Ebsteinova anomálie

Ebsteinova anomálie (podle jména patologa, který jako první popsal onemocnění) - vrozená cyanotická choroba srdce.

S takovou vadou není trikuspidální chlopně umístěna na typickém místě (mezi síní a komorou v pravém srdci), ale mnohem níže, „zapuštěně“ hluboko do dutiny komory. Objem pravé komory je významně snížen díky vyčnívající chlopni, zatímco síň je naopak mnohem větší, než je obvyklé kvůli části komory zvané atriální, která se změnou polohy chlopně stáhla do síně.

Kromě změny polohy chlopně se u poloviny pacientů s indikovaným defektem stanoví defekt interatriálního septa (narušení integrity) - neuzavření oválného okénka. Oválné okénko normálně funguje v prenatálním období, během prvních 3–5 hodin života dítěte se zavře a během 2–12 měsíců zcela přeroste. V tomto případě se okno nezavírá, což vede ke smíchání venózní a arteriální krve pravé a levé síně a v důsledku toho ke snížení koncentrace kyslíku v arteriální krvi. Navzdory snížení účinnosti krevního oběhu je tato vada často život zachraňující, protože zmírňuje přetíženou pravou síň.

Při absenci komunikace mezi komorami může pravá síň dosáhnout gigantických velikostí, které pojmou až 2 500–3 000 ml krve - s normálním objemem až 100 ml.

Ebsteinova anomálie může být asymptomatická, poprvé zjištěna v dospělosti nebo dokonce ve stáří.

Ebsteinova anomálie je také charakterizována fúzí okvětních lístků chlopně s přilehlou srdeční tkání, jejich fenestrovanými defekty a ochabnutím, jakož i deformací vláken šlach, které zajišťují otevření a uzavření chlopně.

Onemocnění je extrémně vzácné: připadá na ne více než 1 případ ze 100 (podle některých zdrojů - 200) vrozených srdečních vad.

Příčiny a rizikové faktory

Předpokládá se, že mutace v místě chromozomu 17q CFA9, duplikace chromozomu 15q a defekt v receptoru ALK3 / BMPR vedou k Ebsteinově anomálii. Chromozomální abnormality se vyskytují ve fázi fúze rodičovského genetického materiálu nebo v počátečních stádiích těhotenství a vedou k nesprávné tvorbě orgánů a tkání těla dítěte v prenatálním období.

Protože přesné příčiny nemoci dosud nebyly stanoveny, nejpravděpodobnějšími rizikovými faktory jsou:

 • suplementace lithiem matkou během těhotenství;
 • příjem benzodiazepinů matce během těhotenství;
 • virová onemocnění přenášená na počátku těhotenství (chřipka, zarděnky, spalničky);
 • anamnéza opakovaného spontánního ukončení těhotenství v raných fázích;
 • chronická intoxikace pesticidy, výpary barev a laků, ropné produkty atd. (bydlení v ekologicky nepříznivých oblastech, práce v nebezpečných průmyslových odvětvích);
 • rodičovské užívání nelegálních látek, zneužívání alkoholu, kouření.

Formy nemoci

Navrhuje se několik klasifikací typů Ebsteinovy ​​anomálie, ale nejběžnější klasifikací je E. Bacha, který uvažuje o různých typech deformit chlopní:

 • Typ I - přední list chlopně je velký a mobilní, další dva jsou posunuté, nedostatečně vyvinuté nebo chybí;
 • Typ II - všechny tři ventily jsou přítomny, ale jsou zmenšeny a spirálovitě posunuty směrem k vrcholu;
 • Typ III - pohyblivost přední chlopně je omezená, chlopeň je zkrácena, vlákna šlachy, která ji uvádějí do pohybu, jsou fúzována a také zkrácena, další dva okvětní lístky jsou posunuty a dysplastické;
 • Typ IV - přední chlopeň chlopně je významně deformována a přemístěna uvnitř pravé komory, její šlachy šlachy chybí nebo jsou částečně přítomné, zadní list je nedostatečně rozvinutý nebo chybí, střední list je výrazně deformován a je reprezentován hřebenovitým vláknitým výrůstkem.

Při diagnostice závažných poruch je pravděpodobnost přežití novorozence 75% během prvního měsíce života. 68% žije až šest měsíců, 64% žije až 5 let, poté se křivka letality stabilizuje.

V závislosti na závažnosti existují 3 stadia hemodynamických poruch:

 • 1. fáze - asymptomatická;
 • 2. fáze - hemodynamické poruchy (2A - bez srdečních arytmií, 2B - se srdečními arytmiemi);
 • 3. fáze - trvalá dekompenzace.

Příznaky

Klinické projevy nemoci jsou různé; v srdci hemodynamických poruch je pokles objemu pravé komory. Zmenšená komora nedokáže pojmout normální objem krve během diastoly, což v konečném důsledku vede ke snížení plicního průtoku krve, nedostatečnému nasycení arteriální krve kyslíkem a hypoxii orgánů a tkání.

 • poruchy dýchání (dušnost, astmatické záchvaty, dýchací potíže) při fyzické námaze;
 • únava, nesnášenlivost cvičení;
 • záchvaty zvýšeného, ​​„špatného“ srdečního rytmu;
 • poruchy rytmu;
 • přechodná bledost nebo namodralé zbarvení kůže a viditelných sliznic;
 • bolest v oblasti srdce;
 • spontánní zvýšení srdeční frekvence;
 • změny v koncových falangách prstů rukou (příznaky paliček) a nehtů (příznaky hodinových brýlí);
 • srdeční hrb (kulatá, obvykle symetrická boule umístěná v přední části hrudníku v oblasti srdce);
 • zvětšení jater a sleziny.

Nemoc může být asymptomatická, poprvé zjištěna v dospělosti nebo dokonce ve stáří.

Vlastnosti průběhu onemocnění u dětí

Děti s Ebsteinovou anomálií se rodí s kyanotickým zbarvením kůže, které se může po 2–3 měsících snížit, protože klesá plicní vaskulární rezistence, která je v novorozeneckém období vysoká. Pokud je však defekt v septa malý nebo chybí, stav poloviny dětí v tomto období se stává kritickým a mohou zemřít na narůstající srdeční selhání a komplikace cyanózy v prvních týdnech života..

Diagnostika

Objektivní vyšetření kardiovaskulárního systému určuje:

 • rozšíření hranic srdeční tuposti doprava a doleva;
 • hluché, oslabené srdeční zvuky, je často slyšet cval rytmu, tj. tří- nebo čtyřčlenný rytmus, kvůli rozdvojení srdečních zvuků I a II nebo přítomnosti dalších zvuků III a IV.

Ebsteinova anomálie je extrémně vzácná: připadá na ne více než 1 případ ze 100 (podle některých zdrojů - 200) vrozených srdečních vad.

Údaje o metodách instrumentálního výzkumu jsou následující:

 • s nízkonapěťovým EKG - výrazné P vlny s vrcholem, které indikují hypertrofii a dilataci pravé síně, blok větve pravého svazku, příznaky syndromu Wolff-Parkinson-White (WPW);
 • na rentgenografii - kardiomegalie, snížení intenzity plicního vzoru, v laterální projekci - abnormální vyplnění retrosternálního prostoru;
 • s ultrazvukovým vyšetřením srdce - prodloužení, zesílení a ochabnutí okvětních lístků trikuspidální chlopně, expanze pravé síně, s Dopplerovým ultrazvukem - charakteristický „vytí“ zvuk chlopně;
 • se srdeční katetrizací (provádí se ve vzácných případech) - zvýšený tlak v pravé síni;
 • s angiokardiografií - obrovská, ostře rozšířená dutina pravé síně s vysokou intenzitou kontrastu.

Léčba

Hlavní metodou radikální eliminace Ebsteinovy ​​anomálie je chirurgický zákrok, který lze provést v jedné nebo více fázích..

90% pacientů s Ebsteinovou anomálií má pozitivní okamžité a dlouhodobé výsledky po chirurgické léčbě.

Indikace pro chirurgickou léčbu:

 • srdeční selhání III - IV FC (funkční třídy);
 • významná nebo progresivní cyanóza - saturace krve kyslíkem (index nasycení) méně než 80%;
 • těžká kardiomegalie s kardiotorakálním indexem vyšším než 0,65;
 • doprovodné srdeční anomálie;
 • atriální a ventrikulární arytmie;
 • historie paradoxní embolie.

Rekonstrukční operace zahrnují korekci trikuspidální chlopně, její pohyb, náhradu (protetiku), uzavření síňové přepážky, plastiku atriální části pravé komory.

Chirurgická léčba zlepšuje přežití, prognózu, brání rozvoji nebo významně snižuje závažnost arytmií.

Možné komplikace a důsledky

Nejběžnější důsledky anomálie:

 • infekční endokarditida;
 • srdeční selhání;
 • akutní život ohrožující poruchy srdečního rytmu;
 • náhlá srdeční smrt;
 • mozkový absces;
 • akutní porušení mozkové cirkulace;
 • přechodné ischemické ataky;
 • paradoxní embolie.

Předpověď

Časný nástup onemocnění v dětství nebo dospívání je prognosticky nepříznivým znamením.

Při diagnostice závažných poruch je pravděpodobnost přežití novorozence 75% během prvního měsíce života. 68% žije až šest měsíců, 64% žije až 5 let, poté se křivka letality stabilizuje.

Pravděpodobnost smrtelného výsledku během operace závisí na závažnosti anomálie v každém případě, na přítomnosti doprovodné patologie. U 90% pacientů po chirurgické léčbě jsou pozitivní okamžité a dlouhodobé výsledky. Obnovení pracovní kapacity je možné do jednoho roku.

Vzdělání: vyšší, 2004 (GOU VPO "Kursk State Medical University"), obor "Všeobecné lékařství", kvalifikace "Doctor". 2008-2012 - postgraduální student Katedry klinické farmakologie KSMU, kandidát lékařských věd (2013, obor „Farmakologie, klinická farmakologie“). 2014-2015 - odborná rekvalifikace, specializace "Management ve vzdělávání", FSBEI HPE "KSU".

Informace jsou zobecněné a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Při prvních známkách nemoci navštivte svého lékaře. Samoléčba je zdraví škodlivá!

Ebsteinova anomálie

Úvod

Ebsteinova anomálie je typ vrozeného srdečního onemocnění charakterizovaného abnormálně vyvinutou trikuspidální chlopní a pravou komorou. Tyto odchylky mohou být relativně mírné nebo docela závažné. V závislosti na závažnosti těchto anatomických problémů se příznaky osob narozených s abnormalitou mohou velmi lišit..

Některé děti s Ebsteinovou anomálií jsou při narození kriticky nemocné. Jiní žijí jako dospělí bez jakýchkoli příznaků. Avšak téměř u každého, kdo se s tímto stavem narodil, se dříve či později objeví srdeční problémy..

Co je Ebsteinova anomálie?

Nejprve je Ebsteinova anomálie způsobena narušením normálního vývoje trikuspidální chlopně u plodu. Během vývoje se letáky (letáky) trikuspidální chlopně nemohou pohybovat v normální poloze, na křižovatce pravé síně a pravé komory. Místo toho se letáky pohybují směrem dolů v pravé komoře. Samotné letáky navíc často laminují („lepí“) na stěnu pravé komory, a proto se neotevírají ani nezavírají správně..

Protože je trikuspidální chlopně v anomálii posunuta směrem dolů, je část pravé komory nad abnormální trikuspidální chlopní považována za „atriální“ (stává se součástí zvětšené pravé síně). To znamená, že síňová komora srdce nebude obsahovat pouze normální síňovou tkáň, ale bude také součástí toho, co by bylo pravou srdeční komorou..

K jakým srdečním problémům dochází při Ebsteinově anomálii?

Kvůli abnormální poloze a deformaci trikuspidální chlopně, ke které dochází při Ebsteinově anomálii, je chlopně obvykle regurgitativní nebo „netěsná“. Ve výsledku je obvykle hlavním projevem tohoto stavu trikuspidální regurgitace..

Kromě toho vznikají problémy také v atriu části pravé komory nad posunutou trikuspidální chlopní. Síňová část pravé komory začíná bít, když bije zbytek pravé komory, ne když bije pravá síň. Tento nesouhlasný svalový účinek v síňové komoře zvyšuje trikuspidální regurgitaci a také má tendenci stagnovat krev v pravé síni - stav, který může vést ke vzniku krevních sraženin.

Závažnost Ebsteinovy ​​anomálie souvisí se stupněm posunutí a deformace trikuspidální chlopně a také s množstvím tkáně pravé komory, která následně atrializuje. Lidé narození s abnormalitou, kteří mají relativně málo nebo žádné příznaky, mají obvykle velmi malé vychýlení chlopně, a proto mají malou atrializaci pravé komory.

Kromě samotné anomálie Ebstein mají lidé s tímto onemocněním také vysoký výskyt dalších vrozených srdečních problémů. Patří mezi ně otevřená foramen ovale (tj. Malý otvor mezi pravou a levou síní), defekt síňového septa, obstrukce plicního výtoku, průchod ductus arteriosus, defekt komorového septa a další elektrické cesty v srdci, které mohou způsobit srdeční arytmie.

Pokud je přítomen jeden nebo více z těchto dalších vrozených problémů, příznaky a výsledky lidí s abnormalitou se často významně zhoršují.

Příčiny Ebsteinovy ​​anomálie

Ebsteinova anomálie se vyskytuje asi u 1 z 20 000 živě narozených dětí.

Ačkoli dříve identifikované genetické mutace byly spojeny s abnormalitou, žádná konkrétní mutace není považována za primární příčinu tohoto stavu..

Byla hlášena souvislost mezi Ebsteinovou anomálií a používáním lithia nebo benzodiazepinů těhotnou matkou, ale také nebyl prokázán příčinný vztah..

Takže k této anomálii dochází z větší části sporadicky (náhodně).

Ebsteinovy ​​příznaky anomálie

Příznaky a příznaky u lidí s Ebsteinovou anomálií se velmi liší, v závislosti jak na stupni abnormality trikuspidální chlopně, tak na přítomnosti nebo nepřítomnosti jiných vrozených srdečních problémů..

Děti narozené s těžkou dysfunkcí trikuspidální chlopně způsobené touto abnormalitou mají často jiné vrozené srdeční problémy a mohou být od narození kriticky nemocné. Tyto děti často mají:

 • těžká cyanóza (nízká hladina kyslíku v krvi);
 • dušnost;
 • slabost a otoky.

Děti narozené s abnormalitou, které mají významnou trikuspidální regurgitaci, ale nemají žádné další závažné vrozené srdeční problémy, mohou být zdravé, ale často se u nich vyvine pravostranné srdeční selhání, ať už v dětství nebo v dospělosti.

Na druhou stranu, pokud je dysfunkce trikuspidální chlopně mírná, osoba s abnormalitou může být po celý svůj život asymptomatická..

Mezi Ebsteinovou anomálií a abnormálními elektrickými cestami v srdci existuje silná souvislost. Tyto takzvané „dráhy příslušenství“ vytvářejí neobvyklé elektrické spojení mezi jednou ze síní a jednou z komor; s anomálií téměř vždy spojují pravou síň s pravou komorou.

Tyto další cesty často způsobují typ supraventrikulární tachykardie zvaný atrioventrikulární nodulární reentrantní tachykardie (AVNRT). Někdy tyto stejné další cesty mohou způsobit Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom, který může vést nejen k AVNRT, ale také k mnohem nebezpečnějším arytmiím, včetně ventrikulární fibrilace. Ve výsledku mohou tyto další cesty představovat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti..

Protože Ebsteinova anomálie často zpomaluje průtok krve v pravé síni, mají tendenci se tvořit krevní sraženiny. Pokud tyto krevní sraženiny embolizují (tj. Ucpávají se), mohou procházet oběhem a způsobit poškození tkáně. Ebsteinova anomálie je tedy spojena se zvýšeným výskytem plicní embolie (PE) a (protože sraženiny z pravé síně mohou cestovat skrz foramen ovale do levé síně), mohou také způsobit cévní mozkovou příhodu.

Hlavními příčinami úmrtí na anomálie jsou srdeční selhání a náhlá smrt na srdeční arytmie.

Diagnostika

Echokardiogram (ultrazvuk srdce) je klíčovou vyšetřovací metodou pro diagnostiku abnormality, obvykle nejpřesnější výsledky dává ezofokardiografie. Echokardiogram může přesně posoudit přítomnost a rozsah abnormalit trikuspidální chlopně a identifikovat většinu dalších vrozených srdečních vad, které mohou být přítomny.

U dospělých a starších dětí, které dostanou počáteční hodnocení Ebsteinovy ​​anomálie, se obvykle provádí zátěžový test k posouzení jejich fyzického výkonu, okysličení krve během cvičení a reakce srdeční frekvence a krevního tlaku na cvičení. Tato měření jsou užitečná při hodnocení celkové závažnosti stavu srdce a potřeby a naléhavosti chirurgické léčby..

Je také důležité vyhodnotit lidi, kteří mají abnormalitu, na přítomnost srdečních arytmií. Kromě každoročního monitorování elektrokardiogramů (EKG) a ambulantního EKG by většina těchto lidí měla být po diagnostice vyšetřena elektrofyziologem, aby posoudili pravděpodobnost vzniku potenciálně nebezpečných arytmií..

Ebsteinova léčba anomálií

Obecně platí, že pokud abnormalita způsobuje významné příznaky, léčba je chirurgická oprava.

Chirurgie u novorozenců s těžkou Ebsteinovou anomálií je obvykle odložena co nejdéle kvůli vysokému riziku nápravy problému u kojenců. S těmito dětmi se na jednotce intenzivní péče obvykle zachází agresivně a snaží se odložit operaci, dokud nevyrostou. Pokud je to možné, operace se odkládá nejméně na několik měsíců.

U starších dětí a dospělých s nově diagnostikovanou Ebsteinovou anomálií se chirurgická léčba důrazně doporučuje, jakmile se objeví jakékoli příznaky. Pokud však mají významný stupeň srdečního selhání, je učiněn pokus o jejich stabilizaci pomocí farmakoterapie před operací..

Chirurgické zákroky používané k nápravě abnormality mohou být poměrně složité a konkrétní chirurgické zákroky, které se provádějí, se liší od člověka k člověku, v závislosti na stavu trikuspidální chlopně, přítomnosti nebo nepřítomnosti dalších vrozených srdečních vad a na tom, zda jsou či nejsou závažné srdeční selhání a věk pacienta.

Obecně je cílem operace normalizovat (co nejvíce) polohu a funkci trikuspidální chlopně a zmenšit pravou srdeční síň. V mírnějších případech lze tohoto cíle dosáhnout pomocí technik chirurgické opravy a repozice trikuspidální chlopně. V závažnějších případech vyměňte trikuspidální ventil za umělý.

Ebsteinova anomální chirurgie také zahrnuje opravu defektů síňového a / nebo komorového septa, pokud existují, a jakékoli další vrozené srdeční problémy, které byly diagnostikovány.

Děti a dospělí, u nichž je diagnostikována pouze mírná anomálie a kteří nemají žádné příznaky, často chirurgický zákrok vůbec nepotřebují. Je však třeba je po zbytek života pečlivě sledovat, zda nedojde ke změnám v jejich srdečním stavu..

Navzdory své „mírné“ abnormalitě mohou navíc mít další elektrické dráhy, a tím i riziko srdečních arytmií, včetně zvýšeného rizika náhlé smrti. Toto riziko by proto mělo být pečlivě posouzeno. Pokud jsou identifikovány potenciálně nebezpečné další elektrické cesty, měla by se důrazně doporučit ablační terapie, aby se odstranilo abnormální elektrické připojení.

Předpověď

Prognóza Ebsteinovy ​​anomálie závisí na závažnosti problému s trikuspidální chlopní a přítomnosti nebo nepřítomnosti jiných vrozených srdečních problémů. Kriticky narozené děti s tímto onemocněním mají vysoké riziko úmrtnosti - více než 30 procent zemře před propuštěním z nemocnice.

Riziko předčasné smrti, když je anomálie diagnostikována v pozdějším dětství nebo v dospělosti, závisí také na závažnosti stavu. V posledních desetiletích však agresivní chirurgická léčba a profylaktická léčba potenciálních srdečních arytmií významně zlepšila prognózu u lidí s Ebsteinovou anomálií..

Závěr

Ebsteinova anomálie je vrozená deformita a nesprávná poloha trikuspidální chlopně. Závažnost stavu se liší od člověka k člověku a pohybuje se od extrémně závažného až po relativně mírný (mírný).

Je důležité, aby kdokoli s abnormalitou, dokonce i velmi mírnou, podstoupil po celý život kompletní vyšetření srdce a monitorování.

Díky moderním chirurgickým technikám a pečlivému řízení se prognóza lidí s Ebsteinovou anomálií za poslední desetiletí významně zlepšila..

Nebezpečí vrozených srdečních chorob - Ebsteinovy ​​anomálie - a současná léčba u novorozenců, dětí a dospělých

Patologie srdce jsou závažné vrozené poruchy struktury a práce orgánu. Mají odlišnou povahu a příznaky, ale v každém případě vedou ke snížení kvality života pacienta..

Ebsteinova anomálie (kód ICD-10 - Q22.5) je typ vrozené srdeční choroby (CHD), je vzácná, ale její léčba je nezbytná, aby se zabránilo smrtelným následkům.

Ebsteinova anomálie - co to je?

Toto je extrémně vzácné onemocnění. Je to stejně pravděpodobné u mužů a žen. Rysem této patologie je, že na rozdíl od jiných srdečních vad dává šanci dožít se dospělosti.

Podstatou patologie je posunutí přepážky trikuspidální chlopně z jejího normálního místa. Díky tomuto posunutí se zvětšuje velikost pravé síně. Stěny samotného ventilu se různě deformují v závislosti na typu. V některých případech mohou stěny částečně chybět. V důsledku narušení struktury srdce vznikají problémy s průtokem krve..

Anatomie této srdeční vady je jasně vidět na obrázku:

Statistická data

 • Výskyt anomálie je 1 z 20 000 lidí, mezi vrozenými vadami - 0,5–1%.
 • Nemoc je stejně častá u chlapců i dívek..
 • V 80% případů je onemocnění zjištěno v prvním týdnu života..

Kolik lidí žije s takovou diagnózou:

 • 25% dětí zemře v prvním měsíci;
 • 67% žije až 6 měsíců, z nichž 64% bude moci žít až rok, 60% - až pět let;
 • 87% plodů zemře v 1. trimestru těhotenství.

Úmrtnost:

 • 6,5% dětí zemře před dosažením věku 1;
 • 33% - o deset let;
 • 80-85% - do 40 let.

Kombinace s jinými nemocemi:

 • V 90% případů je onemocnění kombinováno s dalšími malformacemi;
 • 20–55% pacientů trpí fibrilací síní, 50% - různé typy blokád.

Hemodynamika

Defekt se projevuje defektem síňového septa a posunem pravé atrioventrikulární chlopně do pravé komory. Posunutí ventilu způsobí neúplné a opožděné uzavření jeho hrbolů. Začíná zpětný průtok krve, nejprve do pravé síně, poté do levé (defektem septa). Přetížení krve způsobuje postupné rozšiřování pravé síně a její disociaci (dilataci).

Pravá komora se začíná stahovat pomstou, aby dodala krev do plic, takže její stěny jsou zesílené a zvětšené. Nedostatečné zásobování plic krví vede ke kompenzační dušnosti a nízké saturaci krve kyslíkem. Taková krev způsobuje hypoxii vnitřních orgánů (modrá a studená kůže, ztráta vědomí), která ještě více stimuluje srdce a postupně vede k srdečnímu selhání.

Příčiny a rizikové faktory

Ebsteinova anomálie vzniká v lidském srdci dlouho před jeho narozením. Jedná se o vrozenou patologii, která je někdy příčinou smrti nenarozeného dítěte. Existuje několik důvodů pro jeho vzhled:

 • nadměrný příjem lithia do těla, nejčastěji ve formě léků, které jej obsahují;
 • nemoci těhotné ženy: spalničky, spála, zarděnky a jiné infekční;
 • virové nemoci během těhotenství;
 • užívání alkoholu, drog během období porodu;
 • nadměrné užívání určitých léků, které nejsou schváleny pro těhotné ženy.

Stav kardiovaskulárního systému je položen od 1 do 9 týdnů těhotenství. Během tohoto období se pod vlivem určitých faktorů formují všechny odchylky v práci a struktuře srdce. Přesná příčina nástupu a vývoje Ebsteinovy ​​anomálie nebyla doposud stanovena. Bylo však prokázáno, že dědičnost hraje důležitou roli..

Klasifikace

Klasifikace zahrnuje 4 typy onemocnění. Forma I Ebsteinovy ​​anomálie se vyznačuje znaky:

 • zadní chlopeň chlopně zcela chybí nebo je významně posunuta;
 • septal zcela chybí nebo je přemístěn ze svého normálního umístění;
 • přední strana k dispozici, ale velká a nepřirozeně mobilní.

Typ II navrhuje následující změny: nejčastěji jsou přítomny přední, zadní a septální chlopňové chlopně, ale malé velikosti a posunuté výše od jejich normálního umístění.

Typ III se vyznačuje přítomností těchto problémů:

 • hrbolky septa a zadní chlopně jsou posunuty a nevyvinuty;
 • přední strana je, ale má krátké a splývající akordy.

IV - má vlastnosti:

 • přední hrot je výrazně deformovaný, posunutý blíže k traktu z pravé komory;
 • septum sestává z vláknité tkáně;
 • zadní nevyvinutý nebo vůbec chybí.

Zřídka je novorozencům diagnostikována Fallotova tetrada. Zjistěte, jak se liší od triády a dalších srdečních vad.

Nebezpečí a komplikace

Hlavním nebezpečím zvažované nemoci je smrt. Je třeba poznamenat, že takový vývoj událostí není zdaleka neobvyklý u závažných onemocnění. S příznivějším průběhem klesá kvalita života pacienta a vždy existuje smrtelné nebezpečí.

Je zdravotní postižení povoleno?

Postižení je stanoveno od okamžiku diagnózy. Nemoc má všechna kritéria pro vznik postižení (zhoršená péče o sebe, snížená kvalita života, potřeba špičkové léčby a změny životních podmínek).

Anomálie a těhotenství

Přítomnost těhotenství s Ebsteinovou anomálií představuje velké nebezpečí pro život ženy, což se projevuje zvýšením zásob vody v těle, což způsobuje nárůst práce srdce. Kromě typických projevů vady si těhotná žena stěžuje na otoky nohou, konstantní dušnost.

Při stanovení diagnózy je vždy upřednostňován život matky, proto se těhotné ženě doporučuje ukončit těhotenství a podstoupit chirurgickou léčbu. Případy úspěšného porodu s touto vadou jsou vzácné, častěji těhotenství končí spontánním potratem a smrtí plodu.

U těhotné ženy může anomálie způsobovat záchvaty síňového flutteru, které mohou být komplikovány ventrikulární fibrilací, mozkovou embolií a smrtí.

Jak se nemoc projevuje?

Anomálie se projevuje od okamžiku narození; asymptomatické formy defektu se nevyskytují. Nemoc má 4 stupně závažnosti, z nichž každý charakterizuje jeho projevy - od jemné až po výrazné.

Důvody, proč si vadu nelze všimnout nebo ji zjistit později:

 • První stupeň závažnosti onemocnění, kdy je vada sotva vyjádřena a téměř se neobjeví;
 • Nezaregistrování těhotné ženy;
 • Nízká sociální gramotnost, nedostatek pozornosti rodičů vůči vnějším příznakům onemocnění u dítěte.

Příznaky u novorozenců

Porucha se objeví v prvních hodinách života. Vzhledem k tomu, že plíce plodu se neúčastní výměny plynů, má dítě obvykle hned po narození fialově-kyanotický odstín pleti. Pokud dýchání dítěte není obtížné, lze anomálii podezřívat přetrvávající cyanózou kůže, zejména ušních lalůčků, rtů, špiček prstů.

Dýchání se postupně stává častým, dítě nemůže sát, protože začíná dýchat ústy. Objem hrudního koše se během inhalace znatelně zvětšuje.

Známky u dětí

Diagnostika se zpravidla vyskytuje v pátém nebo šestém roce života, což je spojeno se zvýšeným vývojem těla během tohoto věkového období.

Příznaky: nízká tělesná hmotnost, slabost, dušnost při námaze, sklon k onemocněním dýchacích cest, mdloby. Děti často dýchají ústy, což ztěžuje stravování. Zvyšuje se dušnost a modrá kůže v době fyzické aktivity. Děti si stěžují na bušení srdce a bolesti na hrudi.

Při vyšetření má střed hrudníku viditelný pulzující výčnělek tvořený zvětšenou pravou polovinou srdce, falangy nehtů jsou zvětšeny jako „paličky“, prsty jsou napnuté a studené, nehty jsou ploché (příznak „brýlí na hodinky“).

Projevy u dospělých

U dospělých (ne starších než 30–40 let) se onemocnění projevuje nízkou tělesnou hmotností, astenickou postavou, modrou kůží, dušností, špatnou tolerancí cvičení. Pacienti pociťují přerušení srdeční činnosti, stěžují si na bolesti na hrudi, otoky krčních žil, viditelné pulzace při xiphoidním procesu, vyčerpaní, neustále mrznou.

Neošetřovaní dospělí jsou charakterizováni záchvaty silného srdečního rytmu, ve zvláště závažných případech může mít toto onemocnění jediný projev - náhlá srdeční smrt.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza Ebsteinovy ​​anomálie zahrnuje přesnou diferenciaci od jiných malformací v kardiologii. Zvažte kritéria a vlastnosti použitých metod.

Auskultace pro Ebsteinovu anomálii:

 • Oslabení a hluchota obou tónů;
 • Dostupnost dalších 3 a 4 tónů;
 • Cval rytmu (místo dvou tónů srdce jsou slyšet 3 nebo 4);
 • Hlasitý nepřetržitý hluk.


Znaky ozvěny na ultrazvuku:

 • Posunutí hrbolů pravé atrioventrikulární chlopně shora dolů, jejich neúplné uzavření;
 • Malé naplnění pravé komory krví;
 • Výtok krve vadou septa síní;
 • Zvýšená tloušťka stěny pravé síně.

Co EKG ukáže s Ebsteinovou anomálií:

 • Posun elektrické osy srdce doprava - zvýšení amplitudy Er vlny, vysoké P vlny;
 • Všechny typy arytmií - extrasystoly, blokády, fibrilace;
 • Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom - narušení elektrického vedení mezi síněmi a komorami (běžný příznak).

Radiografie:

 • Kardiomegalie - rentgen ukazuje významné zvýšení srdečního stínu;
 • Posun pravé síně nahoru;
 • Bledá vaskulatura plic;
 • Zúžení cévního svazku - snížení stínu plicní tepny a aorty.

Značky EchoCG:

 • Porušení přenosu signálu z letáků postiženého ventilu (jejich absence nebo nesprávná poloha);
 • Zvýšení objemu pravé síně;
 • Echokardiografie také vykazuje známky fibrózy chlopní;
 • Tok krve z pravé síně doleva.

Ultrazvuk těhotné ženy s Ebsteinovou anomálií u plodu:

 • Výrazné zvětšení pravé síně a její rozdělení na dvě komory;
 • Posunutí hrbolů pravé atrioventrikulární chlopně dolů o 2-4 mm nebo více, jejich nesprávné umístění;
 • Kardiomegalie.

Mohou udělat chybu v diagnostice? Pravděpodobnost správné diagnózy u plodu se pohybuje od 55 do 60%, u dospělých - od 70 do 90%. Chyby v diagnostice jsou spojeny se změněnými rozměry srdce, jeho nesprávnou nebo nepohodlnou polohou pro vyšetření. V případě obtíží se uchylte k hloubkovým metodám (dopplerografie, sondování).

Zjistěte vše o příčinách nepříjemné a neřešitelné Behcetovy choroby, abyste zabránili jejímu možnému rozvoji.

Jak se projevuje plicní hypertenze u dětí, jak je nebezpečná a jak s ní zacházet? Zjistěte podrobnosti.

Metody léčby: co dělat?

Aby byl život pacientů s Ebsteinovou anomálií co nejplnější a v některých případech možný, existují moderní metody léčby.

Léky

Kardiolog se podílí na léčbě, diagnostice a studiu Ebsteinovy ​​anomálie. Stejně jako ostatní vrozené vady se anomálie vyskytuje již v raném věku. Konkrétně je toto onemocnění diagnostikováno v prvních 10 dnech života, v extrémních případech - v prvních měsících. Moderní metody však umožňují určit přítomnost patologie již ve 20. týdnu těhotenství pomocí ultrazvuku.

Odkazuje na konzervativní terapii. Účelem této metody je snížit arytmie, poruchy normálního srdečního rytmu a normalizovat krevní oběh. Léky vhodné pro tyto úkoly:

 • beta-blokátory;
 • inotropní léky;
 • blokátory kalciových kanálů;

Diuretika jsou předepsána pro doplňkovou terapii.

Chirurgický zákrok

Pokud je první metoda nedostatečná, pacienti si stěžují na silnou progresivní bolest v srdci, uchylují se k chirurgickému řešení problému.

Jak stará je operace? Za optimální věk se považuje věk od 15 let. Když však vyvstane otázka zachování života dítěte, provede se nouzová operace (Rashkindův postup), aby se zabránilo úmrtí dítěte na akutní srdeční selhání..

Chirurgie k nápravě Ebsteinovy ​​anomálie se provádí na plně otevřeném srdci. Jeho podstata spočívá v plastické korekci septa a "šití" pravé síně.

Indikace pro operaci:

 • Stanovení diagnózy;
 • Srdeční selhání;
 • Jakákoli forma arytmie;
 • Snížená kvalita života.

Jak se operace provádí

Rekonstrukce chlopně je high-tech operace ke změně anatomické struktury trikuspidální chlopně, která probíhá v anestezii na kardiochirurgickém oddělení, trvá 4-6 hodin a zahrnuje:

 • Otevření hrudní a srdeční dutiny;
 • Odstranění hypertrofovaných vláken;
 • Uzavření defektu septa;
 • Plastika postižené chlopně a její přenos do jednokřídlé chlopně.

Během operace srdeční chirurg zvedne vlákna postižené chlopně a vadné části myokardu speciálními stehy ve tvaru písmene U. Jejich utažením lékař dosáhne návratu chlopně na její normální místo - mezikruží fibrosus. Souběžně lékař odstraní nedostatečně vyvinuté příbalové informace o chlopních a převede je do jediné příbalové informace. Správného uzavření ventilu je dosaženo zmenšením jeho průměru. Operace končí uzavřením defektu síňového septa.

průměrné náklady

Ceny za operaci v Rusku:

 • Moskva - od 65 000 do 600 000 r.
 • Petrohrad - 67 000 r.
 • Samara - 29 000 r.
 • Novosibirsk - 350 000 r.
 • Ufa - 47 000 r.

Ceny v jiných zemích:

 • Německo - 83 000 RUB (1200 dolarů).
 • Izrael - 112 000 RUB (1700 $).
 • USA - až 600 000 rublů. (8500 USD).
 • Kanada - 250 000 RUB (3600 $).
 • Jižní Korea - až 350 000 RUB (5045 USD).
 • Japonsko - až 300 000 rublů. (4300 USD).

Jak probíhá rehabilitace, jaké jsou problémy po operaci, přežití

Operace je úspěšná v 90% případů. Rehabilitace dětí i dospělých trvá od šesti měsíců do dvou let (v průměru - 1 rok). Mezi aktivity patří pravidelné prohlídky u chirurga a kardiologa, plnohodnotná strava, dechová cvičení, plavání, mírné cvičení, lekce s rehabilitačním terapeutem, masážní terapeut.

Problémy po operaci se mohou týkat jak pooperačních komplikací (nemocniční pneumonie), tak nesprávné funkce chlopní (arytmie, krvácení, ruptury).

Chirurgické přežití je 50-92% (dospělí) a 60-87% (děti).

Klinické pokyny

Obecná doporučení:

 • Registrace u kardiologa a plánování operace;
 • Odmítnutí z mastných, slaných, smažených potravin, alkoholu a kouření;
 • Následné sledování komorbidit u jiných lékařů.

Po operaci:

 • Vyloučení aktivního sportu a fyzické aktivity;
 • Minimalizace možnosti stresu a hypotermie.

Doporučení pro těhotné ženy:

 • Léčit všechna chronická onemocnění;
 • Zaregistrujte se až 12 týdnů;
 • Zapojte se do aktivního pozorování gynekologické patologie;
 • Neignorujte bolest a jiné nepohodlí v břiše;
 • Vyvarujte se kontaktu s infekčními pacienty.

Prognózy a preventivní opatření

Při absenci léčby je prognóza zklamáním. Novorozenci s anomálií mohou kdykoli zemřít.

Chirurgický zákrok zvyšuje šance pacienta na normální život a snižuje pravděpodobnost smrti. Prognóza po úspěšné operaci u dětí i dospělých je ve více než polovině případů příznivá.

Profylaxe pro pacienty není relevantní, protože nemoc není získána, ale je vrozená. Základní preventivní opatření mají pro těhotné ženy smysl:

 • správný životní styl;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • přísné dodržování pokynů k užívání léků.

Užitečné video

Další informace o tom, co je Ebsteinova anomálie, najdete ve videu:

Nyní víte, co je to za nemoc a jak ji léčit. Léčba zahrnuje jak léčbu, tak chirurgický zákrok. Prognóza závisí na stupni patologie a metodách léčby. Prevence spočívá v dodržování správného životního stylu těhotnou ženou a pečlivém užívání drog. Hlavní věc je pamatovat si, že je rozumnější předcházet nemocem než léčit..

Příznaky, příčiny a léčba Ebsteinovy ​​anomálie

Ebsteinova anomálie je patologický stav srdce, při kterém se abnormálně vyvíjejí trikuspidální chlopně. Patologie má vrozenou formu, je detekována u dětí, i když jsou v děloze.

Ebsteinova anomálie - co to je?

Ebsteinova anomálie je vrozená srdeční choroba charakterizovaná abnormálním vývojem a strukturou trikuspidálních chlopní. S tímto onemocněním také dochází k abnormální tvorbě pravé komory.

U Ebsteinovy ​​anomálie se chlopeň prohlubuje v dutině pravé komory. Ve výsledku je rozdělena na dvě části. Patologie není ve srovnání s jinými srdečními vadami běžná. Tvoří se během nitroděložního vývoje plodu.

V mezinárodní klasifikaci je toto onemocnění pod kódem Q22.5.

Pravděpodobnost Ebsteinovy ​​anomálie je poměrně nízká, až 1%

Důvody rozvoje

Ebsteinova anomálie je vrozená patologie, která se začíná rozvíjet, i když je plod uvnitř dělohy. Nástup nemoci může být vyvolán nepříznivými faktory a chorobami, kterým nastávající matka čelí v období nošení dítěte.

Riziko vzniku Ebsteinovy ​​anomálie se významně zvyšuje v následujících případech:

 1. Kouření a pití během těhotenství.
 2. Užívání léků je zakázáno při nošení dítěte.
 3. Infekční a virová onemocnění nastávající matky.
 4. Těžká toxikóza.
 5. Vystavení těla ženy a jejího plodu záření, chemikáliím, jedům.

Rovněž není vyloučena genetická predispozice k anomáliím..

Vlastnosti vrozené anomálie Ebstein u dětí

Vrozená forma Ebsteinovy ​​anomálie u dětí má své vlastní charakteristiky. Nejnepříznivějším projevem onemocnění je stav, kdy jsou ventilové chlopně posunuty směrem k vrcholu pravé síně.

Možné jsou ale také následující funkce:

 1. Deformace křídla.
 2. Zahušťování nebo naopak ztenčování chlopní chlopně.
 3. Zkrácení akordů šlach.
 4. Hypoplázie myokardu.
 5. Přírůstek hrbolů k endokardu.
 6. Rozšíření křídla, ve kterém získává tvar podobný plachtě.
 7. Expanze kroužku ventilu.
 8. Poruchy cest, které oddělují síně, komory.

Zdravé srdce as Ebsteinovou anomálií

U vrozené formy patologie má dítě rozdělení pravé komory na dvě části:

 • Horní, když se vytvoří společná dutina s pravou síní. V tomto případě dojde k hypertrofii síní, část komory se ztenčí, existuje zvýšené riziko vzniku aneuryzmatu srdce.
 • Nižší, když má pravá komora snížený vzhled. S touto variantou vývoje onemocnění se vytváří hypertrofie srdečních buněk a skleróza komorových stěn..

U mladých pacientů se často vyskytují další patologické stavy, jako například:

 • Zúžení plicní tepny.
 • Porucha komorového septa.
 • Otevřete aortální kanál.
 • Stenóza mitrální chlopně.
 • Mitrální nedostatečnost.
 • Přítomnost dvou letáků v trikuspidální chlopni.
 • Aortální atrézie.

Takové anatomické vady způsobují narušení práce postižených orgánů..

V závislosti na typu Ebsteinovy ​​anomálie u dětí se patologie projevuje v jiných orgánech.

Příznaky

Ebsteinova anomálie u dospělých a dětí se může projevit okamžitě nebo může být bez příznaků po dlouhou dobu. Závisí to na závažnosti patologie. U pediatrických pacientů jsou možné následující příznaky:

 • Arytmie a tachykardie. Nejzávažnější formy jsou pozorovány u dětí, které trpí nejen anomálií, ale také Wolff-Parkinson-Whiteovým syndromem.
 • Bledost nebo cyanóza kůže.
 • Dítě unaví rychle i při sání.
 • Nedostatečný přírůstek hmotnosti.
 • Letargie, ospalost.
 • Patologické změny prstů a nehtů u starších dětí.
 • Silná pulzace a zvětšení krčních žil.
 • Zahuštění krční páteře.
 • Zvětšená játra.
 • Otok tkání.
 • Zpoždění vývoje.
 • Mdloby kvůli nedostatečnému oběhu.
 • Bolestivost na hrudi, bolavý charakter.

Stává se, že Ebsteinova anomálie se projevuje již v dospělosti. V tomto případě příznaky jako:

 • Dušnost.
 • Selhání srdeční frekvence.
 • Cyanóza.

Také pacienti s Ebsteinovou anomálií mohou mít špatnou toleranci cvičení..

Pokud v dětství nebylo možné diagnostikovat Ebsteinovu anomálii, pak se u dospělého projevuje formou dušnosti, srdečních záchvatů.

Diagnóza patologie

Ebsteinova anomálie u plodu je detekována pomocí 3D ultrazvukového skenování, které se provádí u všech nastávajících matek třikrát během celého období těhotenství. Během tohoto vyšetření lékař zkontroluje stav vnitřních orgánů dítěte. Již v 18-22 týdnech může lékař vidět srdce a posoudit jeho vývoj.

Výskyt anomálie během ultrazvuku můžete podezření následujícími příznaky:

 1. Rozšíření pravých srdcových komor.
 2. Trikuspidální regurgitace.
 3. Posunutí křídla ventilu o 4 mm nebo více od normy.
 4. Zvýšení tloušťky listu.
 5. Přítomnost vody v břiše a dalších dutinách těla.

Při provádění ultrazvukového vyšetření může lékař také zjistit vývojové zpoždění u dítěte..

Ebsteinovu anomálii lze detekovat na ultrazvuku ve druhém trimestru

Pokud se dítě již narodilo nebo je nutné zkontrolovat dospělého na přítomnost Ebsteinovy ​​anomálie, pak metody jako:

 • Elektrokardiografie. Pomáhá analyzovat srdeční frekvenci, identifikovat známky zvětšení pravé síně.
 • Echokardiografie. Umožňuje vám podrobněji studovat stav a strukturu srdce, detekovat anomálie trikuspidální chlopně, vyhodnotit objem srdečních dutin a také zkontrolovat pohyb krve v postiženém orgánu.
 • Radiografie. S jeho pomocí je možné identifikovat nárůst částí srdce, zaznamenat změny v jeho struktuře.
 • Angiokardiografie. Tato metoda je určena ke kontrole stavu cév orgánu, k posouzení krevního oběhu v něm..
 • Magnetická rezonance. Pomáhá získat nejpodrobnější informace o stavu a práci srdce, detekovat i ty nejmenší patologické změny.

Někdy se lékaři uchylují k tomuto typu diagnózy, jako je katetrizace srdečních dutin. Při tomto postupu se do orgánu zavede katétr, který pomáhá přesně určit tlak v dutinách a cévách a stanovit přesnou diagnózu. Na této studii závisí další taktika terapie nemocí..

Jak zacházet s Ebsteinovou anomálií?

Ebsteinova anomálie je léčena chirurgicky. Bohužel neexistuje žádné jiné řešení tohoto problému. Konzervativní terapie se používá pouze jako doplněk k udržení funkce srdce, odstranění příznaků.

Operativní léčba

Chirurgie je hlavní léčbou Ebsteinovy ​​anomálie. Je obzvláště důležité provést zásah co nejdříve, pokud má pacient takové stavy, jako jsou:

 • Kardiomegalie, která rychle postupuje.
 • Těžká porucha srdečního rytmu.
 • Známky městnavého srdečního selhání.

Lékaři považují za nejoptimálnější věk pro provedení operace 15 let. Pokud však dítě má závažné příznaky, jeho zdravotní stav je vážně zhoršen, pak je rozhodnutí o chirurgické léčbě učiněno bez ohledu na věk pacienta.

V případě potřeby se chirurgický zákrok provádí i v novorozeneckém věku

Taktiky intervence jsou vybírány individuálně v závislosti na následujících faktorech:

 1. Stáří.
 2. Fáze vývoje vady.
 3. Fungování trikuspidální chlopně.

Provádí se jeden z následujících typů operací:

 • Rekonstrukční oprava ventilu.
 • Výměna ventilu.

Pokud má pacient souběžná onemocnění, může mu lékař předepsat další zásah, například radiofrekvenční ablaci, resekci části pravé síně.

Konzervativní léčba

Léčba je předepisována pacientům za účelem udržení činnosti srdce, prevence vzniku komplikací a prevence vzniku srdečního selhání po operaci.

Při Ebsteinově anomálii je třeba užívat léky k udržení těla

Seznam léčivých přípravků stanoví ošetřující lékař. Může zahrnovat následující skupiny drog:

 • Antiarytmické léky.
 • Srdeční glykosidy.
 • Diuretické léky.
 • Léky snižující krevní tlak.
 • Jiné léky k odstranění určitých příznaků.

Do roku po operaci musí být pacient pravidelně sledován lékařem. Pak budou návštěvy kardiologa méně aktivní, ale i tak budete muset podstoupit vyšetření srdce alespoň jednou ročně.

Možné komplikace

Pokud léčbu Ebsteinovy ​​anomálie nepřijmete včas, existuje vysoké riziko komplikací. Patří mezi ně následující:

 • Městnavá forma srdečního selhání, která rychle postupuje.
 • Aneuryzma pravých komor srdce, ve kterých je vysoká pravděpodobnost prasknutí.
 • Tromboembolismus tepen.
 • Těžké srdeční arytmie.
 • Špatná reakce na léky.
 • Septická endokarditida.

Velkým nebezpečím pro člověka je imaginární pohoda, když se patologie neprojevuje žádnými příznaky. V tomto případě lékaři často přenášejí chirurgické zákroky, dokud onemocnění nezasahuje do celého života pacienta..

Někdy však pacient začíná prudkou progresi onemocnění, která má za následek srdeční zástavu, tedy smrt. Lékaři proto musí zaujmout odpovědnější přístup k rozhodnutí o včasnosti chirurgické léčby..

Pokud není proveden včasný chirurgický zákrok, je možný smrtící výsledek.

Prognóza přežití

Prognóza života s Ebsteinovou anomálií zcela závisí na tom, jak včas byla nemoc detekována a jak byla zahájena její léčba. Pokud je patologie nalezena, i když je plod v matčině lůně, ale silně to neovlivňuje vývoj dítěte, těhotenství není přerušeno. Po narození dítě podstoupí operaci a má příležitost žít dlouhý a šťastný život..

Většina pacientů po operaci nečelí komplikacím a žije mnoho let. Pro příznivý výsledek je však důležité, aby pacienti přísně dodržovali všechna doporučení lékařů..

Pokud se Ebsteinova anomálie vyskytne u doprovodných onemocnění nebo bude mít za následek vznik závažných komplikací, prognóza se prudce zhorší. V tomto případě se dětem zřídka podaří žít i rok..

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji Ebsteinovy ​​anomálie u dětí, je nutné, aby nastávající matky při početí a nošení dítěte používaly odpovědný přístup. Doporučuje se plánovat těhotenství, aby se zbavili všech patologií u rodičů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu početí.

Před koncepcí je důležité upravit zdravotní stav matky a otce, pokud mají následující nemoci:

 • Diabetes mellitus, při kterém dochází k narušení metabolických procesů v těle.
 • Autoimunitní patologie, v důsledku čehož imunitní systém nechrání své tělo tak, jak by mělo, ale naopak na něj působí.

Při nošení dítěte by ženy měly dodržovat následující doporučení:

 • Přestaňte kouřit a pijte alkohol.
 • Trávte více času venku v oblastech, kde nejsou žádné problémy s životním prostředím.
 • Zaregistrujte se na prenatální klinice včas - po dobu nepřesahující 12 týdnů.
 • Navštěvujte gynekologa každý měsíc během prvního trimestru, jednou za 3 týdny - během druhého a jednou za 10 dní - během třetího.
 • Jezte moudře. Je nutné ze stravy odstranit veškerá nezdravá jídla, například smažené, mastné, slané, sladké sycené nápoje, uzeniny a další. Doporučuje se jíst více zeleniny a ovoce.
 • Dodržujte režim dne, zabraňte přepracování těla.
 • Nezdržujte se v oblastech se zvýšenou koncentrací záření.
 • Nedotýkejte se jedů a chemikálií.
 • Neužívejte léky bez souhlasu lékaře.

Ebsteinova anomálie je tedy závažná srdeční vada, která se vyvíjí u plodu ještě v děloze. Patologie vyžaduje chirurgický zákrok a celoživotní dodržování lékařských doporučení.

Více Informací O Tachykardie

Krevní skupinyDědičnost krevní skupiny dítětemNa začátku minulého století vědci prokázali existenci 4 krevních skupin. Jak dědí krevní skupiny dítě?Rakouský vědec Karl Landsteiner, který míchal krevní sérum některých lidí s erytrocyty odebranými z krve jiných, zjistil, že u některých kombinací erytrocytů a sér dochází k „slepení“ - erytrocyty se slepí a srážejí, zatímco jiné ne.

D-dimer, co to je, norma, analýza a interpretace, odchylky vysoké a nízkéVšechny materiály na webu jsou publikovány pod autorským nebo redakčním vedením lékařských odborníků, nejedná se však o předpis k léčbě.

Adrenomimetika se dělí na:1) a-adrenergní agonisté, 2) β-adrenergní agonisté, 3) a, β-adrenergní agonisté (současně vzrušují a- a β-adrenergní receptory).a-adrenohyimetika

Průměrný počet krevních destiček je součástí podrobného krevního testu, který označuje zralost malých červených destiček. Je charakteristické, že staré částice zmenšují objem, zatímco mladé částice naopak zvětšují svou velikost.