Aneuryzma MPP u dětí a dospělých - co hrozí?

Datum zveřejnění článku: 16.09.2018

Datum aktualizace článku: 16.11.2018

Aneuryzma MPP (zkratka MPP znamená - interatriální septum) je anomálie charakterizovaná vytvořením výčnělku v přepážce mezi síněmi. Patří k drobným neřestem.

Tato patologie se vyskytuje jak u dospělých, tak u dětí, nemusí se po dlouhou dobu projevovat klinickými příznaky a může být detekována náhodou během objektivního instrumentálního vyšetření..

Čím déle tato patologická změna zůstane nediagnostikovaná, tím vyšší je pravděpodobnost negativních důsledků..

Vlastnosti nemoci

Hlavním diagnostickým kritériem pro aneuryzma síňového septa je velikost výčnělku přesahující 10 mm. Diagnóza může být stanovena, když je velikost formace menší než 10 mm na základě odhalené hemodynamické poruchy (průtok krve), stejně jako kombinace s jinými srdečními vadami (prolaps nebo vychýlení chlopní). Prognóza onemocnění je příznivá.

S malými výčnělky se speciální terapeutická opatření neprovádějí, protože nedochází k žádným hemodynamickým poruchám. Na pozadí provádění preventivních doporučení týkajících se prevence rozvoje kardiovaskulární patologie neexistují žádná omezení v délce života u pacientů s patologií.

Spontánní (spontánní) ruptura výčnělku je zaznamenána v 10% případů u dospělých, obvykle po myokarditidě nebo jiných srdečních onemocněních, které vyvolaly pokles pevnosti septálních tkání.

Vrozená srdeční choroba (CHD) ve formě aneuryzmatu MPP je vzácná (méně než 1% případů u novorozenců). Je registrován stejně často u chlapců a dívek. Samostatně se rozlišuje získaná patologie, která je diagnostikována u dospělých po srdeční patologii (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Jak se to formuje?

V závislosti na původu se rozlišuje vrozená a získaná aneuryzma septa mezi síněmi. Vrozená anomálie se tvoří již v dětství a získaná se vyvíjí v důsledku vlivu provokujících faktorů u dospělého.

Kongenitální

Tvorba aneuryzmatu u plodu má určité rysy. Může být kombinován s porušením uzavření oválného okénka (komunikace v interatriální přepážce), které zajišťuje vypouštění krve z pravého kruhu krevního oběhu doleva. To je způsobeno skutečností, že plíce dosud neplní svou funkci..

Po prvním nádechu se zapne pravý kruh krevního oběhu. Během prvních několika dnů nebo týdnů po narození se průměr oválného okénka zmenšuje, dochází k přerůstání (doba přerůstání oválného okénka je u každé osoby individuální), na jejímž místě zůstává malá prohlubeň. Pod vlivem různých důvodů je proces infekce narušen, v důsledku čehož má pojivová tkáň menší sílu, kde se v průběhu času vytváří výčnělek.

Spolehlivá příčina vývoje aneuryzmatu dnes zůstává nejasná..

Vyniká několik provokujících faktorů, mezi něž patří:

 • dědičná predispozice;
 • špatné návyky rodičů;
 • předchozí infekční onemocnění během těhotenství (toxoplazmóza), vystavení nepříznivým faktorům prostředí (ionizující záření, toxiny).

Vrozená aneuryzma může být izolovaného původu. V tomto případě se lokalizace oválné fossy a výčnělek v přepážce často neshodují. Mechanismus vývoje je obvykle spojen s primárním porušením hemodynamiky v srdci, jehož výsledkem je tvorba boule v oblasti zvýšeného krevního tlaku.

Získané

Mechanismus vývoje získané aneuryzmy septa zahrnuje oslabení septální tkáně s následnou tvorbou výčnělku. Je to důsledek dopadu provokujících faktorů (infarkt myokardu, myokarditida, kardiomyopatie).

Mechanismus vývoje ve formě tabulky:

PůvodPatogeneze
Izolovaná vrozená anomálieVýdech se vytváří v důsledku hemodynamických poruch v dětství
Anomálie spojené s malformacemi oválného okénkaPorušení přemnožení oválného okénka vyvolává tvorbu výčnělku
Získané aneuryzmaVyvíjí se u dospělých v důsledku oslabení septální tkáně, což vyvolává předchozí infarkt myokardu, myokarditidu, kardiomyopatii

Protože získané aneuryzma septa mezi síněmi je ve většině případů výsledkem předchozího infarktu myokardu, dělí se na několik typů:

 • Akutní aneuryzma - vzdělávání se formuje do 14 dnů po infarktu. Je doprovázeno zhoršením stavu osoby s horečkou, arytmií (porušení rytmu kontrakcí), zvýšením počtu leukocytů na jednotku objemu krve.
 • Subakutní aneuryzma - anomálie se vyvíjí během 3-6 týdnů, výčnělek je důsledkem porušení procesu tvorby jizvy pojivové tkáně v oblasti mrtvých myokardiocytů. Je charakterizován postupným rozvojem srdečního selhání s dušností, zvýšenou únavou, otoky měkkých tkání s převládající lokalizací na nohou.
 • Chronické aneuryzma - tvorba boule v přepážce mezi síněmi probíhá po dobu delší než 6 týdnů a je doprovázena postupným nárůstem příznaků městnavého srdečního selhání.

Rozdělení na typy umožňuje předvídat další průběh patologie a zvolit nejvhodnější terapii..

Co se stane, když se to stane?

Předsíňová přepážka by normálně neměla mít zakřivení větší než 5 mm.

Pokud je tedy aneuryzma větší než tato velikost, může její vzhled vést k následujícím poruchám:

 • Komprese ventilového aparátu - když je výčnělek lokalizován ve spodních částech interatriální stěny, může být stlačena trikuspidální nebo mitrální chlopně.
 • Nedostatečný odtok krve s neúplným vyprázdněním síně, zvýšený tlak v ní, což vede ke změně hemodynamiky v levé nebo pravé komoře.
 • Zvýšení krevního tlaku v pravém kruhu krevního oběhu se zhoršením saturace krve kyslíkem a rozvojem hypoxie. Obvykle se vyvíjí v důsledku aneuryzmatu v kombinaci s neúplnou fúzí oválného okénka..
 • Tvorba krevních sraženin vyvolaná změnou průtoku krve v aneuryzmatu - krevní sraženiny se mohou odlomit, vstoupit do celkového krevního oběhu, ucpat arteriální cévy s rozvojem závažných komplikací, které zahrnují infarkt myokardu, mozkovou mrtvici.

Podle patogeneze následků se aneuryzma izoluje výtokem krve (obvykle v kombinaci s otevřeným oválným okénkem) a bez něj (hemodynamika v srdci se mírně mění).

formuláře

V závislosti na směru výčnělku se rozlišuje několik forem anomálie:

 • Typ L - výchylka je směrována doleva (směrem k levé síni).
 • Typ R - výstupek směřuje doprava.
 • Typ S - výčnělek má tvar písmene S, je současně částečně nasměrován do levé a pravé síně.

V závislosti na směru výčnělku může lékař předpovědět možný vývoj změn v mitrální nebo trikuspidální chlopni..

Samostatně se rozlišuje forma aneuryzmatu v kombinaci s dalšími anomáliemi (chlopňové vady, vada oválného okénka). Díky tomu jsou hemodynamické poruchy výraznější, zvyšuje se riziko komplikací a zvyšují se také projevy rozvoje srdečního selhání..

Jak můžete tušit?

Při malé velikosti aneuryzmatu nejsou často pozorovány žádné příznaky. Jak se vzdělání zvyšuje se změnami hemodynamiky v srdci, mohou se objevit následující klinické projevy, které pomohou podezření na přítomnost patologie:

 • Tachykardie - zvýšená srdeční frekvence, která se častěji zaznamenává při vyčnívání do pravé síně.
 • Známky stagnace krve v malém kruhu, které se vyvíjejí bez ohledu na věk a jsou výsledkem kombinace s neúplným spojením oválného okénka. Patří mezi ně - dušnost, arytmie, cyanóza (namodralé zabarvení) kůže, častý rozvoj zánětů průdušek a plic.
 • Známky hemodynamických poruch, které se často vyvíjejí v dospívání a jsou vyvolány růstem těla, změnami funkčního stavu endokrinního systému - zvýšená únava, výskyt pocitu nepohodlí na hrudi, arytmie, časté závratě.
 • Příznaky srdečního selhání u dospělých jsou dušnost, otoky periferních tkání (vyvíjející se hlavně na nohou v pozdních odpoledních hodinách), periodický mokrý kašel, který má paroxysmální povahu. Známky se obvykle objevují na pozadí vývoje subakutního nebo chronického aneuryzmatu po infarktu myokardu.

Výskyt známek změn v práci srdce a cév vyžaduje konzultaci s lékařem.

Diagnostika

Vzhledem k tomu, že klinické projevy aneuryzmatu mohou být chybějící nebo nespecifické, hlavní role při identifikaci patologie náleží metodám objektivní diagnostiky:

 • Echokardiografie (echokardiografie) nebo ultrazvuk srdce je referenční výzkumná technika, která umožňuje vizualizovat septum a změny v něm. Jednou z možností je transesofageální echokardiografie (PE echokardiografie), která umožňuje vizualizovat minimální změny. Echokardiografie je nutně předepsána novorozeným dětem, když lékař poslouchá srdeční šelesty.
 • Dopplerův ultrazvuk, který detekuje hemodynamické poruchy.
 • EKG (elektrokardiografie) - funkční vyšetření srdce.
 • Počítačová tomografie - rentgenová zobrazovací technika ve strukturách srdce, má vysoké rozlišení.

Lékař také v případě potřeby předepisuje další metody laboratorního, instrumentálního a funkčního výzkumu..

Jak zacházet?

Pokud je defekt vytvořen bez krevního výtoku, stejně jako když je výčnělek menší než 10 mm, nejsou předepsána zvláštní terapeutická opatření. Pacient je sledován kardiologem (ošetřovnou) s implementací obecných a dietních doporučení.

V případě závažnějšího výčnělku je předepsána komplexní léčba, která zahrnuje farmakoterapii, chirurgický zákrok.

Léčba drogami

K léčbě lze použít léky několika farmakologických skupin:

 • Léky na krevní tlak (kofein benzoát sodný).
 • Přípravky draslíku a hořčíku, které zlepšují kontraktilní funkci srdce (Panangin).
 • Vitamíny s vysokým obsahem vitamínů B (Neurovitan).
 • Antiarytmické léky (Panangin).
 • Srdeční glykosidy (digoxin).

Výběr léků a jejich dávkování provádí pouze ošetřující lékař.

Operativní léčba

Hlavními lékařskými indikacemi pro operaci jsou výrazné změny hemodynamiky (výtok krve) a přítomnost dalších souběžných srdečních vad.

Průběh operace zahrnuje provedení několika fází:

 • Poskytování přístupu.
 • Vyříznutí změněných tkání.
 • Plast s uzávěrem díry.

Před předepsáním chirurgického zákroku lékař vylučuje přítomnost absolutních (závažné dekompenzované srdeční selhání) a relativních (věk dítěte, přítomnost akutních infekčních onemocnění, exacerbace chronické somatické patologie) kontraindikace.

Změna životního stylu

Udržování zdravého životního stylu je hlavním směrem úspěšné prevence kardiovaskulárních poruch, používá se také jako doplněk léčby..

 • Dostatečná fyzická aktivita k posílení srdce a cév s vyloučením nadměrné námahy.
 • Racionalizace režimu práce a odpočinku - každých 40 minut duševní práce se doporučuje přestávka. Spánek by měl být alespoň 8 hodin denně.
 • Odmítnutí špatných návyků u dospělých (kouření, systematické pití alkoholu ovlivňuje cévy a hemodynamiku, vyvolává zvýšení výčnělku).
 • Omezení vystavení stresu, nadměrný duševní stres.
 • Včasná detekce a léčba chronických patologií.

DŮLEŽITÉ! Dávkovaná fyzická aktivita po dobu půl hodiny denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulární patologie až o 30%.

Strava

Implementace dietních doporučení umožňuje vyhnout se dalším chorobám (diabetes mellitus, hypertenze), které mohou vyvolat komplikace a také posílit tkáně interatriálního septa.

 • Omezení tučných, smažených potravin, sladkostí.
 • Odmítnutí alkoholických nápojů.
 • Zvyšování množství rostlinných potravin (zelenina, ovoce) a libového masa (kuře, králík) ve stravě.
 • Časté stravování (nejméně 5krát denně) v malých porcích.
 • Večeře 4 hodiny před spaním.

Těhotenství a porod

Těhotenství je kontraindikováno v případě aneuryzmatu v kombinaci s jinými defekty. V ostatních případech se těhotná žena jednoduše zaregistruje u gynekologa a kardiologa. Je jí přidělena periodická kontrola srdce (ECHO-KG, EKG).

Pokud byly během těhotenství zjištěny hemodynamické změny - přirozený porod je kontraindikován (vysoké zatížení srdce), je předepsán císařský řez.

Možné komplikace

Za přítomnosti patologie není vyloučen vývoj následujících komplikací:

 • Porušení rytmu kontrakcí srdce.
 • Tvorba krevní sraženiny následovaná tromboembolismem a ucpáním tepen (příčina mozkové mrtvice, infarkt myokardu).
 • Ruptura aneuryzmatu s ostrým porušením hemodynamiky (výtok krve mezi srdečními komorami).
 • Srdeční selhání.
 • Chronický pokles krevního tlaku.

Prevence a prognóza

Primární prevence se provádí u zdravých lidí, aby se zabránilo rozvoji získané anomálie. Zahrnuje změnu životního stylu (dostatečná fyzická aktivita, racionální režim práce a odpočinku, odmítnutí špatných návyků), stejně jako provádění dietních doporučení (odmítnutí mastných, smažených potravin, konzumace zeleniny, ovoce, dietního masa).

Pokud je u dítěte diagnostikována boule, musí se zaregistrovat u kardiologa, který sleduje dynamiku změn ve formacích. V tomto případě jsou preventivní opatření zaměřena na prevenci komplikací. Lékař určí rozsah možné fyzické aktivity dítěte. Doporučuje se podstoupit regeneraci v sanatoriu jednou ročně, vyvarovat se stresu, dostatek spánku.

Prognóza je obvykle dobrá. Malá velikost výčnělku a absence dalších změn nemají vliv na trvání a kvalitu lidského života. Včasná a adekvátní léčba závažnějších forem patologie zabrání rozvoji srdečního selhání.

Aneuryzma MPP u dospělých

Aneuryzma síňového septa - co to je? Jak nebezpečné to je a co by měli vědět ti lidé, kteří slyšeli takovou diagnózu adresovanou jim v ordinaci lékaře. Měl bych si dělat starosti? O tom v našem článku.

Aneuryzma MPP je patologie charakterizovaná výčnělkem interatriálního septa v místě jeho největšího ztenčení. Tento stav je zahrnut do skupiny tzv. Drobných srdečních anomálií..

Skupiny malých anomálií ve vývoji srdce jsou odchylky ve struktuře srdce, které během života dítěte mohou zmizet nebo klesat. Anomálie je často kombinována s defektem síňového septa. V tomto případě se tento stav nazývá vrozená srdeční choroba..

Mechanismy tvorby aneuryzmatu

Otevřete oválný otvor

V prenatálním období u plodu se v přepážce mezi síněmi nachází oválné okénko. Tímto oknem se uvolňuje krev z levé síně doprava. Průtok krve tedy nezachytává plicní oběh, protože během tohoto období není potřeba, aby plíce fungovaly..

Po narození začnou fungovat plíce dítěte a oválné okénko se zavře (přeroste). Pokud se okno úplně nezavře, na tomto místě se vytvoří tenká pojivová tkáň nebo zůstane komunikace mezi předsíní.

Komplikace a rizika onemocnění

V některých případech se aneuryzma síňového septa může chovat docela klidně a nepředstavuje pro tělo hrozbu, pokud je jeho velikost malá. Jeho existence u dospělých však může být doprovázena následujícími faktory:

 1. Porušení rytmu srdce.
 2. Tromboembolické komplikace. Tato komplikace je často pozorována, když je aneuryzma síňového septa spojeno s přítomností komunikace mezi síněmi. Jsou vytvořeny podmínky pro vír průtoku krve v oblasti díry. To vede k tvorbě krevních sraženin, které mohou vstupovat do mozku krevním oběhem. V důsledku toho se může vyvinout život ohrožující stav - zablokování mozkových cév a v důsledku toho cévní mozková příhoda.
 3. Ruptura aneuryzmatu. Tato komplikace se může stát, když je onemocnění doprovázeno vysokým krevním tlakem. To je samozřejmě nepříznivý fakt. V důsledku různých emočních a fyzických přetížení na pozadí hypertenze může dojít k prasknutí septa..

Vzhledem k tomu, že tlak v síních je mnohem nižší než v komorách, ruptura nevede k úmrtí pacienta. Tento stav však může významně zhoršit stav pacienta. Objevují se příznaky srdečního selhání, které snižují kvalitu života pacienta.

Prevalence a příčiny nemoci

Porucha síňového septa

Prevalence onemocnění je 1% v populaci a vyskytuje se stejně u mužů i žen. Důvody vedoucí k rozvoji aneuryzmatu MPP lze rozdělit do 2 velkých skupin:

1) Vrozené. Genetická (dědičná) porucha, která se projevuje porušením vývoje pojivové tkáně i v prenatálním období. Vyskytuje se u 80% mladých lidí a může mít systémový i místní (izolovaný) charakter.

Při systémovém zapojení pojivové tkáně lze pozorovat změny v mnoha orgánech a systémech - ledvinách, očích, nervovém systému, kardiovaskulárním systému. Aneuryzma je často kombinována s vaskulární dystonií. Vzhledem k místní povaze postižení ovlivňuje proces pouze interatriální septum. Druhá možnost je mnohem méně častá..

Klasifikace aneuryzmatu MPP

Typy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma síňového septa je rozdělena do 3 typů:

 1. Typ R. Přepážka se vyboulí směrem k pravé síni.
 2. Typ R-L. Vydutí septa jde nejprve doprava a pak doleva.
 3. Typ L-R. Oddíl se přesune doleva a potom doprava.

V závislosti na přítomnosti díry v přepážce:

 1. Přítomnost zprávy o levé a pravé síni. V tomto případě dochází k výtoku krve do pravé síně..
 2. Žádná zpráva.

Klinické projevy u dospělých

Dýchavičnost při námaze

Zda dojde k aneuryzmatu síňového septa, či nikoli, závisí na řadě faktorů:

 • Rozměry aneuryzmatu.
 • Rozměry neuzavřeného oválného okna.
 • Přítomnost nebo nepřítomnost známek srdečního selhání.
 • Věk pacienta. S věkem se stav pacienta zpravidla zhoršuje, protože se opotřebovávají adaptivní mechanismy těla..
 • Přidružené choroby (zejména onemocnění kardiovaskulárního systému).

Po dlouhou dobu je aneuryzma s přítomností díry u dospělých asymptomatická. To je způsobeno skutečností, že po dlouhou dobu se tělo může takové zátěži přizpůsobit. Funkční poruchy srdce mohou chybět až do dospělosti. Jediným znakem v tomto věku může být mírné zpoždění ve fyzickém vývoji. Ve třetí dekádě života se může objevit mírná únava.

Aneuryzma tenkého střevního traktu se zpravidla neprojevuje bez komunikace mezi síněmi. Pokud existuje otevřené oválné okno velké velikosti, dochází k výtoku krve do levé síně. Tento stav ovlivňuje práci srdce a projevuje se určitými příznaky. Známky nemoci však nejsou pro tuto chorobu specifické. Tyto zahrnují:

 • Dušnost Pro pacienta je obtížné vdechovat - je to obtížné. Tento stav nastává během cvičení..
 • Palpitace. Příznak, který se vyvine během cvičení jako reakce srdce na zvýšení poptávky po kyslíku.
 • Rychlá únava. Tento stav také doprovází fyzickou aktivitu..

Diagnóza onemocnění

Mpp aneuryzma (typ R)

Jak již bylo zmíněno dříve, aneuryzma MPP se týká vrozených malformací. Proto jej lze bez problémů detekovat i v dětství. Další situace je pozorována v případě, že došlo k jejímu progresivnímu protahování, poprvé ji lze vidět ve zralejším věku..

Hlavní metody diagnostiky aneuryzmatu jsou:

 • Echokardiografické vyšetření. Ultrazvuk srdce detekuje výčnělek interatriálního septa.

Když je aneuryzma doplněno existencí otevřeného oválného okénka, mohou být informativní následující metody:

 • EKG je nejjednodušší metoda. Elektrofyziologické vyšetření srdce pomáhá vidět přetížení pravé strany srdce. Zjistí se také poruchy srdečního rytmu. V tomto případě můžete najít příznaky fibrilace síní..
 • Rentgen hrudníku. Aneuryzma s otevřeným oválným okénkem je charakterizována přítomností specifického příznaku na rentgenovém snímku - „pulzace kořenů plic“.
 • Echokardiografické vyšetření. Stejně jako v případě aneuryzmatu bez zprávy je tato metoda velmi důležitá při diagnostice otevřeného oválného okénka. Díky této metodě můžete vidět víření toku krve v oblasti díry. Lze také detekovat poruchy chlopní.

Instrumentální diagnostiku lze také doplnit následujícími metodami:

 • Transoezofageální ultrazvuk.
 • Transtorakální ultrazvuk.
 • CT vyšetření.
 • Srdeční katetrizace.

Léčba aneuryzmatu

Léčba aneuryzmatu u dospělých může být jak lékařská, tak chirurgická.
1) Léčba drogami je nespecifická. Používá se, i když není indikována chirurgická léčba. Léky, které lze použít, patří do různých skupin.

 • Léky, které stimulují tvorbu kolagenu.
 • Vitamíny B..
 • Stopové prvky - Cu, Zn, Mg.
 • Léky ovlivňující srdeční frekvenci.
 • Léky proti krevní sraženině.

Tato léčba je však nespecifická. Pacienti, kteří nevyžadují chirurgickou léčbu, zpravidla potřebují neustálý dohled kardiologa nebo terapeuta. Každý rok musí podstoupit ultrazvukové vyšetření srdce, aby mohli sledovat stav aneuryzmatu.

Pacientům se doporučují obecná posilovací opatření. Je vhodné dodržovat režim práce a odpočinku, vyhnout se emočnímu a fyzickému přetížení. Je důležité sledovat hladinu krevního tlaku. Důležitým bodem je také prevence infekcí, které mají negativní vliv na tělo..

Okluzor pro uzavření defektu MPP

2) Chirurgická léčba je indikována, když velikost aneuryzmatu přesáhne 10 mm a je doprovázena poruchou funkce srdce. Hlavní metodou operace je posílení aneuryzmatu syntetickým materiálem. Pokud je v oddílu otvor, lze jej zavřít následujícími způsoby:

 • Šití. Provádí se v případě malé díry.
 • Syntetická oprava náplastí.
 • Endoskopický způsob zavírání okna pomocí speciálních zařízení.

Aneuryzma MPP je onemocnění, se kterým můžete žít

Výčnělek přepážky oddělující pravou a levou síň (kde je nejtenčí) o více než jeden centimetr se nazývá aneuryzma, ale v kardiologické praxi jsou menší deformity často označovány také jako onemocnění, zejména pokud se stávají příčinou negativních projevů. Zakřivení MPP není život ohrožující, proto se označuje jako drobné srdeční anomálie. Ve většině případů jsou pacienti dynamicky pozorováni, ale někteří musí podstoupit chirurgickou léčbu.

Formační mechanismy

Toto onemocnění je poměrně vzácné - ne více než jedno procento běžné populace. Lidé obou pohlaví trpí stejně, častěji děti (80% z celkového počtu případů) a starší lidé.

Podle tvaru zakřivení se rozlišuje několik možností: doleva (L), doprava (R) a ve tvaru S (R-L - první doprava, a pak doleva a L-R - naopak). Ten druhý je nebezpečnější.

Předsíňová přepážka může nebo nemusí mít otvor (kterým se krev vysune do pravé síně). Existují dva typy patologie podle původu, které budou popsány níže (další podrobnosti najdete ve videu zveřejněném v tomto článku).

Vrozená patologie

Toto onemocnění je diagnostikováno u malých dětí, obvykle s preventivní lékařskou prohlídkou.

K tvorbě aneuryzmatu MPP dochází v děloze a je způsobeno:

 • dědičná predispozice;
 • patologie embryogeneze nebo infekčních invazí;
 • přítomnost závislostí u matky nebo silné emoční utrpení během těhotenství.
 1. Systematické. V tomto případě se deformační transformace pojivové tkáně tvoří v různých orgánech: ledviny, centrální nervový systém, oči, krevní cévy atd..
 2. Lokální (izolovaný) - léze se týká výhradně interatriálního septa, které je zaznamenáno mnohem méně často než v prvním případě.

S vývojem plodu v MPP je oválné okénko určené k přenosu krve z levé síně do sousední. To je nezbytné, aby nespadl do plicního kruhu, když není dech.

Poté, co plíce dítěte začnou dýchat, se oválné okénko napne a krevní oběh přes něj již neprobíhá. V opačném případě, když nedojde k normální fúzi, je septum uzavřeno pojivovou tkání, která se může ohýbat v jednom směru, nebo v něm zůstává otvor.

V prvním případě se vytvoří aneuryzma. Někdy se u starších dětí tvoří patologie, která je spojena s pomalým nebo opožděným utahováním oválného okénka.

Získaný formulář

Tato patologie je častěji pozorována u dospělých ve věku 50 nebo více let. Jeho tvorba může být spojena s předchozím infarktem nebo v důsledku senilních anatomických deformit v těle..

Klinický obraz

Známky anomálie jsou skryté a velmi slabé. Nejčastěji se příznaky stávají výraznějšími ve věku tří let. To je jasně vidět ve srovnání s ostatními dětmi stejného věku..

V tomto případě je typické:

 • menší váha;
 • vývojové zpoždění;
 • častá infekce respiračními viry.

Jak stárnete, znamení zesílí:

 • sexuální vývoj je pomalý;
 • nepohodlí nebo dokonce bolest se objeví v hrudi;
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie);
 • existuje bledost kůže, někdy je zaznamenána cyanóza distálních končetin;
 • dušnost se objevuje při fyzické námaze, ale může se objevit také při zážitcích nebo silné duševní práci.

Pulz se stává méně častým a je zaznamenán pokles krevního tlaku v důsledku některých atrofických změn srdečních svalů. Při auskultaci lze slyšet odchylky od normy v systolickém tónu.

Důležité. V dospívání nebo dokonce ve vyšším věku není vyloučeno prasknutí aneuryzmatu (nezaměňovat s prasklým srdcem), o čemž svědčí prudký záchvat bolesti, který postupně ustupuje. Tato skutečnost nevede ke smrti člověka..

Jak stárnou, klinické příznaky jsou následující:

 • pacient si stěžuje na pocit únavy, často pociťuje slabost, která je typická i bez fyzické námahy;
 • člověk je neustále sužován neurčitým nepohodlím, je neustále cítit, kde je srdce, což vytváří určité nepříjemnosti;
 • těžká fyzická práce je doprovázena dušností a dušností.

Obvykle je dříve nebo později perforace v místě oválného okénka nahrazena pojivovou tkání. Osoba může žít poměrně dlouhý život, ale pod podmínkou, že budou dodržovány pokyny vydané lékaři o omezeních určitých typů činností.

U dospělých je aneurysma MSP obtížně identifikovatelná. I když člověk přijde k lékaři, nemusí být nasměrován na úplnou diagnózu kvůli vymazaným příznakům kvůli adaptivním charakteristikám těla a přizpůsobení se navrhovaným zátěžím.

Dospělí by měli informovat svého kardiologa o následujících příznacích:

 • syndrom přetrvávající únavy;
 • během fyzické práce je dýchání komplikované, dochází k dušnosti a zvýšenému srdečnímu rytmu;
 • pocit srdce.

Důležité. Pokud má dítě aneurysma MPP, ale nemá potíže a charakteristické klinické příznaky se neobjeví, pak se v tomto případě může student zapojit do hodin tělesné výchovy podle obvyklého programu.

Diagnostika

U dětí je identifikace aneuryzmatu síňového septa detekována bez větších obtíží, u dospělých, když otevření otvoru postupuje, je to často pozorováno již v poměrně zralém věku. První tabulka ukazuje hlavní vyšetřovací metody.

Tabulka 1. Diagnostika aneuryzmatu MPP:

MetodaCharakteristický
Studie umožňuje vizualizovat zakřivení septa mezi síněmi. Při absenci zprávy v oválném okénku lze rozlišit charakteristické víry pohybu krve v blízkosti aneuryzmatu. Je možné zkontrolovat stav ventilového systému.
Elektrofyziologická diagnostika ukazuje nadměrnou zátěž na pravé straně orgánu a změny rytmu.
V přítomnosti aneuryzmatu MPP na fotografii lze rozlišit „pulzaci plicních kořenů“, která působí jako specifický znak.

Poznámka. Rentgen a elektrokardiogram jsou účinné, pouze pokud je otevřené oválné okénko, jinak je nelze považovat za informativní.

Jako další instrumentální vyšetření k objasnění určitých nuancí se provádí následující:

 • Ultrazvuk: transesofageální nebo transtorakální;
 • katetrizace komor;
 • MRI nebo CT.

Komplikace

Aneuryzma síňového septa není často závažná. S ním mohou lidé žít pokojně (s určitými omezeními), zvláště pokud se velikost patologie neliší ve významných dimenzích.

U dospělých pacientů jsou však možné následující poruchy zdraví:

 1. Změny srdeční frekvence (často arytmie).
 2. Tromboembolické komplikace. Pravděpodobnost tvorby trombu se zvyšuje s komunikací mezi síněmi, což způsobuje tvorbu krevních turbulencí. Krevní sraženiny jsou nebezpečné, když jsou dodávány do mozku, vyvolávají mrtvici, která může být smrtelná.
 3. Arteriální hypotenze - chronický pokles tlaku s velkou patologií.
 4. Porušení integrity MPP.

Poznámka. Ruptura interatriálního septa (důvody jsou uvedeny v tabulce 2) s aneuryzmatem nezpůsobuje smrt člověka, protože hladina krevního tlaku v síních je nižší než v komorách. Ale takový jev výrazně zhoršuje stav pacienta - vyvíjí se srdeční selhání (1 polévková lžíce), jehož negativní projevy výrazně komplikují obvyklý způsob života.

Tabulka 2. Důvody pro prasknutí MPP v místě zakřivení:

Negativní faktorVysvětlení
Čím větší je plocha aneuryzmatu, tím vyšší je pravděpodobné riziko narušení jeho integrity.
Příčinou takového zranění jsou častěji ostré těžké nebo intenzivní břemena nepřipravené osoby. U jedinců s pravidelným dávkováním cvičení se to stává mnohem méně často..
Kouření tabáku, závislost na alkoholu a energetických nápojích, častá konzumace jídla připravovaného v restauracích rychlého občerstvení (nadváha je také škodlivá) zvyšují riziko perforace MPP.
To je typičtější pro adolescenty, kteří jsou zatíženi hormonálními změnami. K tomu se přidává nadměrná emocionalita, nepotlačitelnost při outdoorových aktivitách (sport, diskotéky atd.), Chronický nedostatek spánku a různé zážitky charakteristické pro dospívání.
Přirozené procesy opotřebení tkáňových struktur, změny krevního tlaku, přítomnost různých chronických onemocnění (včetně trombózy a usazenin cholesterolu) mohou způsobit prasknutí MPP v oblasti aneuryzmatu.

Léčba

Terapie má své vlastní charakteristiky. Pokud se patologie nezhorší otevřenou dírkou, není nutné zvláštní ošetření. Pokud se objeví negativní příznaky ve formě poruchy nebo selhání srdečního rytmu, lékař předepíše farmakoterapii.

Léčba drogami

V tomto případě mluvíme o nespecifických opatřeních nebo předcházejí radikálním manipulacím..

Předepsány jsou následující skupiny léků:

 • léky vytvářející kolagen;
 • minerální a vitamínové komplexy, zvláštní důraz je kladen na zavedení zinku, hořčíku, mědi, železa a vit. GR. B (neuromultivitida, asparaginát draselný a hořečnatý, Doppelherz, B komplex atd.);
 • léky proti arytmii (Verapamil, Ritmilen atd.);
 • hypertenzní (Regulton, kofein-benzoát sodný atd.);
 • antitrombotikum (Aspirin, Curantil, Cardiomagnet atd.)

Metody operativní terapie

Chirurgická léčba se provádí, když je velikost aneuryzmatu větší než jeden centimetr v průměru a jsou pozorovány negativní procesy srdeční aktivity. Hlavní podstatou radikálních metod je uzavření otvoru a přijetí opatření k posílení interatriálního septa v zóně aneuryzmatu speciálním syntetickým materiálem.

Chcete-li to provést, proveďte:

 • instalace opravy;
 • s malou velikostí sběrného otvoru je možné použít upevňovací švy;
 • zavřete okno pomocí metod endoskopické mikrochirurgie.

K operativní korekci se nicméně uchylují ve zvláštních případech, kdy je to odůvodněné. To je způsobeno přítomností poměrně vysokých rizik - chirurgické zákroky mohou způsobit větší poškození zdraví než přítomnost samotné patologie.

Korekce životního stylu

U osob s aneuryzmatem MPP jsou uvedena obecná posilovací opatření. Je důležité dodržovat pracovní hygienu, dodržovat režim, předcházet fyzickému přetěžování, plně odpočívat, nezapojovat se do emocionálních zážitků a ještě více stresu.

Hladina krevního tlaku musí být vždy pod kontrolou, v případě potřeby je upravena na přijatelné hodnoty. Stejně důležité je zvýšit imunitu, aby se zabránilo infekčním chorobám, které negativně ovlivňují stav celého těla..

Doporučuje se cvičit lehké sporty a lékařskou gymnastiku. To pomůže zlepšit zdraví, udržet tělo v dobré kondici, zabránit hromadění nadbytečných kilogramů a také posílit obecné a srdeční svaly. Jakékoli špatné návyky jsou přísně zakázány..

Ve stravě musíte snížit spotřebu živočišných tuků a zvýšit rostlinnou stravu bohatou na vitamíny (zejména skupina B) a stopové prvky (K, Mg, Zn, Fe).

 • cereálie;
 • fazole;
 • mléčné výrobky a výrobky z kyseliny mléčné (jogurty, tvaroh, libové sýry, kefír atd.);
 • hovězí, králičí, kuřecí, krůtí;
 • plody moře;
 • zelenina, ovoce a bobule se mohou konzumovat v jakékoli formě a množství, ale přednost by se měla dát těm, které nebyly tepelně zpracovány;
 • používejte obohacené džusy, tinktury, želé;
 • vypijte nejméně 1,5-2 litry čisté vody.

Závěr

Aneuryzma MPP - nepatří k nebezpečným patologiím, které ohrožují lidský život, ale jeho přítomnost to trochu změní. Při malé velikosti si pacient nemusí chorobu všimnout, ale pokud je otvor větší než průměr, objeví se negativní příznaky a jsou možné komplikace, které lze bez problémů vyrovnat nebo odstranit. K tomu byste měli důvěřovat lékařům a plně dodržovat předepsané pokyny kardiologů..

Aneuryzma síňového septa (MPA)

Poslední aktualizace článku: duben 2019

Aneuryzma interatriálního septa (MPA) - se nazývá sakulární výčnělek septa mezi pravou a levou síní. Obvykle se vyskytuje v místě, kde je septum nejvíce ztenčené, kvůli jedné vlastnosti.

Faktem je, že během nitroděložního vývoje je v interatriální přepážce otvor (oválné okénko), který se musí po narození zavřít. Ve většině případů se to stane, ale u některých lidí se po uzavření vytvoří na tomto místě „tenké místo“, které se pod krevním tlakem začne protahovat a vytvoří se výčnělek - aneuryzma.

Lékaři věděli o aneuryzmatu MPP již dlouho, ale dosud neexistují dostatečně velké studie, které by všem odborníkům umožnily dospět k jednoznačnému názoru na řadu důležitých otázek, včetně těch, které jsou často kladeny pacienty s touto anomálií nebo jejich příbuznými.

Kdy mluví o aneuryzmatu

Předpokládá se, že lze spolehlivě mluvit o aneuryzmatu, když podle ultrazvuku srdce přesahuje výčnělek 10 mm. Ale tato norma je podmíněná, takže výčnělek 9 mm i 7 mm a dokonce 5 mm lze také nazvat aneuryzmatem.

Existují nějaké zvláštní stížnosti u pacientů s touto patologií?

Neexistují žádné konkrétní stížnosti, u nichž by bylo možné podezření na aneuryzma MPP.

Jak je diagnostikováno aneurysma MPP??

Hlavní diagnostickou metodou je konvenční ultrazvuk srdce s dopplerografií. V případě potřeby může být nutné objasnit vyšetření: transesofageální ultrazvuk, tomografie nebo srdeční katetrizace. Dodatečné vyšetření se však obvykle provádí v případech, kdy kromě aneuryzmatu existují podezření na defekt v aneuryzmatu a v jeho blízkosti nebo v přítomnosti jiné, doprovodné anomálie srdce a velkých cév.

Zasahuje aneuryzma MPP do práce srdce??

V této otázce se názory shodují: v drtivé většině případů samotné aneuryzma MPP nenarušuje práci srdce, to znamená, že nesnižuje jeho čerpací funkci.

Proč je aneuryzma nebezpečná??

Všichni pacienti se obávají prasknutí aneuryzmatu a rozumějí tomu téměř prasknutí srdce, ale není tomu tak. Tlak v síních není dostatečně vysoký, aby způsobil prasknutí aneuryzmatu. Ale i kdyby k tomu došlo, nebude to mít žádné bleskové následky - bude to prostě tvořit vadu, s níž mohou lidé žít po celá desetiletí bez vážnějších následků. Tyto obavy lze tedy odložit, ale bohužel je tu další problém - riziko cévní mozkové příhody nebo cévní mozkové příhody..

Existuje řada statistik, které naznačují, že u pacientů s aneuryzmatem existuje potenciální riziko vzniku krevních sraženin v aneuryzmatu, které by v případě odchodu mohly potenciálně způsobit cévní mozkovou příhodu. Zlomená krevní sraženina se nazývá embolie..

Toto tvrzení je založeno na statistických údajích, že aneuryzma MPP je poměrně častá u pacientů, kteří prodělali embolickou cévní mozkovou příhodu („zlomená krevní sraženina“). Možná s tím ale samotné aneuryzma nemá nic společného. Možná příčinou toho všeho je porucha MPP nebo jiné doprovodné anomálie, které často koexistují s aneuryzmatem. Tato otázka je stále otevřená, příliš málo pacientů bylo sledováno, aby jednoznačně odpovědělo. Lze však říci, že aneuryzma LMW menší než 1 cm významně nezvyšují riziko cévní mozkové příhody..

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, zde jsou přesná data výzkumu..

Klinika Mayo (USA). Cévní mozková příhoda nebo TIA (Transient Ischemic Attack - dočasná a reverzibilní porucha přívodu krve do mozku) byla pozorována u aneuryzmatu MPP u 20% pacientů. Ale u 75% pacientů z této skupiny byly zjištěny další doprovodné anomálie ve vývoji krevních cév a srdce..

Od autora: to znamená, že pokud odhodíme těchto 75% více, riziko se sníží na 5%. Současně není vůbec skutečností, že mezi těmito 5% nejsou žádní pacienti, u nichž by souběžné anomálie jednoduše nebyly diagnostikovány, nebo měl jiný důvod embolie..

Data od Belkin RN, Kisslo J. Hurwitz BJ. Pozorována byla skupina 36 pacientů s aneuryzmatem MPP. 28% z nich mělo epizody mozkové příhody. Současně 90% vyšetření odhalilo defekt septa s abnormálním výtokem krve (od autora z pravé síně doleva), který by mohl způsobit tzv. Paradoxní embolii.

Autor: paradoxní embolie označuje případy, kdy se například odlomí trombus (embolus) z žil dolních končetin a dostane se do jedné z mozkových tepen. To se nemůže stát u pacientů bez srdečních vad. Takové krevní sraženiny obvykle vstupují do tepen plic a neprocházejí do levé části srdce, to znamená, že nemohou vstoupit do aorty a odtud do tepen hlavy.

Navíc se ukazuje, že pokud v této studii vyberete pouze pacienty s pouze jedním aneuryzmatem MPP, riziko se sníží na 2,8%. To nemluvě o tom, že tato studie byla provedena již v roce 1987..

Souhrnné údaje (řada evropských klinik). Ze 78 pacientů s aneuryzmatem MPP mělo 40% předchozí epizody embolie, ale pouze asi 10% z nich bylo jediným možným zdrojem krevních sraženin.

Autor: to znamená, že i zde bylo riziko narušení krevního oběhu v mozku pozorováno pouze u 4%.

Znovu opakuji, že vztah mezi cévními mozkovými příhodami a aneuryzmaty je pouze předpokladem, protože existuje celá řada dalších příčin embolie, které v době vyšetření mohly chybět nebo byly prostě vynechány. To znamená, že procenta uvedená ve studiích mohou být řádově nižší. Ve výsledku se mohou stát docela srovnatelnými s průměrným celkovým rizikem mrtvice a TIA v populaci - 0,3%.

Existuje však odborný názor, že zvýšení rizika embolie se významně zvyšuje, pokud aneuryzma přesáhne 10 mm - to je skutečnost..

Léčba aneuryzmatu

Velikost aneuryzmatu do 10 mm se obvykle nevyžaduje.

U velkých velikostí nebo s dříve přenesenou embolií je zřejmé, že je nutné jmenovat finanční prostředky na „ředění krve“. Ale pokud u pacientů s již existující cévní mozkovou příhodou nebo přechodným ischemickým záchvatem existují doporučení, která byla testována na stovkách tisíc pacientů, pak pro asymptomatickou aneuryzmatu větší než 1 cm neexistují žádná taková schémata a pravděpodobně dlouho nebudou.

Lze předpokládat, že pro tuto skupinu pacientů bude prospěšné použít jako profylaxi konvenční aspirin nebo jiné antiagregační látky. Ale s takovými doporučeními jsem se nesetkal, takže to zůstává na uvážení ošetřujícího lékaře, zejména pokud jde o děti (pro které je aspirin obecně kontraindikován).

Pokud jde o chirurgickou léčbu, bude to indikováno pouze v případech, kdy existuje velké aneuryzma, které narušuje práci srdce, nebo se současně s aneuryzmatem tvoří významná vada v interatriální přepážce..

Jaké je nebezpečí aneuryzmatu síňového septa u dětí a dospělých?

Co je aneuryzma síňového septa?

Aneuryzma je vzácná srdeční porucha, která je obvykle detekována během rutinní echokardiografie (ultrazvuk srdce) nebo při hodnocení a hledání příčin ischemické cévní mozkové příhody u starších dospělých. Jedná se o druh srdeční vady, defekt v oblasti septa mezi pravou a levou síní, který lze izolovat nebo detekovat v přítomnosti dalších defektů, z nichž je nejčastěji určeno otevřené oválné okno (otvor mezi síněmi). Předsíňová arytmie a arteriální embolie jsou doprovodné komplikace, které je třeba léčit antikoagulancii a je třeba sledovat rychlost průtoku krve a stav systému srážení krve.

Příznaky, které lze pozorovat u této anomálie

Statistiky ukazují, že toto onemocnění se nejčastěji neprojevuje žádnými příznaky, protože vlastnosti lokalizace a velikosti defektu nevedou k žádným výrazným hemodynamickým poruchám.

Ačkoliv je to vzácné, aneuryzma takové lokalizace může stále vést ke zhoršení funkce srdce..

V takových případech se mohou objevit následující příznaky:

 • Zpoždění fyzického i duševního vývoje.
 • Sklon k sezónním virovým infekcím.
 • Ve vyšším věku je zjištěno zpoždění v pubertě, zaostávání za vrstevníky v růstu, stejně jako špatná tolerance ke zvýšené fyzické aktivitě, což často vyžaduje výjimku z hodin tělesné výchovy.
 • Děti se závažnými hemodynamickými poruchami si stěžují na slabost, nepohodlí v oblasti srdce a zvýšenou únavu.
 • Je také možné vytvoření takzvaného srdečního hrbolu - výčnělek hrudníku v oblasti srdce, který se může tvořit pouze tehdy, když jsou kosti stále relativně měkké.

V budoucnu je možná tvorba plicní hypertenze se všemi souběžnými klinickými projevy..

Možné projevy

Patologie je obvykle detekována u starších lidí. Možné záchvaty slabosti, zhoršené kolísání pulzu a tlaku, nepravidelný puls s tendencí k tachykardii, pulzní deficit - pravidelně je špatně cítit v periferních tepnách. Studie kardiovaskulárního systému obvykle potvrzuje nepravidelný srdeční rytmus. Ačkoli jsou zvuky srdce normální, v oblasti plic lze slyšet cvaknutí a systolický šelest stupně III / IV. Vyšetření centrálního nervového systému odhaluje slabost dolních končetin. Pacienti však mohou chodit bez podpory.

Krevní testy obvykle neodhalí žádné závažné abnormality, mohou se vyskytnout abnormality na EKG a ultrazvuku srdce, rentgen hrudníku ukazuje normální velikost srdce a čisté plíce. Počítačová tomografie mozku je normální a nevykazuje žádné známky krvácení. Transtorakální echokardiografie detekuje normální komory, chlopně a změny v pravé (nebo levé) komoře. Intraventrikulární septum není ovlivněno. V intraatriální přepážce je velká boule v pravé (levé) síni s omezenými výběžky této části interatriální přepážky. Také v oblasti aneuryzmatu se mohou tvořit krevní sraženiny a jako komplikace může dojít ke kardioembolické mrtvici (krevní sraženina ze srdce vstupuje do mozku).

Diagnostika

Echo KG (ultrazvuk srdce) se používá k detekci onemocnění.

Postup je naprosto bezbolestný, proto se také používá k diagnostice srdečních patologií u dětí, včetně novorozenců. Během ultrazvuku se pacient svléká do pasu, leží na gauči na zádech, lékař aplikuje speciální gel a začne vyšetřovat srdce pomocí ultrazvukového přístroje. Poté lékař požádá vyšetřovaného, ​​aby se otočil na levé straně a podíval se na srdce v jiné projekci. Před zákrokem se doporučuje nepřejídat se (alespoň jednu hodinu před diagnózou). Musíte mít s sebou ručník, který si položíte na gauč, a pár ubrousků, abyste gel později setřeli z těla..

S pomocí Echo KG je možné identifikovat nejen aneuryzma MPP, ale také další vady, stejně jako posoudit výkonnost srdce a stav všech jeho čtyř komor..

Vlastnosti aneuryzmatu


Přestože se přesné definice AMPD liší v závislosti na velikosti a stadiu (pohyblivosti) aneuryzmatu, jedná se o defekt síňového septa lokalizovanou „vakovitou“ deformitou, obvykle u oválního fossu. Toto je místo, kde v děloze byla díra pro odtok krve obcházející nepracující plíce. Vydutí vyčnívá do pravé nebo levé síně nebo se může objevit na obou stranách. Ačkoli se jedná o vzácný stav, aneuryzma síňového septa je dobře známým strukturálním problémem v srdci. Dříve byla diagnostikována až při pitvě, nyní je aneurysma často detekována konvenční echokardiografií (ultrazvuk srdce) nebo při hodnocení pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě.

Studie spojily tento defekt s periferní embolií (zablokováním velkých cév) a kardioembolickou cévní mozkovou příhodou, plicní embolií a síňovou arytmií, i když klinický význam defektu samotného je stále nejasný. Vada může být navíc sekundární. Vzniká v důsledku rozdílu v interatriálním tlaku při srdečním selhání nebo může být výsledkem primární malformace srdce zahrnující fossa ovale nebo celou přepážku. To znamená, že defekt přepážky byl od narození, ale projevoval se až poté, co srdce zestárlo a opotřebovalo se..

U pacientů s chronicky vysokým síňovým tlakem, stejně jako u mitrální stenózy, jsou aneuryzma síňového septa také vzácná, takže získaný původ se jeví jako nepravděpodobný. Vrozená anomálie interatriálního septa pravděpodobně přispívá k rozvoji aneuryzmatu.

Aneuryzma srdce během těhotenství

Srdeční aneuryzma je výčnělek septa mezi síněmi nebo komorami srdce a jeho vnější stěnou. Dojem je dostatečně velký: 1–20 centimetrů a je vytvořen ze srdeční tkáně.

Příčiny

Těhotenství samo o sobě nemůže způsobit aneurysma srdce. Nosení plodu však může zhoršit již existující problém se srdečním svalem, protože během těhotenství se zrychluje systémový průtok krve a zvyšuje se celkový krevní tlak v těle ženy..

Obecně jsou za hlavní příčiny srdeční aneuryzmy považovány následující faktory:

 • Odložený infarkt myokardu, který vyústil v nekrózu (smrt) části srdeční tkáně. Právě na tomto místě se často objevuje „výčnělek“ - aneuryzma;
 • Předchozí infekční nemoci, které oslabily srdeční sval. Například syfilis, některé houbové infekce;
 • Cévní onemocnění, jako je arytmie, hypertenze, tachykardie;
 • Genetická tendence k tvorbě aneuryzmatu;
 • Špatné návyky, jako je kouření tabáku, drogová závislost, alkoholismus;
 • Zranění v důsledku silného úderu do hrudníku.

Příznaky

Příznaky srdečního aneuryzmatu jsou podobné jako u obecného srdečního selhání

Těhotná žena, jejíž aneurysma nebyla dříve diagnostikována, ale má predispozici ke kardiovaskulárním onemocněním, by měla věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • Bolest na hrudi. Aneuryzma srdce se projevuje jako velmi silné bolesti v oblasti srdce, které nelze odstranit srdečními léky;
 • Pocit slabosti. V důsledku nedostatečné práce srdečního svalu dochází ke stagnaci krve, což má obecně negativní vliv na tělo;
 • Arytmie Tvorba „bubliny“ aneuryzmatu narušuje rytmus a frekvenci svalových kontrakcí srdce, dochází k tachykardii nebo bradykardii;
 • Kašel a dušnost. S lokalizací aneuryzmatu v levé komoře dochází ke stagnaci krve v plicním oběhu, a proto - poruchy v práci dýchacího systému.

Diagnostika srdečního aneuryzmatu u těhotných žen

Diagnóza aneuryzmatu má velmi širokou škálu přesných, doplňkových technik.

 • Fyzikální vyšetřovací metoda. Zkušený odborník, který používá palpaci, poklepávání, určování hranic srdce, poslech jeho práce, může provést počáteční diagnózu s vysokou mírou spolehlivosti;
 • EKG. Elektrokardiografie je velmi informativní způsob detekce aneuryzmat u těhotných žen. Tato metoda je pro plod zcela neškodná a je vhodnější pro nastávající matky;
 • Ultrazvuk srdce. Také jedna z moderních a přesných diagnostických metod, která umožňuje rozpoznat lokalizaci aneuryzmatu.

Komplikace

K úplnému vyléčení aneuryzmatu může obecně přispět pouze chirurgický zákrok. Po císařském porodu lékaři poradí ženě s chirurgickým zákrokem. Jinak je možná řada komplikací, z nichž hlavní je ztenčení a prasknutí aneuryzmatu..

Léčba

K dnešnímu dni existují dvě metody léčby aneuryzmatu srdce: konzervativní (léčba) a chirurgická (chirurgie).

Co můžeš udělat

Léčba aneuryzmatu doma - bez konzultace s lékařem a použití lidových prostředků - je nemožná. Domácí terapie se omezuje pouze na přísné dodržování pokynů ošetřujícího lékaře a gynekologa vedoucího k těhotenství.

Co dělá doktor

U těhotných žen je samozřejmě vhodnější podpůrná léčba. Je založen na jmenování takových skupin drog, jako jsou:

 • trombolytika (proti krevním sraženinám, proti tvorbě krevních sraženin);
 • diuretika (k léčbě hypertenze);
 • nitráty (tak, aby cévy srdce mohly projít více krve);
 • beta-blokátory (ke stabilizaci rytmu srdečního svalu).

S nárůstem příznaků hrozícího prasknutí aneuryzmatu srdce však může kardiolog předepsat chirurgický zákrok - excizi tkáně aneuryzmatu a její odstranění. Částečná náhrada srdeční tkáně syntetickými materiály je možná.

Prevence

Těhotná žena, která si je vědoma problémů svého kardiovaskulárního systému, by měla přijmout řadu preventivních opatření. Obecně je prevence aneuryzmatu standardním životním stylem těhotné ženy:

 • Odvykání kouření, pití alkoholu, drog;
 • Vyhýbání se stresujícím podmínkám, úzkosti a úzkosti;
 • Speciální strava, která vylučuje smažená, kořeněná a slaná jídla ze stravy. Jíst mléčné výrobky, ovoce, libové maso, celozrnný chléb.

Přidružené srdeční abnormality

Aneuryzma síňového septa může být izolovaná nebo spojená s jinou anomálií. Nejběžnější kombinací je aneuryzma a foramen ovale (PFO). Vyskytuje se asi u 50% pacientů. Další možné kombinace: defekt síňového septa, prolaps mitrální chlopně (mezi levými komorami srdce), prolaps trikuspidální chlopně (mezi pravými komorami), Marfanův syndrom, valsalva sinus (vyboulení stěny aorty pod semilunárními chlopněmi), aneuryzma a disekce aorty.

Únik krve sepnutím aneuryzmatu je častěji detekován pomocí transesofageální echokardiografie než konvenčním ultrazvukem přes hrudník. Spojení s prolapsem mitrální a trikuspidální chlopně a dalšími abnormalitami, jako je Marfanův syndrom, aneuryzma sinus chlopně, může naznačovat obecné problémy s vývojem pojivové tkáně. Rovněž byla zaznamenána rodinná anamnéza septálního aneuryzmatu, což naznačuje genové defekty.

Klinický obraz

Aneuryzma IVS u dětí


U kojenců je klinika asymptomatická, protože síla levé komory je dostatečná pro vstup krve v dostatečném množství do aorty. Příznaky mohou být způsobeny souběžnou vadou (dyspnoe-cyanotický syndrom).

U dětí a dospívajících dochází v 10-12% případů k postupnému zvětšování průměru výčnělku v důsledku krevního tlaku. Při velkém průměru nebo ztenčení septa zaujímá aneuryzma většinu objemu pravé poloviny srdce. To vede k nedostatečnému zásobení plic krví a zvýšenému tlaku v pravé komoře..

 • Dýchavičnost - nejprve na inspiraci, poté - konstantní;
 • Akrocyanóza nebo univerzální cyanóza kůže;
 • Nucené sezení;
 • Zhoršení vleže;
 • Slabost;
 • Místní bolestivost nalevo od hrudní kosti ve 2-3-4 mezižeberních prostorech;
 • Snížená tolerance cvičení.

U dospělých

S progresí v dospělosti (v kombinaci s hypertenzí) jsou příznaky podobné. S rozvojem aneuryzmatu jako komplikace srdečního záchvatu závisí projevy na základním onemocnění:

 • Bolest způsobená nekrózou a ischemií myokardu;
 • Závratě a bolesti hlavy;
 • Nespavost;
 • Dušnost;
 • Otok dolních končetin.

Přirozený tok

Kurz je trvalý. Aneuryzma interventrikulárního septa neovlivňuje hemodynamiku, pokud neexistují žádná doprovodná onemocnění. Pacienti se vyvíjejí podle pohlaví a věku a po dlouhou dobu se u nich neobjevují žádné stížnosti.

K detekci patologie dochází ve třech případech:

 • S progresí;
 • Při vyšetření na jiné srdeční choroby;
 • Posmrtně.

Příznaky aneuryzmatu síňového septa u dospělých

Projevy připisované aneuryzmatu síňového septa:

 1. síňová arytmie;
 2. arteriální embolie.

Aneuryzma síňového septa může působit jako arytmické zaostření a uvnitř se generují abnormální impulsy. Předsíňové arytmie byly detekovány u 25% pacientů. Dalších 14% má fibrilaci síní. Mechanismus zvýšené prevalence síňové tachyarytmie v aneuryzmatu je nejasný, i když za vznik arytmie může být zodpovědná přebytečná tkáň v interatriální přepážce..

Arteriální embolie je další komplikací spojenou s aneuryzmatem. Přítomnost defektu zhoršuje stagnaci arteriálního průtoku krve a předurčuje tvorbu malých sraženin v plicní tepně a systémový tromboembolismus.

U většiny pacientů (70%) vada zasahuje do pravé síně a pacienti s cévní mozkovou příhodou mají vyšší prevalenci aneuryzmatu ve srovnání s běžnou populací. Mechanismus kardioembolické cévní mozkové příhody může být spojen se samotným defektem, který narušuje průtok krve, jak se zjistí ve většině případů, nebo v důsledku trombogenních vlastností samotného aneuryzmatu. Cvaknutí může být někdy slyšet bez vysunutí krve, pravděpodobně když se aneuryzma nafoukne a napne v levé nebo pravé síňové dutině, což naznačuje, že aneuryzma je jednou z příčin systolického kliknutí.

Možné komplikace

Pokud velikost vady není příliš velká, nemusí to pacienta obtěžovat a ublížit. Přítomnost aneuryzmatu způsobuje následující komplikace: je narušen srdeční rytmus a tvoří se krevní sraženiny. To způsobuje tromboembolismus. Dochází k ucpání tepny (může dojít k mozkové mrtvici nebo infarktu). K tomu dochází v důsledku skutečnosti, že krev prochází obě síně a tam, kde došlo k poškození, dochází k turbulenci průtoku krve.

Bez léčby nemoci je jedním z možných důsledků zničení aneuryzmatu. Mezi komorami se valí krev. Prasknutí způsobí obrovský tlakový ráz. Nemocný nezemře v důsledku zničení patologie, ale bude se cítit horší, protože se zpomalí pohyb krve, orgány začnou trpět nedostatkem kyslíku.

 • srdce přestane destilovat krev v požadovaných objemech;
 • chronicky nízký krevní tlak.

Komplikace způsobené aneuryzmatem mohou vést k zástavě srdce, pulzu a dýchání, kardiogennímu šoku, mozkové mrtvici, mdlobám.

Diagnostika a léčba aneuryzmatu síňového septa u dospělých

Echokardiografie se používá k diagnostice aneuryzmatu - je detekována během konvenční echokardiografie nebo transesofageální, v případech kardiovaskulární mozkové cévní mozkové příhody a periferní embolie. Ve srovnání s transtorakální ozvěnou je transesofageální echo citlivější při detekci aneuryzmatu. Počítačová tomografie a magnetická rezonance jsou také užitečné pro diagnostiku. Nekomplikovaná a izolovaná ASA nevyžaduje žádnou další léčbu kromě následného sledování. Je jen důležité nevynechat přítomnost krevní sraženiny v aneuryzmatu..

Terapeutickými možnostmi prevence rekurentní cévní mozkové příhody u pacientů s aneuryzmatem síňového septa, jakož i abnormalitami síňového septa, včetně otevřené foramen ovale (OVO), defektu síňového septa (ASD), je medikamentózní léčba antiagregačními látkami nebo antikoagulancii nebo uzavření dermální chirurgií. Aby se zabránilo opakující se paradoxní embolii, provede se minimálně invazivní uzavření aneuryzmatu a na něj se umístí prsten. V případě síňové arytmie je poskytována speciální léčba.

Alena Paretskaya, lékařka, lékařská komentátorka

(40 hlasů, průměr: 4,10 z 5)

Podobné příspěvky
Diabetická kardiomyopatie neboli „diabetické srdce“
Heartbreak: co to je, příčiny, příznaky a léčba

Léčba

V počáteční fázi vývoje onemocnění není nutná žádná specializovaná léčba (pokud samozřejmě patologie neroste a nezpůsobuje pacientovi žádné nepříjemnosti).

Je důležité si uvědomit, že dítě, které bylo diagnostikováno jako takové, potřebuje neustálý dohled kardiologa a pediatra. Pokud onemocnění postupuje a projevuje se charakteristickými znaky, je u malého pacienta nutná léčba (konzervativní nebo ve zvláště závažných případech chirurgická)

Pokud onemocnění postupuje a projevuje se charakteristickými znaky, je u malého pacienta nutná léčba (konzervativní nebo ve zvláště závažných případech chirurgická).

Terapeutický

Tato terapie je vhodná pro malá aneuryzma, která nepředstavují vážné riziko pro zdraví a život dítěte..

Tato metoda léčby zahrnuje následující opatření:

 1. Dodržování speciální stravy (vyloučení slaných potravin, potravin s vysokým obsahem cholesterolu).
 2. Speciální gymnastika zahrnující lehkou fyzickou aktivitu.
 3. Užívání léků nezbytných k odstranění příznaků patologie (pokud je to nutné).
 4. Kyslíková baroterapie (vysokotlaká léčba kyslíkem).
 5. Konzultace s lékařem - kardiologem jednou za šest měsíců.

Jak zacházet s aftózní stomatitidou u dětí? Odpověď najdete na našich webových stránkách.

Léky

Pro léčbu aneuryzmatu MPP se používají následující skupiny léků:

 1. Glykosidy. Potřebné ke zvýšení intenzity nebo ke snížení počtu srdečních tepů.
 2. Antikoagulancia - léky, které regulují srážení krve (ředidla krve).
 3. Beta-blokátory ke snížení srdeční frekvence.
 4. Antiarytmické léky určené k prevenci rozvoje arytmií.

Chirurgický

Chirurgický zákrok pro léčbu aneuryzmatu MPP se používá ve výjimečných případech, například pokud aneuryzma dosáhne velké velikosti, významně ovlivňuje práci celého kardiovaskulárního systému nebo pokud hrozí prasknutí aneuryzmatu.

V takových případech je proto dítěti předveden urgentní chirurgický zákrok. Operace se provádí jedním z následujících způsobů:

 1. Umělé zesílení stěn aneuryzmatu pomocí polymerních materiálů. Tato metoda se používá k zabránění prasknutí a nadměrného růstu aneuryzmatu..
 2. Resekce (excize aneuryzmatu). Po odstranění patologie se obnoví septum.

Tradiční metody

Je důležité si uvědomit, že použití lidových receptů je možné pouze u malých aneuryzmat. Ve všech ostatních případech bude dítě potřebovat vážnější konzervativní nebo chirurgickou léčbu

Jako lidový lék se používá odvar z divoké růže, bahenního kalamusu, hlohu, kozlíku lékařského. Každá složka musí být přijata ve stejném poměru (1 polévková lžíce), nalijte 500 ml. vroucí voda, nechte půl hodiny.

Výsledný produkt se zředí na 300 ml. teplou převařenou vodu, dejte dítěti během dne. V prvních dnech se doporučuje ředit 1 lžičku. prostředky, postupně zvyšujte tuto částku na 2 polévkové lžíce.

Důvody pro rozvoj nemoci

Aneuryzma srdce u dětí je často vrozená. Rodiče mohou slyšet takovou diagnózu ještě před narozením dítěte během ultrazvukového vyšetření. Existuje však možnost vzniku získané formy onemocnění a důvodem může být:

 • Dostala vážná zranění v oblasti hrudníku dítěte;
 • Přítomnost genetického onemocnění, při kterém jsou stěny cév u dítěte špatně vyvinuté a nedostatečně pružné - Marfanův syndrom;
 • Odložené akutní infekční nemoci;
 • Hypertenze.

Druhy a formy onemocnění

Lékařská praxe identifikuje 3 formy aneuryzmatu MPP, a to:

 1. Zakřivení zdi vlevo;
 2. Zakřivení stěny na pravou stranu;
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S, když spodní část stěny přešla na jednu stranu a horní na opačnou.

Aneuryzma u dětí je rozdělena do stádií závažnosti průběhu onemocnění:

 • Chronická forma. Příznaky jsou velmi podobné srdečnímu selhání;
 • Akutní forma. S tímto vývojem onemocnění se příznaky velmi rychle zvyšují. Všechno začíná zvýšením teploty, po kterém se vytvoří leukocytóza;
 • Subakutní forma. S touto formou se dítě rychle unaví, pociťuje dech a objeví se srdeční selhání..

Terapie nemocí

App aneuryzma a jeho léčba bude záviset na intenzitě onemocnění. V případě, že je aneuryzma velká, která se stále zvyšuje, budou odborníci trvat na chirurgickém zákroku. Při vstupu do takové operace je aneuryzma odstraněno a na místo zraněné cévy je umístěn speciální implantát.

Pokud aneuryzma není velká a nevyvíjí se rychle, je předepsána konzervativní léčba. Aby dítě v průběhu času nezískalo další komplikace a problémy se srdcem, měla by být přijata následující opatření:

 1. Strava. To neznamená, že by dítě mělo mít dietu na hubnutí. Dítě by mělo jíst správně, vyloučit ze stravy smažené a tučné pokrmy. Výrobky by měly být lehké, ale dostatečně zdravé;
 2. Tělesné cvičení. Pokud budete postupovat podle tohoto doporučení, hlavní věcí je nepřehánět to. Jak nedostatek fyzické aktivity, tak jejich nadměrná přítomnost mohou nepříznivě ovlivnit stav srdce;
 3. Užívání léků ke snížení krevního tlaku. Tato opatření jsou přijímána ke snížení rizika prasknutí aneuryzmatu. Ve spojení s takovými léky jsou také předepsány, které zlepší tón srdeční cévy;
 4. Dítě musí přísně dodržovat způsob práce a odpočinku;
 5. Pokud má dítě nadváhu, je třeba, aby rodiče dietu upravili tak, aby se snížila.

Kromě tradiční medicíny se lidové recepty úspěšně používají při léčbě aneuryzmatu srdce dítěte. Abyste mohli takové recepty používat, měli byste se nejprve poradit se svým lékařem.

Více Informací O Tachykardie


Hypochromní anémie se liší tím, že klesá barevný index krve. Nejčastěji se vyskytuje na pozadí nedostatku železa. Nemusí být dostatečné v potravě, neabsorbováno tělem nebo pravidelně krváceno.

Cukrovka v raných stádiích nevykazuje žádné příznaky. Na základě toho lékaři doporučují provést test cukru v krvi alespoň jednou za tři roky, i když zjevné příznaky dotyčné osoby neobtěžují.

Paroxysmální tachykardie (PT) je zrychlený rytmus, jehož zdrojem není sinusový uzel (normální kardiostimulátor), ale ohnisko vzrušení, které vzniklo v základní části systému srdečního vedení.

Při diagnostice nemocí samozřejmě hrají významnou roli krevní testy. Znalost účasti různých typů leukocytů na životě těla vám umožňuje identifikovat odchylky v čase a podezření na patologii.