Aneuryzma MPP u dětí a dospělých - co hrozí?

Datum zveřejnění článku: 16.09.2018

Datum aktualizace článku: 16.11.2018

Aneuryzma MPP (zkratka MPP znamená - interatriální septum) je anomálie charakterizovaná vytvořením výčnělku v přepážce mezi síněmi. Patří k drobným neřestem.

Tato patologie se vyskytuje jak u dospělých, tak u dětí, nemusí se po dlouhou dobu projevovat klinickými příznaky a může být detekována náhodou během objektivního instrumentálního vyšetření..

Čím déle tato patologická změna zůstane nediagnostikovaná, tím vyšší je pravděpodobnost negativních důsledků..

Vlastnosti nemoci

Hlavním diagnostickým kritériem pro aneuryzma síňového septa je velikost výčnělku přesahující 10 mm. Diagnóza může být stanovena, když je velikost formace menší než 10 mm na základě odhalené hemodynamické poruchy (průtok krve), stejně jako kombinace s jinými srdečními vadami (prolaps nebo vychýlení chlopní). Prognóza onemocnění je příznivá.

S malými výčnělky se speciální terapeutická opatření neprovádějí, protože nedochází k žádným hemodynamickým poruchám. Na pozadí provádění preventivních doporučení týkajících se prevence rozvoje kardiovaskulární patologie neexistují žádná omezení v délce života u pacientů s patologií.

Spontánní (spontánní) ruptura výčnělku je zaznamenána v 10% případů u dospělých, obvykle po myokarditidě nebo jiných srdečních onemocněních, které vyvolaly pokles pevnosti septálních tkání.

Vrozená srdeční choroba (CHD) ve formě aneuryzmatu MPP je vzácná (méně než 1% případů u novorozenců). Je registrován stejně často u chlapců a dívek. Samostatně se rozlišuje získaná patologie, která je diagnostikována u dospělých po srdeční patologii (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Jak se to formuje?

V závislosti na původu se rozlišuje vrozená a získaná aneuryzma septa mezi síněmi. Vrozená anomálie se tvoří již v dětství a získaná se vyvíjí v důsledku vlivu provokujících faktorů u dospělého.

Kongenitální

Tvorba aneuryzmatu u plodu má určité rysy. Může být kombinován s porušením uzavření oválného okénka (komunikace v interatriální přepážce), které zajišťuje vypouštění krve z pravého kruhu krevního oběhu doleva. To je způsobeno skutečností, že plíce dosud neplní svou funkci..

Po prvním nádechu se zapne pravý kruh krevního oběhu. Během prvních několika dnů nebo týdnů po narození se průměr oválného okénka zmenšuje, dochází k přerůstání (doba přerůstání oválného okénka je u každé osoby individuální), na jejímž místě zůstává malá prohlubeň. Pod vlivem různých důvodů je proces infekce narušen, v důsledku čehož má pojivová tkáň menší sílu, kde se v průběhu času vytváří výčnělek.

Spolehlivá příčina vývoje aneuryzmatu dnes zůstává nejasná..

Vyniká několik provokujících faktorů, mezi něž patří:

 • dědičná predispozice;
 • špatné návyky rodičů;
 • předchozí infekční onemocnění během těhotenství (toxoplazmóza), vystavení nepříznivým faktorům prostředí (ionizující záření, toxiny).

Vrozená aneuryzma může být izolovaného původu. V tomto případě se lokalizace oválné fossy a výčnělek v přepážce často neshodují. Mechanismus vývoje je obvykle spojen s primárním porušením hemodynamiky v srdci, jehož výsledkem je tvorba boule v oblasti zvýšeného krevního tlaku.

Získané

Mechanismus vývoje získané aneuryzmy septa zahrnuje oslabení septální tkáně s následnou tvorbou výčnělku. Je to důsledek dopadu provokujících faktorů (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Mechanismus vývoje ve formě tabulky:

PůvodPatogeneze
Izolovaná vrozená anomálieVýdech se vytváří v důsledku hemodynamických poruch v dětství
Anomálie spojené s malformacemi oválného okénkaPorušení přemnožení oválného okénka vyvolává tvorbu výčnělku
Získané aneuryzmaVyvíjí se u dospělých v důsledku oslabení septální tkáně, což vyvolává předchozí infarkt myokardu, myokarditidu, kardiomyopatii

Protože získané aneuryzma septa mezi síněmi je ve většině případů výsledkem předchozího infarktu myokardu, dělí se na několik typů:

 • Akutní aneuryzma - vzdělávání se formuje do 14 dnů po infarktu. Je doprovázeno zhoršením stavu osoby s horečkou, arytmií (porušení rytmu kontrakcí), zvýšením počtu leukocytů na jednotku objemu krve.
 • Subakutní aneuryzma - anomálie se vyvíjí během 3-6 týdnů, výčnělek je důsledkem porušení procesu tvorby jizvy pojivové tkáně v oblasti mrtvých myokardiocytů. Je charakterizován postupným rozvojem srdečního selhání s dušností, zvýšenou únavou, otoky měkkých tkání s převládající lokalizací na nohou.
 • Chronické aneuryzma - tvorba boule v přepážce mezi síněmi probíhá po dobu delší než 6 týdnů a je doprovázena postupným nárůstem příznaků městnavého srdečního selhání.

Rozdělení na typy umožňuje předvídat další průběh patologie a zvolit nejvhodnější terapii..

Co se stane, když se to stane?

Předsíňová přepážka by normálně neměla mít zakřivení větší než 5 mm.

Pokud je tedy aneuryzma větší než tato velikost, může její vzhled vést k následujícím poruchám:

 • Komprese ventilového aparátu - když je výčnělek lokalizován ve spodních částech interatriální stěny, může být stlačena trikuspidální nebo mitrální chlopně.
 • Nedostatečný odtok krve s neúplným vyprázdněním síně, zvýšený tlak v ní, což vede ke změně hemodynamiky v levé nebo pravé komoře.
 • Zvýšení krevního tlaku v pravém kruhu krevního oběhu se zhoršením saturace krve kyslíkem a rozvojem hypoxie. Obvykle se vyvíjí v důsledku aneuryzmatu v kombinaci s neúplnou fúzí oválného okénka..
 • Tvorba krevních sraženin vyvolaná změnou průtoku krve v aneuryzmatu - krevní sraženiny se mohou odlomit, vstoupit do celkového krevního oběhu, ucpat arteriální cévy s rozvojem závažných komplikací, které zahrnují infarkt myokardu, mozkovou mrtvici.

Podle patogeneze následků se aneuryzma izoluje výtokem krve (obvykle v kombinaci s otevřeným oválným okénkem) a bez něj (hemodynamika v srdci se mírně mění).

formuláře

V závislosti na směru výčnělku se rozlišuje několik forem anomálie:

 • Typ L - výchylka je směrována doleva (směrem k levé síni).
 • Typ R - výstupek směřuje doprava.
 • Typ S - výčnělek má tvar písmene S, je současně částečně nasměrován do levé a pravé síně.

V závislosti na směru výčnělku může lékař předpovědět možný vývoj změn v mitrální nebo trikuspidální chlopni..

Samostatně se rozlišuje forma aneuryzmatu v kombinaci s dalšími anomáliemi (chlopňové vady, vada oválného okénka). Díky tomu jsou hemodynamické poruchy výraznější, zvyšuje se riziko komplikací a zvyšují se také projevy rozvoje srdečního selhání..

Jak můžete tušit?

Při malé velikosti aneuryzmatu nejsou často pozorovány žádné příznaky. Jak se vzdělání zvyšuje se změnami hemodynamiky v srdci, mohou se objevit následující klinické projevy, které pomohou podezření na přítomnost patologie:

 • Tachykardie - zvýšená srdeční frekvence, která se častěji zaznamenává při vyčnívání do pravé síně.
 • Známky stagnace krve v malém kruhu, které se vyvíjejí bez ohledu na věk a jsou výsledkem kombinace s neúplným spojením oválného okénka. Patří mezi ně - dušnost, arytmie, cyanóza (namodralé zabarvení) kůže, častý rozvoj zánětů průdušek a plic.
 • Známky hemodynamických poruch, které se často vyvíjejí v dospívání a jsou vyvolány růstem těla, změnami funkčního stavu endokrinního systému - zvýšená únava, výskyt pocitu nepohodlí na hrudi, arytmie, časté závratě.
 • Příznaky srdečního selhání u dospělých jsou dušnost, otoky periferních tkání (vyvíjející se hlavně na nohou v pozdních odpoledních hodinách), periodický mokrý kašel, který má paroxysmální povahu. Známky se obvykle objevují na pozadí vývoje subakutního nebo chronického aneuryzmatu po infarktu myokardu.

Výskyt známek změn v práci srdce a cév vyžaduje konzultaci s lékařem.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že klinické projevy aneuryzmatu mohou být chybějící nebo nespecifické, hlavní role při identifikaci patologie náleží metodám objektivní diagnostiky:

 • Echokardiografie (echokardiografie) nebo ultrazvuk srdce je referenční výzkumná technika, která umožňuje vizualizovat septum a změny v něm. Jednou z možností je transesofageální echokardiografie (PE echokardiografie), která umožňuje vizualizovat minimální změny. Echokardiografie je nutně předepsána novorozeným dětem, když lékař poslouchá srdeční šelesty.
 • Dopplerův ultrazvuk, který detekuje hemodynamické poruchy.
 • EKG (elektrokardiografie) - funkční vyšetření srdce.
 • Počítačová tomografie - rentgenová zobrazovací technika ve strukturách srdce, má vysoké rozlišení.

Lékař také v případě potřeby předepisuje další metody laboratorního, instrumentálního a funkčního výzkumu..

Jak zacházet?

Pokud je defekt vytvořen bez krevního výtoku, stejně jako když je výčnělek menší než 10 mm, nejsou předepsána zvláštní terapeutická opatření. Pacient je sledován kardiologem (ošetřovnou) s implementací obecných a dietních doporučení.

V případě závažnějšího výčnělku je předepsána komplexní léčba, která zahrnuje farmakoterapii, chirurgický zákrok.

Léčba drogami

K léčbě lze použít léky několika farmakologických skupin:

 • Léky na krevní tlak (kofein benzoát sodný).
 • Přípravky draslíku a hořčíku, které zlepšují kontraktilní funkci srdce (Panangin).
 • Vitamíny s vysokým obsahem vitamínů B (Neurovitan).
 • Antiarytmické léky (Panangin).
 • Srdeční glykosidy (digoxin).

Výběr léků a jejich dávkování provádí pouze ošetřující lékař.

Operativní léčba

Hlavními lékařskými indikacemi pro operaci jsou výrazné změny hemodynamiky (výtok krve) a přítomnost dalších souběžných srdečních vad.

Průběh operace zahrnuje provedení několika fází:

 • Poskytování přístupu.
 • Vyříznutí změněných tkání.
 • Plast s uzávěrem díry.

Před předepsáním chirurgického zákroku lékař vylučuje přítomnost absolutních (závažné dekompenzované srdeční selhání) a relativních (věk dítěte, přítomnost akutních infekčních onemocnění, exacerbace chronické somatické patologie) kontraindikace.

Změna životního stylu

Udržování zdravého životního stylu je hlavním směrem úspěšné prevence kardiovaskulárních poruch, používá se také jako doplněk léčby..

 • Dostatečná fyzická aktivita k posílení srdce a cév s vyloučením nadměrné námahy.
 • Racionalizace režimu práce a odpočinku - každých 40 minut duševní práce se doporučuje přestávka. Spánek by měl být alespoň 8 hodin denně.
 • Odmítnutí špatných návyků u dospělých (kouření, systematické pití alkoholu ovlivňuje cévy a hemodynamiku, vyvolává zvýšení výčnělku).
 • Omezení vystavení stresu, nadměrný duševní stres.
 • Včasná detekce a léčba chronických patologií.

DŮLEŽITÉ! Dávkovaná fyzická aktivita po dobu půl hodiny denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulární patologie až o 30%.

Strava

Implementace dietních doporučení umožňuje vyhnout se dalším chorobám (diabetes mellitus, hypertenze), které mohou vyvolat komplikace a také posílit tkáně interatriálního septa.

 • Omezení tučných, smažených potravin, sladkostí.
 • Odmítnutí alkoholických nápojů.
 • Zvyšování množství rostlinných potravin (zelenina, ovoce) a libového masa (kuře, králík) ve stravě.
 • Časté stravování (nejméně 5krát denně) v malých porcích.
 • Večeře 4 hodiny před spaním.

Těhotenství a porod

Těhotenství je kontraindikováno v případě aneuryzmatu v kombinaci s jinými defekty. V ostatních případech se těhotná žena jednoduše zaregistruje u gynekologa a kardiologa. Je jí přidělena periodická kontrola srdce (ECHO-KG, EKG).

Pokud byly během těhotenství zjištěny hemodynamické změny - přirozený porod je kontraindikován (vysoké zatížení srdce), je předepsán císařský řez.

Možné komplikace

Za přítomnosti patologie není vyloučen vývoj následujících komplikací:

 • Porušení rytmu kontrakcí srdce.
 • Tvorba krevní sraženiny následovaná tromboembolismem a ucpáním tepen (příčina mozkové mrtvice, infarkt myokardu).
 • Ruptura aneuryzmatu s ostrým porušením hemodynamiky (výtok krve mezi srdečními komorami).
 • Srdeční selhání.
 • Chronický pokles krevního tlaku.

Prevence a prognóza

Primární prevence se provádí u zdravých lidí, aby se zabránilo rozvoji získané anomálie. Zahrnuje změnu životního stylu (dostatečná fyzická aktivita, racionální režim práce a odpočinku, odmítnutí špatných návyků), stejně jako provádění dietních doporučení (odmítnutí mastných, smažených potravin, konzumace zeleniny, ovoce, dietního masa).

Pokud je u dítěte diagnostikována boule, musí se zaregistrovat u kardiologa, který sleduje dynamiku změn ve formacích. V tomto případě jsou preventivní opatření zaměřena na prevenci komplikací. Lékař určí rozsah možné fyzické aktivity dítěte. Doporučuje se podstoupit regeneraci v sanatoriu jednou ročně, vyvarovat se stresu, dostatek spánku.

Prognóza je obvykle dobrá. Malá velikost výčnělku a absence dalších změn nemají vliv na trvání a kvalitu lidského života. Včasná a adekvátní léčba závažnějších forem patologie zabrání rozvoji srdečního selhání.

Jaké je nebezpečí aneuryzmatu síňového septa u dětí a dospělých?

Co je aneuryzma síňového septa?

Aneuryzma je vzácná srdeční porucha, která je obvykle detekována během rutinní echokardiografie (ultrazvuk srdce) nebo při hodnocení a hledání příčin ischemické cévní mozkové příhody u starších dospělých. Jedná se o druh srdeční vady, defekt v oblasti septa mezi pravou a levou síní, který lze izolovat nebo detekovat v přítomnosti dalších defektů, z nichž je nejčastěji určeno otevřené oválné okno (otvor mezi síněmi). Předsíňová arytmie a arteriální embolie jsou doprovodné komplikace, které je třeba léčit antikoagulancii a je třeba sledovat rychlost průtoku krve a stav systému srážení krve.

Příznaky, které lze pozorovat u této anomálie

Statistiky ukazují, že toto onemocnění se nejčastěji neprojevuje žádnými příznaky, protože vlastnosti lokalizace a velikosti defektu nevedou k žádným výrazným hemodynamickým poruchám.

Ačkoliv je to vzácné, aneuryzma takové lokalizace může stále vést ke zhoršení funkce srdce..

V takových případech se mohou objevit následující příznaky:

 • Zpoždění fyzického i duševního vývoje.
 • Sklon k sezónním virovým infekcím.
 • Ve vyšším věku je zjištěno zpoždění v pubertě, zaostávání za vrstevníky v růstu, stejně jako špatná tolerance ke zvýšené fyzické aktivitě, což často vyžaduje výjimku z hodin tělesné výchovy.
 • Děti se závažnými hemodynamickými poruchami si stěžují na slabost, nepohodlí v oblasti srdce a zvýšenou únavu.
 • Je také možné vytvoření takzvaného srdečního hrbolu - výčnělek hrudníku v oblasti srdce, který se může tvořit pouze tehdy, když jsou kosti stále relativně měkké.

V budoucnu je možná tvorba plicní hypertenze se všemi souběžnými klinickými projevy..

Možné projevy

Patologie je obvykle detekována u starších lidí. Možné záchvaty slabosti, zhoršené kolísání pulzu a tlaku, nepravidelný puls s tendencí k tachykardii, pulzní deficit - pravidelně je špatně cítit v periferních tepnách. Studie kardiovaskulárního systému obvykle potvrzuje nepravidelný srdeční rytmus. Ačkoli jsou zvuky srdce normální, v oblasti plic lze slyšet cvaknutí a systolický šelest stupně III / IV. Vyšetření centrálního nervového systému odhaluje slabost dolních končetin. Pacienti však mohou chodit bez podpory.

Krevní testy obvykle neodhalí žádné závažné abnormality, mohou se vyskytnout abnormality na EKG a ultrazvuku srdce, rentgen hrudníku ukazuje normální velikost srdce a čisté plíce. Počítačová tomografie mozku je normální a nevykazuje žádné známky krvácení. Transtorakální echokardiografie detekuje normální komory, chlopně a změny v pravé (nebo levé) komoře. Intraventrikulární septum není ovlivněno. V intraatriální přepážce je velká boule v pravé (levé) síni s omezenými výběžky této části interatriální přepážky. Také v oblasti aneuryzmatu se mohou tvořit krevní sraženiny a jako komplikace může dojít ke kardioembolické mrtvici (krevní sraženina ze srdce vstupuje do mozku).

Diagnostika

Echo KG (ultrazvuk srdce) se používá k detekci onemocnění.

Postup je naprosto bezbolestný, proto se také používá k diagnostice srdečních patologií u dětí, včetně novorozenců. Během ultrazvuku se pacient svléká do pasu, leží na gauči na zádech, lékař aplikuje speciální gel a začne vyšetřovat srdce pomocí ultrazvukového přístroje. Poté lékař požádá vyšetřovaného, ​​aby se otočil na levé straně a podíval se na srdce v jiné projekci. Před zákrokem se doporučuje nepřejídat se (alespoň jednu hodinu před diagnózou). Musíte mít s sebou ručník, který si položíte na gauč, a pár ubrousků, abyste gel později setřeli z těla..

S pomocí Echo KG je možné identifikovat nejen aneuryzma MPP, ale také další vady, stejně jako posoudit výkonnost srdce a stav všech jeho čtyř komor..

Vlastnosti aneuryzmatu


Přestože se přesné definice AMPD liší v závislosti na velikosti a stadiu (pohyblivosti) aneuryzmatu, jedná se o defekt síňového septa lokalizovanou „vakovitou“ deformitou, obvykle u oválního fossu. Toto je místo, kde v děloze byla díra pro odtok krve obcházející nepracující plíce. Vydutí vyčnívá do pravé nebo levé síně nebo se může objevit na obou stranách. Ačkoli se jedná o vzácný stav, aneuryzma síňového septa je dobře známým strukturálním problémem v srdci. Dříve byla diagnostikována až při pitvě, nyní je aneurysma často detekována konvenční echokardiografií (ultrazvuk srdce) nebo při hodnocení pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě.

Studie spojily tento defekt s periferní embolií (zablokováním velkých cév) a kardioembolickou cévní mozkovou příhodou, plicní embolií a síňovou arytmií, i když klinický význam defektu samotného je stále nejasný. Vada může být navíc sekundární. Vzniká v důsledku rozdílu v interatriálním tlaku při srdečním selhání nebo může být výsledkem primární malformace srdce zahrnující fossa ovale nebo celou přepážku. To znamená, že defekt přepážky byl od narození, ale projevoval se až poté, co srdce zestárlo a opotřebovalo se..

U pacientů s chronicky vysokým síňovým tlakem, stejně jako u mitrální stenózy, jsou aneuryzma síňového septa také vzácná, takže získaný původ se jeví jako nepravděpodobný. Vrozená anomálie interatriálního septa pravděpodobně přispívá k rozvoji aneuryzmatu.

Aneuryzma srdce během těhotenství

Srdeční aneuryzma je výčnělek septa mezi síněmi nebo komorami srdce a jeho vnější stěnou. Dojem je dostatečně velký: 1–20 centimetrů a je vytvořen ze srdeční tkáně.

Příčiny

Těhotenství samo o sobě nemůže způsobit aneurysma srdce. Nosení plodu však může zhoršit již existující problém se srdečním svalem, protože během těhotenství se zrychluje systémový průtok krve a zvyšuje se celkový krevní tlak v těle ženy..

Obecně jsou za hlavní příčiny srdeční aneuryzmy považovány následující faktory:

 • Odložený infarkt myokardu, který vyústil v nekrózu (smrt) části srdeční tkáně. Právě na tomto místě se často objevuje „výčnělek“ - aneuryzma;
 • Předchozí infekční nemoci, které oslabily srdeční sval. Například syfilis, některé houbové infekce;
 • Cévní onemocnění, jako je arytmie, hypertenze, tachykardie;
 • Genetická tendence k tvorbě aneuryzmatu;
 • Špatné návyky, jako je kouření tabáku, drogová závislost, alkoholismus;
 • Zranění v důsledku silného úderu do hrudníku.

Příznaky

Příznaky srdečního aneuryzmatu jsou podobné jako u obecného srdečního selhání

Těhotná žena, jejíž aneurysma nebyla dříve diagnostikována, ale má predispozici ke kardiovaskulárním onemocněním, by měla věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • Bolest na hrudi. Aneuryzma srdce se projevuje jako velmi silné bolesti v oblasti srdce, které nelze odstranit srdečními léky;
 • Pocit slabosti. V důsledku nedostatečné práce srdečního svalu dochází ke stagnaci krve, což má obecně negativní vliv na tělo;
 • Arytmie Tvorba „bubliny“ aneuryzmatu narušuje rytmus a frekvenci svalových kontrakcí srdce, dochází k tachykardii nebo bradykardii;
 • Kašel a dušnost. S lokalizací aneuryzmatu v levé komoře dochází ke stagnaci krve v plicním oběhu, a proto - poruchy v práci dýchacího systému.

Diagnostika srdečního aneuryzmatu u těhotných žen

Diagnóza aneuryzmatu má velmi širokou škálu přesných, doplňkových technik.

 • Fyzikální vyšetřovací metoda. Zkušený odborník, který používá palpaci, poklepávání, určování hranic srdce, poslech jeho práce, může provést počáteční diagnózu s vysokou mírou spolehlivosti;
 • EKG. Elektrokardiografie je velmi informativní způsob detekce aneuryzmat u těhotných žen. Tato metoda je pro plod zcela neškodná a je vhodnější pro nastávající matky;
 • Ultrazvuk srdce. Také jedna z moderních a přesných diagnostických metod, která umožňuje rozpoznat lokalizaci aneuryzmatu.

Komplikace

K úplnému vyléčení aneuryzmatu může obecně přispět pouze chirurgický zákrok. Po císařském porodu lékaři poradí ženě s chirurgickým zákrokem. Jinak je možná řada komplikací, z nichž hlavní je ztenčení a prasknutí aneuryzmatu..

Léčba

K dnešnímu dni existují dvě metody léčby aneuryzmatu srdce: konzervativní (léčba) a chirurgická (chirurgie).

Co můžeš udělat

Léčba aneuryzmatu doma - bez konzultace s lékařem a použití lidových prostředků - je nemožná. Domácí terapie se omezuje pouze na přísné dodržování pokynů ošetřujícího lékaře a gynekologa vedoucího k těhotenství.

Co dělá doktor

U těhotných žen je samozřejmě vhodnější podpůrná léčba. Je založen na jmenování takových skupin drog, jako jsou:

 • trombolytika (proti krevním sraženinám, proti tvorbě krevních sraženin);
 • diuretika (k léčbě hypertenze);
 • nitráty (tak, aby cévy srdce mohly projít více krve);
 • beta-blokátory (ke stabilizaci rytmu srdečního svalu).

S nárůstem příznaků hrozícího prasknutí aneuryzmatu srdce však může kardiolog předepsat chirurgický zákrok - excizi tkáně aneuryzmatu a její odstranění. Částečná náhrada srdeční tkáně syntetickými materiály je možná.

Prevence

Těhotná žena, která si je vědoma problémů svého kardiovaskulárního systému, by měla přijmout řadu preventivních opatření. Obecně je prevence aneuryzmatu standardním životním stylem těhotné ženy:

 • Odvykání kouření, pití alkoholu, drog;
 • Vyhýbání se stresujícím podmínkám, úzkosti a úzkosti;
 • Speciální strava, která vylučuje smažená, kořeněná a slaná jídla ze stravy. Jíst mléčné výrobky, ovoce, libové maso, celozrnný chléb.

Přidružené srdeční abnormality

Aneuryzma síňového septa může být izolovaná nebo spojená s jinou anomálií. Nejběžnější kombinací je aneuryzma a foramen ovale (PFO). Vyskytuje se asi u 50% pacientů. Další možné kombinace: defekt síňového septa, prolaps mitrální chlopně (mezi levými komorami srdce), prolaps trikuspidální chlopně (mezi pravými komorami), Marfanův syndrom, valsalva sinus (vyboulení stěny aorty pod semilunárními chlopněmi), aneuryzma a disekce aorty.

Únik krve sepnutím aneuryzmatu je častěji detekován pomocí transesofageální echokardiografie než konvenčním ultrazvukem přes hrudník. Spojení s prolapsem mitrální a trikuspidální chlopně a dalšími abnormalitami, jako je Marfanův syndrom, aneuryzma sinus chlopně, může naznačovat obecné problémy s vývojem pojivové tkáně. Rovněž byla zaznamenána rodinná anamnéza septálního aneuryzmatu, což naznačuje genové defekty.

Klinický obraz

Aneuryzma IVS u dětí


U kojenců je klinika asymptomatická, protože síla levé komory je dostatečná pro vstup krve v dostatečném množství do aorty. Příznaky mohou být způsobeny souběžnou vadou (dyspnoe-cyanotický syndrom).

U dětí a dospívajících dochází v 10-12% případů k postupnému zvětšování průměru výčnělku v důsledku krevního tlaku. Při velkém průměru nebo ztenčení septa zaujímá aneuryzma většinu objemu pravé poloviny srdce. To vede k nedostatečnému zásobení plic krví a zvýšenému tlaku v pravé komoře..

 • Dýchavičnost - nejprve na inspiraci, poté - konstantní;
 • Akrocyanóza nebo univerzální cyanóza kůže;
 • Nucené sezení;
 • Zhoršení vleže;
 • Slabost;
 • Místní bolestivost nalevo od hrudní kosti ve 2-3-4 mezižeberních prostorech;
 • Snížená tolerance cvičení.

U dospělých

S progresí v dospělosti (v kombinaci s hypertenzí) jsou příznaky podobné. S rozvojem aneuryzmatu jako komplikace srdečního záchvatu závisí projevy na základním onemocnění:

 • Bolest způsobená nekrózou a ischemií myokardu;
 • Závratě a bolesti hlavy;
 • Nespavost;
 • Dušnost;
 • Otok dolních končetin.

Přirozený tok

Kurz je trvalý. Aneuryzma interventrikulárního septa neovlivňuje hemodynamiku, pokud neexistují žádná doprovodná onemocnění. Pacienti se vyvíjejí podle pohlaví a věku a po dlouhou dobu se u nich neobjevují žádné stížnosti.

K detekci patologie dochází ve třech případech:

 • S progresí;
 • Při vyšetření na jiné srdeční choroby;
 • Posmrtně.

Příznaky aneuryzmatu síňového septa u dospělých

Projevy připisované aneuryzmatu síňového septa:

 1. síňová arytmie;
 2. arteriální embolie.

Aneuryzma síňového septa může působit jako arytmické zaostření a uvnitř se generují abnormální impulsy. Předsíňové arytmie byly detekovány u 25% pacientů. Dalších 14% má fibrilaci síní. Mechanismus zvýšené prevalence síňové tachyarytmie v aneuryzmatu je nejasný, i když za vznik arytmie může být zodpovědná přebytečná tkáň v interatriální přepážce..

Arteriální embolie je další komplikací spojenou s aneuryzmatem. Přítomnost defektu zhoršuje stagnaci arteriálního průtoku krve a předurčuje tvorbu malých sraženin v plicní tepně a systémový tromboembolismus.

U většiny pacientů (70%) vada zasahuje do pravé síně a pacienti s cévní mozkovou příhodou mají vyšší prevalenci aneuryzmatu ve srovnání s běžnou populací. Mechanismus kardioembolické cévní mozkové příhody může být spojen se samotným defektem, který narušuje průtok krve, jak se zjistí ve většině případů, nebo v důsledku trombogenních vlastností samotného aneuryzmatu. Cvaknutí může být někdy slyšet bez vysunutí krve, pravděpodobně když se aneuryzma nafoukne a napne v levé nebo pravé síňové dutině, což naznačuje, že aneuryzma je jednou z příčin systolického kliknutí.

Možné komplikace

Pokud velikost vady není příliš velká, nemusí to pacienta obtěžovat a ublížit. Přítomnost aneuryzmatu způsobuje následující komplikace: je narušen srdeční rytmus a tvoří se krevní sraženiny. To způsobuje tromboembolismus. Dochází k ucpání tepny (může dojít k mozkové mrtvici nebo infarktu). K tomu dochází v důsledku skutečnosti, že krev prochází obě síně a tam, kde došlo k poškození, dochází k turbulenci průtoku krve.

Bez léčby nemoci je jedním z možných důsledků zničení aneuryzmatu. Mezi komorami se valí krev. Prasknutí způsobí obrovský tlakový ráz. Nemocný nezemře v důsledku zničení patologie, ale bude se cítit horší, protože se zpomalí pohyb krve, orgány začnou trpět nedostatkem kyslíku.

 • srdce přestane destilovat krev v požadovaných objemech;
 • chronicky nízký krevní tlak.

Komplikace způsobené aneuryzmatem mohou vést k zástavě srdce, pulzu a dýchání, kardiogennímu šoku, mozkové mrtvici, mdlobám.

Diagnostika a léčba aneuryzmatu síňového septa u dospělých

Echokardiografie se používá k diagnostice aneuryzmatu - je detekována během konvenční echokardiografie nebo transesofageální, v případech kardiovaskulární mozkové cévní mozkové příhody a periferní embolie. Ve srovnání s transtorakální ozvěnou je transesofageální echo citlivější při detekci aneuryzmatu. Počítačová tomografie a magnetická rezonance jsou také užitečné pro diagnostiku. Nekomplikovaná a izolovaná ASA nevyžaduje žádnou další léčbu kromě následného sledování. Je jen důležité nevynechat přítomnost krevní sraženiny v aneuryzmatu..

Terapeutickými možnostmi prevence rekurentní cévní mozkové příhody u pacientů s aneuryzmatem síňového septa, jakož i abnormalitami síňového septa, včetně otevřené foramen ovale (OVO), defektu síňového septa (ASD), je medikamentózní léčba antiagregačními látkami nebo antikoagulancii nebo uzavření dermální chirurgií. Aby se zabránilo opakující se paradoxní embolii, provede se minimálně invazivní uzavření aneuryzmatu a na něj se umístí prsten. V případě síňové arytmie je poskytována speciální léčba.

Alena Paretskaya, lékařka, lékařská komentátorka

(40 hlasů, průměr: 4,10 z 5)

Podobné příspěvky
Diabetická kardiomyopatie neboli „diabetické srdce“
Heartbreak: co to je, příčiny, příznaky a léčba

Léčba

V počáteční fázi vývoje onemocnění není nutná žádná specializovaná léčba (pokud samozřejmě patologie neroste a nezpůsobuje pacientovi žádné nepříjemnosti).

Je důležité si uvědomit, že dítě, které bylo diagnostikováno jako takové, potřebuje neustálý dohled kardiologa a pediatra. Pokud onemocnění postupuje a projevuje se charakteristickými znaky, je u malého pacienta nutná léčba (konzervativní nebo ve zvláště závažných případech chirurgická)

Pokud onemocnění postupuje a projevuje se charakteristickými znaky, je u malého pacienta nutná léčba (konzervativní nebo ve zvláště závažných případech chirurgická).

Terapeutický

Tato terapie je vhodná pro malá aneuryzma, která nepředstavují vážné riziko pro zdraví a život dítěte..

Tato metoda léčby zahrnuje následující opatření:

 1. Dodržování speciální stravy (vyloučení slaných potravin, potravin s vysokým obsahem cholesterolu).
 2. Speciální gymnastika zahrnující lehkou fyzickou aktivitu.
 3. Užívání léků nezbytných k odstranění příznaků patologie (pokud je to nutné).
 4. Kyslíková baroterapie (vysokotlaká léčba kyslíkem).
 5. Konzultace s lékařem - kardiologem jednou za šest měsíců.

Jak zacházet s aftózní stomatitidou u dětí? Odpověď najdete na našich webových stránkách.

Léky

Pro léčbu aneuryzmatu MPP se používají následující skupiny léků:

 1. Glykosidy. Potřebné ke zvýšení intenzity nebo ke snížení počtu srdečních tepů.
 2. Antikoagulancia - léky, které regulují srážení krve (ředidla krve).
 3. Beta-blokátory ke snížení srdeční frekvence.
 4. Antiarytmické léky určené k prevenci rozvoje arytmií.

Chirurgický

Chirurgický zákrok pro léčbu aneuryzmatu MPP se používá ve výjimečných případech, například pokud aneuryzma dosáhne velké velikosti, významně ovlivňuje práci celého kardiovaskulárního systému nebo pokud hrozí prasknutí aneuryzmatu.

V takových případech je proto dítěti předveden urgentní chirurgický zákrok. Operace se provádí jedním z následujících způsobů:

 1. Umělé zesílení stěn aneuryzmatu pomocí polymerních materiálů. Tato metoda se používá k zabránění prasknutí a nadměrného růstu aneuryzmatu..
 2. Resekce (excize aneuryzmatu). Po odstranění patologie se obnoví septum.

Tradiční metody

Je důležité si uvědomit, že použití lidových receptů je možné pouze u malých aneuryzmat. Ve všech ostatních případech bude dítě potřebovat vážnější konzervativní nebo chirurgickou léčbu

Jako lidový lék se používá odvar z divoké růže, bahenního kalamusu, hlohu, kozlíku lékařského. Každá složka musí být přijata ve stejném poměru (1 polévková lžíce), nalijte 500 ml. vroucí voda, nechte půl hodiny.

Výsledný produkt se zředí na 300 ml. teplou převařenou vodu, dejte dítěti během dne. V prvních dnech se doporučuje ředit 1 lžičku. prostředky, postupně zvyšujte tuto částku na 2 polévkové lžíce.

Důvody pro rozvoj nemoci

Aneuryzma srdce u dětí je často vrozená. Rodiče mohou slyšet takovou diagnózu ještě před narozením dítěte během ultrazvukového vyšetření. Existuje však možnost vzniku získané formy onemocnění a důvodem může být:

 • Dostala vážná zranění v oblasti hrudníku dítěte;
 • Přítomnost genetického onemocnění, při kterém jsou stěny cév u dítěte špatně vyvinuté a nedostatečně pružné - Marfanův syndrom;
 • Odložené akutní infekční nemoci;
 • Hypertenze.

Druhy a formy onemocnění

Lékařská praxe identifikuje 3 formy aneuryzmatu MPP, a to:

 1. Zakřivení zdi vlevo;
 2. Zakřivení stěny na pravou stranu;
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S, když spodní část stěny přešla na jednu stranu a horní na opačnou.

Aneuryzma u dětí je rozdělena do stádií závažnosti průběhu onemocnění:

 • Chronická forma. Příznaky jsou velmi podobné srdečnímu selhání;
 • Akutní forma. S tímto vývojem onemocnění se příznaky velmi rychle zvyšují. Všechno začíná zvýšením teploty, po kterém se vytvoří leukocytóza;
 • Subakutní forma. S touto formou se dítě rychle unaví, pociťuje dech a objeví se srdeční selhání..

Terapie nemocí

App aneuryzma a jeho léčba bude záviset na intenzitě onemocnění. V případě, že je aneuryzma velká, která se stále zvyšuje, budou odborníci trvat na chirurgickém zákroku. Při vstupu do takové operace je aneuryzma odstraněno a na místo zraněné cévy je umístěn speciální implantát.

Pokud aneuryzma není velká a nevyvíjí se rychle, je předepsána konzervativní léčba. Aby dítě v průběhu času nezískalo další komplikace a problémy se srdcem, měla by být přijata následující opatření:

 1. Strava. To neznamená, že by dítě mělo mít dietu na hubnutí. Dítě by mělo jíst správně, vyloučit ze stravy smažené a tučné pokrmy. Výrobky by měly být lehké, ale dostatečně zdravé;
 2. Tělesné cvičení. Pokud budete postupovat podle tohoto doporučení, hlavní věcí je nepřehánět to. Jak nedostatek fyzické aktivity, tak jejich nadměrná přítomnost mohou nepříznivě ovlivnit stav srdce;
 3. Užívání léků ke snížení krevního tlaku. Tato opatření jsou přijímána ke snížení rizika prasknutí aneuryzmatu. Ve spojení s takovými léky jsou také předepsány, které zlepší tón srdeční cévy;
 4. Dítě musí přísně dodržovat způsob práce a odpočinku;
 5. Pokud má dítě nadváhu, je třeba, aby rodiče dietu upravili tak, aby se snížila.

Kromě tradiční medicíny se lidové recepty úspěšně používají při léčbě aneuryzmatu srdce dítěte. Abyste mohli takové recepty používat, měli byste se nejprve poradit se svým lékařem.

Aneuryzma síňového septa (MPA): příčiny a příznaky, léčba a prognóza

Podle výzkumu kardiologů po celém světě trpí každý desátý člověk vrozenými a získanými malformacemi svalového orgánu..

Zdá se, že toto číslo je ještě vyšší, vzhledem k tomu, že mnozí jednoduše nechodí do nemocnice: neexistují žádné výrazné příznaky, a pokud existují, lékařská kultura většiny populace je nedostatečná pro včasné návštěvy lékařů..

Aneuryzma síňového septa je vzácná anatomická vada, při které se srdeční septum vyboulí doprava nebo doleva a je také možné nepravidelné zakřivení.

Kvůli nejasné úmrtnosti byly profilové studie provedeny v malém počtu. Proto není známo, v jakém počtu případů odchylka představuje ohrožení zdraví. Největšího úspěchu v oblasti výzkumu dosáhli odborníci z Evropy a USA.

Je extrémně vzácné, že se tento stav projeví jakýmikoli příznaky. Jedná se většinou o ztlumený jev. Je diagnostikována náhodou, během echokardiografie nebo tomografického vyšetření. Obnova podle potřeby se provádí radikálními metodami.

Druhy a mechanismy vývoje patologie

Kvůli nedostatku specializovaných studií nejsou známy přesné způsoby skládání anatomické vady. Existuje několik teorií patogeneze.

Nejběžnější je perinatální. Srdce a celý systém jsou položeny v prvním trimestru, přibližně druhý týden. Samozřejmě se plnohodnotné srdeční struktury vytvoří o něco později, ale již v této fázi jsou možné problémy.

Důvod spočívá v genetických vadách a syndromech. Jaký druh svěráku se vytvoří předem, nelze říci.

Aneuryzmatický výčnělek interatriálního septa (zkráceně MPP) je diagnostikován u dětí od prvních dnů života během echokardiografie. V jiných případech mohou uplynout roky, než bude patologický proces detekován..

Další možností je získání vývojové vady v důsledku předchozí srdeční choroby. Myokarditida, zánětlivé léze autoimunitní povahy, odchylky vedoucí k atrofii srdečních struktur, to vše jsou faktory vzniku defektu.

Klasifikace aneuryzmatu septa jako taková nebyla vyvinuta.

Používá se standardní anatomický výpočet, který je reprezentován třemi typy odchylek:

 • Vypouklá doleva.
 • Pravostranné aneuryzma (nejběžnější).
 • Zakřivení ve tvaru písmene S (vyskytuje se u 15–20% z celkového počtu případů).

Tato typizace nemá velký klinický význam. Toto je prohlášení o skutečnosti: existují tři typy anatomických vad..

Jsou přibližně stejné, pokud jde o pravděpodobné příznaky, důsledky, nápravná opatření. Problémy s léčením jsou také identické.

Příčiny

Faktory rozvoje nejsou dobře pochopeny. Na základě známých údajů můžeme vyvodit následující závěry.

Vrozené formy

Jsou představovány hlavně genetickými syndromy, méně často dochází k spontánním mutacím v důsledku expozice těla budoucí ženy při porodu negativních faktorů (chemická činidla, ionizující záření, léky).

 • Downův syndrom. Trizomie. Na rozdíl od možných představ průměrného člověka je určeno nejen těžkou mentální retardací. Také srdeční problémy, které jsou příčinou předčasné smrti u pacientů v této skupině. Aneuryzma síní je považována za relativně běžný typ procesu, ale zdaleka není jediný. Současně existuje několik typů anatomických vad. Všichni společně způsobují zvýšenou úmrtnost. Mnoho pacientů se nedožije až 10 let.
 • Pallister-Killianův syndrom. Vyznačuje se masivními odchylkami od kardiovaskulárního systému. Aneuryzma síňového septa je klinicky běžnou variantou a je součástí typického komplexu.
 • Kardiofaciální syndrom. Relativně vzácná patologie. Je charakterizován srdečními lézemi i kosmetickými vadami (restaurování se provádí pod dohledem chirurga čelisti).
 • Sickelův syndrom.

Jiné patologické procesy. Existují desítky možných vývojových odchylek. Všechny, tak či onak, ovlivňují stav síňové přepážky.

Získané formuláře

Určeno častěji. Poměr je podle několika studií 70% oproti 30% (fenotypové a genetické patologie).

Můžete pojmenovat následující podmínky předcházející dané závadě:

 • Zánětlivé léze srdce a okolních struktur. Obvykle má infekční povahu, poněkud méně často autoimunitní. Klasickou formou je myokarditida. Odchylku doprovází prodloužené zvýšení tělesné teploty, bolesti na hrudi, problémy s rytmem, také dušnost, změna objektivních ukazatelů ze strany krve a instrumentální techniky. Léčba by měla začít od prvních dnů patologického procesu. Se zpožděním jsou možné katastrofické následky. Aneuryzma MPP je klinická varianta získané vady, která se vyvíjí v rané fázi. Mimo lékařskou péči dochází k úplné destrukci srdečních struktur..
 • Infarkt. Akutní smrt srdečního svalu. V závislosti na lokalizaci procesu dochází ke snížení krevního oběhu o jeden nebo druhý stupeň. V průběhu vývoje odchylky se pružnost septa snižuje. Existuje výčnělek směrem k jedné nebo dvěma síním najednou. Takové důsledky jsou relativně vzácné, lze je nalézt pouze objektivně při včasné diagnostice kardiosklerózy a selhání po mimořádné události.
 • Ischemická choroba. Chronické oběhové poruchy v srdečních strukturách. Svou povahou to připomíná infarkt, ale pokles hemodynamiky nedosahuje určité kritické úrovně. Mimo včasnou léčbu dojde k nekróze myokardu, ale o něco později. Kdy - závisí na stupni ischemie. Tito pacienti by měli být vyšetřováni každých 3–6 měsíců. Celoživotní léčba. Pravděpodobnost aneuryzmatu síňového septa je asi 30%, možná vyšší, není dostatek empirického materiálu pro dalekosáhlé zobecnění.
 • Revmatismus. Autoimunitní patologický proces. Vyvíjí se v jakémkoli věku, to, co je způsobeno, není jisté. Předpokládá se, že velkou roli hrají virové látky, které přecházejí do srdečních struktur ze vzdálených zdrojů, ale nevyvolávají zánět jako takový. Léčba je celoživotní s použitím imunosupresiv pro akutní období. Aneuryzma septa srdce - pozdní získaná vada, je eliminována chirurgickými metodami, pokud existují důkazy o tom.
 • Hypertenzní proces jakékoli geneze. Zvýšený krevní tlak. Vytváří významné zatížení všech srdečních struktur. Možné malformace srdečních formací, včetně sept. Obzvláště nebezpečná je stabilní GB s vysokými hodnotami tonometru.
 • Získané srdeční vady jiného původu. Může způsobit aneurysma. V jakém procentu případů k tomu dojde - to nelze s jistotou říci. Existuje však vzor. Když je detekován prolaps nebo stenóza mitrální chlopně, je příslušná patologie diagnostikována v téměř 20% případů. Co vede k myšlenkám na možný vztah.
 • Ateroskleróza velkých tepen. Vzniká na pozadí jiných podmínek, to znamená, že se ukazuje jako sekundární. Je doprovázeno obecným porušením procesů krevního oběhu v těle. Srdeční struktury také trpí. Důsledkem jsou srdeční vady. Vývoj trvá déle než jeden rok, takže je dostatek času na prevenci nebo kvalitní detekci.
 • Plicní Hypertenze. Zvýšení tlaku v odpovídající tepně. Je charakterizován nárůstem hmotnosti svalového orgánu (tzv. Cor pulmonale). Na pozadí současného procesu jsou možné další odchylky ve vývoji srdečních struktur.

Přesné důvody však nejsou známy. V některých případech k procesu dochází spontánně, diagnóza nepřináší výsledky. Pak mluvte o idiopatické odrůdě.

Jak se nemoc projevuje?

Ve většině případů nic. Známky jsou detekovány při pokročilém jevu, při výskytu sekundárních odchylek ve fungování jiných anatomických struktur srdce.

Přibližný seznam příznaků v tomto případě:

 • Bolesti na hrudi různé intenzity. Od mírného brnění až po nesnesitelné záchvaty připomínající anginu pectoris. Délka každé epizody není delší než 5–15 minut. Prochází bez stopy. Jak základní choroba postupuje, relapsy se stávají častějšími..
 • Arytmie různých typů. Od jednoduché paroxysmální tachykardie, kdy srdeční frekvence dosáhne 150-200 úderů za minutu, až po ostatní. Komorová forma je obzvláště život ohrožující. Další možné možnosti jsou extrasystol, fibrilace síní. Postupem vpřed je obtížnější obnovit normální rytmus. Pacient navíc přestává věnovat pozornost projevům, což komplikuje diagnózu při prvním jmenování. Vše je řešeno rutinními metodami.
 • Nepohodlí na hrudi. Příznak přímo souvisí s předchozím. Ostrý rytmus, chvění srdce, přeskakování iterací, nerovnoměrné časové intervaly mezi kontrakcemi. Zde jsou možnosti.
 • Dušnost a další poruchy při normální výměně plynů. Vzniká spontánně, někdy ve stavu úplného odpočinku. V raných fázích anatomických abnormalit pouze s intenzivní fyzickou aktivitou. Je těžké zachytit proces od prvních okamžiků, možná prostřednictvím zátěžových testů.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Označuje ischemii tkáně. Vyznačuje se modrým zbarvením oblasti kolem úst. Vizitka patologií kardiovaskulárního systému obecně. Nespecifická vlastnost.
 • Blanšírování kůže. Dermální vrstva se stává mramorovou. Častěji je to patrné u pacientů se slabou pigmentací..
 • Nadměrné pocení, zejména v noci.
 • Zahájené srdeční patologie jsou charakterizovány hemoptýzou. Jedná se o relativně vzácný příznak, je třeba rozlišovat procesy srdečního původu od tuberkulózy a rakoviny plic..
 • Závrat neznámého původu.
 • Cephalalgia.
 • Nevolnost a zvracení. Jsou reflexní Úleva po epizodách, stejně jako při otravě, tedy nedochází.

Známky jsou nespecifické a mohou naznačovat širokou škálu patologií, která je určena desítkami podmínek.

Aneuryzma síňového septa u dospělých je výraznější, zejména je-li způsobena vrozenými vadami.

Co je třeba zkoumat?

Diagnostická opatření spadají na ramena kardiologa. Délka se pohybuje od několika dnů do týdne. Ve stacionárních podmínkách se vše děje rychleji, navíc je možné sledovat účinnost předepsané léčby.

Přibližný seznam technik:

 • Rozhovor s pacientem a užívání anamnézy. Obrovskou roli hrají předchozí onemocnění kardiologického profilu, stejně jako přítomnost v minulosti nebo současnosti podmínek autoimunitní povahy, genetických syndromů. Je nutné objasnit, zda v prenatálním období byly problémy.
 • Měření krevního tlaku a srdeční frekvence. Zvýšení jak tohoto, tak dalšího ukazatele naznačuje porušení organické povahy. Následné diagnostické činnosti vám umožní zjistit více.
 • Denní monitorování pomocí automatického programovatelného tonometru. Provádí se do 24 hodin. Posuzuje se rytmus a dynamika krevního tlaku. Možné opakování v pochybných případech.
 • Elektrokardiografie, EFI podle potřeby. Studium funkční konzistence srdečních struktur. Odhalí se dokonce i malé odchylky v rytmu a aktivitě.
 • Echokardiografie. Hlavní diagnostická technika. Umožňuje identifikovat všechny vady a anatomické vady. Pro vyjádření skutečnosti je tato metoda dostatečná..
 • MRI. V rámci ověřování, ve sporných případech.

Je také možné předepsat obecný krevní test, biochemický, koronografický, zátěžové testy (s opatrností).

Metody léčby

Terapie pouze v případě potřeby. Ve většině případů se aneuryzma síňového septa necítí, je objevena náhodou, během preventivní diagnostiky nebo vyšetření na jiná onemocnění.

Pokud neexistují žádné příznaky, organické patologie také nejsou detekovány, je zobrazeno dynamické pozorování pod dohledem kardiologa. Četnost promítání - jednou ročně nebo více.

Pokud jsou nalezeny příznaky a doprovodné patologické procesy, provádí se komplexní léčba s použitím léků a pro neúčinnost konzervativní cesty s operací.

Samotné aneuryzma nepodléhá drogovému dozoru. V zásadě je předepsána podpůrná technika s použitím draslíku, hořčíku.

Důležitou roli hraje správná výživa s nízkým obsahem tuku a rychle vstřebatelnými látkami. Smažené, uzené jídlo, konzervy a polotovary jsou zcela vyloučeny. Více vitamínů, minerálů, bílkovin. Sůl ne více než 7 gramů denně.

Mezi další doporučení patří ukončení kouření, alkoholu, psychoaktivních látek, spaní 8 hodin v noci, vyhýbání se stresovým situacím, fyzické přepětí, negativní klimatické faktory (náhlé změny tlaku, vlhkosti, teploty vzduchu).

Lidové recepty jsou použitelné také v rámci prevence. 10% propolisová tinktura se užívá v množství 30 kapek 2krát denně, kaštan koňský (30 kapek / den), odvar z heřmánku, třezalky tečkované, matky a máty peprné v systému (připravené libovolně, expresní metodou).

S opatrností se léčba bylinami uchyluje v přítomnosti alergických reakcí, zejména polyvalentní povahy..

Předpovědi a možné důsledky

Výsledek je obecně příznivý, pokud patologický defekt není komplikován souběžnými procesy. Úmrtnost je minimální a v čisté formě činí 3–8%.

Pokud dojde k koronární chorobě, srdečnímu selhání, předchozímu infarktu nebo jiným vrozeným nebo získaným vadám, úmrtnost se velmi liší: 10-50% v příštích několika letech. Musíte sledovat ve skutečnosti podrobně. Neexistují žádné obecně přijímané výpočty.

Komplikace vedoucí ke smrtelným následkům jsou následující:

 • Srdeční zástava nebo asystolie. Nedostatek pulzu, dýchání. Resuscitační opatření jsou okamžitá. Pravděpodobnost úmrtí je maximální.
 • Kardiogenní šok.
 • Hypertenzní krize a následná hemoragická nebo ischemická cévní mozková příhoda.
 • Opakovaný nebo primární infarkt.
 • Mdloby Znamená to pád. Často trauma. Co už je nebezpečné.
 • Je také možné vyvinout vaskulární demenci, srdeční selhání s vyhlídkou na další komplikace.

Obecně je míra přežití dobrá. Léčba je spojena s ještě lepší prognózou.

Konečně

Aneuryzma MPP je anatomická vada, během které se septum oddělující síně ohýbá doprava, méně často doleva a málokdy má deformaci ve tvaru písmene S.

Neexistují prakticky žádné příznaky, což ztěžuje diagnostiku. Odhalení patologického procesu je možné pouze objektivními metodami..

Samotný nález není tak nebezpečný, zvláště pokud neexistují žádné organické léze srdečních struktur.

Léčba je kontroverzní, zahrnuje podle potřeby dynamické pozorování - chirurgický zákrok. Podpůrná terapie využívající komplexy vitamínů a minerálů je konstantní. Roli hrají změny ve stravě a životním stylu obecně.

Více Informací O Tachykardie

Nemoci kardiovaskulárního systému zaujímají jedno z prvních míst mezi dospělou populací, včetně počtu úmrtí. Na špici seznamu infarkt myokardu a ischemická choroba srdeční.

Lipoproteiny s nízkou hustotou jsou hlavními nosiči cholesterolu (cholesterolu) v těle. Cholesterol, který je jejich součástí, je považován za „škodlivý“, protože pokud je nadměrný, zvyšuje se riziko plaku v tepnách, což může vést k ucpání a způsobit infarkt nebo mrtvici..

Co jsou plavidla?Cévy jsou trubicovité útvary, které se táhnou po celém lidském těle a kterými protéká krev. Tlak v oběhovém systému je velmi vysoký, protože systém je uzavřený.

Podskupinové léky jsou vyloučeny. Umožnit PopisSrdeční glykosidy jsou sloučeniny specifické chemické struktury obsažené v řadě rostlin a získané polosyntetickým nebo syntetickým způsobem s charakteristickou kardiotonickou aktivitou.