Naši odborníci

Časopis byl vytvořen proto, aby vám pomohl v obtížných dobách, kdy vy nebo vaši blízcí čelíte zdravotním problémům!
Allegology.ru se může stát vaším hlavním asistentem na cestě ke zdraví a dobré náladě! Užitečné články vám pomohou vyřešit kožní problémy, obezitu, nachlazení, poradí vám, co dělat, pokud máte problémy s klouby, žilami a zrakem. V článcích najdete tajemství, jak si uchovat krásu a mládí v každém věku! Ale ani muži nezůstali bez povšimnutí! Existuje pro ně celá sekce, kde najdou mnoho užitečných doporučení a rad pro mužskou část, nejen pro ně!
Všechny informace na webu jsou aktuální a jsou k dispozici 24/7. Články jsou neustále aktualizovány a recenzovány odborníky z oblasti medicíny. Ale v každém případě si vždy pamatujte, že byste se nikdy neměli léčit sami, je lepší kontaktovat svého lékaře!

Jaké je nebezpečí pro dítě skryté srdcovým aneuryzmatem?

Patologie kardiovaskulárního systému u dětí a dospívajících vždy vyvolává znepokojení nejen mezi rodiči, ale také mezi lékaři. Zdraví a normální život každého člověka závisí na tom, jak správně se srdce formuje a vyvíjí. Je obzvláště důležité identifikovat jakékoli patologie srdečního svalu a chlopní tohoto orgánu v dětství. Často jsou to malformace kardiovaskulárního systému, které vedou k nedostatečnému rozvoji všech ostatních orgánových systémů a také způsobují vznik nouzových stavů.

Co je aneurysma?

Termín „aneuryzma“ se obvykle používá k označení patologického ztenčení a výčnělku cévní stěny v těle. Protože srdce se vyvíjí ze stejných zárodků jako všechny cévy v lidském těle, je ztenčení jeho stěny a výčnělku pod vlivem krevního tlaku označováno stejným termínem. Srdeční aneuryzma u dětí, i když se jedná o poměrně vzácné onemocnění (diagnostikované u méně než 1% všech dětí), je nepochybně považováno za velmi nebezpečnou a poměrně zákeřnou patologii. Faktem je, že tvorba takového aneuryzmatu v dětství úzce souvisí s růstem srdce a je po dlouhou dobu asymptomatická, na rozdíl například od vrozených malformací chlopní a sept tohoto orgánu..

Úkolem srdce v lidském těle je vytvářet konstantní krevní tlak, a tím zajistit stálý tok kyslíku a živin do všech tkání a buněk. V případě, že aneuryzma dosáhne významné velikosti, čerpací funkce srdečního svalu klesá, což ho nutí ještě více reflexivně kontrahovat (kompenzační mechanismus). Rozvíjející se přetlak v komorách srdce může vést k prasknutí aneuryzmatu (tuto situaci lze často pozorovat nejen v klidu, ale i při fyzické námaze) a následný prudký pokles srdečního výdeje. Tento stav se pro dítě může stát osudným (selhání kompenzačních mechanismů). Je téměř nemožné předpovědět okamžik, kdy dojde k prasknutí a jak závažné bude srdeční selhání..

Příčiny této patologie

Srdeční aneuryzma u dětí může být vrozenou vývojovou anomálií vyvolanou různými faktory (vrozená forma) nebo může být důsledkem minulých onemocnění (získaná forma).

Příčiny vrozené formy takové patologie srdce mohou být:

 1. Genetické mutace v embryonálních buňkách. Vystavení nepříznivým faktorům prostředí, stejně jako užívání určitých léků a požití určitých toxinů, vede ke změně DNA buněk vyvíjejícího se plodu. Pokud jsou některé z těchto buněk buňkami, které tvoří svalovou tkáň srdeční stěny, pak existuje vysoká část pravděpodobnosti vzniku nejen vrozených vad, ale také defektu stěny, který se promění v srdeční aneuryzma.
 2. Dědičné syndromy (Marfan, Ehlers-Danlos atd.). Taková onemocnění jsou charakterizována porušením vlastností pojivové tkáně a syntézou kolagenových vláken. U takových syndromů jsou často pozorovány jevy genetického mozaicismu - pouze některé buňky, a ne všechny, mají poškozené chromozomy a geny. Proto takové patologie mohou probíhat latentně a projevovat se například pouze lokálním ztenčením stěny myokardu, které je nakonec diagnostikováno u dítěte.
 3. Infekce TORCH (toxoplazma, zarděnky, rodina herpesvirů) vedou k různým formám vrozených vad.
 4. Poranění hrudníku plodu během nitroděložního vývoje nebo během porodu.
 5. Primární hypertenze u novorozence, která je nejčastěji způsobena vrozeným (dědičným) onemocněním ledvin. Neustálé zvyšování krevního tlaku v cévách vede k přetížení srdce. Pokud z různých důvodů existuje část myokardu, která nedokáže odolat stálému hydrostatickému tlaku krve, může se vytvořit aneuryzma, které přímo ohrozí život malého dítěte..
 6. Aneuryzma síňového septa u dětí je nejčastěji výsledkem děravé stěny, která by měla po narození dítěte zavřít oválné okénko..
 7. Jiné neurčené příčiny nebo nemoci (idiopatické případy).

Získané příčiny vývoje srdečních aneuryzmat u dětí jsou diskutovány vědci z celého světa. Faktem je, že je poměrně obtížné stanovit hranici mezi skutečným faktorem, který způsobil změny v srdci (tj. Vrozenou formou) a doprovodnými patologiemi, které by potenciálně mohly vést k výskytu takové nemoci (tj. Získané formě). Nejčastěji během intrauterinní primární diagnózy nejsou detekovány výrazné patologické změny ve fetálním myokardu. S výskytem řady příznaků indikujících srdeční patologii v průběhu času je aneuryzma stále diagnostikována. Přítomnost řady onemocnění v anamnéze dítěte (revmatismus, myokarditida, poranění hrudníku atd.) Nám však neumožňuje jednoznačně tvrdit, že taková vada srdce nebyla vrozená.

Příznaky srdečního aneuryzmatu u dítěte

Příznaky této patologie kardiovaskulárního systému jsou velmi nespecifické. To znamená, že po prostudování hlavních stížností malého pacienta a jeho rodičů a po provedení úplného vyšetření a funkčních testů nebude ani ten nejzkušenější lékař schopen s jistotou určit takovou diagnózu. Všechny identifikované příznaky onemocnění naznačují pouze poškození srdce. Taková diagnóza je obzvláště obtížná u novorozenců a kojenců, protože nemohou poskytnout specialistovi konkrétní stížnosti. V tomto případě je diagnóza založena pouze na pozorování rodičů ohledně chování dítěte, jeho chuti k jídlu atd. Proto jsou během preventivní návštěvy pediatra poměrně často přehlíženy příznaky srdeční patologie..

Srdeční aneuryzma u starších dětí je detekována na základě následujících stížností a příznaků:

 • Dušnost s minimální fyzickou aktivitou.
 • Otok končetin po chůzi nebo běhu.
 • Výskyt mokrého kašle, který není doprovázen známkami respiračních onemocnění.
 • Patologická pulzace - viditelná pulzace v epigastrické oblasti, která indikuje difúzní srdeční impuls a možnou srdeční patologii, pulzování krčních žil atd..
 • Bolest na hrudi. Vyskytuje se bez důvodu, je mírný, může se zhoršit při fyzické námaze.

Diagnóza patologie

Problém včasné diagnostiky srdeční aneuryzmy lze vyřešit prováděním pravidelného ultrazvuku srdce a velkých cév na hrudi (EchoCG). Taková studie je bezpečná pro děti v jakémkoli věku (včetně novorozenců), nezpůsobuje žádnou bolest ani nepohodlí a může poměrně přesně a informativně zjistit, zda má dítě aneuryzma MPP nebo v jiných částech srdce. Taková studie by měla být předepsána všem dětem bez výjimky s minimálními příznaky patologie kardiovaskulárního systému..

Pokud jsou údaje získané v důsledku echokardiografie pochybné nebo umístění aneuryzmatu je takové, že to neumožňuje lékaři plně vizualizovat patologii, provede se MSCT (typ počítačové tomografie), aby se objasnilo umístění a typ patologického procesu. Tato studie vám umožňuje vidět aneurysma ve třech projekcích, přesně určit jeho velikost a vztah s ostatními tkáněmi srdce. Je důležité si uvědomit, že aneuryzma v srdci lze také kombinovat s podobnými změnami v cévách ve všech částech těla. Zvláštní pozornost je věnována mozkovému aneuryzmatu u dětí, které, pokud je asymptomatické, praskne, způsobí nitrolební nebo nitrolební krvácení. To s sebou nese velmi vysokou pravděpodobnost okamžité smrti. Ale protože CT nese na tělo dítěte velkou radiační zátěž, neprovádí se zbytečně u dětí mladších 2–3 let.

Léčba aneuryzmatu

Diagnóza jako srdeční aneuryzma u dětí vyžaduje pouze chirurgickou korekci. Jakékoli pokusy o konzervativní léčbu bohužel nevedou ke strukturální změně ve stěně orgánu v místě patologie. Jediným radikálním řešením tohoto problému je tedy chirurgický zákrok..

Chirurgická léčba srdečního aneuryzmatu vyžaduje specializované oddělení srdeční chirurgie, vhodné vybavení a odborníky. Proto jsou děti, u kterých byla diagnostikována taková patologie, včetně interatriálního aneuryzmatu, odeslány do specializovaných center srdeční chirurgie k plánované chirurgické léčbě. Dítě před a po operaci je pravidelně monitorováno pediatrem a kardiologem v rámci dispenzární registrace.

Chirurgický zákrok pro takovou srdeční patologii představuje řadu postupných akcí:

 • poskytnutí rychlého přístupu (nejčastěji pitvou hrudní kosti nebo pobřežní chrupavky);
 • připojení stroje na srdce a plíce;
 • zastavení kontraktilní aktivity myokardu;
 • excize a plastika aneuryzmatu.

Po nastartování srdce se kontroluje těsnost stehů a adekvátnost srdečního výdeje. Rána je sešita ve vrstvách, kostní struktury jsou fixovány ligatury nebo speciálními rovnátky. Pozorování dítěte v prvních hodinách a dnech po operaci umožňuje zjistit, jak úspěšně byla provedena excize a plastika aneuryzmatu srdce.

Dalším důležitým krokem v léčbě je odstranění aneuryzmat v jiných orgánech, včetně změněných oblastí mozkových cév. Je to ztenčení cévní stěny a aneuryzmatu v lebeční dutině, které je nejen obtížné diagnostikovat, ale je často obtížné je chirurgicky odstranit. Pokud takovou nemoc ignorujete a odstraníte pouze patologii myokardu, dítě má „časovanou bombu“, která může vést k nouzové a dokonce rychlé smrti v každém nepředvídatelném okamžiku.

Mladým pacientům po srdečních operacích se nedoporučuje věnovat se aktivním sportům, těžké fyzické aktivitě a tělesné výchově v obecných tréninkových skupinách. Chirurgická léčba tohoto onemocnění nicméně umožňuje dítěti být plnohodnotným členem společnosti a nijak se neliší od jeho vrstevníků. Neochota operovat naopak povede k těžkému postižení v důsledku vznikajícího srdečního selhání.

Srdeční aneuryzma u novorozenců

Srdeční aneuryzma je patologie struktur srdečního svalu, když jsou roztaženy přepážky mezi komorami a síněmi. Rodiče, kteří se od lékaře dozvěděli, že dítě má aneurysma síňového septa, marně marně. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je srdeční aneuryzma u dětí klasifikována jako drobná srdeční anomálie, kterou lze považovat za normální nebo téměř normální. V této patologii se část interatriálního septa propadá do pravé nebo levé síně. Nemoc je zřídka detekována - z celkového počtu novorozenců 1% ročně.

Navzdory skutečnosti, že s aneuryzmatem se mění struktura interatriálního septa, nemá to vliv na funkce srdečního svalu u novorozence. Pokud jde o důvody, do této chvíle vědci nedospěli ke shodě, ale v tomto skóre lze rozlišit několik předpokladů:

 1. vnitřní příčiny - dědičnost, abnormální vývoj interatriálního septa během nitroděložního vývoje plodu, stejně jako porušení ve vývoji pojivové tkáně. Druhý důvod vede ke snížení hladin kolagenu, což narušuje pevnost pojivové tkáně;
 2. vnější příčiny - faktory prostředí, včetně infekčních onemocnění u těhotné ženy během těhotenství.

Příznaky aneuryzmatu LMP

Anomálie je vrozená, nejčastěji se vyskytuje bez viditelných projevů. Absence klinického obrazu je snadno vysvětlitelná - funkce srdce dítěte nejsou narušeny, a proto neexistují žádné příznaky. Dítě se vyvíjí na stejné úrovni jako vrstevníci, nezaostává ani inteligencí, ani fyzickou formou. Obvykle je aneuryzma detekována během rutinního vyšetření podle věku nebo při provádění ultrazvuku srdce dítěte z jiných důvodů.

Méně často se příznaky stále objevují, a to je způsobeno povahou vývoje patologie. Abnormality septa mohou narušit srdeční rytmus. Jak k tomu dojde, je popsáno níže. Srdce je hlavní pumpou těla, jeho kontrakce vedou k uvolnění krve do cév. Když srdeční sval pracuje, stěny komor a síní kolísají a s aneuryzmatem jsou výkyvy výraznější. Anatomicky ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky, které zajišťují vedení impulsů, které vyvolávají kontrakci srdečního svalu. Když kolísá aneuryzma MPP, tyto buňky jsou podrážděné a aktivnější. Tato aktivita způsobuje arytmie. Někdy může být aneuryzma kombinováno s neurocikulární dystonií a příznaky budou vhodné. Příznaky mohou být v zásadě následující:

 • selhání srdečního rytmu - rychlý, nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus;
 • příznaky autonomní dysfunkce - letargie nebo podrážděnost, bolest hlavy a pocení, bolest v srdci. Mohou se objevit problémy s trávením ve formě říhání, bolesti břicha, ztráty chuti k jídlu.

Uvedené příznaky nejsou konkrétní, takže rodiče musí pochopit, s čím je dítě nemocné, a proto se poradit se zkušeným lékařem.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

 • vyšetření poslechem. Lékař poslouchá práci srdce prostřednictvím stetoskopu. Pomocí jednoduchého zařízení můžete identifikovat srdeční šelest, což naznačuje přítomnost některých problémů;
 • echokardiografie nebo ultrazvuk srdce. Bezbolestná a vysoce informativní diagnostická metoda, kterou lze předepisovat od dětství. Při ultrazvukovém vyšetření bude patrný výčnělek septa a jeho oscilační pohyby během kontrakcí srdečního svalu;
 • elektrokardiogram není hlavní, ale další diagnostická studie, která pomáhá posoudit práci srdce a identifikovat nepravidelnosti v jeho rytmu.

Léčba septického aneuryzmatu v srdci

Léčba zahrnuje jmenování léků, které mohou normalizovat metabolismus v pojivových tkáních - k tomu jsou předepsány vitamíny ze skupin PP a B. V případě bakteriálních infekcí by měla být antibiotika užívána včas, bez čekání na komplikaci infekce. Doplňky hořčíku jsou často předepisovány, protože jeho role při tvorbě kolagenových vláken již byla podpořena důkazy. Samotný hořčík je součástí pojivové tkáně, a proto je mimořádně prospěšný. Hořčíkové přípravky mají navíc antiarytmický účinek. Stimulací srdečních svalů spolu s dalšími látkami pomáhá hořčík debugovat práci srdce, normalizovat relaxaci a kontrakci.

Neléková léčba spočívá v následujících užitečných doporučeních:

 • zavést režim odpočinku a bdělosti dítěte, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu přetížením, musíte odpočívat více;
 • strava by měla být upravena, to platí jak pro dítě převedené na umělou výživu s doplňkovými potravinami, tak pro dítě, za jehož stravu odpovídá kojící matka;
 • užívání léčebných (hydroterapie) nebo minerálních (balneoterapie) koupelí;
 • masáž v různých formách - podvodní, manuální atd.;
 • fyzioterapie, včetně elektroforézy s hořčíkem;
 • Cvičení.

Výše uvedený seznam doporučení pro pacienty s aneuryzmatem má obecnou povahu; v každém jednotlivém případě lékař rozhodne, jak je vhodné provést jeden nebo druhý úkol z výše uvedeného. Lékař vybere přesné schéma s přihlédnutím k obecnému stavu dítěte, věku, doprovodným patologiím.

Taková patologie neposkytuje chirurgický zákrok, protože aneuryzma MPP není vada, ale pouze drobná anomálie ve vývoji srdečního svalu. Proto, jak bylo uvedeno výše, aneuryzma neznamená selhání a poruchy, změny v práci srdce. Pod drobnými anomáliemi lékaři obecně rozumějí řadu podmínek, které ukládají lékaři povinnost zaregistrovat pacienta. Specialista musí sledovat zdraví pacienta a zajistit, aby se drobná anomálie nezměnila v závažnou patologii. K tomu jsou čas od času předepsány prohlídky, preventivní prohlídky a léčba..

Prevence a prognóza

 1. upravte denní režim dítěte podle doporučení lékaře tak, aby dítě nepřetěžovalo, odpočívalo;
 2. tělesnou aktivitu nelze zcela vyloučit, protože je nezbytná pro plný rozvoj dětí. Rodiče by však měli dítě zastavit, pokud je příliš aktivní. Jak stárnou, dítě může jezdit na kole, chodit častěji;
 3. korekce stravy je důležitou složkou zdraví. Nabídka by měla být vyvážená. Během prvního roku života je pro dítě lepší jíst mateřské mléko. To snižuje riziko infekčních onemocnění, která nepříznivě ovlivňují práci srdce a cév. Po roce by měla strava dítěte zahrnovat potraviny obohacené o minerály a vitamíny;
 4. Od útlého věku musí rodiče ke zlepšení zdraví svého dítěte používat různé způsoby léčby. Mohou to být masáže, bylinné koupele. Během formování dítěte je vhodné jej chránit před silným stresem..

Na základě doporučení lékařů uvedených výše bude prognóza příznivá. Proto byste neměli považovat takové rady za zbytečné a odmítat je dodržovat. Žádná pilulka nemůže nahradit chůzi, vyváženou výživu a rodičovství. Pouze správná léčba a prevence pomůže vyhnout se vážným komplikacím a zajistit plný vývoj dítěte.

Aneuryzma síňového septa v dětství

Je snadné pochopit zmatek a úzkost rodičů, když lékař najednou hlásí, že dítě má aneuryzma síňového septa. Zkratka - „defekt MPP“ vypadá ještě děsivěji. Podrobněji pochopíme, co tento lékařský termín znamená, jaké jsou příčiny tohoto onemocnění, klinické rysy, diagnostická kritéria, metody léčby a prevence.

Aneuryzma síňového septa: vývojové rysy u dětí

Jedním z rysů fetálního oběhu je to, že přepážka rozdělující síně má otvor - oválné okénko. Do jednoho roku věku má přibližně polovina dětí síňovou vadu, která se uzavírá. Tkáň v místě oválné fossy je tenčí než v jiných částech stěny, což je predisponujícím faktorem pro vývoj aneuryzmatu síňového septa u dětí a dospělých.

Aneuryzma: dešifrování konceptu

Termín "aneuryzma" znamená výčnělek, expanzi způsobenou patologickými procesy nebo vývojovými abnormalitami v srdeční nebo vaskulární stěně. V závislosti na etiologii klasifikuje ICD-10 kód aneuryzmatu do dvou tříd:

 • vrozené vady - Q;
 • nemoci oběhového systému - I.

Nitroděložní vada může být diagnostikována v jakémkoli věku. Aneuryzma MPP se u novorozence prakticky nevyskytuje, u dítěte je způsobena porušením embryogeneze. Ale člověk si může být dlouho vědom patologie a diagnóza je objasněna při důkladné lékařské prohlídce v případě, že bude propuštěn do armády nebo vstoupí na univerzitu. Získaná forma se vyskytuje po infarktu myokardu, ateroskleróze, hypertenzi, u dětí se považuje za kazuistiku.

Stručně o struktuře myokardu

Histologové jsou neustále ohromeni jedinečností myokardu. Srdce je svalový orgán. Kardiomyocyty patří do pruhované tkáně, mají schopnost provádět následující činnosti:

 • snížení;
 • buzení;
 • vedení nervových impulzů.

Vláknitá tkáň odděluje síně a komory a zabraňuje šíření excitace, která je nezbytná pro jejich autonomní kontrakci.

Mpp aneurysma: příznaky patologie

Vývoj výčnělku interatriálního septa je vyvolán heterogenitou jeho struktury (přítomnost oválné fossy v místě uzávěru otvoru) a rozdílem v krevním tlaku v komorách. Po narození má srdce komunikaci mezi předsíní. Proto aneurysma septa u novorozence jednoduše nemůže nastat, ale je tvořena ve věku 5-6 let. V některých případech existuje kombinovaná patologie: s otvorem v místě výčnělku nebo prolapsu mitrální chlopně.

Většina pediatrů, včetně Evgeny Olegovicha Komarovského, považuje tuto nosologii za variantu anatomické normy. Při absenci hemodynamických změn nejsou příznaky pozorovány. Dítě si nestěžuje.

Někteří autoři označují jako známky této patologie zaostávání ve fyzickém vývoji, bledost, hypotenzi, častou ARVI, ale výše uvedené poruchy jsou příliš nespecifické a neumožňují podezření na diagnózu.

Lékař může mít podezření na aneuryzma MPP přítomností kliknutí podél levé hranice hrudní kosti. Jedná se o krátký, mělký, doplňkový a drsný zvuk biče připomínající bič, který pediatr poslouchá při poslechu..

Typy aneuryzmat

Kardiologové zvažují každou srdeční vadu z hlediska jejího výskytu (vrozeného a získaného), stupně poruch oběhu (dekompenzace), anatomické vady, přítomnosti komplikací.

Pokud je aneuryzma interventrikulárního septa srdce (IVS) téměř vždy doprovázeno intususcepcí do pravé komory, může se síňová septa vyboulit jakýmkoli směrem nebo mít tvar písmene S. S touto anomálií obvykle nejsou žádné známky srdečního selhání. Klinicky významný není směr aneuryzmatu, ale možné doprovodné srdeční patologie.

Příčiny vzniku anomálie v dětství

Tajemství výskytu vrozených vad nebylo odborníky zcela vyřešeno. Genetici poukazují na následující faktory jako na možné „viníky“ spouštěče:

 • dědičná predispozice;
 • nitroděložní infekce;
 • špatné návyky matky;
 • znečištění životního prostředí;
 • brát nějaké léky.

Důležitou roli ve vzhledu vakovitého výčnělku interventrikulárních nebo interatriálních septa hraje nesprávná tvorba pojivové tkáně během embryonálního vývoje.

Komplikace

Většina rodičů se po zjištění diagnózy bojí rozchodu. Ve skutečnosti je taková komplikace nebezpečná při aneuryzmatu mozkových cév, aortě. Pokud má novorozenec otevřené oválné okénko, hemodynamické poruchy nejsou pozorovány v případě malého výtoku krve do levé síně. Ve vyšším věku navíc nejsou žádné problémy..


Vydutí v síňové přepážce je plné následujících nežádoucích účinků:

 • arytmie;
 • snížení krevního tlaku;
 • nedostatečnost krevního oběhu;
 • sklon k tromboembolismu a endokarditidě.

Poruchy srdečního rytmu jsou způsobeny podrážděním atrioventrikulárního uzlu, když aneuryzma osciluje pod vlivem průtoku krve.

Diagnostika MPP

Pokud má pediatr podezření na přítomnost vady, za účelem objasnění diagnózy pošle dítě k dalšímu vyšetření. Elektrokardiogram (EKG) detekuje arytmii, ale není diagnostický pro potvrzení aneuryzmatu. Vada bude stanovena pomocí ultrazvukových a rentgenových výzkumných metod.

K předpovědi nemoci je důležité zjistit následující body:

 • umístění a velikost aneuryzmatu;
 • přítomnost doprovodných anomálií;
 • existující komplikace nebo jejich absence.

Konečná diagnóza aneuryzmatu síňového septa je stanovena nejdříve ve věku 2 let s výčnělkem větším než 10 mm.

Možnosti léčby u dětí

Léčba není indikována u pacienta s nekomplikovaným aneuryzmatem MPP do velikosti 1 cm. Pacient je odvezen do ošetřovny a musí podstoupit pravidelné preventivní prohlídky, kontrolu krevního tlaku. V případě potřeby pediatr pošle na další vyšetření.

Léky

Lékař předepisuje léky na podporu myokardu a nápravu komplikací. Pokud má dítě zpoždění ve fyzickém vývoji a pravděpodobně se ukáží časté akutní respirační virové infekce, vitamíny a minerály i prostředky ke zlepšení fungování imunitního systému.

V závislosti na typu arytmie se lék vybírá přísně individuálně. Úleva od srdečního selhání se provádí pomocí léků, jejichž dávka a režim závisí na stupni dekompenzace, hmotnosti, věku. Hypotenze aneuryzmatu síňového septa u dětí obvykle nevyžaduje léčbu.

Dospělí často předepisují léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin; děti kvůli zvláštnostem fungování systému homeostázy takové schůzky nejsou zobrazeny. Může však být nutné podávat antibiotika podle zvláštního schématu, aby se zabránilo výskytu bakteriální karditidy..

Chirurgická operace

Chirurgická léčba této anomálie se neprovádí, na rozdíl od jiných typů aneuryzmatu, například levé srdeční komory.

Důvěryhodné kliniky provádějící složité srdeční procedury nikdy nenabídnou operaci bez vážných indikací. Z důvodu ochrany zdraví dítěte by proto měli rodiče pečlivě konzultovat dříve znalé odborníky, spoléhat se pouze na recenze na internetu, utrácet peníze za pochybný zásah.

etnoscience

Tradiční léčitelé nabízejí infuze aneuryzmatu síňového septa léčivých bylin - kozlík lékařský, třezalka tečkovaná, matka třezalka, kořen kalamusu, hloh, divoká růže, měsíček, heřmánek, kopr a některé další.

Při uplatňování poplatků je důležité si uvědomit, že rostliny v komplexu mohou potencovat nebo inhibovat účinek každé z nich samostatně, proto je vždy bezpečnější vzít si odvar z jedné byliny.

Promluvme si o některých z nich:

 • Kořen kozlíku lékařského - sedativní účinek, uvolňuje svaly, rozšiřuje cévy, je zakázáno užívat se sklonem k tvorbě trombů, předávkování způsobuje tachykardii.
 • Bylina třezalka tečkovaná - tonizuje, má antimikrobiální vlastnosti, čaj z této rostliny může zvyšovat krevní tlak, nedoporučuje se lidem s onemocněním jater.
 • Motherwort - má uklidňující účinek na nervový systém, zlepšuje metabolismus, neměl by být používán pro hypotenzi, peptický vřed, je předepsán s opatrností na trombózu.
 • Calamus root - analgetikum, stimuluje, podporuje zvýšení sekrece žaludeční kyseliny, způsobuje dávivý reflex, je kontraindikován u onemocnění ledvin a snížení krevního tlaku.
 • Bobule hlohu - nedoporučuje se pro děti do 12 let, pacienty s arytmiemi a hypotenzí.
 • Plody šípky jsou zdrojem vitaminu C, zvyšují metabolismus, diurézu, ale je nebezpečné je používat kvůli jeho schopnosti zvyšovat krevní sraženiny.
 • Květy měsíčku jsou jen zásobárnou stopových prvků užitečných pro srdce, dobrým antiseptikem, ale nedoporučuje se u hypotenzních pacientů a při bradykardii.

V naprosté většině případů tato srdeční anomálie vůbec nevyžaduje léčbu. A rostliny se nazývají léčivé, protože ovlivňují lidské tělo, mohou způsobovat alergie a další nežádoucí vedlejší účinky. Je rozumné, aby rodiče alespoň konzultovali s pediatrem vhodnost takové terapie.

Preventivní doporučení a prognóza

Neexistuje žádná specifická profylaxe pro aneuryzma síňového septa. Ženy v reprodukčním věku by měly pečlivě zvážit plánování těhotenství, nechat se očkovat (zvláště důležité je očkování proti zarděnkám), vyvarovat se stresu a vystavení chemikáliím, vzdát se špatných návyků, dodržovat doporučení porodníka-gynekologa.

Dítě s aneuryzmatem MPS musí organizovat denní režim, vyváženou stravu a dostatečné vystavení čerstvému ​​vzduchu. Nadměrná fyzická aktivita a velké sporty jsou kontraindikovány, ale k udržení normální hmotnosti a posílení myokardu je nutná fyzikální terapie..

Uvažování o aneuryzmatu interatriálního septa jako o nemoci nebo variantě normy závisí na etiologii, velikosti výčnělku, věku pacienta a přítomnosti komorbidních onemocnění. Hlavní věcí je dodržovat předpisy ošetřujícího lékaře a dodržovat zdravý životní styl..

Nebezpečná srdeční aneuryzma u dětí: příznaky, léčba

Pokud je narušen vývoj pojivové tkáně (dysplázie), dochází k anomáliím ve struktuře struktur srdce, mezi něž patří ztenčení sept mezi síní a komorami. V těchto oblastech se po narození tvoří výčnělky, které se nazývají aneuryzma. Jsou asymptomatické a mají příznivý výsledek, méně často vedou k oběhovému selhání, těžkým arytmiím a vyžadují chirurgickou léčbu.

Příčiny výskytu aneuryzmatu srdce u dětí

Ve velké většině případů jsou septální aneuryzma u dětí součástí syndromu MARS. Drobné vývojové anomálie jsou způsobeny vrozenou dysplázií pojivové tkáně. V tomto stavu je narušena síla kolagenových vláken, což vede k jejich přetažení..

Ze strany kardiovaskulárního systému se to projevuje ve formě prodloužení akordů, prolapsu chlopní. Se ztenčením septa srdce, pod působením vysokého tlaku v levé polovině, vyčnívají do lumen pravé síně nebo komory. Mnohem méně často se srdeční aneuryzma u dítěte vyskytuje po chirurgické korekci defektů septa.

Příčiny dysplázie vláken pojivové tkáně mohou být:

 • porucha chromozomálního aparátu, zděděná;
 • získané chromozomální mutace, když je těhotná žena vystavena nepříznivým ekologickým, radiačním a pracovním rizikům;
 • infekce v prvních třech měsících těhotenství (zarděnky, plané neštovice, opary, adenoviry, cytomegalie, hepatitida, syfilis, tuberkulóza);
 • věk matky do 16 let a více než 40 let;
 • toxikóza první poloviny a hrozba potratu;
 • nedostatek hořčíku ve stravě;
 • kouření, alkoholismus;
 • užívání drog, antikonvulziva, progesteron;
 • diabetes mellitus, tyreotoxikóza.

A tady je více o aneuryzmatu aorty.

Příznaky aneuryzmatu komorového septa

Výčnělek membránové části septa mezi komorami jako samostatná anomálie je vzácný, obvykle má dítě vady chlopně, pozdní uzavření oválného okénka nebo Botallovova kanálu, koarktace aorty. Aneuryzma se nejčastěji vyskytuje v oblasti hrbolů trikuspidální chlopně (pod její základnou); může vyčnívat do výstupní části pravé komory. Ve velikosti takové formace zpravidla nepřesahují 2-3 cm.

Nekomplikované aneuryzma septa se neprojevuje a může být objeveno náhodou, když dítě vyhledá lékaře v souvislosti s jinými nemocemi. V závažných případech existují známky srdečního selhání:

 • dušnost;
 • cyanóza kůže;
 • závrať;
 • rychlá únavnost;
 • kardiopalmus;
 • bolest v oblasti srdce a pravého hypochondria;
 • otoky kotníků;
 • přerušení rytmu.

Jaká jsou nebezpečí srdečních anomálií LMP

U většiny dětí se aneuryzma síňového septa nachází v oblasti oválného okénka. Může se vyboulit úplně do pravé síně nebo mít S-ohyb (směřující částečně doprava). Nejčastěji chybí klinické projevy. Pokud vývoj aneuryzmatu naruší intrakardiální oběh, objeví se:

 • zpoždění ve fyzickém a duševním vývoji;
 • pomalý přírůstek hmotnosti;
 • časté nemoci dýchacích cest;
 • snížená tolerance cvičení;
 • obecná slabost;
 • arytmie;
 • žal;
 • bledost kůže.

Nebezpečným stavem je prasklé aneuryzma. K tomu může dojít u dítěte ve školním věku pod vlivem traumatu hrudníku, nadměrného fyzického nebo duševního stresu. V tomto případě je mezi pravou a levou síní vytvořena díra s výtokem krve do pravé poloviny srdce.

Další prognóza závisí na velikosti vady, která se objeví - je možné jak příznivý průběh, tak nepřítomnost příznaků a akutní narušení mozkové a systémové cirkulace s fatálním následkem.

Diagnostika stavu

Lze předpokládat přítomnost srdečního aneuryzmatu, jsou-li zjištěny známky přetížení pravé síně a komory. Takové děti mají často bledost kůže, častý a slabý puls, nízký krevní tlak. V některých případech, s atrofií prsních svalů, se v oblasti srdce objeví boule. Auskultace odhaluje mírný systolický šelest a 2-tónový přízvuk nad plicní tepnou.

Pro potvrzení diagnózy se provádějí další vyšetření:

 • EKG - přetížení nebo hypertrofie pravého srdce;
 • Ultrazvuk srdce pomocí Dopplerova ultrazvuku je nejinformativnější metodou, při které můžete vidět výčnělek septa, vyhodnotit jeho velikost, přítomnost krevních sraženin v dutině, stupeň intrakardiální hemodynamické poruchy, obstrukci ejekce krve, současnou chlopně nebo jiné strukturální vady;
 • V případě obtíží s diagnostikou je zapotřebí MRI, katetrizace srdečních dutin, ventrikulografie.
Ultrazvuk srdce u dětí

Léčba dětí s patologií

Pokud se objeví asymptomatická srdeční aneuryzma, děti by měly být pod neustálým dohledem pediatra a kardiologa, aby se zabránilo oběhovým poruchám. Jsou zobrazeny:

 • jídlo s dostatečným obsahem bílkovin (kuřecí, krůtí, rybí), ovesná a pohanková kaše, čerstvě vymačkané šťávy z ovoce a bobulovin;
 • přísné dodržování denního režimu s denním odpočinkem;
 • klasická masáž, akupresura, pod vodou;
 • jehličnaté nebo minerální, perličkové koupele;
 • elektroforéza hořčíku, elektrospánek.

Možnost sportovního tréninku určuje výhradně kardiolog, který bere v úvahu přítomnost bušení srdce, bolesti srdce, mdloby, arytmie na EKG, abnormality zjištěné ultrazvukem. Za přítomnosti významných odchylek jsou profesionální sporty kontraindikovány, ale doporučuje se povinná dávková fyzická aktivita ve formě každodenních procházek, terapeutických cvičení.

Konzervativní terapie zahrnuje preventivní kurzy užívání (3-4krát ročně) těchto léků:

 • hořečnaté soli (potřebné pro syntézu kolagenu) - Magnerot, Magne B6, Magnikum;
 • kardiotrofické látky - Riboxin, ATP, karnitin, cardonat, kudesan, cytochrom;
 • multivitaminové komplexy obsahující skupinu B - sirup Pikovit, dětský gel Supradin;
 • uklidňující - bylinné přípravky s matkou, meduňkou, šalvějí a třezalkou, divoký rozmarýn.

Antiarytmické léky jsou předepisovány pouze v případě poruchy rytmu; antibiotická léčba je nutná i při menších chirurgických zákrocích k prevenci endokarditidy.

Indikace pro chirurgickou léčbu se objevují v případě zhoršeného krevního oběhu, zúžení vylučovacího traktu pravé komory, chlopňové nedostatečnosti v důsledku expanze pravého srdce, komplexních nepravidelností rytmu a vedení. V takových případech se na místo ztenčení septa aplikuje skvrna ze syntetických materiálů a zafixuje se samostatnými švy..

A tady je více o koarktaci aorty.

Aneuryzma septa srdce u dítěte nastává s nedostatečným vývojem vláken pojivové tkáně a týká se syndromu MARS. Ve většině případů nedochází k žádným projevům, ale při prudkém zvýšení zátěže srdce může dojít k prasknutí septa s výtokem krve z levé poloviny doprava. Pro detekci aneuryzmatu je nejvíce informativní ultrazvuk srdce pomocí Dopplerova ultrazvuku.

Mírný a středně těžký průběh onemocnění vyžaduje profylaktické podávání léků k posílení srdce; u těžkých forem onemocnění je indikován chirurgický zákrok.

Užitečné video

Podívejte se na video o defektu síňového septa:

Pokud je identifikováno srdeční aneuryzma, může být chirurgický zákrok jedinou šancí na záchranu, pouze s ním se prognóza zlepší. Obecně je možné žít bez chirurgického zákroku, ale pouze pokud je aneurysma, například levé komory, velmi malá.

Je možné identifikovat MARS srdce u dětí do tří let, dospívajících, dospělých. Obvykle jsou takové anomálie téměř bez povšimnutí. Pro výzkum se používají ultrazvuk a další metody diagnostiky struktury myokardu.

V moderních diagnostických centrech je možné určit srdeční onemocnění ultrazvukem. U plodu je viditelný od 10 do 11 týdnů. Známky vrozené jsou také určovány pomocí dalších vyšetřovacích metod. Chyby při určování struktury nejsou vyloučeny..

Pokud se vyvinula srdeční aneuryzma, mohou být příznaky podobné příznakům normálního srdečního selhání. Příčiny - infarkt, vyčerpání stěny, cévní změny. Nebezpečným důsledkem je prasknutí. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím větší je šance.

Srdeční aneuryzma po infarktu se považuje za vážnou komplikaci. Prognóza se po operaci významně zlepšuje. Někdy je léčba léky. Kolik lidí žije s postinfarktovým aneuryzmatem?

Diagnózu koarktace aorty lze diagnostikovat jak u novorozenců, tak u dospívajících. Známky CHD jsou zřejmé. Diagnóza u dětí se provádí po narození a během vyšetření. Léčba koarktace aortálního oblouku zahrnuje chirurgický zákrok. Jak žít po?

Pokud je detekováno aneuryzma aorty, je pacient ohrožen na životě. Aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve, je důležité znát příčiny a příznaky jejího projevu. Jedná se hlavně o operaci. Může být diagnostikována ruptura břišní, hrudní a vzestupné aorty.

V důsledku strukturálního narušení, roztažení stěny aorty se může vyvinout aneuryzma Valsalvova sinu. Vyšetření v případě podezření by mělo být provedeno co nejdříve, počínaje EchoCG. Léčba spočívá v sešití stěny aorty.

Poškození srdce při špatném oběhu se u dětí nazývá kardiomyopatie. Je rozšířený, hypertrofický, omezující, primární a sekundární. Příznaky se objevují jako standardní sada známek srdečního selhání. Odhaleno Holterem, ultrazvukem. Léčba může zahrnovat chirurgický zákrok.

Srdeční aneuryzma u dětí

Aneuryzma jsou vzácné u pediatrických patologických útvarů, které se mohou vyskytovat v cévách v celém těle a v některých orgánech (například v srdci). Jsou to „bublinkovité“ nebo „vakovité“ výčnělky tepen nebo stěn orgánů.

V mozku se tyto vaky obvykle vyskytují na docela předvídatelných místech. Obvykle se nacházejí v místech, kde se hlavní tepna větví na menší. Tyto formace se nenacházejí v dřeni jako takové, ale spíše v prostorech mezi různými laloky mozku..

Většina aneurysmat, která se vyskytují u starších lidí, se vyskytuje ve 4. a 5. dekádě života. Ve vzácných případech se patologie určuje u dětí. Někdy jsou aneurysmy dědičné, ale ve většině případů se vyskytují v běžné populaci bez jakékoli konkrétní příčiny.

Video: Medicína. Srdeční aneuryzma

Popis srdečního aneuryzmatu u dětí

Během embryonálního vývoje se srdce vyvíjí z těch základů, že celý cévní systém, proto definice "aneuryzmatu" odkazuje nejen na tepny, ale také na myokard.

Aneuryzma se tvoří v místě ztenčení stěny cévy nebo srdeční tkáně, díky čemuž tato oblast pod krevním tlakem začíná vyčnívat.

V dětství jsou srdeční aneuryzma extrémně vzácná (přibližně méně než 1% z celkového počtu dětí). Při určování této patologie je však nutná kvalifikovaná pomoc dětského kardiochirurga, protože onemocnění je charakterizováno nepředvídatelným průběhem. Navíc u dětí není klinický obraz vždy plně vyjádřen, protože na rozdíl od jiných srdečních vad mohou aneuryzma růst se srdcem.

Hlavní fáze vývoje srdeční aneuryzmatu u dětí

Hlavní funkcí srdce je pumpovat krev, což umožňuje všem orgánům a tkáním přijímat kyslík a živiny v dostatečném množství. Fáze vývoje aneuryzmatu jsou spojeny s fázemi narušení těchto funkčních schopností, proto jsou podmíněně rozděleny následovně:

 1. Fáze kompenzace se pozoruje, když je velikost aneuryzmatu stabilní nebo jeho růst je relativně pomalý. V takových případech se zátěž srdce může mírně zvýšit, což umožňuje orgánu pracovat v normálních mezích..
 2. Fáze dekompenzace - s rychlým nebo výrazným růstem aneuryzmatu je narušena kontraktilní funkce srdce. Orgán přestane vrhat dostatečné množství krve do krevního řečiště, což vede k různým komplikacím (srdeční selhání, plicní edém, mozková ischemie atd.).

Prasknutí aneuryzmatu je nejnebezpečnějším stavem, který vede k poměrně rychlé smrti pacienta. Je téměř nemožné předvídat, kdy dojde k prasknutí, může k němu dojít jak v klidu, tak během cvičení. Za těchto okolností, pokud má dítě aneuryzma, je třeba pečlivě sledovat jeho stav..

Příčiny vývoje aneuryzmatu srdce u dětí

Existují dvě hlavní formy srdečního aneuryzmatu u dětí, které přímo souvisejí s kauzálními faktory vývoje..

 1. Vrozená aneuryzma - tvoří se i ve stadiu nitroděložního vývoje dítěte, přičemž v takových případech lze určit celou řadu příčinných faktorů (infekce TORCH, genetické mutace, dědičné syndromy).
 2. Získané aneuryzma - vyskytuje se u dětí po jejich narození a může být spojeno s různými nepříznivými okolnostmi. Tato patologie se nejčastěji vyvíjí po vážném poranění hrudníku. Vzhled patologického vzdělání může také přispět k myokarditidě a revmatismu..

Stručný popis hlavních příčinných faktorů

Genetické poruchy embryonálních buněk jsou často spojeny se špatným životním stylem těhotné ženy a také s jejím pobytem v nepříznivém prostředí. V tomto případě se DNA může měnit v různých buňkách, a pokud přímo souvisejí s vyvíjejícím se myokardem, vede to k defektu stěny a později k aneuryzmatu srdce..

Dědičné syndromy - nejčastěji jsou aneuryzmy spojeny se syndromem Ehlers-Danlos, Marfan atd. Za těchto podmínek jsou pozorovány různé poruchy pojivové tkáně. Zjišťuje se zejména porucha syntézy kolagenu. To vede k narušení struktury srdečního svalu. Toto je zvlášť výrazné v genetickém mozaicismu, kdy ne všechny buňky mají abnormální DNA, ale pouze část. Za takových podmínek se onemocnění často vyvíjí latentně, což hrozí předčasnou diagnostikou a léčbou..

Primární neonatální hypertenze - ve většině případů spojená s onemocněním ledvin vrozeného původu. Při nekontrolovaném průběhu onemocnění stoupá hydrostatický tlak v komorách srdce. Pokud je na některých místech rafinovaná zeď, vytváří se tam aneuryzma, což často ohrožuje život dítěte.

Infekce TORCH - do této skupiny patří různá infekční onemocnění, jako je zarděnka, toxoplazmóza, herpes virus. V případě aktivní formy onemocnění s jejich účastí během těhotenství se mohou objevit různé malformace, včetně srdeční aneuryzmy u dětí.

Poruchy septa - obvykle jsou mezi komorami a sínami pevná septa, která, pokud je vývoj plodu abnormální, mohou mít větší nebo menší vady. Některé z nich někdy přispívají k rozvoji srdečního aneuryzmatu u dětí, jako je neuzavření oválného okénka v síňové přepážce.

Mezi vědci stále existují určité výhrady ohledně získaných důvodů pro vývoj aneuryzmat u dětí, protože na jedné straně se nemoc může vyvinout po narození dítěte a na druhé straně hlavní předpoklady pro její výskyt spočívají v nepříznivé dědičnosti nebo vrozených vadách.

Navzdory probíhající debatě o etiologii není v léčbě aneuryzmatu žádný významný rozdíl. Hlavní věcí je včasná implementace chirurgického zákroku..

Známky srdečního aneuryzmatu

Neexistují žádné specifické projevy onemocnění, proto jsou nejčastěji určovány obecné příznaky poruchy srdce. Pokud je dítě malé, nemá pozorování rodičů žádný malý význam. Starší děti mohou samy podávat stížnosti, ale také naznačují hlavně změny srdeční činnosti. Zejména lze poznamenat:

 • potíže s fyzickou aktivitou v důsledku dušnosti;
 • po dlouhodobém běhu nebo chůzi je na nohou viditelný otok;
 • vlhký kašel, i když nedochází k onemocnění dýchacích cest;
 • abnormální pulzace krevních cév, nejčastěji na krku nebo v epigastriu;
 • bolest na levé straně hrudníku nebo ve středu.

Pozorní rodiče si mohou u dítěte všimnout prvních tří let života změny aktivity směrem k letargii, snížení nebo dokonce nechutenství. Navíc někdy dochází k otokům nohou, pulzování na krku nebo v epigastrické oblasti.

Během patronátního vyšetření dětským lékařům často chybí první příznaky srdečního aneuryzmatu kvůli jejich nedostatečnému projevu, proto je odpovědností rodičů upozornit na existující poruchy a v případě potřeby trvat na dalším vyšetření.

Diagnostika srdečního aneuryzmatu u dětí

Moderní diagnostika je klíčem k úspěšné léčbě aneuryzmatu u dětí, a proto by měl být při nejmenším podezření proveden ultrazvuk srdce. Dále lze použít echokardiografii, která umožňuje posoudit stav velkých cév.

Ultrazvuk srdce je bezbolestná diagnostická metoda, která se provádí relativně rychle, proto se doporučuje pro děti všech věkových skupin, od novorozenců.

Zejména s pomocí ultrazvuku se s maximální mírou pravděpodobnosti stanoví defekt nebo aneuryzma interatriálního septa a další srdeční defekty. Pro zajištění je ultrazvuk srdce často předepisován dětem, které mají velmi malé známky srdečního aneuryzmatu.

Video: aneuryzma MPP

Multispirální počítačová tomografie (MSCT) - používá se v případech, kdy srdeční ultrazvuk nebo echokardiografie neposkytly dostatek informací k výběru strategie léčby. MSCT poskytuje trojrozměrné obrazy, které jasně ukazují umístění, velikost a interakci s okolními tkáněmi stávajícího aneuryzmatu srdce. Ve srovnání s ultrazvukem je MSCT pro děti nebezpečnější, zejména ve věku do tří let, což je spojeno s negativními účinky radiační expozice na tělo dítěte..

Zvláštnost srdečních aneuryzmat je taková, že je lze detekovat v různých tepnách celého těla. Pokud k tomu dojde, vede to k vážným komplikacím. Nejnepříznivější je mozková mrtvice, která může být spojena s prasknutím aneuryzmatu a krve vstupující do subarachnoidálního prostoru.

Srdeční aneuryzma během diagnózy by neměla být zaměňována s pseudoaneuryzmy a aneuryzmy koronární arterie, stejně jako s rupturou myokardu. Druhý stav je často spojován nejen s vydutím v potrubí, ale také s přítomností otvoru ve stěně srdce.

Léčba srdečního aneuryzmatu u dětí

Hlavní taktikou léčby je chirurgický zákrok, který vám umožní obnovit srdeční stěnu po předběžné eliminaci aneuryzmatu. Konzervativní metody léčby jsou v takových případech neúčinné, protože je možné omezit pouze klinické projevy, zatímco samotnou příčinu onemocnění - sakrální formaci - nelze odstranit samotnými léky..

Srdeční chirurgie se provádí pouze ve specializovaném oddělení srdeční chirurgie, které má veškeré potřebné vybavení pro sledování stavu dítěte a zařízení pro provádění samotné operace. Častěji se provádí plánovaným způsobem, ve vzácných případech - jako pohotovost. Před operací a po ní je pacient pod dohledem kardiochirurga i pediatra, když je na ošetřovně.

Hlavní fáze operace srdečního aneuryzmatu:

 1. Vytvoření otevřeného přístupu k srdci, pro které je pitvána pobřežní chrupavka nebo hrudní kost.
 2. Je spuštěn stroj srdce a plic.
 3. Srdeční činnost se zastaví.
 4. Aneuryzma je vyříznuta, poté je poškozená oblast propůjčena plastice.
 5. Spouští se srdce a kontroluje se srdeční výdej spolu s hodnocením kvality stehů.
 6. Provádí se šití rány po vrstvě, zatímco kostní komponenty jsou fixovány sponkami nebo ligatury.

Po operaci je dítě několik dní pečlivě sledováno, což umožňuje posoudit účinnost provedené operace.

Pokud byly u dítěte kromě aneuryzmatu srdce zjištěny aneuryzma jiných cév, jsou v další fázi léčby odstraněny. Mozková aneuryzma umístěná v mozku je považována za zvlášť nebezpečnou. Pokud neprovedete jeho ošetření, může po nějaké době „časovaná bomba“ vybuchnout a vést k smrti.

Prediktivní závěr po úspěšné operaci je často příznivý. Takové děti mají šanci plně se rozvíjet a postupně se stát 100% členy společnosti. Jediná věc, kterou si vždy musí pamatovat, je, že nadměrná fyzická aktivita, stejně jako profesionální sporty, je pro ně kontraindikována..

Video: Aneuryzma: Časovaná bomba

Více Informací O Tachykardie

Prevence zvýšeného počtu neutrofilůPokud vám během těhotenství bylo diagnostikováno zvýšení počtu neutrofilů v krvi, budete pravděpodobně potřebovat další testy.

Datum zveřejnění článku: 28.06.2018Datum aktualizace článku: 26.11.2018Z tohoto článku se dozvíte, co je podstatou metody pro stanovení ESR podle Westergrena, jak se provádí, jak se na ni připravit, jaké má výhody a nevýhody a co dělat, pokud je úroveň zvýšena nebo snížena..

Výsledky krevního testu, když se zvýší rychlost sedimentace erytrocytů, vystraší pacienta, zejména při absenci známek onemocnění. Musím si dělat starosti?

Zvýšené lymfocyty v krvi - přebytek povoleného počtu imunitních buněk v krvi v absolutním nebo relativním vyjádření. Taková odchylka od normy může naznačovat vývoj závažného patologického procesu nebo může být důsledkem negativního dopadu vnějších faktorů..