Aneuryzma MPP u dětí a dospělých - co hrozí?

Datum zveřejnění článku: 16.09.2018

Datum aktualizace článku: 16.11.2018

Aneuryzma MPP (zkratka MPP znamená - interatriální septum) je anomálie charakterizovaná vytvořením výčnělku v přepážce mezi síněmi. Patří k drobným neřestem.

Tato patologie se vyskytuje jak u dospělých, tak u dětí, nemusí se po dlouhou dobu projevovat klinickými příznaky a může být detekována náhodou během objektivního instrumentálního vyšetření..

Čím déle tato patologická změna zůstane nediagnostikovaná, tím vyšší je pravděpodobnost negativních důsledků..

Vlastnosti nemoci

Hlavním diagnostickým kritériem pro aneuryzma síňového septa je velikost výčnělku přesahující 10 mm. Diagnóza může být stanovena, když je velikost formace menší než 10 mm na základě odhalené hemodynamické poruchy (průtok krve), stejně jako kombinace s jinými srdečními vadami (prolaps nebo vychýlení chlopní). Prognóza onemocnění je příznivá.

S malými výčnělky se speciální terapeutická opatření neprovádějí, protože nedochází k žádným hemodynamickým poruchám. Na pozadí provádění preventivních doporučení týkajících se prevence rozvoje kardiovaskulární patologie neexistují žádná omezení v délce života u pacientů s patologií.

Spontánní (spontánní) ruptura výčnělku je zaznamenána v 10% případů u dospělých, obvykle po myokarditidě nebo jiných srdečních onemocněních, které vyvolaly pokles pevnosti septálních tkání.

Vrozená srdeční choroba (CHD) ve formě aneuryzmatu MPP je vzácná (méně než 1% případů u novorozenců). Je registrován stejně často u chlapců a dívek. Samostatně se rozlišuje získaná patologie, která je diagnostikována u dospělých po srdeční patologii (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Jak se to formuje?

V závislosti na původu se rozlišuje vrozená a získaná aneuryzma septa mezi síněmi. Vrozená anomálie se tvoří již v dětství a získaná se vyvíjí v důsledku vlivu provokujících faktorů u dospělého.

Kongenitální

Tvorba aneuryzmatu u plodu má určité rysy. Může být kombinován s porušením uzavření oválného okénka (komunikace v interatriální přepážce), které zajišťuje vypouštění krve z pravého kruhu krevního oběhu doleva. To je způsobeno skutečností, že plíce dosud neplní svou funkci..

Po prvním nádechu se zapne pravý kruh krevního oběhu. Během prvních několika dnů nebo týdnů po narození se průměr oválného okénka zmenšuje, dochází k přerůstání (doba přerůstání oválného okénka je u každé osoby individuální), na jejímž místě zůstává malá prohlubeň. Pod vlivem různých důvodů je proces infekce narušen, v důsledku čehož má pojivová tkáň menší sílu, kde se v průběhu času vytváří výčnělek.

Spolehlivá příčina vývoje aneuryzmatu dnes zůstává nejasná..

Vyniká několik provokujících faktorů, mezi něž patří:

 • dědičná predispozice;
 • špatné návyky rodičů;
 • předchozí infekční onemocnění během těhotenství (toxoplazmóza), vystavení nepříznivým faktorům prostředí (ionizující záření, toxiny).

Vrozená aneuryzma může být izolovaného původu. V tomto případě se lokalizace oválné fossy a výčnělek v přepážce často neshodují. Mechanismus vývoje je obvykle spojen s primárním porušením hemodynamiky v srdci, jehož výsledkem je tvorba boule v oblasti zvýšeného krevního tlaku.

Získané

Mechanismus vývoje získané aneuryzmy septa zahrnuje oslabení septální tkáně s následnou tvorbou výčnělku. Je to důsledek dopadu provokujících faktorů (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Mechanismus vývoje ve formě tabulky:

PůvodPatogeneze
Izolovaná vrozená anomálieVýdech se vytváří v důsledku hemodynamických poruch v dětství
Anomálie spojené s malformacemi oválného okénkaPorušení přemnožení oválného okénka vyvolává tvorbu výčnělku
Získané aneuryzmaVyvíjí se u dospělých v důsledku oslabení septální tkáně, což vyvolává předchozí infarkt myokardu, myokarditidu, kardiomyopatii

Protože získané aneuryzma septa mezi síněmi je ve většině případů výsledkem předchozího infarktu myokardu, dělí se na několik typů:

 • Akutní aneuryzma - vzdělávání se formuje do 14 dnů po infarktu. Je doprovázeno zhoršením stavu osoby s horečkou, arytmií (porušení rytmu kontrakcí), zvýšením počtu leukocytů na jednotku objemu krve.
 • Subakutní aneuryzma - anomálie se vyvíjí během 3-6 týdnů, výčnělek je důsledkem porušení procesu tvorby jizvy pojivové tkáně v oblasti mrtvých myokardiocytů. Je charakterizován postupným rozvojem srdečního selhání s dušností, zvýšenou únavou, otoky měkkých tkání s převládající lokalizací na nohou.
 • Chronické aneuryzma - tvorba boule v přepážce mezi síněmi probíhá po dobu delší než 6 týdnů a je doprovázena postupným nárůstem příznaků městnavého srdečního selhání.

Rozdělení na typy umožňuje předvídat další průběh patologie a zvolit nejvhodnější terapii..

Co se stane, když se to stane?

Předsíňová přepážka by normálně neměla mít zakřivení větší než 5 mm.

Pokud je tedy aneuryzma větší než tato velikost, může její vzhled vést k následujícím poruchám:

 • Komprese ventilového aparátu - když je výčnělek lokalizován ve spodních částech interatriální stěny, může být stlačena trikuspidální nebo mitrální chlopně.
 • Nedostatečný odtok krve s neúplným vyprázdněním síně, zvýšený tlak v ní, což vede ke změně hemodynamiky v levé nebo pravé komoře.
 • Zvýšení krevního tlaku v pravém kruhu krevního oběhu se zhoršením saturace krve kyslíkem a rozvojem hypoxie. Obvykle se vyvíjí v důsledku aneuryzmatu v kombinaci s neúplnou fúzí oválného okénka..
 • Tvorba krevních sraženin vyvolaná změnou průtoku krve v aneuryzmatu - krevní sraženiny se mohou odlomit, vstoupit do celkového krevního oběhu, ucpat arteriální cévy s rozvojem závažných komplikací, které zahrnují infarkt myokardu, mozkovou mrtvici.

Podle patogeneze následků se aneuryzma izoluje výtokem krve (obvykle v kombinaci s otevřeným oválným okénkem) a bez něj (hemodynamika v srdci se mírně mění).

formuláře

V závislosti na směru výčnělku se rozlišuje několik forem anomálie:

 • Typ L - výchylka je směrována doleva (směrem k levé síni).
 • Typ R - výstupek směřuje doprava.
 • Typ S - výčnělek má tvar písmene S, je současně částečně nasměrován do levé a pravé síně.

V závislosti na směru výčnělku může lékař předpovědět možný vývoj změn v mitrální nebo trikuspidální chlopni..

Samostatně se rozlišuje forma aneuryzmatu v kombinaci s dalšími anomáliemi (chlopňové vady, vada oválného okénka). Díky tomu jsou hemodynamické poruchy výraznější, zvyšuje se riziko komplikací a zvyšují se také projevy rozvoje srdečního selhání..

Jak můžete tušit?

Při malé velikosti aneuryzmatu nejsou často pozorovány žádné příznaky. Jak se vzdělání zvyšuje se změnami hemodynamiky v srdci, mohou se objevit následující klinické projevy, které pomohou podezření na přítomnost patologie:

 • Tachykardie - zvýšená srdeční frekvence, která se častěji zaznamenává při vyčnívání do pravé síně.
 • Známky stagnace krve v malém kruhu, které se vyvíjejí bez ohledu na věk a jsou výsledkem kombinace s neúplným spojením oválného okénka. Patří mezi ně - dušnost, arytmie, cyanóza (namodralé zabarvení) kůže, častý rozvoj zánětů průdušek a plic.
 • Známky hemodynamických poruch, které se často vyvíjejí v dospívání a jsou vyvolány růstem těla, změnami funkčního stavu endokrinního systému - zvýšená únava, výskyt pocitu nepohodlí na hrudi, arytmie, časté závratě.
 • Příznaky srdečního selhání u dospělých jsou dušnost, otoky periferních tkání (vyvíjející se hlavně na nohou v pozdních odpoledních hodinách), periodický mokrý kašel, který má paroxysmální povahu. Známky se obvykle objevují na pozadí vývoje subakutního nebo chronického aneuryzmatu po infarktu myokardu.

Výskyt známek změn v práci srdce a cév vyžaduje konzultaci s lékařem.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že klinické projevy aneuryzmatu mohou být chybějící nebo nespecifické, hlavní role při identifikaci patologie náleží metodám objektivní diagnostiky:

 • Echokardiografie (echokardiografie) nebo ultrazvuk srdce je referenční výzkumná technika, která umožňuje vizualizovat septum a změny v něm. Jednou z možností je transesofageální echokardiografie (PE echokardiografie), která umožňuje vizualizovat minimální změny. Echokardiografie je nutně předepsána novorozeným dětem, když lékař poslouchá srdeční šelesty.
 • Dopplerův ultrazvuk, který detekuje hemodynamické poruchy.
 • EKG (elektrokardiografie) - funkční vyšetření srdce.
 • Počítačová tomografie - rentgenová zobrazovací technika ve strukturách srdce, má vysoké rozlišení.

Lékař také v případě potřeby předepisuje další metody laboratorního, instrumentálního a funkčního výzkumu..

Jak zacházet?

Pokud je defekt vytvořen bez krevního výtoku, stejně jako když je výčnělek menší než 10 mm, nejsou předepsána zvláštní terapeutická opatření. Pacient je sledován kardiologem (ošetřovnou) s implementací obecných a dietních doporučení.

V případě závažnějšího výčnělku je předepsána komplexní léčba, která zahrnuje farmakoterapii, chirurgický zákrok.

Léčba drogami

K léčbě lze použít léky několika farmakologických skupin:

 • Léky na krevní tlak (kofein benzoát sodný).
 • Přípravky draslíku a hořčíku, které zlepšují kontraktilní funkci srdce (Panangin).
 • Vitamíny s vysokým obsahem vitamínů B (Neurovitan).
 • Antiarytmické léky (Panangin).
 • Srdeční glykosidy (digoxin).

Výběr léků a jejich dávkování provádí pouze ošetřující lékař.

Operativní léčba

Hlavními lékařskými indikacemi pro operaci jsou výrazné změny hemodynamiky (výtok krve) a přítomnost dalších souběžných srdečních vad.

Průběh operace zahrnuje provedení několika fází:

 • Poskytování přístupu.
 • Vyříznutí změněných tkání.
 • Plast s uzávěrem díry.

Před předepsáním chirurgického zákroku lékař vylučuje přítomnost absolutních (závažné dekompenzované srdeční selhání) a relativních (věk dítěte, přítomnost akutních infekčních onemocnění, exacerbace chronické somatické patologie) kontraindikace.

Změna životního stylu

Udržování zdravého životního stylu je hlavním směrem úspěšné prevence kardiovaskulárních poruch, používá se také jako doplněk léčby..

 • Dostatečná fyzická aktivita k posílení srdce a cév s vyloučením nadměrné námahy.
 • Racionalizace režimu práce a odpočinku - každých 40 minut duševní práce se doporučuje přestávka. Spánek by měl být alespoň 8 hodin denně.
 • Odmítnutí špatných návyků u dospělých (kouření, systematické pití alkoholu ovlivňuje cévy a hemodynamiku, vyvolává zvýšení výčnělku).
 • Omezení vystavení stresu, nadměrný duševní stres.
 • Včasná detekce a léčba chronických patologií.

DŮLEŽITÉ! Dávkovaná fyzická aktivita po dobu půl hodiny denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulární patologie až o 30%.

Strava

Implementace dietních doporučení umožňuje vyhnout se dalším chorobám (diabetes mellitus, hypertenze), které mohou vyvolat komplikace a také posílit tkáně interatriálního septa.

 • Omezení tučných, smažených potravin, sladkostí.
 • Odmítnutí alkoholických nápojů.
 • Zvyšování množství rostlinných potravin (zelenina, ovoce) a libového masa (kuře, králík) ve stravě.
 • Časté stravování (nejméně 5krát denně) v malých porcích.
 • Večeře 4 hodiny před spaním.

Těhotenství a porod

Těhotenství je kontraindikováno v případě aneuryzmatu v kombinaci s jinými defekty. V ostatních případech se těhotná žena jednoduše zaregistruje u gynekologa a kardiologa. Je jí přidělena periodická kontrola srdce (ECHO-KG, EKG).

Pokud byly během těhotenství zjištěny hemodynamické změny - přirozený porod je kontraindikován (vysoké zatížení srdce), je předepsán císařský řez.

Možné komplikace

Za přítomnosti patologie není vyloučen vývoj následujících komplikací:

 • Porušení rytmu kontrakcí srdce.
 • Tvorba krevní sraženiny následovaná tromboembolismem a ucpáním tepen (příčina mozkové mrtvice, infarkt myokardu).
 • Ruptura aneuryzmatu s ostrým porušením hemodynamiky (výtok krve mezi srdečními komorami).
 • Srdeční selhání.
 • Chronický pokles krevního tlaku.

Prevence a prognóza

Primární prevence se provádí u zdravých lidí, aby se zabránilo rozvoji získané anomálie. Zahrnuje změnu životního stylu (dostatečná fyzická aktivita, racionální režim práce a odpočinku, odmítnutí špatných návyků), stejně jako provádění dietních doporučení (odmítnutí mastných, smažených potravin, konzumace zeleniny, ovoce, dietního masa).

Pokud je u dítěte diagnostikována boule, musí se zaregistrovat u kardiologa, který sleduje dynamiku změn ve formacích. V tomto případě jsou preventivní opatření zaměřena na prevenci komplikací. Lékař určí rozsah možné fyzické aktivity dítěte. Doporučuje se podstoupit regeneraci v sanatoriu jednou ročně, vyvarovat se stresu, dostatek spánku.

Prognóza je obvykle dobrá. Malá velikost výčnělku a absence dalších změn nemají vliv na trvání a kvalitu lidského života. Včasná a adekvátní léčba závažnějších forem patologie zabrání rozvoji srdečního selhání.

Co potřebujete vědět o aneuryzmatu síňového septa

Výčnělek přepážky oddělující pravou a levou síň (kde je nejtenčí) o více než jeden centimetr se nazývá aneuryzma, ale v kardiologické praxi jsou menší deformity často označovány také jako onemocnění, zejména pokud se stávají příčinou negativních projevů. Zakřivení MPP není život ohrožující, proto se označuje jako drobné srdeční anomálie. Ve většině případů jsou pacienti dynamicky pozorováni, ale někteří musí podstoupit chirurgickou léčbu.


Aneuryzma síňového septa

Důvody pro vývoj anomálie


Aneuryzma síňového septa u dospělých pacientů je získaným stavem. Důvody pro rozvoj patologie ještě nebyly důkladně studovány, ale existuje názor (na základě statistických údajů), že faktory vývoje zahrnují:

 • oslabení pojivové tkáně;
 • dopad na srdeční sval s různými infekcemi nebo zraněními;
 • arteriální hypertenze;
 • ateroskleróza;
 • infarkt, který byl přenesen v blízké minulosti, což vede k oslabení síňového septa jizvou;
 • zneužití alkoholu;
 • kouření tabáku.

Odborníci také zaznamenávají přítomnost dědičného faktoru.

Detekce nemoci

Aneuryzma síňového septa je nejčastěji diagnostikována pomocí ultrazvuku (ultrazvuk); odborníci také používají elektrokardiografii, počítačovou tomografii a MRI. Toto onemocnění lze diagnostikovat u novorozenců pomocí ultrazvukového vyšetření srdce, ale konečná diagnóza se stanoví pouze v případě diferenciálního vyšetření oválného okénka v interventrikulární přepážce..

Počítačová tomografie v případě diagnostiky aneuryzmatu interventrikulárního septa vám umožní být informováni o aktuální velikosti a umístění výčnělku v oblasti ztenčených tkání.

Následné vyšetření srdce předepisují lékaři, pokud existují podezření na další možné srdeční choroby a patologie.

U dospělých pacientů se po infarktu vyvíjí aneuryzma síňového septa. V tomto ohledu je patologie rozdělena na typy uvedené níže.

Akutní forma


Onemocnění se projevuje během následujících 2-3 týdnů po infarktu s příznaky jako horečka, arytmie srdečního rytmu, zvýšený počet leukocytů v krvi.

Subakutní forma

Zjistil se 3-6 týdnů po infarktu. Vyvíjí se v důsledku nesprávné tvorby jizev v oblasti infarktu. Tento typ aneuryzmatu se projevuje dušností, zvýšenou únavou, zvýšenou srdeční frekvencí.

Příznaky


Známky aneuryzmatu síňového septa jsou minimální, v důsledku čehož nemá patologie prakticky žádné příznaky. Asymptomatický průběh je charakteristický pro malé aneurysma a absenci interatriálního foramenu. V případě, že se v důsledku prasknutí stěny vytvoří mezi síněmi prostor, dojde k vyvržení krve ve špatném směru. Tento stav se může projevit následujícími příznaky:

 • pocit těžkosti v hrudi vlevo;
 • bolestivé pocity na levé straně hrudní kosti;
 • nadměrná únava, nedostatek síly pro fyzickou aktivitu;
 • dušnost, tachykardie, arytmie.

Všechny příznaky aneuryzmatu jsou atypické. Potvrzení anomálie síní se provádí pouze na základě klinického vyšetření.

Formy aneuryzmatu

Existují tři typy anomálií. Nejběžnější formou je vyboulení stěny zleva doprava, tj. Z levé do pravé síně. Druhý typ je opakem prvního - je vyboulený zprava doleva. Třetí forma je výstupek ve tvaru písmene S, a to spodní část v jednom směru, horní část v druhém.

Na počátku onemocnění a v nekomplikovaném průběhu nejsou žádné známky a přítomnost defektu lze zjistit pouze během vyšetření. V místě aneuryzmatu septa se vytvoří otvor, který vede k narušení průtoku krve. To znamená, že s každou systolickou kontrakcí srdce vstupuje krev z levé síně nejen do levé komory, ale je také částečně vypouštěna do pravé síně..

Z tohoto důvodu se zatížení pravých částí srdečního svalu neustále zvyšuje. V důsledku toho se vyvíjí kompenzační hypertrofie pravé síně a brzy i komory. Kromě toho začne do plic proudit příliš mnoho krve, zvyšuje se zátěž cév, takže se objevují příznaky plicní hypertenze. U dětí se vyvíjí pomalu, i když průtok krve v pravém kruhu se může několikrát zvýšit..

U dospělých je možné prasknutí aneuryzmatu. Je to způsobeno vysokou fyzickou námahou, stresem, srdečním traumatem. Pokud aneuryzma praskla, je pozorováno následující:

 • žal;
 • rychlá únavnost;
 • neustálý pocit nepohodlí;
 • nesprávná funkce srdce;
 • neschopnost dlouhodobé fyzické aktivity.

Riziková skupina


Následující kategorie pacientů jsou náchylné k rozvoji aneuryzmatu síňového septa:

 • hypertenzní pacienti;
 • kuřáci;
 • chroničtí alkoholici;
 • lidé s rizikem cévního poranění a tvorbou infikovaných krevních sraženin (extrémní sportovci, pacienti, kteří již byli při autonehodách, speciální jednotky atd.).

Anomálie u dětí a novorozenců

Aneuryzma interatriálního septa v dětství je vrozené onemocnění. Po narození se oválné okénko v srdci zavře, ale stává se, že v této oblasti se vytvoří velmi tenká stěna, která je zakřivená pod krevním tlakem.

Hlavní důvody pro rozvoj patologie u dětí jsou:

 • dědičná predispozice k onemocnění srdce;
 • nedostatek vitamínů během nitroděložního vývoje plodu;
 • dopad na nenarozené dítě vnějšími negativními faktory;
 • infekční nemoci přenášené ženou během období porodu.

Nejčastěji není léčba tohoto aneuryzmatu pro malého pacienta nutná, protože nemá negativní vliv na srdce a jeho čerpací funkci. Po narození jsou prováděna systematická vyšetření a vyšetření dítěte, jsou registrována u kardiologa.

Manifestace aneuryzmatu síňového septa u novorozence je charakterizována mírnou cyanózou kůže. Dále, od věku 3-4 měsíců se onemocnění může projevit následujícími příznaky:

 • nedostatek výšky a hmotnosti u dítěte;
 • opožděný duševní vývoj;
 • snížená funkce imunitního systému.

U starších dětí jsou příznaky onemocnění:

 • nízká tělesná hmotnost;
 • zvýšená únava, kvůli které dítě nemůže vykonávat fyzickou aktivitu;
 • bledost kůže;
 • bolestivé pocity v oblasti srdce, poruchy srdečního rytmu;
 • nesoulad věku v sexuálním vývoji.

Kromě ultrazvuku srdce je vhodné použít následující diagnostická opatření, která společně umožňují podrobnou studii klinického obrazu těchto anomálií:

 • počáteční vyšetření kardiologem, který nutně měří krevní tlak a puls;
 • laboratorní krevní testy, stejně jako všechny druhy sérologických testů na předchozí infekce;
 • Rentgenový snímek hrudníku, který sleduje nesprávné fungování dýchacího systému;
 • elektrokardiografie, která vám umožní identifikovat určité odchylky a selhání pulzace srdce;
 • Holterovo monitorování s podrobným popisem příznaků, které vám umožní spolehlivě určit příčiny vývoje významných poruch ve fungování srdce v dynamice.

Komplikace

Prasknutí aneuryzmatu, kterého se všichni pacienti s takovou vadou obávají, bez výjimky, nepředstavuje ohrožení zdraví a života pacienta. Ohrožuje pouze akutní forma onemocnění, jejíž progrese je nebezpečná s komplikacemi. Prasknutí aneuryzmatu v této formě může způsobit cévní mozkovou příhodu a vést k cévní mozkové příhodě. Odtržená krevní sraženina může proniknout absolutně do jakéhokoli orgánu, což může vést k infarktu ledvin, gangréně končetin atd..

Klinický obraz patologie

Při vývoji této patologie připisuje mnoho vědců velkou roli dědičné predispozici. Velmi často se aneuryzma MPP vyskytuje u dětí, které se narodily z problémového těhotenství (hrozba potratu, pokusy zbavit se těhotenství).

Dalším důvodem pro ICHS jsou nemoci, které žena trpí během těhotenství (zejména infekční povahy). Před počátkem by proto měly být vyléčeny všechny stávající infekce a během těhotenství posílit imunitní systém, jíst správně.

U novorozence může dojít k aneuryzmatu v důsledku dlouhodobého, častého a silného pláče a zácpy. V obou případech pacientův tlak stoupá, což může vést k přetížení srdeční přepážky.

Hypertenze zmizí. za 1 rubl!

Léčba

Ošetření aneuryzmatu, které nepřesahuje 1 cm, se obvykle nevyžaduje. Pacient by měl být pod dohledem kardiologa, pravidelně podstupovat vyšetření a dodržovat obecná doporučení:

 • jíst potraviny s nízkým obsahem cholesterolu, sůl;
 • snížení fyzické aktivity, stres;
 • je možné použít speciální stabilizační přípravky.

Pokud aneuryzma roste nebo se zvyšuje riziko prasknutí, je pacient hospitalizován pro podrobnější vyšetření, na jehož základě se rozhodne, která léčebná metoda je nutná..

Léčba drogami

Léčba je předepsána pacientům, jejichž aneuryzma je střední velikosti. Pro léčbu se obvykle používají:

 • glykosidy

Srdeční glykosidy, které se používají k léčbě onemocnění, se prodávají pod různými obchodními názvy, ale mají stejné kontraindikace:

 • přecitlivělost na určité složky léčiva;
 • AV blok;
 • intoxikace těla glykosidy;
 • bradykardie;
 • slabost sinusového uzlu;
 • nízká frekvence fibrilace síní;
 • ischemie myokardu v akutní fázi (infarkt);
 • hypoglykémie;
 • hyperkalcémie;
 • plicní, ledvinová, jaterní a aortální nedostatečnost;
 • anémie;
 • perikarditida;
 • tyreotoxikóza.

V lékárnách lze drogy v této skupině najít pod následujícími názvy:


Tablety digoxinu - 50-70 rublů;

Injekční roztok strofantinu - 35-60 rublů.

 • antikoagulancia

Ředidla krve a mají následující kontraindikace:

 • přecitlivělost na složky;
 • žaludeční vřed, 12 duodenální vřed;
 • jaterní fibróza, hepatitida;
 • selhání ledvin, jater;
 • urolitiázová nemoc;
 • nedostatek vitamínů C a K v těle;
 • perikarditida, endokarditida v akutních formách;
 • plicní tuberkulóza;
 • trombocytopenie;
 • hemoragická pankreatitida;
 • onkologická onemocnění;
 • akutní infarkt;
 • intracerebrální aneuryzma;
 • chronický alkoholismus;
 • těhotenství a kojení.

Léky v této skupině najdete v lékárnách pod názvy:


Injekční roztok heparinu - 250-280 rublů;

Warfarinové tablety č. 100 - 105 - 150 rublů;

Injekční roztok Fraxiparine - 2800-4200 rublů.

 • beta-blokátory

Léky snižující srdeční frekvenci, které mají následující kontraindikace:

 • kardiogenní šok, plicní edém;
 • srdeční selhání;
 • bronchiální astma;
 • slabost sinusového uzlu;
 • AV blokáda;
 • nízký krevní tlak;
 • slabá srdeční frekvence;
 • cukrovka.

Léky ze skupiny beta-blokátorů zahrnují:


Atenolol tablety - 21-35 rublů;

Anaprilinové tablety - 20-70 rublů;

Propranolol - 1900-2100 rublů.

Chirurgická léčba

Nemoc, která je akutní, vyžaduje chirurgický zákrok, aby se zabránilo možnému prasknutí aneuryzmatu. Indikace pro chirurgický zákrok, jak u dospělých, tak u dětí, je velký výtok krve, který vede k plicní hypertenzi.

Pomáhá operace otevřeného srdce s umělým zásobovacím zařízením
napravit porušení v přepážce a posílit ji umělými materiály.
Po operaci se pacientovi doporučuje dodržovat určitá pravidla:

 • vyhnout se emočnímu a fyzickému stresu;
 • dodržovat racionální stravu;
 • dobře si odpočiň;
 • přestat kouřit a pít alkohol.

etnoscience


Malé aneuryzma lze léčit doma pomocí receptů tradiční medicíny. Je třeba poznamenat, že k léčbě lidovými léky se lze uchýlit pouze po konzultaci s kardiologem.

Nejlepší lidový lék na léčbu nemoci je tedy soubor následujících ingrediencí:

 • plody psí růže;
 • listy a plody krvavě červeného hlohu;
 • kořen kozlíku lékařského;
 • kořen bahenního kalamusu.

Smíchejte ingredience ve stejných částech a rozemlejte. Nalijte 5 g výsledné směsi 500 ml vroucí vody a nechte ji vařit po dobu 30 minut. Tím se získá základní infuze. Dále v první den léčby 1 lžička. základní produkt by měl být naředěn ve 300 ml převařené vody a užíván 100 ml třikrát denně. Druhý terapeutický den zásobního roztoku pro 300 ml vody, 1 polévková lžíce. l., počínaje třetím dnem až do konce léčby, rozpusťte 2 lžíce ve vodě. l. infuze.

Léčba tímto lékem se provádí nejméně 12 měsíců denně..

Předpověď

Abyste zabránili přechodu nemoci na těžší formu, měli byste pravidelně podstupovat vyšetření s dítětem u místního pediatra a kardiologa. Pravidelně je také nutné provádět ultrazvukové vyšetření a provádět EKG. Taková opatření vám umožní kontrolovat dynamiku nemoci a přijímat včasná opatření, aby se minimalizovaly možné komplikace..

Prognóza takové anomálie je obecně příznivá. Patologie neovlivňuje vývoj dítěte a zřídka způsobuje nepohodlí. Ruptura aneuryzmatu je diagnostikována u 10% pacientů. V tomto případě je míra přežití po operaci asi 80%.

Mnoho rodičů, kteří čelili takovým problémům, je znepokojeno otázkou docházky svého dítěte na hodiny tělesné výchovy a sportovní oddíly. Kardiolog musí povolit tento druh výcviku. Specialista se rozhodne na základě výsledků vyšetření s přihlédnutím k velikosti anomálie a doprovodným změnám v práci srdce.

Prevence je relevantní pouze v době plánování a nošení dítěte. Budoucí matka by měla sledovat své zdraví, podstoupit nezbytná vyšetření a složit příslušné testy k detekci infekcí. To by měli brát obzvláště vážně ti, jejichž příbuzní trpí srdečními chorobami..

Během těhotenství je důležité podstoupit fetální ultrazvuk několikrát. Musíte také zapomenout na špatné návyky v podobě kouření a pití alkoholických nápojů. V prvním trimestru byste měli udělat vše pro to, abyste se vyhnuli infekčním chorobám (ARVI nebo chřipce). K tomu je důležité jíst správně, denně chodit, minimalizovat čas strávený na přeplněných místech..

Aneuryzma síňového septa v dětství

Je snadné pochopit zmatek a úzkost rodičů, když lékař najednou hlásí, že dítě má aneuryzma síňového septa. Zkratka - „defekt MPP“ vypadá ještě děsivěji. Podrobněji pochopíme, co tento lékařský termín znamená, jaké jsou příčiny tohoto onemocnění, klinické rysy, diagnostická kritéria, metody léčby a prevence.

Aneuryzma síňového septa: vývojové rysy u dětí

Jedním z rysů fetálního oběhu je to, že přepážka rozdělující síně má otvor - oválné okénko. Do jednoho roku věku má přibližně polovina dětí síňovou vadu, která se uzavírá. Tkáň v místě oválné fossy je tenčí než v jiných částech stěny, což je predisponujícím faktorem pro vývoj aneuryzmatu síňového septa u dětí a dospělých.

Aneuryzma: dešifrování konceptu

Termín "aneuryzma" znamená výčnělek, expanzi způsobenou patologickými procesy nebo vývojovými abnormalitami v srdeční nebo vaskulární stěně. V závislosti na etiologii klasifikuje ICD-10 kód aneuryzmatu do dvou tříd:

 • vrozené vady - Q;
 • nemoci oběhového systému - I.

Nitroděložní vada může být diagnostikována v jakémkoli věku. Aneuryzma MPP se u novorozence prakticky nevyskytuje, u dítěte je způsobena porušením embryogeneze. Ale člověk si může být dlouho vědom patologie a diagnóza je objasněna při důkladné lékařské prohlídce v případě, že bude propuštěn do armády nebo vstoupí na univerzitu. Získaná forma se vyskytuje po infarktu myokardu, ateroskleróze, hypertenzi, u dětí se považuje za kazuistiku.

Stručně o struktuře myokardu

Histologové jsou neustále ohromeni jedinečností myokardu. Srdce je svalový orgán. Kardiomyocyty patří do pruhované tkáně, mají schopnost provádět následující činnosti:

 • snížení;
 • buzení;
 • vedení nervových impulzů.

Vláknitá tkáň odděluje síně a komory a zabraňuje šíření excitace, která je nezbytná pro jejich autonomní kontrakci.

Mpp aneurysma: příznaky patologie

Vývoj výčnělku interatriálního septa je vyvolán heterogenitou jeho struktury (přítomnost oválné fossy v místě uzávěru otvoru) a rozdílem v krevním tlaku v komorách. Po narození má srdce komunikaci mezi předsíní. Proto aneurysma septa u novorozence jednoduše nemůže nastat, ale je tvořena ve věku 5-6 let. V některých případech existuje kombinovaná patologie: s otvorem v místě výčnělku nebo prolapsu mitrální chlopně.

Většina pediatrů, včetně Evgeny Olegovicha Komarovského, považuje tuto nosologii za variantu anatomické normy. Při absenci hemodynamických změn nejsou příznaky pozorovány. Dítě si nestěžuje.

Někteří autoři označují jako známky této patologie zaostávání ve fyzickém vývoji, bledost, hypotenzi, častou ARVI, ale výše uvedené poruchy jsou příliš nespecifické a neumožňují podezření na diagnózu.

Lékař může mít podezření na aneuryzma MPP přítomností kliknutí podél levé hranice hrudní kosti. Jedná se o krátký, mělký, doplňkový a drsný zvuk biče připomínající bič, který pediatr poslouchá při poslechu..

Typy aneuryzmat

Kardiologové zvažují každou srdeční vadu z hlediska jejího výskytu (vrozeného a získaného), stupně poruch oběhu (dekompenzace), anatomické vady, přítomnosti komplikací.

Pokud je aneuryzma interventrikulárního septa srdce (IVS) téměř vždy doprovázeno intususcepcí do pravé komory, může se síňová septa vyboulit jakýmkoli směrem nebo mít tvar písmene S. S touto anomálií obvykle nejsou žádné známky srdečního selhání. Klinicky významný není směr aneuryzmatu, ale možné doprovodné srdeční patologie.

Příčiny vzniku anomálie v dětství

Tajemství výskytu vrozených vad nebylo odborníky zcela vyřešeno. Genetici poukazují na následující faktory jako na možné „viníky“ spouštěče:

 • dědičná predispozice;
 • nitroděložní infekce;
 • špatné návyky matky;
 • znečištění životního prostředí;
 • brát nějaké léky.

Důležitou roli ve vzhledu vakovitého výčnělku interventrikulárních nebo interatriálních septa hraje nesprávná tvorba pojivové tkáně během embryonálního vývoje.

Komplikace

Většina rodičů se po zjištění diagnózy bojí rozchodu. Ve skutečnosti je taková komplikace nebezpečná při aneuryzmatu mozkových cév, aortě. Pokud má novorozenec otevřené oválné okénko, hemodynamické poruchy nejsou pozorovány v případě malého výtoku krve do levé síně. Ve vyšším věku navíc nejsou žádné problémy..


Vydutí v síňové přepážce je plné následujících nežádoucích účinků:

 • arytmie;
 • snížení krevního tlaku;
 • nedostatečnost krevního oběhu;
 • sklon k tromboembolismu a endokarditidě.

Poruchy srdečního rytmu jsou způsobeny podrážděním atrioventrikulárního uzlu, když aneuryzma osciluje pod vlivem průtoku krve.

Diagnostika MPP

Pokud má pediatr podezření na přítomnost vady, za účelem objasnění diagnózy pošle dítě k dalšímu vyšetření. Elektrokardiogram (EKG) detekuje arytmii, ale není diagnostický pro potvrzení aneuryzmatu. Vada bude stanovena pomocí ultrazvukových a rentgenových výzkumných metod.

K předpovědi nemoci je důležité zjistit následující body:

 • umístění a velikost aneuryzmatu;
 • přítomnost doprovodných anomálií;
 • existující komplikace nebo jejich absence.

Konečná diagnóza aneuryzmatu síňového septa je stanovena nejdříve ve věku 2 let s výčnělkem větším než 10 mm.

Možnosti léčby u dětí

Léčba není indikována u pacienta s nekomplikovaným aneuryzmatem MPP do velikosti 1 cm. Pacient je odvezen do ošetřovny a musí podstoupit pravidelné preventivní prohlídky, kontrolu krevního tlaku. V případě potřeby pediatr pošle na další vyšetření.

Léky

Lékař předepisuje léky na podporu myokardu a nápravu komplikací. Pokud má dítě zpoždění ve fyzickém vývoji a pravděpodobně se ukáží časté akutní respirační virové infekce, vitamíny a minerály i prostředky ke zlepšení fungování imunitního systému.

V závislosti na typu arytmie se lék vybírá přísně individuálně. Úleva od srdečního selhání se provádí pomocí léků, jejichž dávka a režim závisí na stupni dekompenzace, hmotnosti, věku. Hypotenze aneuryzmatu síňového septa u dětí obvykle nevyžaduje léčbu.

Dospělí často předepisují léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin; děti kvůli zvláštnostem fungování systému homeostázy takové schůzky nejsou zobrazeny. Může však být nutné podávat antibiotika podle zvláštního schématu, aby se zabránilo výskytu bakteriální karditidy..

Chirurgická operace

Chirurgická léčba této anomálie se neprovádí, na rozdíl od jiných typů aneuryzmatu, například levé srdeční komory.

Důvěryhodné kliniky provádějící složité srdeční procedury nikdy nenabídnou operaci bez vážných indikací. Z důvodu ochrany zdraví dítěte by proto měli rodiče pečlivě konzultovat dříve znalé odborníky, spoléhat se pouze na recenze na internetu, utrácet peníze za pochybný zásah.

etnoscience

Tradiční léčitelé nabízejí infuze aneuryzmatu síňového septa léčivých bylin - kozlík lékařský, třezalka tečkovaná, matka třezalka, kořen kalamusu, hloh, divoká růže, měsíček, heřmánek, kopr a některé další.

Při uplatňování poplatků je důležité si uvědomit, že rostliny v komplexu mohou potencovat nebo inhibovat účinek každé z nich samostatně, proto je vždy bezpečnější vzít si odvar z jedné byliny.

Promluvme si o některých z nich:

 • Kořen kozlíku lékařského - sedativní účinek, uvolňuje svaly, rozšiřuje cévy, je zakázáno užívat se sklonem k tvorbě trombů, předávkování způsobuje tachykardii.
 • Bylina třezalka tečkovaná - tonizuje, má antimikrobiální vlastnosti, čaj z této rostliny může zvyšovat krevní tlak, nedoporučuje se lidem s onemocněním jater.
 • Motherwort - má uklidňující účinek na nervový systém, zlepšuje metabolismus, neměl by být používán pro hypotenzi, peptický vřed, je předepsán s opatrností na trombózu.
 • Calamus root - analgetikum, stimuluje, podporuje zvýšení sekrece žaludeční kyseliny, způsobuje dávivý reflex, je kontraindikován u onemocnění ledvin a snížení krevního tlaku.
 • Bobule hlohu - nedoporučuje se pro děti do 12 let, pacienty s arytmiemi a hypotenzí.
 • Plody šípky jsou zdrojem vitaminu C, zvyšují metabolismus, diurézu, ale je nebezpečné je používat kvůli jeho schopnosti zvyšovat krevní sraženiny.
 • Květy měsíčku jsou jen zásobárnou stopových prvků užitečných pro srdce, dobrým antiseptikem, ale nedoporučuje se u hypotenzních pacientů a při bradykardii.

V naprosté většině případů tato srdeční anomálie vůbec nevyžaduje léčbu. A rostliny se nazývají léčivé, protože ovlivňují lidské tělo, mohou způsobovat alergie a další nežádoucí vedlejší účinky. Je rozumné, aby rodiče alespoň konzultovali s pediatrem vhodnost takové terapie.

Preventivní doporučení a prognóza

Neexistuje žádná specifická profylaxe pro aneuryzma síňového septa. Ženy v reprodukčním věku by měly pečlivě zvážit plánování těhotenství, nechat se očkovat (zvláště důležité je očkování proti zarděnkám), vyvarovat se stresu a vystavení chemikáliím, vzdát se špatných návyků, dodržovat doporučení porodníka-gynekologa.

Dítě s aneuryzmatem MPS musí organizovat denní režim, vyváženou stravu a dostatečné vystavení čerstvému ​​vzduchu. Nadměrná fyzická aktivita a velké sporty jsou kontraindikovány, ale k udržení normální hmotnosti a posílení myokardu je nutná fyzikální terapie..

Uvažování o aneuryzmatu interatriálního septa jako o nemoci nebo variantě normy závisí na etiologii, velikosti výčnělku, věku pacienta a přítomnosti komorbidních onemocnění. Hlavní věcí je dodržovat předpisy ošetřujícího lékaře a dodržovat zdravý životní styl..

Aneuryzma srdce u novorozenců - stojí za to spěchat do paniky?

Aneuryzma srdce u novorozenců - malformace nebo anomálie? Odpověď na tuto otázku mnoho znepokojuje. Stojí za to to léčit, jak nebezpečný je tento stav? O tom si podrobněji promluvíme v našem článku..

Srdeční aneuryzma u dětí je spíše složeným pojmem. Přesněji řečeno, rozlišují se aneuryzma srdečních struktur - protažení septa mezi síněmi a komorami. Co by tedy mělo být chápáno jako aneuryzma síňového septa (MPA)?

Aneuryzma síňového septa není vada. Po vyslechnutí takové diagnózy v ordinaci lékaře proto nepřiměřeně nepanikařte. Je charakterizován poklesem sekce síňového septa do dutiny pravé nebo levé síně. Mpp aneuryzma je zahrnuta do skupiny tzv. Malých srdečních anomálií, které jsou považovány za možnou variantu normy nebo hraniční stav mezi normou a patologií.

Prevalence a příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma síňového septa

Prevalence této anomálie je u novorozenců jen něco málo přes 1%. Aneuryzma síňového septa je vrozená změna jeho struktury, která nevede k dysfunkci srdce. Důvody pro vytvoření výčnělku v oblasti předsíňového septa jsou obtížným tématem, o kterém vědci dosud nevytvořili konsenzus..

Jsou však zdůrazněny hlavní a pravděpodobné příčiny vývoje drobných srdečních anomálií u dětí. Lze je rozdělit do 2 skupin:

 1. Vnitřní důvody. Tyto zahrnují:
  • Porušení vývoje pojivové tkáně. Současně klesá obsah určitých typů kolagenu nebo je narušen jejich poměr, v prvním i druhém případě ztrácí pojivová tkáň svou sílu. Dnes je tento důvod vedoucím ve vývoji aneuryzmatu MPP.
  • Dědičná predispozice.
  • Porušení tvorby interatriálního septa během nitroděložního vývoje.
 2. Vnější důvody. Tato skupina zahrnuje dopad různých environmentálních faktorů. Možným důvodem pro vývoj aneuryzmatu mohou být přenosné infekční nemoci u těhotné ženy.

Klasifikace aneuryzmatu

Formy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma MPP je rozdělena do následujících 3 forem:

 1. Vydutí do dutiny pravé síně.
 2. Vypouklé směrem k levé síni.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S při průhybu na pravou a levou stranu.

Klinické projevy

Aneuryzma síňového septa (MPA) je vrozená vývojová anomálie, která je ve většině případů asymptomatická. Je to proto, že přítomnost aneuryzmatu MPP nezhoršuje funkci srdce. Takové dítě se neliší od ostatních dětí a nezaostává za vrstevníky ve fyzickém a duševním vývoji. Často je náhodou, že je možné identifikovat aneuryzma u dítěte během ultrazvuku srdce.

Je však třeba mít na paměti, že tato anomálie je zdrojem poruch srdečního rytmu u dítěte. Jaký je důvod? Pojďme na to přijít. Srdce je tedy orgán, který v našem těle plní funkci pumpy. U každé jeho kontrakce (systoly) je určitá část krve vhozena do cév velkého a malého kruhu krevního oběhu.

Projev aneurysmatu síňového septa

Během práce srdce stěny síní a komor oscilují pod vlivem průtoku krve. Navíc v přítomnosti aneuryzmatu jsou tyto fluktuace výraznější. Ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky - takzvané „kardiostimulátory“, které zajišťují vedení impulsů nezbytných pro kontrakci srdce.

Když kolísá aneuryzma MPP, dochází k podráždění a ke zvýšení aktivity těchto buněk. Výsledkem jsou příznaky poruch srdečního rytmu - arytmie. V některých případech lze přítomnost aneuryzmatu kombinovat s nestabilitou autonomního nervového systému - neurocirkulační dystonií.

Stručně řečeno, na klinice této anomálie mohou mít novorozenci následující příznaky:

 1. Poruchy srdečního rytmu - rychlý, pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus.
 2. Příznaky autonomní dysfunkce jsou špatný spánek, letargie nebo naopak zvýšená vzrušivost. Starší děti si mohou stěžovat na bolesti hlavy, pocení, únavu, nepohodlí nebo bolest v srdci. Poruchy trávicího systému mohou být rušivé - říhání, nadýmání a bolesti břicha. Snížená chuť k jídlu, stolice může být narušena.

Jak vidíte, tyto příznaky jsou zcela nespecifické pro aneuryzma síňového septa, protože je lze detekovat s velkým množstvím dalších onemocnění a funkčních poruch u dětí. Tyto kliniky proto nejsou základem pro diagnostiku aneuryzmatu mpp.

Diagnostika

Diagnóza aneuryzmatu je založena na integrovaném přístupu. Základní diagnostické metody:

 • Vyšetření poslechem. Metoda poslechu srdce pomocí stetoskopu. Již v této fázi může lékař slyšet šelest v oblasti srdce, což může naznačovat, že dítě může mít nějakou anomálii.
 • Echokardiografie - ultrazvuk srdce. Tato metoda je cenově dostupná, bezpečná a hlavně informativní při diagnostice aneuryzmatu. Umožňuje identifikovat výčnělek interatriálního septa a jeho oscilaci ve fázích srdečního cyklu.
 • EKG - elektrokardiogram - není hlavní diagnostickou metodou, ale provádí se k posouzení práce srdce. Díky této metodě lze detekovat různé poruchy rytmu..

Zbývající metody, včetně EKG, se doplňují při komplexní diagnostice drobných anomálií ve vývoji srdce. Mohou naznačovat, že existují některé funkční poruchy srdce..

Léčba

Otázka léčby aneuryzmatu je naléhavým tématem, které mnohé znepokojuje. Dodnes nebyly definitivně stanoveny principy léčby aneuryzmatu a jiných anomálií malých srdcí. Lze však navrhnout následující taktiku pro správu těchto pacientů:

 1. Lékařské ošetření. V tomto případě lze předepsat léky, které normalizují metabolismus v pojivové tkáni..
  • Předpis hořčíkových přípravků. Nedávno byla prokázána jeho role v procesech správné tvorby kolagenových vláken. V tomto případě je samotný hořčík součástí pojivové tkáně. Účinnost hořčíkových přípravků byla prokázána ve vztahu k jeho antiarytmickému působení. Účastí v procesech excitace srdečních buněk přispívá hořčík ke správnému fungování srdce v procesech kontrakce a relaxace. Proto může být předepsáno, pokud je nutné léčit poruchy rytmu..
  • Vitamíny skupiny B a PP. Léky zlepšují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Včasná antibakteriální léčba infekčních chorob.
 2. Bezdrogová léčba. Je to takto:

 • Správná organizace pracovního a odpočinkového režimu dítěte. Je vyloučena nadměrná fyzická aktivita, je zajištěn normální a přiměřený odpočinek.
 • Doporučuje se dodržovat denní režim.
 • Zdravá a vyvážená strava.
 • Hydroterapie - použití léčivých koupelí.
 • Balneoterapie - léčba minerálními koupelemi.
 • Různé druhy masáží, včetně ruční, podvodní atd..
 • Fyzioterapeutické postupy včetně elektroforézy s hořčíkem.
 • Fyzioterapeutická cvičení.

Léčebný program je pro každého pacienta individuální. Je založen na komplexním hodnocení zdraví, které zahrnuje různé diagnostické metody.

Chirurgická léčba se neprovádí, protože aneuryzma není vadou, ale patří do skupiny drobných anomálií ve vývoji srdce. Neruší tedy práci srdce..

Drobné srdeční anomálie jsou skupinou stavů, které vyžadují registraci pacienta. Proto je nutné být pravidelně sledován odborníkem. Pozorování se provádí za účelem kontroly stavu aneuryzmatu a případné úpravy metod terapie..

Předpověď

Prognóza aneuryzmatu je při dodržení doporučení příznivá. Proto byste neměli zanedbávat pokyny lékaře týkající se léčby a prevence, díky nimž bude vašemu dítěti poskytnut zdravý a uspokojivý vývoj. Zdraví pro vás a vaše děti!

Více Informací O Tachykardie

Patogeneze bolesti hlavy je spojena s mnoha provokujícími faktory. Je důležité si uvědomit, že výskyt nepohodlí není nezávislou chorobou. Bolest hlavy je druh reakce těla na negativní dopad jednoho nebo druhého faktoru.

Vady trikuspidální chlopněDefekty trikuspidální chlopně jsou skupina srdečních onemocnění, která zahrnují nedostatečnost trikuspidální chlopně, trikuspidální stenózu a onemocnění trikuspidální chlopně s převahou stenózy.

Srdeční arytmie je patologický proces, který negativně ovlivňuje celé lidské tělo. Za prvé, práce mozku je narušena kvůli nedostatečnému přísunu kyslíku. Proto byste neměli odkládat cestu k lékaři, pokud se objeví příznaky charakteristické pro srdeční patologii.

Krev je jedinečná látka, která má mnoho funkcí, jako je ochrana těla před nepříznivými vnějšími a vnitřními vlivy, udržování optimálního složení vnitřních médií pro pokračování vitální činnosti, transport plynů, živin, hormonů a odstraňování odpadních produktů z těla.