do emocionálních zážitků a ještě více stresu.

Hladina krevního tlaku musí být vždy pod kontrolou, v případě potřeby je upravena na přijatelné hodnoty. Stejně důležité je zvýšit imunitu, aby se zabránilo infekčním chorobám, které negativně ovlivňují stav celého těla..

Doporučuje se cvičit lehké sporty a lékařskou gymnastiku. To pomůže zlepšit zdraví, udržet tělo v dobré kondici, zabránit hromadění nadbytečných kilogramů a také posílit obecné a srdeční svaly. Jakékoli špatné návyky jsou přísně zakázány..

Ve stravě musíte snížit spotřebu živočišných tuků a zvýšit rostlinnou stravu bohatou na vitamíny (zejména skupina B) a stopové prvky (K, Mg, Zn, Fe).

 • cereálie;
 • fazole;
 • mléčné výrobky a výrobky z kyseliny mléčné (jogurty, tvaroh, libové sýry, kefír atd.);
 • hovězí, králičí, kuřecí, krůtí;
 • plody moře;
 • zelenina, ovoce a bobule se mohou konzumovat v jakékoli formě a množství, ale přednost by se měla dát těm, které nebyly tepelně zpracovány;
 • používejte obohacené džusy, tinktury, želé;
 • vypijte nejméně 1,5-2 litry čisté vody.

Závěr

Aneuryzma MPP - nepatří k nebezpečným patologiím, které ohrožují lidský život, ale jeho přítomnost to trochu změní. Při malé velikosti si pacient nemusí chorobu všimnout, ale pokud je otvor větší než průměr, objeví se negativní příznaky a jsou možné komplikace, které lze bez problémů vyrovnat nebo odstranit. K tomu byste měli důvěřovat lékařům a plně dodržovat předepsané pokyny kardiologů..

Aneuryzma síňového septa (MPA): příčiny a příznaky, léčba a prognóza

Podle výzkumu kardiologů po celém světě trpí každý desátý člověk vrozenými a získanými malformacemi svalového orgánu..

Zdá se, že toto číslo je ještě vyšší, vzhledem k tomu, že mnozí jednoduše nechodí do nemocnice: neexistují žádné výrazné příznaky, a pokud existují, lékařská kultura většiny populace je nedostatečná pro včasné návštěvy lékařů..

Aneuryzma síňového septa je vzácná anatomická vada, při které se srdeční septum vyboulí doprava nebo doleva a je také možné nepravidelné zakřivení.

Kvůli nejasné úmrtnosti byly profilové studie provedeny v malém počtu. Proto není známo, v jakém počtu případů odchylka představuje ohrožení zdraví. Největšího úspěchu v oblasti výzkumu dosáhli odborníci z Evropy a USA.

Je extrémně vzácné, že se tento stav projeví jakýmikoli příznaky. Jedná se většinou o ztlumený jev. Je diagnostikována náhodou, během echokardiografie nebo tomografického vyšetření. Obnova podle potřeby se provádí radikálními metodami.

Druhy a mechanismy vývoje patologie

Kvůli nedostatku specializovaných studií nejsou známy přesné způsoby skládání anatomické vady. Existuje několik teorií patogeneze.

Nejběžnější je perinatální. Srdce a celý systém jsou položeny v prvním trimestru, přibližně druhý týden. Samozřejmě se plnohodnotné srdeční struktury vytvoří o něco později, ale již v této fázi jsou možné problémy.

Důvod spočívá v genetických vadách a syndromech. Jaký druh svěráku se vytvoří předem, nelze říci.

Aneuryzmatický výčnělek interatriálního septa (zkráceně MPP) je diagnostikován u dětí od prvních dnů života během echokardiografie. V jiných případech mohou uplynout roky, než bude patologický proces detekován..

Další možností je získání vývojové vady v důsledku předchozí srdeční choroby. Myokarditida, zánětlivé léze autoimunitní povahy, odchylky vedoucí k atrofii srdečních struktur, to vše jsou faktory vzniku defektu.

Klasifikace aneuryzmatu septa jako taková nebyla vyvinuta.

Používá se standardní anatomický výpočet, který je reprezentován třemi typy odchylek:

 • Vypouklá doleva.
 • Pravostranné aneuryzma (nejběžnější).
 • Zakřivení ve tvaru písmene S (vyskytuje se u 15–20% z celkového počtu případů).

Tato typizace nemá velký klinický význam. Toto je prohlášení o skutečnosti: existují tři typy anatomických vad..

Jsou přibližně stejné, pokud jde o pravděpodobné příznaky, důsledky, nápravná opatření. Problémy s léčením jsou také identické.

Příčiny

Faktory rozvoje nejsou dobře pochopeny. Na základě známých údajů můžeme vyvodit následující závěry.

Vrozené formy

Jsou představovány hlavně genetickými syndromy, méně často dochází k spontánním mutacím v důsledku expozice těla budoucí ženy při porodu negativních faktorů (chemická činidla, ionizující záření, léky).

 • Downův syndrom. Trizomie. Na rozdíl od možných představ průměrného člověka je určeno nejen těžkou mentální retardací. Také srdeční problémy, které jsou příčinou předčasné smrti u pacientů v této skupině. Aneuryzma síní je považována za relativně běžný typ procesu, ale zdaleka není jediný. Současně existuje několik typů anatomických vad. Všichni společně způsobují zvýšenou úmrtnost. Mnoho pacientů se nedožije až 10 let.
 • Pallister-Killianův syndrom. Vyznačuje se masivními odchylkami od kardiovaskulárního systému. Aneuryzma síňového septa je klinicky běžnou variantou a je součástí typického komplexu.
 • Kardiofaciální syndrom. Relativně vzácná patologie. Je charakterizován srdečními lézemi i kosmetickými vadami (restaurování se provádí pod dohledem chirurga čelisti).
 • Sickelův syndrom.

Jiné patologické procesy. Existují desítky možných vývojových odchylek. Všechny, tak či onak, ovlivňují stav síňové přepážky.

Získané formuláře

Určeno častěji. Poměr je podle několika studií 70% oproti 30% (fenotypové a genetické patologie).

Můžete pojmenovat následující podmínky předcházející dané závadě:

 • Zánětlivé léze srdce a okolních struktur. Obvykle má infekční povahu, poněkud méně často autoimunitní. Klasickou formou je myokarditida. Odchylku doprovází prodloužené zvýšení tělesné teploty, bolesti na hrudi, problémy s rytmem, také dušnost, změna objektivních ukazatelů ze strany krve a instrumentální techniky. Léčba by měla začít od prvních dnů patologického procesu. Se zpožděním jsou možné katastrofické následky. Aneuryzma MPP je klinická varianta získané vady, která se vyvíjí v rané fázi. Mimo lékařskou péči dochází k úplné destrukci srdečních struktur..
 • Infarkt. Akutní smrt srdečního svalu. V závislosti na lokalizaci procesu dochází ke snížení krevního oběhu o jeden nebo druhý stupeň. V průběhu vývoje odchylky se pružnost septa snižuje. Existuje výčnělek směrem k jedné nebo dvěma síním najednou. Takové důsledky jsou relativně vzácné, lze je nalézt pouze objektivně při včasné diagnostice kardiosklerózy a selhání po mimořádné události.
 • Ischemická choroba. Chronické oběhové poruchy v srdečních strukturách. Svou povahou to připomíná infarkt, ale pokles hemodynamiky nedosahuje určité kritické úrovně. Mimo včasnou léčbu dojde k nekróze myokardu, ale o něco později. Kdy - závisí na stupni ischemie. Tito pacienti by měli být vyšetřováni každých 3–6 měsíců. Celoživotní léčba. Pravděpodobnost aneuryzmatu síňového septa je asi 30%, možná vyšší, není dostatek empirického materiálu pro dalekosáhlé zobecnění.
 • Revmatismus. Autoimunitní patologický proces. Vyvíjí se v jakémkoli věku, to, co je způsobeno, není jisté. Předpokládá se, že velkou roli hrají virové látky, které přecházejí do srdečních struktur ze vzdálených zdrojů, ale nevyvolávají zánět jako takový. Léčba je celoživotní s použitím imunosupresiv pro akutní období. Aneuryzma septa srdce - pozdní získaná vada, je eliminována chirurgickými metodami, pokud existují důkazy o tom.
 • Hypertenzní proces jakékoli geneze. Zvýšený krevní tlak. Vytváří významné zatížení všech srdečních struktur. Možné malformace srdečních formací, včetně sept. Obzvláště nebezpečná je stabilní GB s vysokými hodnotami tonometru.
 • Získané srdeční vady jiného původu. Může způsobit aneurysma. V jakém procentu případů k tomu dojde - to nelze s jistotou říci. Existuje však vzor. Když je detekován prolaps nebo stenóza mitrální chlopně, je příslušná patologie diagnostikována v téměř 20% případů. Co vede k myšlenkám na možný vztah.
 • Ateroskleróza velkých tepen. Vzniká na pozadí jiných podmínek, to znamená, že se ukazuje jako sekundární. Je doprovázeno obecným porušením procesů krevního oběhu v těle. Srdeční struktury také trpí. Důsledkem jsou srdeční vady. Vývoj trvá déle než jeden rok, takže je dostatek času na prevenci nebo kvalitní detekci.
 • Plicní Hypertenze. Zvýšení tlaku v odpovídající tepně. Je charakterizován nárůstem hmotnosti svalového orgánu (tzv. Cor pulmonale). Na pozadí současného procesu jsou možné další odchylky ve vývoji srdečních struktur.

Přesné důvody však nejsou známy. V některých případech k procesu dochází spontánně, diagnóza nepřináší výsledky. Pak mluvte o idiopatické odrůdě.

Jak se nemoc projevuje?

Ve většině případů nic. Známky jsou detekovány při pokročilém jevu, při výskytu sekundárních odchylek ve fungování jiných anatomických struktur srdce.

Přibližný seznam příznaků v tomto případě:

 • Bolesti na hrudi různé intenzity. Od mírného brnění až po nesnesitelné záchvaty připomínající anginu pectoris. Délka každé epizody není delší než 5–15 minut. Prochází bez stopy. Jak základní choroba postupuje, relapsy se stávají častějšími..
 • Arytmie různých typů. Od jednoduché paroxysmální tachykardie, kdy srdeční frekvence dosáhne 150-200 úderů za minutu, až po ostatní. Komorová forma je obzvláště život ohrožující. Další možné možnosti jsou extrasystol, fibrilace síní. Postupem vpřed je obtížnější obnovit normální rytmus. Pacient navíc přestává věnovat pozornost projevům, což komplikuje diagnózu při prvním jmenování. Vše je řešeno rutinními metodami.
 • Nepohodlí na hrudi. Příznak přímo souvisí s předchozím. Ostrý rytmus, chvění srdce, přeskakování iterací, nerovnoměrné časové intervaly mezi kontrakcemi. Zde jsou možnosti.
 • Dušnost a další poruchy při normální výměně plynů. Vzniká spontánně, někdy ve stavu úplného odpočinku. V raných fázích anatomických abnormalit pouze s intenzivní fyzickou aktivitou. Je těžké zachytit proces od prvních okamžiků, možná prostřednictvím zátěžových testů.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Označuje ischemii tkáně. Vyznačuje se modrým zbarvením oblasti kolem úst. Vizitka patologií kardiovaskulárního systému obecně. Nespecifická vlastnost.
 • Blanšírování kůže. Dermální vrstva se stává mramorovou. Častěji je to patrné u pacientů se slabou pigmentací..
 • Nadměrné pocení, zejména v noci.
 • Zahájené srdeční patologie jsou charakterizovány hemoptýzou. Jedná se o relativně vzácný příznak, je třeba rozlišovat procesy srdečního původu od tuberkulózy a rakoviny plic..
 • Závrat neznámého původu.
 • Cephalalgia.
 • Nevolnost a zvracení. Jsou reflexní Úleva po epizodách, stejně jako při otravě, tedy nedochází.

Známky jsou nespecifické a mohou naznačovat širokou škálu patologií, která je určena desítkami podmínek.

Aneuryzma síňového septa u dospělých je výraznější, zejména je-li způsobena vrozenými vadami.

Co je třeba zkoumat?

Diagnostická opatření spadají na ramena kardiologa. Délka se pohybuje od několika dnů do týdne. Ve stacionárních podmínkách se vše děje rychleji, navíc je možné sledovat účinnost předepsané léčby.

Přibližný seznam technik:

 • Rozhovor s pacientem a užívání anamnézy. Obrovskou roli hrají předchozí onemocnění kardiologického profilu, stejně jako přítomnost v minulosti nebo současnosti podmínek autoimunitní povahy, genetických syndromů. Je nutné objasnit, zda v prenatálním období byly problémy.
 • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence. Zvýšení jak tohoto, tak dalšího ukazatele naznačuje porušení organické povahy. Následné diagnostické činnosti vám umožní zjistit více.
 • Denní monitorování pomocí automatického programovatelného tonometru. Provádí se do 24 hodin. Posuzuje se rytmus a dynamika krevního tlaku. Možné opakování v pochybných případech.
 • Elektrokardiografie, EFI podle potřeby. Studium funkční konzistence srdečních struktur. Odhalí se dokonce i malé odchylky v rytmu a aktivitě.
 • Echokardiografie. Hlavní diagnostická technika. Umožňuje identifikovat všechny vady a anatomické vady. Pro vyjádření skutečnosti je tato metoda dostatečná..
 • MRI. V rámci ověřování, ve sporných případech.

Je také možné předepsat obecný krevní test, biochemický, koronografický, zátěžové testy (s opatrností).

Metody léčby

Terapie pouze v případě potřeby. Ve většině případů se aneuryzma síňového septa necítí, je objevena náhodou, během preventivní diagnostiky nebo vyšetření na jiná onemocnění.

Pokud neexistují žádné příznaky, organické patologie také nejsou detekovány, je zobrazeno dynamické pozorování pod dohledem kardiologa. Četnost promítání - jednou ročně nebo více.

Pokud jsou nalezeny příznaky a doprovodné patologické procesy, provádí se komplexní léčba s použitím léků a pro neúčinnost konzervativní cesty s operací.

Samotné aneuryzma nepodléhá drogovému dozoru. V zásadě je předepsána podpůrná technika s použitím draslíku, hořčíku.

Důležitou roli hraje správná výživa s nízkým obsahem tuku a rychle vstřebatelnými látkami. Smažené, uzené jídlo, konzervy a polotovary jsou zcela vyloučeny. Více vitamínů, minerálů, bílkovin. Sůl ne více než 7 gramů denně.

Mezi další doporučení patří ukončení kouření, alkoholu, psychoaktivních látek, spaní 8 hodin v noci, vyhýbání se stresovým situacím, fyzické přepětí, negativní klimatické faktory (náhlé změny tlaku, vlhkosti, teploty vzduchu).

Lidové recepty jsou použitelné také v rámci prevence. 10% propolisová tinktura se užívá v množství 30 kapek 2krát denně, kaštan koňský (30 kapek / den), odvar z heřmánku, třezalky tečkované, matky a máty peprné v systému (připravené libovolně, expresní metodou).

S opatrností se léčba bylinami uchyluje v přítomnosti alergických reakcí, zejména polyvalentní povahy..

Předpovědi a možné důsledky

Výsledek je obecně příznivý, pokud patologický defekt není komplikován souběžnými procesy. Úmrtnost je minimální a v čisté formě činí 3–8%.

Pokud dojde k koronární chorobě, srdečnímu selhání, předchozímu infarktu nebo jiným vrozeným nebo získaným vadám, úmrtnost se velmi liší: 10-50% v příštích několika letech. Musíte sledovat ve skutečnosti podrobně. Neexistují žádné obecně přijímané výpočty.

Komplikace vedoucí ke smrtelným následkům jsou následující:

 • Srdeční zástava nebo asystolie. Nedostatek pulzu, dýchání. Resuscitační opatření jsou okamžitá. Pravděpodobnost úmrtí je maximální.
 • Kardiogenní šok.
 • Hypertenzní krize a následná hemoragická nebo ischemická cévní mozková příhoda.
 • Opakovaný nebo primární infarkt.
 • Mdloby Znamená to pád. Často trauma. Co už je nebezpečné.
 • Je také možné vyvinout vaskulární demenci, srdeční selhání s vyhlídkou na další komplikace.

Obecně je míra přežití dobrá. Léčba je spojena s ještě lepší prognózou.

Konečně

Aneuryzma MPP je anatomická vada, během které se septum oddělující síně ohýbá doprava, méně často doleva a málokdy má deformaci ve tvaru písmene S.

Neexistují prakticky žádné příznaky, což ztěžuje diagnostiku. Odhalení patologického procesu je možné pouze objektivními metodami..

Samotný nález není tak nebezpečný, zvláště pokud neexistují žádné organické léze srdečních struktur.

Léčba je kontroverzní, zahrnuje podle potřeby dynamické pozorování - chirurgický zákrok. Podpůrná terapie využívající komplexy vitamínů a minerálů je konstantní. Roli hrají změny ve stravě a životním stylu obecně.

Více Informací O Tachykardie

Datum zveřejnění článku: 21.09.2018Datum aktualizace článku: 19.12.2019Vyčnívající žíly v pažích jsou ve většině případů pouze estetickým problémem. Zpravidla jsou patrné na rukou (zejména na středních, prstencích a ukazovácích), zápěstí a předloktí, někdy na ramenou, zatímco tento jev je pozorován častěji u mužů než u žen.

Cévní mozková příhoda je onemocnění, které je spojeno se zhoršenou mozkovou cirkulací. Nejběžnějším jevem po něm je ztráta motorické aktivity jedné nebo dvou rukou najednou.

Slabost, únava a špatné zdraví se pravděpodobně vyskytly u každého člověka, ať už dospělého nebo dítěte. Důvodem tohoto komplexu onemocnění je často pokles životně důležitých stopových prvků v krvi - železo, protože právě ten reguluje mnoho nejdůležitějších fyziologických procesů v těle a je doslova zodpovědný za zdraví železa.

Aterogenita není nic jiného než poměr „špatných“ a „dobrých“ lipidových složek v lidském těle.Speciální koeficient pomáhá lépe pochopit a vyhodnotit zdraví každého člověka, nezáleží na tom, zda mu je 20 nebo 50.