Frekvence, příznaky a léčba vaskulárních a srdečních aneuryzmat u novorozenců, dětí a dospívajících

Místní expanze cévní stěny v důsledku jejího roztahování a ztenčení se nazývá aneuryzma. Toto onemocnění je typické pro lidi v jakémkoli věku a může se vyvinout primární nebo sekundární.

Aneuryzma srdce a cév u dětí mají často infekční a traumatickou etiologii, ve 20% případů jsou velké a gigantické. Patologie je u chlapců zaznamenána 2–3krát častěji.

Příčiny u novorozenců a starších dětí

Frekvence výskytu na 100 000 dětí:

 • Mezi novorozenci - od 3,5 do 5,7;
 • Mezi dětmi - 2,0-2,2;
 • Mezi dospívajícími - 1,0-1,4.

Podle mechanismu vývoje převažují pravé aneuryzmy (skládající se ze všech vrstev cévní stěny) ve formě - vakovité (80%). Většina diagnostikované patologie spadá na cévy mozku (23-29%), aortu (12-20%) a srdce (40-42%).

Příčiny vývoje u novorozenců:

 • Genetické abnormality strukturních proteinů;
 • Hypoplázie srdce a cév;
 • Vrozené vady;
 • Patologie těhotenství u matky;
 • Patologie vajíčka a chorionu u plodu;
 • Fetoplacentární nedostatečnost a odtržení placenty v 1-2 trimestru těhotenství;
 • Hypoxie plodu.

Příčiny u dětí:

 • Marfanův syndrom;
 • Virová a bakteriální myokarditida;
 • Zranění;
 • Divertikl srdce;
 • Streptokoková infekce;
 • Endokarditida;
 • Arteritida.

Děti jsou ohroženy:

 • O hmotnosti vyšší než 4200 gv době narození;
 • Předčasné (méně než 37 týdnů nitroděložního vývoje);
 • Trpí hypotrofií nebo dystrofií;
 • Osoby narozené s kriticky nízkou tělesnou hmotností (500 g);
 • Náchylné ke zranění;
 • Děti s nízkým přírůstkem tělesné hmotnosti, chronickým nedostatkem vitamínů, nedostatkem mikroživin.

Příznaky a příznaky aneuryzmat podle místa

Aorta

Příznaky u novorozenců:

 • Oční pulzace přední břišní stěny;
 • Pláč, odmítnutí prsou;
 • Nespavost;
 • Dušnost;
 • Křičet při masáži břicha nebo zad;
 • Žádná stolice ani moč;
 • Bledost kůže;
 • Chladné ruce a nohy.
Klinika může simulovat obraz akutního břicha nebo střevní koliky doprovázené horečkou.

Příznaky aneuryzmatu aorty u dětí:

 • Pulzace přední břišní stěny;
 • Fyzická nesnášenlivost;
 • Lokalizovaný nebo difúzní bederní edém;
 • Snížené množství moči
 • Příznaky komprese mediastinálních orgánů (bolest při jídle, kašel, dušnost);
 • Častý srdeční rytmus a dušnost v klidu.

Srdce

U novorozenců jsou srdeční aneuryzma často kombinována s jinými vrozenými anomáliemi. V tomto případě jsou příznaky určeny srdečními chorobami. Klinika pro izolované léze:

 • Cyanóza rtů, prstů, špičky nosu;
 • Ospalost;
 • Modré zbarvení a ochlazení pokožky;
 • Časté dýchání
 • Pomalý přírůstek hmotnosti;
 • Odmítnutí prsu.

Aneuryzma do 3 mm nemají žádné klinické projevy.

Příznaky u dětí a dospívajících:

 • Dyspnoe-kyanotický syndrom;
 • Tendence k mdlobám;
 • Slabost;
 • Rychlý srdeční tep;
 • Nespavost;
 • Zhoršení v poloze na zádech a při fyzické námaze;
 • Bolest a tíha za hrudní kostí.

Mozkové cévy

Klinický obraz mozkové aneuryzmy u novorozenců:

 • Plakat;
 • Šilhání očí a házení hlavy zpět (známka doprovodné meningitidy);
 • Crimson cyanóza obličeje a krku;
 • Hydrocefalus (zvětšení hlavy v důsledku akumulace mozkomíšního moku).

Klinické projevy často chybí.

Příznaky mozkové aneuryzmy u dětí a dospívajících:

 • Bolesti hlavy;
 • Závrať;
 • Plačtivost;
 • Ztráta vědomí;
 • Vrácení hlavy;
 • Zřídka - strabismus, snížené vidění a sluch.

Může být aneurysma vrozená??

Vrozené aneuryzmy se vyvíjejí v 7-9% případů. Důvody vzniku jsou nepříznivý vliv vnějších a vnitřních faktorů na plod:

 • Špatné návyky matky (alkoholismus, kouření);
 • Ionizující radiace;
 • Intrauterinní infekce (zarděnky, fetální syfilis);
 • Dopad vnějších faktorů na tělo matky (vibrace, kontakt s kovy, chemické sloučeniny).
Nejčastěji (až 80% případů) jsou diagnostikována vrozená srdeční aneuryzma v kombinaci s dalšími malformacemi. Porážka mozkových cév se vyskytuje u 3-5% případů, aorty - 7-10%, periferních a viscerálních tepen - u 1-3% pacientů.

Metody potvrzení diagnózy:

 • Trojitý ultrazvuk plodu (v 1., 2. a 3. trimestru, pokud je indikován, lze metodu použít častěji);
 • Genetické poradenství;
 • Studium plodové vody a choriových klků k identifikaci genetických abnormalit.

Nebezpečí a možné následky

Aneuryzma větší než 5 mm jsou náchylná k prasknutí s bohatým arteriálním krvácením. Komplikace je doprovázena ischemií vnitřních orgánů, kolapsem, šokem a představuje bezprostřední ohrožení života. Další komplikace:

 • Trombóza a tromboembolismus;
 • Intracerebrální krvácení (včetně mozkové komory);
 • Hydrocefalus;
 • Fibrilace a třepetání komor nebo síní.

Dlouhodobé důsledky:

 • Srdeční selhání;
 • Otok;
 • Ischemie srdce;
 • Arytmie;
 • Selhání ledvin;
 • Snížená inteligence;
 • Porušení fyzického a intelektuálního rozvoje.

Diagnostika

Diagnóza je potvrzena objektivním a instrumentálním vyšetřením:

 • Rozhovory a zkoumání jsou zřídka účinné. Děti si stěžují na bolest, slabost, závratě. Rodiče dítěte mohou naznačovat slzavost a souvislost stížností s polohou těla a příjmem potravy.
 • Objektivní zkouška. Byly nalezeny patologické pulzace, otoky a napětí kůže přes projekci aneuryzmatu, zvětšení hlavy, lokální pulzující výčnělek v lézi.
 • Rentgenová data - zvýšení srdečního stínu, bledosti nebo opotřebení kořenů plic, vyhlazení srdečních oblouků.
 • EKG - posun srdeční osy, známky ischemie (posunutí segmentu ST, hluboká T vlna), arytmie. Radiografie a EKG jsou účinné při diagnostice srdečních aneuryzmat.
 • Ultrazvuk. Metoda je účinná pro detekci aneuryzmatu jakékoli lokalizace, kromě intrakraniálního. Patologie je reprezentována saccular pulsatile expanzí spojenou s cévní stěnou.
 • Angiografie je metoda potvrzení diagnózy na jakémkoli místě. Angiografie je konturování stěn cév, když se do krve zavádějí inertní barviva. Angiogramy ukazují lokální výčnělek spojený s cévní stěnou.
 • CT a MRI jsou účinné pro detekci mozkových aneuryzmat, umožňují odlišit patologii od nádorů a cyst, diagnostikovat lokální edém tkáně, hydrocefalus.

Všechny podrobné informace o diagnostice krevních cév lze najít v samostatném materiálu..

Volba taktiky léčby

Terapie může být konzervativní a chirurgická. Indikace pro konkrétní metodu se stanoví individuálně pro každé dítě..

Obecné indikace pro konzervativní léčbu:

 • Novorozenecké období a kojenecké období (do 1 roku);
 • Žádné stížnosti;
 • Infekční choroby;
 • Exacerbace chronických onemocnění;
 • Uspokojivý obecný stav;
 • Známky kalcifikace ultrazvukem a CT.

Drogová terapie:

 • Antihypertenziva;
 • Beta-blokátory;
 • Multivitaminové komplexy;
 • Kardioprotektory;
 • Symptomatické prostředky.

Další metody konzervativní terapie:

 • Fyzioterapie;
 • Bahno a vodoléčba;
 • Elektroforéza vitamínů, antioxidantů;
 • Lázeňská léčba.

Obecné indikace pro chirurgickou léčbu:

 • Střední, velká a obrovská aneuryzma;
 • Zhoršení celkového stavu;
 • Syndrom bolesti;
 • Častá ztráta vědomí a neustálá dušnost;
 • Otok nohou a zvětšení břicha;
 • Arteriální hypotenze;
 • Hrozba prasknutí a krvácení;
 • Plicní Hypertenze.
S hrozbou prasknutí je operace indikována dětem bez ohledu na věk.

Chirurgický zákrok je zaměřen na eliminaci výčnělku a obnovení integrity cévy. Druhy operací:

 • Výstřižek;
 • Resekce plavidla;
 • Šití cévní stěny.

Operace srdce je často doprovázena eliminací doprovodných vrozených vad.

Falešné aneuryzma u dětí

Falešné aneuryzmy u dětí jsou extrémně vzácné (méně než 1% případů). Tvorba je reprezentována akumulací krve omezenou jizvou nebo perikardem (pokud je lokalizován v srdci).

Falešné aneuryzma jsou traumatického původu (otevřené rány, zlomená žebra, pády z velké výšky, otřes mozku a pohmoždění mozku). Rychlá kalcinace.

Klinický obraz často chybí. U velkých velikostí jsou pozorovány následující příznaky:

 • Bolest;
 • Napětí a modrost kůže nad výčnělkem (s povrchovým uspořádáním);
 • Pokud jsou lokalizovány v mozku - bolesti hlavy, hydrocefalus.

Nebezpečí onemocnění spočívá v možnosti tromboembolismu a prasknutí.

Diagnostický algoritmus je stejný jako u skutečných forem. U malých velikostí (do 5 mm) se provádí dynamické pozorování, u velkých velikostí - excize se šitím stěny cévy (srdce).

O falešných a pravdivých aneuryzmách jsme psali podrobněji v jiném článku..

Předpovědi a kvalita života

Prognóza onemocnění periferních tepen je příznivá. Při poškození srdce, aorty a mozkových cév je prognóza relativně špatná a je dána včasností diagnózy. Při racionální terapii a bez komplikací dosahuje míra přežití 95-98%.

Kvalita života léčených pacientů se nezměnila. Bez léčby jsou pacienti nuceni omezovat fyzickou aktivitu, mají potíže s učením a jsou náchylní k infekčním chorobám.

Praktické rady pro rodiče

Monitorování a péče o nemocné dítě zahrnuje:

 • Vyloučení profesionálního sportu a úrazů;
 • Pozorný přístup ke stížnostem a obecnému stavu;
 • Prevence infekčních onemocnění u dětí (meningokokové, adenovirové infekce, plané neštovice, spalničky, spála);
 • Stanovení proveditelné fyzické aktivity (chůze, plavání, gymnastika);
 • Pravidelné pozorování kardiologa, pediatra, chirurga;
 • Řízení dynamiky procesu (ultrazvuk, MRI).

Aneuryzma u dětí jsou vzácné kardiovaskulární patologie, vrozené nebo získané. Toto onemocnění je nejtypičtější pro děti, které přežily nitroděložní infekci, trauma, infekční myokarditidu. Včasné odhalení a racionální léčba patologie může zabránit možným komplikacím. Prevence je založena na správném vedení těhotenství a porodu, pečlivé péči o zdraví dítěte a provádění lékařských prohlídek.

Srdeční aneuryzma u novorozenců

Klasifikace

Porucha komorového septa u novorozenců a starších dětí může být diagnostikována jako samostatný problém (izolovaný defekt) a jako nedílná součást dalších kardiovaskulárních onemocnění, například Cantrell pentad (přečtěte si o něm zde).

Velikost defektu se odhaduje na základě jeho velikosti ve vztahu k průměru aortálního otvoru:

 • defekt do velikosti 1 cm je klasifikován jako malý (Tolochinov-Rogerova choroba);
 • velké vady se považují za vady od 1 cm nebo ty, které přesahují polovinu aortálního otvoru.

Nakonec je VSD podle lokalizace díry v přepážce rozdělena do tří typů:

 • Svalová vada mezikomorového septa u novorozence. Otvor je umístěn ve svalové části, daleko od vodivého systému srdce a chlopní, a pokud je malý, může se uzavřít samostatně.
 • Membranózní. Porucha je lokalizována v horním segmentu septa pod aortální chlopní. Obvykle má malý průměr a je ukotven samostatně, jak dítě roste..
 • Supra-crestal. Je považován za nejobtížnější typ defektu, protože otvor je v tomto případě umístěn na hranici vylučovacích cév levé a pravé komory a spontánně se velmi zřídka uzavírá.

Diagnostika

Patologie síňového septa je stanovena na základě výsledků vyšetření, instrumentálních a laboratorních údajů. Při vyšetření je vizuálně zaznamenána přítomnost „srdečního hrbolu“ a zpoždění hmotnosti a růstu dítěte (podvýživa) oproti normálním hodnotám.

Hlavním poslechovým znamením je rozdělený 2 tón a přízvuk nad plicní tepnou. Kromě toho dochází k mírnému systolickému šelestu a oslabenému dýchání.

EKG vykazuje známky, které vznikají při hypertrofii pravé komory. Jakýkoli typ defektu síňového septa je charakterizován prodlouženým PQ intervalem. Tato funkce odkazuje na blokádu AV v 1 stupni závažnosti.

Provedení Echo-KG dítěti umožňuje rychle řešit problém na základě získaných dat. Vyšetření odhalí přesné umístění vady. Diagnóza navíc pomáhá identifikovat nepřímé příznaky, které vadu potvrzují:

 • zvětšení velikosti srdce;
 • přetížení pravé komory;
 • nefyziologický pohyb mezikomorové přepážky;
 • zvětšení levé komory.

Pokud není možné potvrdit diagnózu neinvazivními metodami, je pacient katetrizován v srdeční dutině. Tato metoda se používá jako poslední. Pokud má dítě kontraindikaci postupu, je doporučeno specialistovi, který rozhodne o možnosti přijetí ke studiu.

Katetrizace poskytuje ucelený obraz o vnitřní struktuře srdce. Během manipulace měří speciální sonda tlak v komorách a nádobách. Pro získání kvalitního obrazu se injektuje kontrastní látka.

Angiografie pomáhá zjistit přítomnost pohybu krve do pravé síně prostřednictvím defektu v přepážce oddělující komory. K usnadnění úkolu používá specialista kontrastní látku. Pokud se dostane do plicní tkáně, pak to dokazuje přítomnost zprávy mezi síněmi.

Diagnóza této nemoci

Je známo, že většina této anomálie nemá klinické projevy, pak se často jedná o náhodný nález při provádění echokardioskopických studií..

Tento stav lze také určit auskultací - je slyšet nepříliš hlasitý a ne drsný systolický šelest. jejichž objem se zvyšuje s cvičením.

Nejinformativnějším je však stále ultrazvukové vyšetření, které umožňuje nejen detekovat anomálie, ale také určit její velikost a také sledovat jejich změnu v čase..

Ověření často vyžaduje CT nebo magnetickou rezonanci. V případech, kdy má lékař podezření na přítomnost aneuryzmatu u konkrétního pacienta v kombinaci s jinými poruchami vývoje srdce nebo velkých cév, lze doporučit transesofageální ultrazvukové vyšetření, které umožňuje získat úplnější a podrobnější obraz..

Nebezpečí a komplikace

Vzhledem k malé velikosti otvoru a normálnímu stavu dítěte VSD nepředstavuje zvláštní nebezpečí pro zdraví dítěte a vyžaduje pouze pravidelné sledování odborníkem.

Velké vady jsou zcela jiná věc. Jsou příčinou srdečního selhání, které se může vyvinout ihned po narození dítěte..

Tyto děti jsou náchylné k nachlazení s tendencí k pneumonii, mohou zaostávat ve vývoji, mají potíže s sacím reflexem a trpí dušností i po malé fyzické námaze. V průběhu času vznikají dýchací potíže v klidu, což narušuje fungování plic, jater a dalších orgánů.

VSD může navíc způsobit následující závažné komplikace:

 • Eisenmengerův syndrom jako důsledek plicní hypertenze;
 • vznik akutního srdečního selhání;
 • endokarditida nebo infekční zánět intrakardiální membrány;
 • mrtvice a krevní sraženiny;
 • porucha ventilového aparátu, která vede k tvorbě chlopňových srdečních vad.

Hemodynamika v ASD

V děloze přítomnost díry v přepážce mezi síněmi nijak neovlivňuje funkci srdce, protože krev se jím vylučuje do systémového oběhu

To je důležité pro život dítěte, protože jeho plíce nefungují a krev, která je pro ně určena, jde do orgánů, které aktivněji pracují u plodu.
Pokud vada přetrvává i po porodu, krev během srdečních tepů začne proudit do pravé strany srdce, což vede k přetížení pravých komor a jejich hypertrofii. Také dítě s ASD v průběhu času trpí kompenzační komorovou hypertopií a stěny tepen jsou hustší a méně pružné..
U velmi velkých otvorů jsou hemodynamické změny pozorovány již v prvním týdnu života

V důsledku vniknutí krve do pravé síně a nadměrného plnění plicních cév se zvyšuje průtok krve v plicích, což ohrožuje dítě plicní hypertenzí. Plicní kongesce také vede k otokům a.
Dále se u dítěte vyvine přechodné stádium, během kterého dochází k křečím cév v plicích, což se klinicky projeví zlepšením stavu. Během tohoto období je optimální provést operaci, aby se zabránilo vytvrzení cév..

Příznaky

Projevy závisí na rozsahu léze, velikosti okna v interatriální přepážce. Existují tři formy patologického procesu. Malý, střední a těžký.

Méně důležitý

Malý defekt mezikomorové přepážky u dětí (Tolochinov-Rogerova choroba) nedává žádné příznaky.

Dítě je navenek zdravé, aktivní. Chová se přiměřeně, fyzicky a duševně ve věkové normě, proto je téměř nemožné mít podezření, že něco nebylo v pořádku, snad kromě provedení elektrokardiografie. zjištění závady v této podobě je náhodné zjištění.

Ve složitějších případech, které podle kardiologů poukazují také na nevýznamný stupeň poškození, je možný nedostatečný přírůstek hmotnosti, snížení chuti k jídlu u dítěte.

Neměli byste považovat patologický proces za něco statického, zmrazeného ve vývoji. Je docela možné, že se to s přibývajícími roky zhoršuje.

Existuje mnoho případů, kdy se projev klinického obrazu vady objevil po pubertě, v dospělosti..

Jedinou spolehlivou metodou k vyloučení porušení je podstoupit echokardiografii.

Průměrný stupeň

Produkuje závažnější příznaky, průměr díry je obvykle více než 10 mm.

 • Malý přírůstek hmotnosti s normální nebo dokonce zvýšenou výživou dítěte. Výstražné znamení. Je to způsobeno porušením trávicího procesu, usazováním tuků, slabým růstem svalové hmoty v důsledku nedostatečného metabolismu.
 • Bledost kůže. S progresivní dekompenzací se vada zintenzivňuje, stává se výraznou, konstantní.
 • Zvýšení počtu respiračních pohybů za minutu. VSD u novorozenců dává tachypnoe více než 40 dechů a u dospělých - více než 20. Ze stejného důvodu se dítě při krmení rychle unaví.
 • Musíte si dát přestávky od jídla.
 • Nadměrné pocení nebo nadměrné pocení. Je to způsobeno expanzí a poté zúžením periferních cév, kapilár.
 • Pomocné svaly jsou zapojeny do dýchací činnosti: záda, ramenní pletenec, břišní tisk.

Možné poruchy srdečního rytmu, jako je bradykardie nebo tachykardie. Toto je volitelná funkce..

Těžké nebo těžké poškození

 • Bledost kůže, také sliznic, dásní.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Modré zbarvení oblasti kolem úst. Znamení nedostatečného krevního oběhu, snížená hemodynamika.
 • Zhoršený fyzický a duševní vývoj, zpoždění bez projevů jiných patologií.
 • Slabost, letargie. Dítě prakticky neplačí, není rozmarné, špatně reaguje na vnější podněty, hodně spí, i když vyroste a očekávané zvýšení doby bdělosti.

Vzhledem k tomu, že dítě nedělá stížnosti, je obtížný úkol, celé umění identifikovat porušení a ještě více určit jeho příčinu..

Je nutné ukázat novorozence nebo o něco staršího pacienta kompetentnímu pediatrovi a poté kardiologovi, aby rozhodl o taktice léčby.

Léčba aneuryzmatu MPP u dětí

V dětství a v počátečním stadiu onemocnění stížnosti obvykle chybí a defekt je odhalen náhodou při dalším vyšetření. Při poslechu takového srdce může lékař zaznamenat drobné systolické šelesty, které se zvyšují při fyzické námaze, tachykardii a těžkém dýchání.

Se zvýšenou pozorností věnovanou stavu dítěte však lze podezření na přítomnost aneuryzmatu v MPP z následujících důvodů:

 • predispozice k virovým infekcím s normálním vývojem imunitního systému;
 • potíže s přibíráním na váze;
 • nedostatek tolerance k fyzické aktivitě;
 • opožděný fyzický a psycho-emocionální vývoj dítěte;
 • vizuální lékařské vyšetření může vykazovat viditelné známky vyčnívajícího srdce na povrchu hrudníku.

Aneuryzma MPP bez výtoku je méně výrazná a při absenci zhoršení onemocnění nemusí po celý život člověka vykazovat příznaky. S vytvořením díry v přepážce, i při její malé velikosti, dochází k významnému porušení průtoku krve, při kterém je malé množství krve vypouštěno do pravé síně.

Aneuryzma mezikomorového septa, podobně jako ruptura, může významně narušit přirozený průtok krve a zvýšit zátěž určitých částí srdce.

Ihned po narození, během prvních dvou týdnů, lze u novorozence pozorovat mírnou cyanózu, která se projevuje cyanózou na kůži dítěte. Toto je jediný skutečný příznak, rozpoznaný ihned po narození..

Pokud je dítěti diagnostikováno aneuryzma a je malé: do 10–15 mm může dítě růst a vyvíjet se naprosto normálně.

Příznaky manifestace aneuryzmatu u dětí mladších 3 let jsou následující:

 • Dítě je fyzicky slabé. Je také patrná inhibice duševního vývoje..
 • Dítě nepřibírá dobře, často trpí nachlazením a virovými chorobami.

Příznaky aneuryzmatu u dětí starších tří let:

 • Zpoždění ve vývoji, růstu.
 • Lehká váha.
 • Problémy ve vývoji reprodukčního systému.
 • Dítě stěží provádí fyzické cvičení, nemůže dlouhodobě zatěžovat.
 • Na recepci lékař diagnostikuje bledost kůže, anatomické změny v oblasti hrudníku. Trochu viditelné, jak srdce vyčnívá.

Podobný faktor je zpravidla způsoben svalovou atrofií a znatelným zvýšením srdeční komory v pravém rohu. V tomto případě je pozorováno následující: hranice srdce je rozšířena nahoru a doprava. Plicní kmen a pravá síň jsou výrazně zvětšeny. Krevní tlak je zde o něco nižší.

Příznaky onemocnění u dítěte staršího sedmi let:

 • Při poslechu srdce je slyšet systolický šelest.
 • Pokud v tuto chvíli přidáte určité fyzické aktivity, hluk se zvýší..
 • Pokud jsou výše uvedené příznaky přítomny a potvrzeny u dítěte mladšího 2 let a staršího, je mu diagnostikována izolační sekundární defekt síňového septa..

Aneuryzma septa u dětí je eliminována výhradně chirurgicky. V případě, že se aneuryzma nezvětší a nezpůsobí zhoršení zdravotního stavu, doporučuje se dítě po 1 roce života podstoupit operaci. Do této chvíle je dítě neustále sledováno odborníkem.

Okamžité odstranění defektu síňového septa lze provést několika způsoby:

 • Abnormální výčnělek je odstraněn srdeční zástavou a odstraněním aneuryzmatu.
 • Provede se korekce levé komory.
 • První metoda chirurgického zákroku je radikální. Operace trvá několik hodin..
 • Sled akcí během operace:
 1. Chirurg svlékl srdce.
 2. Vyšetření levé komory.
 3. Určení přesné polohy aneuryzmatu.
 4. Zavedení kanyly na aortu.
 5. Provedení nucené srdeční zástavy. Připojení stroje na srdce a plíce.
 6. Otevření aneuryzmatu. Chirurgické vyšetření stavu levé komory. Odstraňte stávající krevní sraženiny.

Příznaky prasknutí

Příznaky rostou pomalu a jsou progresivní. Levo-pravý posun krve vede k hladovění kyslíkem a zvýšenému tlaku v pravé komoře. Klinický obraz:

 • Zvyšující se dušnost, zhoršená námahou a vleže;
 • Cyanóza rtů, prstů a špičky nosu, která se změnila v modré zbarvení celé kůže;
 • Přerušení práce srdce;
 • Zvýšená srdeční frekvence;
 • Stížnosti na bodavou paroxysmální bolest;
 • Otok dolních končetin;
 • Zvětšení břicha;
 • Bolest v pravém hypochondriu;
 • Ztráta vědomí.

Naléhavá péče

Když se objeví příznaky prasknutí, musíte:

 • Izolovat pacienta od ostatních;
 • Zavolejte sanitku;
 • Zajistěte přístup kyslíku;
 • Uvolněte těsné pásy v teplé místnosti - svlékněte si svrchní oděv;
 • Uklidněte pacienta;
 • V případě bolesti - použijte dostupná analgetika, bylinné sedativa;
 • Zvedněte horní část postele a spodní část nohy dolů;
 • Pro závratě, bolesti hlavy - dejte sladký nápoj při příjemné teplotě.

Po příjezdu sanitky se provádí nouzová diagnostika a přeprava pacienta, během níž:

 • Monitoruje se dýchání a krevní tlak;
 • Injekčně se podávají intravenózní léky, které podporují rázovou sílu levé komory a zlepšují krevní oběh;
 • Provádí se rentgenografie, EKG.

Léčba

Zahrnuje tři úkoly. Zmírnění příznaků, odstranění samotné vady a prevence potenciálně smrtelných komplikací. Každý se rozhodne ve stejnou chvíli.

S malou vadou v IVS, bez ohledu na věk pacienta, pokud nedojde k žádným výrazným poruchám, arytmiím, dalším příznakům a kromě toho, že stav nepostupuje, zvolí očekávanou taktiku.

Každých několik měsíců se hodnotí objektivní ukazatele, v případě negativního průběhu je indikována operace.

Provádějí to podle plánu

Před operací je důležité pacienta připravit a stabilizovat jeho stav pomocí léků

Konkrétní názvy léků závisí na věku pacienta a úrovni funkčních poruch.

Tyto prostředky se zpravidla zobrazují:

 • Antihypertenzní. Omezeno na beta-blokátory pro vysoký krevní tlak a tachykardii.
 • Kardioprotektory. Obnovte metabolismus v srdci.
 • Léky na bázi draslíku a hořčíku. Vyživujte myokard, normalizujte kontraktilitu.

Doba přípravného období je přibližně 2–3 měsíce, více je extrémně vzácné.

Samotný chirurgický zákrok spočívá v sešití defektu (disekcí hrudníku) nebo obnovení anatomické integrity tkání pomocí okluzor (bez incize hrudní kosti).

Rehabilitační období trvá asi šest měsíců. V pozdějším životě neexistují žádná významná omezení. Pokud je patologie odstraněna, vše se vrátí do normálu.

Aneuryzma stěny levé komory

Aneuryzma levé srdeční komory je výčnělek stěny komory, který se nejčastěji vyvíjí na pozadí předchozího infarktu myokardu. Oblast tkáně myokardu, která byla během útoku poškozena, nemůže zaujmout normální polohu kvůli přetlaku, který na ni působí. Výsledkem je ztenčení tkáně a následná tvorba aneuryzmatu.

Aneuryzma levé komory je rozdělena do následujících typů:

 • ostrý;
 • subakutní;
 • chronický.

Akutní forma se vyvíjí během prvních 14 dnů po infarktu myokardu. Subakutní forma je charakterizována delší tvorbou od 2 do 6 týdnů. Chronické srdeční aneuryzma se dlouho neprojevuje a je velmi obtížné jej diagnostikovat. V některých případech si jej odborníci mohou zaměňovat s projevy srdečního selhání..

Podle strukturálních vlastností se aneuryzma levé komory dělí na následující typy:

 • pravda, když je na stěně komory výčnělek jizevnaté tkáně;
 • false, ve kterém dochází k tvorbě aneuryzmat na pozadí defektu svalové tkáně.
 • funkční.

Nejnebezpečnější pro člověka jsou aneuryzma falešného srdce. Mají nejvyšší riziko prasknutí. Jak bylo uvedeno výše, hlavním důvodem pro rozvoj ventrikulárního aneuryzmatu je předchozí srdeční infarkt. Mohou se však také objevit na pozadí jiných faktorů:

 • nadměrná fyzická aktivita;
 • arteriální hypertenze;
 • infekční onemocnění postihující srdeční membrány;
 • poranění hrudníku.

I když tedy odborníci pochopí, co je to aneuryzma srdce, nemohou přesně pojmenovat příčinu jeho vzniku. Mnoho lékařů souhlasí s tím, že jeho vývoj vyžaduje vliv několika faktorů..

Příznaky v akutním období

V akutní formě má aneuryzma řadu klinických projevů. Do popředí tedy přicházejí příznaky akutního selhání levé komory:

 • plicní otok;
 • kardiogenní šok;
 • srdeční astma.

Na pozadí oběhového selhání dochází k hypertrofii stěn levé komory. Pacienta také trápí bolest v oblasti srdce, která může trvat několik hodin nebo několik dní. Nezastavují je však léky proti bolesti. Změní se také poslechová data. Je možné poslouchat rytmus cvalu i vzhled diastolických šelestů.

Aneuryzma levé komory je velmi často doprovázena srdečními arytmiemi. Mohou být zaznamenány extrasystoly, blokáda nebo tachykardie. Vzhledem k mnohostrannému klinickému obrazu a jeho podobnosti s jinými srdečními patologiemi, i když odborníci dobře vědí, co je to srdeční aneuryzma, může být docela obtížné stanovit správnou diagnózu. Za tímto účelem je nutné včas provést instrumentální vyšetřovací metody..

Chronická forma

U chronické formy onemocnění se povaha stížností pacienta mění. Navzdory skutečnosti, že bolesti srdce přetrvávají, dostávají se do popředí následující příznaky:

 • zvýšená únava;
 • nepohodlí v oblasti srdce;
 • dušnost;
 • "Příznak jho";
 • hepatomegalie;
 • ascites;
 • otoky nohou.

Objevují se tedy příznaky selhání pravé komory. Pokud v akutní fázi vždy existuje zvýšené riziko prasknutí aneuryzmatu, pak v chronickém stadiu k tomu dochází velmi zřídka.

Aneuryzma srdce během těhotenství

Srdeční aneuryzma je výčnělek septa mezi síněmi nebo komorami srdce a jeho vnější stěnou. Dojem je dostatečně velký: 1–20 centimetrů a je vytvořen ze srdeční tkáně.

Příčiny

Těhotenství samo o sobě nemůže způsobit aneurysma srdce. Nosení plodu však může zhoršit již existující problém se srdečním svalem, protože během těhotenství se zrychluje systémový průtok krve a zvyšuje se celkový krevní tlak v těle ženy..

Obecně jsou za hlavní příčiny srdeční aneuryzmy považovány následující faktory:

 • Odložený infarkt myokardu, který vyústil v nekrózu (smrt) části srdeční tkáně. Právě na tomto místě se často objevuje „výčnělek“ - aneuryzma;
 • Předchozí infekční nemoci, které oslabily srdeční sval. Například syfilis, některé houbové infekce;
 • Cévní onemocnění, jako je arytmie, hypertenze, tachykardie;
 • Genetická tendence k tvorbě aneuryzmatu;
 • Špatné návyky, jako je kouření tabáku, drogová závislost, alkoholismus;
 • Zranění v důsledku silného úderu do hrudníku.

Příznaky

Příznaky srdečního aneuryzmatu jsou podobné jako u obecného srdečního selhání

Těhotná žena, jejíž aneurysma nebyla dříve diagnostikována, ale má predispozici ke kardiovaskulárním onemocněním, by měla věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • Bolest na hrudi. Aneuryzma srdce se projevuje jako velmi silné bolesti v oblasti srdce, které nelze odstranit srdečními léky;
 • Pocit slabosti. V důsledku nedostatečné práce srdečního svalu dochází ke stagnaci krve, což má obecně negativní vliv na tělo;
 • Arytmie Tvorba „bubliny“ aneuryzmatu narušuje rytmus a frekvenci svalových kontrakcí srdce, dochází k tachykardii nebo bradykardii;
 • Kašel a dušnost. S lokalizací aneuryzmatu v levé komoře dochází ke stagnaci krve v plicním oběhu, a proto - poruchy v práci dýchacího systému.

Diagnostika srdečního aneuryzmatu u těhotných žen

Diagnóza aneuryzmatu má velmi širokou škálu přesných, doplňkových technik.

 • Fyzikální vyšetřovací metoda. Zkušený odborník, který používá palpaci, poklepávání, určování hranic srdce, poslech jeho práce, může provést počáteční diagnózu s vysokou mírou spolehlivosti;
 • EKG. Elektrokardiografie je velmi informativní způsob detekce aneuryzmat u těhotných žen. Tato metoda je pro plod zcela neškodná a je vhodnější pro nastávající matky;
 • Ultrazvuk srdce. Také jedna z moderních a přesných diagnostických metod, která umožňuje rozpoznat lokalizaci aneuryzmatu.

Komplikace

K úplnému vyléčení aneuryzmatu může obecně přispět pouze chirurgický zákrok. Po císařském porodu lékaři poradí ženě s chirurgickým zákrokem. Jinak je možná řada komplikací, z nichž hlavní je ztenčení a prasknutí aneuryzmatu..

Léčba

K dnešnímu dni existují dvě metody léčby aneuryzmatu srdce: konzervativní (léčba) a chirurgická (chirurgie).

Co můžeš udělat

Léčba aneuryzmatu doma - bez konzultace s lékařem a použití lidových prostředků - je nemožná. Domácí terapie se omezuje pouze na přísné dodržování pokynů ošetřujícího lékaře a gynekologa vedoucího k těhotenství.

Co dělá doktor

U těhotných žen je samozřejmě vhodnější podpůrná léčba. Je založen na jmenování takových skupin drog, jako jsou:

 • trombolytika (proti krevním sraženinám, proti tvorbě krevních sraženin);
 • diuretika (k léčbě hypertenze);
 • nitráty (tak, aby cévy srdce mohly projít více krve);
 • beta-blokátory (ke stabilizaci rytmu srdečního svalu).

S nárůstem příznaků hrozícího prasknutí aneuryzmatu srdce však může kardiolog předepsat chirurgický zákrok - excizi tkáně aneuryzmatu a její odstranění. Částečná náhrada srdeční tkáně syntetickými materiály je možná.

Prevence

Těhotná žena, která si je vědoma problémů svého kardiovaskulárního systému, by měla přijmout řadu preventivních opatření. Obecně je prevence aneuryzmatu standardním životním stylem těhotné ženy:

 • Odvykání kouření, pití alkoholu, drog;
 • Vyhýbání se stresujícím podmínkám, úzkosti a úzkosti;
 • Speciální strava, která vylučuje smažená, kořeněná a slaná jídla ze stravy. Jíst mléčné výrobky, ovoce, libové maso, celozrnný chléb.

Aneuryzma srdce u novorozenců - stojí za to spěchat do paniky?

Aneuryzma srdce u novorozenců - malformace nebo anomálie? Odpověď na tuto otázku mnoho znepokojuje. Stojí za to to léčit, jak nebezpečný je tento stav? O tom si podrobněji promluvíme v našem článku..

Srdeční aneuryzma u dětí je spíše složeným pojmem. Přesněji řečeno, rozlišují se aneuryzma srdečních struktur - protažení septa mezi síněmi a komorami. Co by tedy mělo být chápáno jako aneuryzma síňového septa (MPA)?

Aneuryzma síňového septa není vada. Po vyslechnutí takové diagnózy v ordinaci lékaře proto nepřiměřeně nepanikařte. Je charakterizován poklesem sekce síňového septa do dutiny pravé nebo levé síně. Mpp aneuryzma je zahrnuta do skupiny tzv. Malých srdečních anomálií, které jsou považovány za možnou variantu normy nebo hraniční stav mezi normou a patologií.

Prevalence a příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma síňového septa

Prevalence této anomálie je u novorozenců jen něco málo přes 1%. Aneuryzma síňového septa je vrozená změna jeho struktury, která nevede k dysfunkci srdce. Důvody pro vytvoření výčnělku v oblasti předsíňového septa jsou obtížným tématem, o kterém vědci dosud nevytvořili konsenzus..

Jsou však zdůrazněny hlavní a pravděpodobné příčiny vývoje drobných srdečních anomálií u dětí. Lze je rozdělit do 2 skupin:

 1. Vnitřní důvody. Tyto zahrnují:
  • Porušení vývoje pojivové tkáně. Současně klesá obsah určitých typů kolagenu nebo je narušen jejich poměr, v prvním i druhém případě ztrácí pojivová tkáň svou sílu. Dnes je tento důvod vedoucím ve vývoji aneuryzmatu MPP.
  • Dědičná predispozice.
  • Porušení tvorby interatriálního septa během nitroděložního vývoje.
 2. Vnější důvody. Tato skupina zahrnuje dopad různých environmentálních faktorů. Možným důvodem pro vývoj aneuryzmatu mohou být přenosné infekční nemoci u těhotné ženy.

Klasifikace aneuryzmatu

Formy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma MPP je rozdělena do následujících 3 forem:

 1. Vydutí do dutiny pravé síně.
 2. Vypouklé směrem k levé síni.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S při průhybu na pravou a levou stranu.

Klinické projevy

Aneuryzma síňového septa (MPA) je vrozená vývojová anomálie, která je ve většině případů asymptomatická. Je to proto, že přítomnost aneuryzmatu MPP nezhoršuje funkci srdce. Takové dítě se neliší od ostatních dětí a nezaostává za vrstevníky ve fyzickém a duševním vývoji. Často je náhodou, že je možné identifikovat aneuryzma u dítěte během ultrazvuku srdce.

Je však třeba mít na paměti, že tato anomálie je zdrojem poruch srdečního rytmu u dítěte. Jaký je důvod? Pojďme na to přijít. Srdce je tedy orgán, který v našem těle plní funkci pumpy. U každé jeho kontrakce (systoly) je určitá část krve vhozena do cév velkého a malého kruhu krevního oběhu.

Projev aneurysmatu síňového septa

Během práce srdce stěny síní a komor oscilují pod vlivem průtoku krve. Navíc v přítomnosti aneuryzmatu jsou tyto fluktuace výraznější. Ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky - takzvané „kardiostimulátory“, které zajišťují vedení impulsů nezbytných pro kontrakci srdce.

Když kolísá aneuryzma MPP, dochází k podráždění a ke zvýšení aktivity těchto buněk. Výsledkem jsou příznaky poruch srdečního rytmu - arytmie. V některých případech lze přítomnost aneuryzmatu kombinovat s nestabilitou autonomního nervového systému - neurocirkulační dystonií.

Stručně řečeno, na klinice této anomálie mohou mít novorozenci následující příznaky:

 1. Poruchy srdečního rytmu - rychlý, pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus.
 2. Příznaky autonomní dysfunkce jsou špatný spánek, letargie nebo naopak zvýšená vzrušivost. Starší děti si mohou stěžovat na bolesti hlavy, pocení, únavu, nepohodlí nebo bolest v srdci. Poruchy trávicího systému mohou být rušivé - říhání, nadýmání a bolesti břicha. Snížená chuť k jídlu, stolice může být narušena.

Jak vidíte, tyto příznaky jsou zcela nespecifické pro aneuryzma síňového septa, protože je lze detekovat s velkým množstvím dalších onemocnění a funkčních poruch u dětí. Tyto kliniky proto nejsou základem pro diagnostiku aneuryzmatu mpp.

Diagnostika

Diagnóza aneuryzmatu je založena na integrovaném přístupu. Základní diagnostické metody:

 • Vyšetření poslechem. Metoda poslechu srdce pomocí stetoskopu. Již v této fázi může lékař slyšet šelest v oblasti srdce, což může naznačovat, že dítě může mít nějakou anomálii.
 • Echokardiografie - ultrazvuk srdce. Tato metoda je cenově dostupná, bezpečná a hlavně informativní při diagnostice aneuryzmatu. Umožňuje identifikovat výčnělek interatriálního septa a jeho oscilaci ve fázích srdečního cyklu.
 • EKG - elektrokardiogram - není hlavní diagnostickou metodou, ale provádí se k posouzení práce srdce. Díky této metodě lze detekovat různé poruchy rytmu..

Zbývající metody, včetně EKG, se doplňují při komplexní diagnostice drobných anomálií ve vývoji srdce. Mohou naznačovat, že existují některé funkční poruchy srdce..

Léčba

Otázka léčby aneuryzmatu je naléhavým tématem, které mnohé znepokojuje. Dodnes nebyly definitivně stanoveny principy léčby aneuryzmatu a jiných anomálií malých srdcí. Lze však navrhnout následující taktiku pro správu těchto pacientů:

 1. Lékařské ošetření. V tomto případě lze předepsat léky, které normalizují metabolismus v pojivové tkáni..
  • Předpis hořčíkových přípravků. Nedávno byla prokázána jeho role v procesech správné tvorby kolagenových vláken. V tomto případě je samotný hořčík součástí pojivové tkáně. Účinnost hořčíkových přípravků byla prokázána ve vztahu k jeho antiarytmickému působení. Účastí v procesech excitace srdečních buněk přispívá hořčík ke správnému fungování srdce v procesech kontrakce a relaxace. Proto může být předepsáno, pokud je nutné léčit poruchy rytmu..
  • Vitamíny skupiny B a PP. Léky zlepšují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Včasná antibakteriální léčba infekčních chorob.
 2. Bezdrogová léčba. Je to takto:

 • Správná organizace pracovního a odpočinkového režimu dítěte. Je vyloučena nadměrná fyzická aktivita, je zajištěn normální a přiměřený odpočinek.
 • Doporučuje se dodržovat denní režim.
 • Zdravá a vyvážená strava.
 • Hydroterapie - použití léčivých koupelí.
 • Balneoterapie - léčba minerálními koupelemi.
 • Různé druhy masáží, včetně ruční, podvodní atd..
 • Fyzioterapeutické postupy včetně elektroforézy s hořčíkem.
 • Fyzioterapeutická cvičení.

Léčebný program je pro každého pacienta individuální. Je založen na komplexním hodnocení zdraví, které zahrnuje různé diagnostické metody.

Chirurgická léčba se neprovádí, protože aneuryzma není vadou, ale patří do skupiny drobných anomálií ve vývoji srdce. Neruší tedy práci srdce..

Drobné srdeční anomálie jsou skupinou stavů, které vyžadují registraci pacienta. Proto je nutné být pravidelně sledován odborníkem. Pozorování se provádí za účelem kontroly stavu aneuryzmatu a případné úpravy metod terapie..

Předpověď

Prognóza aneuryzmatu je při dodržení doporučení příznivá. Proto byste neměli zanedbávat pokyny lékaře týkající se léčby a prevence, díky nimž bude vašemu dítěti poskytnut zdravý a uspokojivý vývoj. Zdraví pro vás a vaše děti!

Srdeční aneuryzma u novorozenců

Srdeční aneuryzma je patologie struktur srdečního svalu, když jsou roztaženy přepážky mezi komorami a síněmi. Rodiče, kteří se od lékaře dozvěděli, že dítě má aneurysma síňového septa, marně marně. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je srdeční aneuryzma u dětí klasifikována jako drobná srdeční anomálie, kterou lze považovat za normální nebo téměř normální. V této patologii se část interatriálního septa propadá do pravé nebo levé síně. Nemoc je zřídka detekována - z celkového počtu novorozenců 1% ročně.

Navzdory skutečnosti, že s aneuryzmatem se mění struktura interatriálního septa, nemá to vliv na funkce srdečního svalu u novorozence. Pokud jde o důvody, do této chvíle vědci nedospěli ke shodě, ale v tomto skóre lze rozlišit několik předpokladů:

 1. vnitřní příčiny - dědičnost, abnormální vývoj interatriálního septa během nitroděložního vývoje plodu, stejně jako porušení ve vývoji pojivové tkáně. Druhý důvod vede ke snížení hladin kolagenu, což narušuje pevnost pojivové tkáně;
 2. vnější příčiny - faktory prostředí, včetně infekčních onemocnění u těhotné ženy během těhotenství.

Příznaky aneuryzmatu LMP

Anomálie je vrozená, nejčastěji se vyskytuje bez viditelných projevů. Absence klinického obrazu je snadno vysvětlitelná - funkce srdce dítěte nejsou narušeny, a proto neexistují žádné příznaky. Dítě se vyvíjí na stejné úrovni jako vrstevníci, nezaostává ani inteligencí, ani fyzickou formou. Obvykle je aneuryzma detekována během rutinního vyšetření podle věku nebo při provádění ultrazvuku srdce dítěte z jiných důvodů.

Méně často se příznaky stále objevují, a to je způsobeno povahou vývoje patologie. Abnormality septa mohou narušit srdeční rytmus. Jak k tomu dojde, je popsáno níže. Srdce je hlavní pumpou těla, jeho kontrakce vedou k uvolnění krve do cév. Když srdeční sval pracuje, stěny komor a síní kolísají a s aneuryzmatem jsou výkyvy výraznější. Anatomicky ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky, které zajišťují vedení impulsů, které vyvolávají kontrakci srdečního svalu. Když kolísá aneuryzma MPP, tyto buňky jsou podrážděné a aktivnější. Tato aktivita způsobuje arytmie. Někdy může být aneuryzma kombinováno s neurocikulární dystonií a příznaky budou vhodné. Příznaky mohou být v zásadě následující:

 • selhání srdečního rytmu - rychlý, nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus;
 • příznaky autonomní dysfunkce - letargie nebo podrážděnost, bolest hlavy a pocení, bolest v srdci. Mohou se objevit problémy s trávením ve formě říhání, bolesti břicha, ztráty chuti k jídlu.

Uvedené příznaky nejsou konkrétní, takže rodiče musí pochopit, s čím je dítě nemocné, a proto se poradit se zkušeným lékařem.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

 • vyšetření poslechem. Lékař poslouchá práci srdce prostřednictvím stetoskopu. Pomocí jednoduchého zařízení můžete identifikovat srdeční šelest, což naznačuje přítomnost některých problémů;
 • echokardiografie nebo ultrazvuk srdce. Bezbolestná a vysoce informativní diagnostická metoda, kterou lze předepisovat od dětství. Při ultrazvukovém vyšetření bude patrný výčnělek septa a jeho oscilační pohyby během kontrakcí srdečního svalu;
 • elektrokardiogram není hlavní, ale další diagnostická studie, která pomáhá posoudit práci srdce a identifikovat nepravidelnosti v jeho rytmu.

Léčba septického aneuryzmatu v srdci

Léčba zahrnuje jmenování léků, které mohou normalizovat metabolismus v pojivových tkáních - k tomu jsou předepsány vitamíny ze skupin PP a B. V případě bakteriálních infekcí by měla být antibiotika užívána včas, bez čekání na komplikaci infekce. Doplňky hořčíku jsou často předepisovány, protože jeho role při tvorbě kolagenových vláken již byla podpořena důkazy. Samotný hořčík je součástí pojivové tkáně, a proto je mimořádně prospěšný. Hořčíkové přípravky mají navíc antiarytmický účinek. Stimulací srdečních svalů spolu s dalšími látkami pomáhá hořčík debugovat práci srdce, normalizovat relaxaci a kontrakci.

Neléková léčba spočívá v následujících užitečných doporučeních:

 • zavést režim odpočinku a bdělosti dítěte, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu přetížením, musíte odpočívat více;
 • strava by měla být upravena, to platí jak pro dítě převedené na umělou výživu s doplňkovými potravinami, tak pro dítě, za jehož stravu odpovídá kojící matka;
 • užívání léčebných (hydroterapie) nebo minerálních (balneoterapie) koupelí;
 • masáž v různých formách - podvodní, manuální atd.;
 • fyzioterapie, včetně elektroforézy s hořčíkem;
 • Cvičení.

Výše uvedený seznam doporučení pro pacienty s aneuryzmatem má obecnou povahu; v každém jednotlivém případě lékař rozhodne, jak je vhodné provést jeden nebo druhý úkol z výše uvedeného. Lékař vybere přesné schéma s přihlédnutím k obecnému stavu dítěte, věku, doprovodným patologiím.

Taková patologie neposkytuje chirurgický zákrok, protože aneuryzma MPP není vada, ale pouze drobná anomálie ve vývoji srdečního svalu. Proto, jak bylo uvedeno výše, aneuryzma neznamená selhání a poruchy, změny v práci srdce. Pod drobnými anomáliemi lékaři obecně rozumějí řadu podmínek, které ukládají lékaři povinnost zaregistrovat pacienta. Specialista musí sledovat zdraví pacienta a zajistit, aby se drobná anomálie nezměnila v závažnou patologii. K tomu jsou čas od času předepsány prohlídky, preventivní prohlídky a léčba..

Prevence a prognóza

 1. upravte denní režim dítěte podle doporučení lékaře tak, aby dítě nepřetěžovalo, odpočívalo;
 2. tělesnou aktivitu nelze zcela vyloučit, protože je nezbytná pro plný rozvoj dětí. Rodiče by však měli dítě zastavit, pokud je příliš aktivní. Jak stárnou, dítě může jezdit na kole, chodit častěji;
 3. korekce stravy je důležitou složkou zdraví. Nabídka by měla být vyvážená. Během prvního roku života je pro dítě lepší jíst mateřské mléko. To snižuje riziko infekčních onemocnění, která nepříznivě ovlivňují práci srdce a cév. Po roce by měla strava dítěte zahrnovat potraviny obohacené o minerály a vitamíny;
 4. Od útlého věku musí rodiče ke zlepšení zdraví svého dítěte používat různé způsoby léčby. Mohou to být masáže, bylinné koupele. Během formování dítěte je vhodné jej chránit před silným stresem..

Na základě doporučení lékařů uvedených výše bude prognóza příznivá. Proto byste neměli považovat takové rady za zbytečné a odmítat je dodržovat. Žádná pilulka nemůže nahradit chůzi, vyváženou výživu a rodičovství. Pouze správná léčba a prevence pomůže vyhnout se vážným komplikacím a zajistit plný vývoj dítěte.

Více Informací O Tachykardie

„Krev nestárne!“ - říká Alla Rivkina, hematologka v Lotyšském onkologickém centru. Pokud vám tedy rodinný lékař řekne o nízkém hemoglobinu: „Co chcete ve svém věku?“ - nevěřte a hledejte příčinu, například zánět.

Rychlost sedimentace erytrocytů (ESR) je nespecifický laboratorní krevní index odrážející poměr frakcí plazmatických proteinů.Změna výsledků tohoto testu směrem nahoru nebo dolů od normy je nepřímým znamením patologického nebo zánětlivého procesu v lidském těle.

Většina lidí si pojem „revmatoidní faktor“ spojuje s revmatoidní artritidou (RA), chronickým degenerativně-destruktivním onemocněním kloubů.

Arytmie je charakterizována nestabilní srdeční frekvencí a rytmem. Jedná se o celé spektrum nemocí různých typů, jejichž běžným indikátorem je přítomnost poruch při tvorbě excitačních impulsů a jejich vedení do srdečního svalu, což způsobuje odchylky od normálního rytmu srdečního rytmu.