Atrioventrikulární blokáda - systemizace, diagnostika, urgentní terapie

Atrioventrikulární blok (AV blok) je projevem patologie určité úrovně AV vodivého systému. Racionalita terapie a prognóza AV bloku závisí na diagnostickém ověření úrovně AV vedení (distální léze jsou prognosticky méně příznivé).

Já stupeň. Zpomalení vedení impulsu z síní do komor: prodloužení intervalu PQ> 200 ms (0,2), komplex QRS je obvykle úzký, poměr P k QRS je 1: 1.

II.

 • Typ Mobitz-1: postupné prodlužování PQ intervalu s následnou „ztrátou“ komplexu QRS (období Samoilov-Wenckebach), komplexy QRS, poměr P a QRS> 1.
 • Typ Mobitz-2: „ztráta“ komplexu QRS se stabilním intervalem PQ, častěji úzké komplexy QRS, poměr P a QRS> 1, možná 2: 1, 3: 1 atd..

U AV bloku I. stupně a II. Stupně prvního typu obvykle nejsou nutná nouzová opatření. U stupně AV blok II druhého typu a úplného bloku AV jsou nutná následující opatření:

 1. eliminace a léčba možných příčin (infarkt myokardu (IM), předávkování léky, poruchy elektrolytů);
 2. intravenózní podání 0,1% roztoku atropinu 1 ml na 10 ml fyziologického roztoku, který může eliminovat abnormality AV vedení způsobené vagusovou hypertonicitou, ale neovlivňuje vedení na úrovni systému His-Purkinje, EKG registruje AV blok se širokým komplexy QRS. Účinek atropinu trvá přibližně tři hodiny;
 3. u pacientů s AV blokádou druhého stupně druhého typu a úplnou AV blokádou na úrovni systému His-Purkinje nebo doprovázenou hemodynamickými poruchami nebo synkopy se zobrazuje dočasná stimulace endokardu.

III. Úplný AV blok (síňové stimuly nejsou aplikovány na komory), vlny P a QRS jsou pravidelné, je zaznamenána úplná disociace síňové a komorové excitace. S komplexem QRS není spojena žádná vlna P, frekvence P je větší než frekvence QRS.

AV blokáda I. stupně obvykle nevykazuje klinické příznaky. Stupeň AV bloku II a III má relativně zřídka klinické projevy. S nimi je všeobecná slabost, dušnost, točení hlavy a mdloby..

Možné příčiny AV bloku:

 • zvýšený tón n. vagus (tyto formy se vyznačují příznivou prognózou, často asymptomatickou, registrací úzkých komplexů QRS na EKG);
 • primární nemoci vodivého systému;
 • poškození myokardu (IM, fibróza, autoimunitní zánět, infiltrace, nemoci skladování atd.) s poškozením systému His-Purkinje (časté rozšiřování a deformace komplexů QRS, špatná prognóza);
 • vrozená blokáda;
 • léky (kombinace léků, které inhibují AV vedení, beta-blokátory, AK, srdeční glykosidy atd.).

Pokud je na EKG rytmus s úzkými komplexy QRS, jsou pozorovány úzké komplexy QRS v proximálních AV blocích s příznivou prognózou.

Je nutné zrušit léky, které zhoršují AV vedení (antiarytmika, NSAID, steroidní hormony, srdeční glykosidy atd.).

Při blokování na úrovni AV spojení je prognóza relativně příznivá (úzké komplexy QRS, frekvence náhradního rytmu je více než 4 za minutu).

Čím je blok vzdálenější, tím horší je prognóza. Trvalý AV blok typu II a kompletní distální AV blok zvyšuje úmrtnost a obvykle vyžaduje trvalou implantaci IVR bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost příznaků.

PQ interval> 0,28 s je indikátorem AV bloku na úrovni AV uzlu, PQ interval 0,12 s je typický pro AV blok na úrovni svazkového větvového systému, 0,12 s). Důvody pro vývoj AV bloku II. Stupně II. Stupně - častěji kardiosklerotické poranění, okluze levé sestupné tepny v akutním stadiu infarktu myokardu.

Kompletní AV blok (AV blok III. Stupně). Úplná absence vedení impulsu z síní do komor je tento stav kompenzován únikem náhradních rytmů.

 • Široké komplexy QRS - známka komorového rytmu náhrady.
 • AV uzel je charakterizován frekvencí 40-50 pulzů za minutu..

Nižší MI. Kompletní AV blok je obvykle přechodný a vyžaduje reperfuzní terapii (trombolytická injekce, PCI), která vede k obnovení vedení. Pokud porucha vedení přetrvává déle než sedm dní, je třeba zvážit otázku implantace permanentního kardiostimulátoru.

Přední IM je nepříznivým prognostickým znamením v případě úplného AV bloku, což je důsledek poškození vodivého systému. Je indikována dočasná stimulace endokardu.

Naléhavá péče

Eliminace a léčba možných příčin (IM, předávkování léky, poruchy elektrolytů).

Jmenujte intravenózně 0,1% roztok atropinu 1 ml na 10 ml fyziologického roztoku. Obvykle mohou být odstraněny abnormality AV vedení způsobené hypertonicitou vagového nervu, ale neovlivňují vedení na úrovni systému His-Purkinje. Účinek atropinu trvá asi tři hodiny.

U pacientů s Frederickovým syndromem - kombinace AV bloku s fibrilací - flutter síní (blok na úrovni AV spojení s úzkými nebo širokými komplexy QRS), doprovázené hemodynamickými poruchami nebo synkopou, je zobrazena dočasná stimulace endokardu.

Léčba atrioventrikulární blokády

AV blokáda 1. stupně, dokud nebudou objasněny možné příčiny, obvykle nevyžaduje speciální léčbu; je nutné dynamické sledování s opakovanou registrací EKG a HM, aby se vyloučila AV blokáda vyšších stupňů a možná onemocnění CVD (revmatismus, myokarditida atd.). s funkčním charakterem - korekce vegetativního stavu: anticholinergika (atropin, platifillin), corinfar (10 mg 3-4krát denně), belloid (jedna tableta 3-4krát denně), teopec (1/4 tablety 2-3krát denně) den), izadrin (0,005 - pod jazykem).

AV blok II. Stupně typu Mobitz-1. Pozorování, opětovná registrace EKG a HM, korekce vegetativního stavu: atropin, platifillin, klonazepam.

V případě akutního nástupu AV bloku s klinickými projevy a častým prolapsem komplexů QRS:

 • 0,5 ml 0,1% roztoku atropin sulfátu intravenózně pomalu; poté 0,5 - 1,0 mg v intervalech 3 minut na celkovou dávku 2 mg (pod kontrolou monitoru) nebo 0,5 - 1,0 ml 0,1% roztoku atropinsulfátu subkutánně 4 až 6krát denně;
 • pokud je neúčinný - buďte opatrní! - infuze isoprenalinu (Izadrin) rychlostí 0,5-5,0 μg / min. pod kontrolou monitoru (nepodávejte injekce při akutním IM!);
 • pokud je neúčinný u akutního předního IM - dočasný kardiostimulátor.

AV blok II. Stupně typu Mobitz-2, progresivní AV blok a AV blok III. Stupně. Pro AV blok se širokými QRS komplexy (> 0,12 s) hlavního nebo náhradního rytmu - dočasný endokardiální kardiostimulátor, léčba základního onemocnění. Účinek je možný při užívání sympatomimetik (izadrin), corinfar, belloid.

S AV blokádou s klinickými projevy, ale s úzkými komplexy QRS (3 s, útok Morgagni-Adams-Stokes a (nebo) srdeční frekvence 3 s;

 • Stupeň AV bloku II typu Mobitz-2 bez klinických projevů;
 • AV blok II. Nebo III. Stupně, blok se dvěma paprsky, střídaný s úplnou AV blokádou v klinických projevech způsobených bradykardií (závratě, angina pectoris nebo ACS, progresivní CHF, systolická hypertenze);
 • Stupeň AV blok II nebo III s poruchami rytmu vyžadujícími jmenování antiarytmik, což je nemožné, pokud poruchy AV vodivosti přetrvávají;
 • AV blok II stupně nebo III stupně se širokými QRS komplexy (> 0,12 s);
 • AV blokáda 1. stupně se zvýšením intervalu PQ (R)> 0,3 s.
 • Kontraindikace pro trvalou implantaci kardiostimulátoru:

  • AV blok I. stupně a II. Stupně typu Mobitz-1 bez klinických projevů;
  • lékem indukovaný AV blok, u kterého existuje vysoká možnost trvalé regrese poruch AV vedení.

  Av blokáda III. Stupně

  U AV bloku stupně III nebo úplného AV bloku je obvykle nutné implantovat kardiostimulátor. Jakákoli souvislost mezi elektrickou aktivitou síní a komor je ztracena a stahují se nezávisle na sobě ve svém vlastním rytmu (disociace AV). V závislosti na úrovni umístění sekundárního kardiostimulátoru se komorová frekvence pohybuje od 20 do 50 za minutu.

  Pokud je kardiostimulátor druhého řádu umístěn v AV uzlu, pak je komorová frekvence přibližně 40-50 za minutu. Komplex QRS v tomto případě může být úzký.

  Obvykle se však komplex QRS ukáže být rozšířen a v konfiguraci se podobá bloku větve svazku (PG). V těchto případech poskytuje kardiostimulátor třetího řádu komorovou kontrakci s frekvencí menší než 40 za minutu, přesněji v rozmezí 20–40 za minutu. Současně se síně stahují v rytmu nastaveném sinusovým uzlem s frekvencí asi 80 za minutu..

  AV blokáda III. Stupně je závažná porucha srdečního rytmu. Je to absolutní indikace pro implantaci kardiostimulátoru (pro sinusový rytmus - stimulace v režimu DDD), protože komorová frekvence je velmi nízká. Taková blokáda se vyvíjí u těžkých srdečních onemocnění, například s dlouhodobými srdečními vadami, s ischemickou chorobou srdeční, myokarditidou.

  Kompletní AV blok.
  Komorová frekvence je pouze 35 za minutu, síňová frekvence je 82 za minutu.
  Atria a komory se stahují nezávisle na sobě ve svém vlastním rytmu. Dlouhodobá registrace EKG. Kompletní AV blok (periferní).
  31letý pacient s jednou komorou. Komorová frekvence je 42 za minutu, síňová frekvence je 90 za minutu.
  Komplex QRS je rozšířen a deformován, ve své konfiguraci připomíná blokádu LPH. P vlna biatrická.

  Atrioventrikulární (AV) blok 1-2-3 stupňů, úplný a neúplný: příčiny, diagnostika a léčba

  Blokáda srdce B je zvláštní variantou porušení kontraktility srdečního svalu. V podstatě se jedná o oslabení nebo úplné zastavení vedení elektrického impulsu podél atrioventrikulárního uzlu.

  Ošetření není vždy nutné. V raných fázích se zotavení vůbec neprovádí, je indikováno dynamické pozorování.

  Jak postupuje, je předepsána léková terapie. Trvání celého vývojového cyklu odchylky je přibližně 3–10 let.

  Příznaky začínají mnohem dříve než terminální fáze. Jsou docela výrazné. Proto je čas na diagnostiku a léčbu..

  Veškeré činnosti jsou prováděny pod dohledem kardiologa a případně souvisejících odborných specialistů.

  Klasifikace AV bloků

  Rozdělení se dělí na tři důvody.

  V závislosti na povaze toku:

  • Ostrý. Je to relativně vzácné, vzniká v důsledku závažných vnějších faktorů. Zranění, zvracení, prudká změna polohy těla, průběh somatických patologií, to vše jsou okamžiky vývoje procesu. Rizika srdeční zástavy jsou největší. Oprava stavu a stabilizace pacientů se provádí ve stacionárních podmínkách pod dohledem skupiny lékařů.
  • Chronická forma. Diagnostikuje se v každém druhém případě z celkového množství AV blokád. Je to odlehčená verze. Projevy jsou minimální, pravděpodobnost smrti také není vysoká. Obnova se provádí plánovaným způsobem. Léčba je lékařská nebo chirurgická, v závislosti na stupni.

  Podle stupně narušení funkční aktivity vláken:

  • Kompletní AV blok. Vedení elektrického impulsu ze sinusového uzlu do atrioventrikulárního uzlu vůbec chybí. Výsledkem je srdeční zástava a smrt. Jedná se o urgentní stav, který je v podmínkách intenzivní péče eliminován..
  • Částečná blokáda antrioventrikulárního uzlu. Je to jednodušší, tvoří většinu klinických případů. Je však třeba si uvědomit, že postup může být náhlý, ale je to relativně vzácné..

  Proces je možné rozdělit podle doby trvání kurzu:

  • Trvalá blokáda. Jak název napovídá, sám se nevylučuje.
  • Přechodný (přechodný). Epizoda trvá od několika hodin do několika týdnů nebo dokonce měsíců.
  • Paroxysmální nebo paroxysmální. Doba trvání asi 2-3 hodiny.

  Čtyři stupně závažnosti

  Obecně přijímaná klinická klasifikace je založena na závažnosti kurzu. Podle toho nazývají 4 fáze vývoje procesu.

  Stupeň 1 (snadný)

  Vyskytuje se na pozadí jiných srdečních a extrakardiálních patologií. Projevy subjektivního plánu jsou minimální nebo zcela chybí. Na úrovni diagnostických technik jsou na obrázku EKG malé odchylky.

  Obnova je možná do 6-12 měsíců, ale není to vždy nutné. Ukázáno je podle potřeby dynamické pozorování - užívání léků.

  2 stupně (střední)

  Dále se dělí na 2 typy, v závislosti na elektrokardiografických datech.

  • AV blok 2 stupně Mobitz 1 je charakterizován postupným prodlužováním PQ intervalu. Příznaky jsou také neobvyklé. Existují minimální projevy, které jsou prakticky neviditelné, pokud nezatěžujete tělo. Provokativní testy jsou poměrně informativní, ale mohou být zdraví škodlivé a dokonce i pro život. Léčba je identická, s větším důrazem na léky.
  • AV blok 2 stupně Mobitz 2 je určen prolapsem komorových komplexů, což naznačuje neúplnou kontrakci srdečních struktur. Příznaky jsou proto mnohem jasnější, je už těžké si toho nevšimnout.

  Stupeň 3 (vyslovuje se)

  Je určena výraznými odchylkami v práci svalového orgánu. Změny na EKG lze snadno identifikovat, projevy jsou intenzivní - arytmie nastává jako zpomalení kontrakcí.

  Taková znamení neveští nic dobrého. Na pozadí komplexních organických vad dochází k oslabení hemodynamiky, tkáňové ischemii, v počáteční fázi je možné selhání více orgánů.

  4 stupně (terminál)

  Určeno úplnou blokádou, srdeční frekvence je 30-50. Jako kompenzační mechanismus se komory začnou stahovat ve svém vlastním rytmu, existují oddělené oblasti excitace.

  Všechny kamery pracují svým vlastním způsobem, což vede k fibrilaci a předčasným komorovým rytmům. Nejpravděpodobnějším scénářem je smrt pacienta.

  Klinické klasifikace se používají k identifikaci konkrétního typu onemocnění, stadia, stanovení taktiky terapie a diagnostiky.

  Příčiny AV bloku 1. stupně

  Jedná se hlavně o vnější faktory. Může je vyloučit sám pacient se vzácnými výjimkami..

  • Intenzivní fyzická aktivita, nadměrná aktivita. Existuje fenomén jako sportovní srdce. Poruchy vedení jsou výsledkem vývoje srdečních struktur. Tyto důvody představují až 10% všech klinických situací. Ale taková diagnóza může být stanovena po dlouhodobém pozorování a vyloučení organických patologií..
  • Přebytek léků. Srdeční glykosidy, psychotropní léky, blokátory kalciových kanálů, spazmolytika, myorelaxancia, narkotická analgetika, kortikosteroidy.
  • Porušení procesů inhibice nervového systému. Relativně neškodný faktor. Obvykle je součástí komplexu příznaků onemocnění.

  Důvody blokády 2-3 stupně

  Mnohem vážnější. Mezi možné faktory patří:

  • Myokarditida Zánětlivá patologie svalových vrstev orgánu infekční nebo autoimunitní (méně často) geneze. Nastává jako důsledek ve většině případů.

  Nemocniční léčba, klinický obraz je živý. Strašná komplikace - destrukce komor je určena v každém desátém případě.

  Zejména bez speciálních antibakteriálních a podpůrných účinků.

  • Infarkt. Akutní porušení trofismu srdečních struktur. Vyskytuje se v jakémkoli věku, zejména u starších pacientů. Také na pozadí současné ischemické choroby srdeční, jako komplikace.

  Končí nekrózou kardiomyocytů (srdečních buněk), nahrazením aktivní tkáně jizvou. Není schopen uzavřít smlouvu a provést signál. Proto AV blok.

  V závislosti na rozsahu můžeme hovořit o závažnosti. Čím více struktur bylo poškozeno, tím nebezpečnější byly následky.

  Komplikace masivního infarktu jsou popsány v tomto článku, příznaky stavu před infarktem jsou zde, příčiny a rizikové faktory jsou zde.

  • Revmatismus. Autoimunitní proces, který ovlivňuje myokard. Výsledkem je dlouhodobá celoživotní udržovací léčba.

  Je možné zpomalit ničení, zabránit relapsům, ale úplná likvidace je nepravděpodobná.

  Spuštěný jev končí poškozením Jeho svazků a porušením vodivosti.

  • Ischemická choroba. Ze své podstaty je podobný infarktu, ale proces nedosahuje určitého kritického množství, protože zásoba krve stále zůstává na přijatelné úrovni. Bez léčby však nekróza svalové vrstvy na sebe nenechá dlouho čekat. To je logický závěr ischemické choroby srdeční.
  • Koronární nedostatečnost. V důsledku aterosklerózy se zúžením nebo okluzí odpovídajících tepen napájejících srdeční struktury. K projevům dochází v pozdějších fázích. Blokáda je jedním z organických porušení. Přečtěte si více o koronární nedostatečnosti zde.
  • Kardiomyopatie. Obecný název skupiny procesů. Vyskytuje se v důsledku závažných somatických patologií.

  Podstata spočívá v dystrofii svalové vrstvy srdce. Snižuje se kontraktilita, signál přes poškozené tkáně se provádí horší než v normální poloze.

  Následkem je oslabení hemodynamiky, ischemie, selhání více orgánů. Typy kardiomyopatie, příčiny a léčba jsou popsány v tomto článku..

  Přítomnost patologických stavů nadledvin deficitního typu, štítné žlázy, krevních cév, včetně aorty, také ovlivňuje.

  Seznam pokračuje. Existuje názor na účast na procesu dědičného faktoru. Zda je to pravda nebo ne, není zcela jasné. V posledních letech byla role genetické složky aktivně studována.

  Příznaky v závislosti na stupni

  Klinický obraz závisí na stadiu patologického procesu.

  Projevy zcela nebo převážně chybí. Pacient se cítí normálně, v životě nejsou žádné abnormality.

  Poruchy funkčního plánu lze zjistit pouze na základě výsledků elektrokardiografie. Často se jedná o náhodný nález, je objeven jako preventivní prohlídka osoby.

  Možná mírná dušnost s intenzivní fyzickou aktivitou (práce, běh, vyčerpávající sportovní aktivity).

  Atrioventrikulární blokáda stupně 1 je klinicky příznivá. Pokud bude detekována včas, existuje šance na úplné vyléčení bez následků..

  • Bolesti na hrudi neznámého původu. Vyskytují se ve většině případů. Toto je nespecifické znamení. Délka epizody není delší než několik minut.
  • Dýchavičnost na pozadí intenzivní fyzické námahy. V klidném stavu není.
  • Slabost, ospalost, nedostatek výkonu. Možná letargická, neochota dělat cokoli.
  • Bradykardie. Změna srdeční frekvence směrem dolů. Ještě to nehrozí.
  • Dušnost s malou fyzickou aktivitou. I při jednoduché chůzi.
  • Bolest hlavy. Určeno ischemickými poruchami v mozkových strukturách. Délka se pohybuje od několika minut do hodin nebo dokonce dnů. Je nutné oddělit se od migrény.
  • Závrať. Až do nekoordinace pohybů, neschopnosti navigovat v prostoru.
  • Arytmie u několika typů najednou. Zpomalení srdeční činnosti sousedí se změnou časových intervalů mezi kontrakcemi.
  • Mdloby.
  • Snížení krevního tlaku na kritické úrovně.
  • Prudký pokles srdeční frekvence.

  Všechny tři výše uvedené příznaky jsou součástí struktury takzvaného Morgagni-Adams-Stokesova syndromu. Toto je lékařská pohotovost. Trvá několik minut, ale přináší obrovské nebezpečí pro život..

  Možné zranění, mrtvice, srdeční infarkt nebo zástava srdce. Pokud k takovému projevu dojde, je nutná chirurgická léčba, jejíž podstatou je implantace kardiostimulátoru.

  Ne vždy se jí říká. Jedná se o variaci předchozí, ale je definována ještě závažnějšími příznaky. Všimněte si masivních organických poruch ve všech systémech.

  Smrt s blokádou av. Stupně 4. stupně se stává nevyhnutelnou, je to otázka času. Abyste však tímto způsobem zahájili patologii, musíte se pokusit vědomě ignorovat všechny signály svého vlastního těla..

  Diagnostické metody

  Léčba osob s odchylkami ve vodivosti srdečních struktur - pod dohledem kardiologa. Pokud je proces komplikovaný a má nebezpečný charakter - specializovaný chirurg.

  Přibližný návrh průzkumu zahrnuje následující prvky:

  • Pohovor s pacientem ohledně stížností, jejich věku a trvání. Objektivizace a fixace příznaků.
  • Užívání anamnézy. Včetně rodinné historie, definice životního stylu, špatných návyků a dalších. Zaměřeno na včasnou identifikaci zdroje problému.
  • Měření krevního tlaku. Na pozadí probíhajícího procesu, do druhé fáze nebo ještě více do třetí, jsou pravděpodobné skoky krevního tlaku. Je obtížné zachytit takový stav pomocí rutinní techniky..
  • Holter monitorování denně. Informativnější způsob. Krevní tlak a srdeční frekvence se hodnotí každou půl hodinu nebo častěji, v závislosti na programu. Pro zlepšení přesnosti lze opakovat několikrát.
  • Elektrokardiografie. Umožňuje identifikovat funkční poruchy srdce. Hraje klíčovou roli při včasné diagnostice.
  • EFI. Upravená verze předchozího průzkumu. Je však invazivní. Přes femorální tepnu je zavedena speciální sonda. Posuzuje se aktivita jednotlivých částí srdečních struktur. Docela tvrdý výzkum, ale někdy neexistují žádné alternativy.
  • Echokardiografie. Za účelem identifikace organických porušení. Klasickou variantou v důsledku dlouhého průběhu blokády je kardiomyopatie různé závažnosti.
  • Krevní test. Pro hormony, obecné a biochemické. Pro komplexní posouzení stavu těla, zejména endokrinního systému a metabolismu obecně.

  Pokud je to nutné, pokud předchozí metody nedávají odpovědi na otázky, použije se CT, MRI, koronografie, radioizotopový výzkum. Rozhoduje skupina předních odborníků.

  Odchylky EKG

  Mezi charakteristické rysy:

  • Rozšíření QT intervalu o více než 0,2 s. V první fázi se jedná o typický nález..
  • Prodloužení PQ. Změny ve frekvenci výskytu komorových komplexů. Tzv. Mobitz 1.
  • Úplná ztráta kontrakcí dolních komor srdce. Nebo střídavě v symetrickém pořadí.
  • Oslabení srdeční frekvence (bradykardie) různé závažnosti. Závisí na stupni patologického procesu.

  EKG blok AV je zvláště známý a čím těžší fáze, tím snazší je diagnostikovat problém.

  Léčba v závislosti na stupni

  Je zobrazeno dlouhodobé dynamické pozorování. Tuto taktiku lze opakovat déle než jeden rok. Pokud nedojde k progresi, frekvence konzultací s kardiologem se postupně snižuje.

  Na pozadí zhoršení jsou předepsány léky několika farmaceutických skupin:

  • Antihypertenziva. Různých typů.
  • Antiarytmické.

  Pokud existuje zánětlivá infekční patologie, používají se antibiotika, NSAID a kortikosteroidy. Léčba přísně v nemocnici.

  Přechodný AV blok 1. stupně (přechodný) je jediným nebezpečným případem vyžadujícím léčbu, pokud je přítomna virová nebo bakteriální geneze.

  Používají se léky stejného typu. V případě rychlého zhoršení stavu nemá smysl čekat. Je zobrazena instalace kardiostimulátoru.

  Bez ohledu na věk. Jedinou výjimkou jsou starší pacienti, kteří nemusí operaci vydržet. Problém je vyřešen individuálně.

  Je nutná implantace umělého kardiostimulátoru. Jakmile začne terminální fáze, šance na vyléčení jsou minimální..

  Po celou dobu léčby se projevuje změna životního stylu:

  • Opuštění špatných návyků.
  • Dieta (tabulka léčby č. 3 a č. 10).
  • Adekvátní spánek (8 hodin).
  • Chůze, cvičební terapie. Hlavní věcí není přepracovat. Doba trvání je libovolná.
  • Vyhýbejte se stresu.

  Lidové recepty mohou být nebezpečné, takže se nepoužívají.

  Prognóza a možné komplikace

  • Srdeční selhání. Resuscitace v takové situaci je minimálně účinná, jakmile se obnoví, rytmus se znovu změní. Relaps je pravděpodobný během několika dní.
  • Kardiogenní šok. Potenciálně fatální. K úmrtí navíc dochází v téměř 100% případů..
  • Mdloby a v důsledku toho trauma mohou být životu nebezpečné.
  • Srdeční infarkt nebo mrtvice. Akutní podvýživa srdečních struktur a mozku.
  • Cévní demence.

  Předpovědi závisí na stadiu patologického procesu:

  Fáze 1.Míra přežití se blíží 100%. Rizika existují pouze v přítomnosti infekčních lézí.
  Fáze 2.Pravděpodobnost úmrtí je bez léčby přibližně 20–30%. Při úplném ošetření 2-4krát nižší.
  Stupeň 3.Úmrtnost 40-60%.

  V terminální fázi je smrt nevyhnutelná. Terapie je neúčinná.

  Radikální chirurgický zákrok s instalací kardiostimulátoru významně zlepšuje prognózu.

  Konečně

  Atrioventrikulární blok je narušení vedení z sinusového uzlu do síní a komor. Výsledkem je celková dysfunkce svalového orgánu. Úmrtnost je vysoká, ale na léčbu a diagnostiku je dost času. To je povzbudivé..

  Vrozená nebo získaná atrioventrikulární blokáda: stupeň vývoje onemocnění, léčba

  Ošetření není vždy nutné. V raných fázích se zotavení vůbec neprovádí, je indikováno dynamické pozorování.

  Jak postupuje, je předepsána léková terapie. Trvání celého vývojového cyklu odchylky je přibližně 3–10 let.

  Příznaky začínají mnohem dříve než terminální fáze. Jsou docela výrazné. Proto je čas na diagnostiku a léčbu..

  Veškeré činnosti jsou prováděny pod dohledem kardiologa a případně souvisejících odborných specialistů.

  Klasifikace AV bloků

  Rozdělení se dělí na tři důvody.

  V závislosti na povaze toku:

  • Ostrý. Je to relativně vzácné, vzniká v důsledku závažných vnějších faktorů. Zranění, zvracení, prudká změna polohy těla, průběh somatických patologií, to vše jsou okamžiky vývoje procesu. Rizika srdeční zástavy jsou největší. Oprava stavu a stabilizace pacientů se provádí ve stacionárních podmínkách pod dohledem skupiny lékařů.
  • Chronická forma. Diagnostikuje se v každém druhém případě z celkového množství AV blokád. Je to odlehčená verze. Projevy jsou minimální, pravděpodobnost smrti také není vysoká. Obnova se provádí plánovaným způsobem. Léčba je lékařská nebo chirurgická, v závislosti na stupni.

  Podle stupně narušení funkční aktivity vláken:

  • Kompletní AV blok. Vedení elektrického impulsu ze sinusového uzlu do atrioventrikulárního uzlu vůbec chybí. Výsledkem je srdeční zástava a smrt. Jedná se o urgentní stav, který je v podmínkách intenzivní péče eliminován..
  • Částečná blokáda antrioventrikulárního uzlu. Je to jednodušší, tvoří většinu klinických případů. Je však třeba si uvědomit, že postup může být náhlý, ale je to relativně vzácné..

  Proces je možné rozdělit podle doby trvání kurzu:

  • Trvalá blokáda. Jak název napovídá, sám se nevylučuje.
  • Přechodný (přechodný). Epizoda trvá od několika hodin do několika týdnů nebo dokonce měsíců.
  • Paroxysmální nebo paroxysmální. Doba trvání asi 2-3 hodiny.

  Čtyři stupně závažnosti

  Obecně přijímaná klinická klasifikace je založena na závažnosti kurzu. Podle toho nazývají 4 fáze vývoje procesu.

  Stupeň 1 (snadný)

  Vyskytuje se na pozadí jiných srdečních a extrakardiálních patologií. Projevy subjektivního plánu jsou minimální nebo zcela chybí. Na úrovni diagnostických technik jsou na obrázku EKG malé odchylky.

  Obnova je možná do 6-12 měsíců, ale není to vždy nutné. Ukázáno je podle potřeby dynamické pozorování - užívání léků.

  2 stupně (střední)

  Dále se dělí na 2 typy, v závislosti na elektrokardiografických datech.

  • AV blok 2 stupně Mobitz 1 je charakterizován postupným prodlužováním PQ intervalu. Příznaky jsou také neobvyklé. Existují minimální projevy, které jsou prakticky neviditelné, pokud nezatěžujete tělo. Provokativní testy jsou poměrně informativní, ale mohou být zdraví škodlivé a dokonce i pro život. Léčba je identická, s větším důrazem na léky.
  • AV blok 2 stupně Mobitz 2 je určen prolapsem komorových komplexů, což naznačuje neúplnou kontrakci srdečních struktur. Příznaky jsou proto mnohem jasnější, je už těžké si toho nevšimnout.

  Stupeň 3 (vyslovuje se)

  Je určena výraznými odchylkami v práci svalového orgánu. Změny na EKG lze snadno identifikovat, projevy jsou intenzivní - arytmie nastává jako zpomalení kontrakcí.

  Taková znamení neveští nic dobrého. Na pozadí komplexních organických vad dochází k oslabení hemodynamiky, tkáňové ischemii, v počáteční fázi je možné selhání více orgánů.

  4 stupně (terminál)

  Určeno úplnou blokádou, srdeční frekvence je 30-50. Jako kompenzační mechanismus se komory začnou stahovat ve svém vlastním rytmu, existují oddělené oblasti excitace.

  Všechny kamery pracují svým vlastním způsobem, což vede k fibrilaci a předčasným komorovým rytmům. Nejpravděpodobnějším scénářem je smrt pacienta.

  Klinické klasifikace se používají k identifikaci konkrétního typu onemocnění, stadia, stanovení taktiky terapie a diagnostiky.

  Co je

  Za normálních okolností se impuls generovaný v sinusovém uzlu pohybuje po síňových drahách a vzrušuje síně. Poté vstupuje do atrioventrikulárního (AV), tj. Do atrioventrikulárního uzlu, ve kterém rychlost jeho vedení prudce klesá. To je nezbytné, aby byl síňový myokard zcela uzavřen a krev vstoupila do komor. Poté elektrický signál jde do myokardu komor, kde způsobuje jejich kontrakci..

  S patologickými změnami v AV uzlu způsobenými srdečními chorobami nebo napětím autonomního nervového systému se průchod signálu skrz něj zpomaluje nebo úplně zastaví. Existuje blok vedení z síní do komor. Pokud impulsy stále procházejí do komorového myokardu, jedná se o neúplný atrioventrikulární blok..

  Úplná blokáda je pro zdraví mnohem nebezpečnější, když se síně normálně stahují, ale do komor nepronikne jediný impuls. Posledně jmenovaní jsou nuceni „připojit záložní zdroje“ impulsů ležící pod AV připojením. Tyto kardiostimulátory pracují na nízké frekvenci (30 až 60 za minutu). Při této rychlosti nemůže srdce poskytnout tělu kyslík a objevují se klinické příznaky patologie, zejména mdloby.

  Frekvence AV bloku se zvyšuje s věkem. Úplné zablokování je pozorováno hlavně u lidí starších 70 let, u 60% - u mužů. Může to být vrozené a poměr dívek a chlapců je pak 3: 2.

  Příčiny AV bloku 1. stupně

  Jedná se hlavně o vnější faktory. Může je vyloučit sám pacient se vzácnými výjimkami..

  • Intenzivní fyzická aktivita, nadměrná aktivita. Existuje fenomén jako sportovní srdce. Poruchy vedení jsou výsledkem vývoje srdečních struktur. Tyto důvody představují až 10% všech klinických situací. Ale taková diagnóza může být stanovena po dlouhodobém pozorování a vyloučení organických patologií..
  • Přebytek léků. Srdeční glykosidy, psychotropní léky, blokátory kalciových kanálů, spazmolytika, myorelaxancia, narkotická analgetika, kortikosteroidy.
  • Porušení procesů inhibice nervového systému. Relativně neškodný faktor. Obvykle je součástí komplexu příznaků onemocnění.

  Důvody blokády 2-3 stupně

  Mnohem vážnější. Mezi možné faktory patří:

  • Myokarditida Zánětlivá patologie svalových vrstev orgánu infekční nebo autoimunitní (méně často) geneze. Nastává jako důsledek ve většině případů.

  Nemocniční léčba, klinický obraz je živý. Strašná komplikace - destrukce komor je určena v každém desátém případě.

  Zejména bez speciálních antibakteriálních a podpůrných účinků.

  • Infarkt. Akutní porušení trofismu srdečních struktur. Vyskytuje se v jakémkoli věku, zejména u starších pacientů. Také na pozadí současné ischemické choroby srdeční, jako komplikace.

  Končí nekrózou kardiomyocytů (srdečních buněk), nahrazením aktivní tkáně jizvou. Není schopen uzavřít smlouvu a provést signál. Proto AV blok.

  V závislosti na rozsahu můžeme hovořit o závažnosti. Čím více struktur bylo poškozeno, tím nebezpečnější byly následky.

  Komplikace masivního infarktu jsou popsány v tomto článku, příznaky stavu před infarktem jsou zde, příčiny a rizikové faktory zde.

  • Revmatismus. Autoimunitní proces, který ovlivňuje myokard. Výsledkem je dlouhodobá celoživotní udržovací léčba.

  Je možné zpomalit ničení, zabránit relapsům, ale úplná likvidace je nepravděpodobná.

  Spuštěný jev končí poškozením Jeho svazků a porušením vodivosti.

  • Ischemická choroba. Ze své podstaty je podobný infarktu, ale proces nedosahuje určitého kritického množství, protože zásoba krve stále zůstává na přijatelné úrovni. Bez léčby však nekróza svalové vrstvy na sebe nenechá dlouho čekat. To je logický závěr ischemické choroby srdeční.
  • Koronární nedostatečnost. V důsledku aterosklerózy se zúžením nebo okluzí odpovídajících tepen napájejících srdeční struktury. K projevům dochází v pozdějších fázích. Blokáda je jedním z organických porušení. Přečtěte si více o koronární nedostatečnosti zde.
  • Kardiomyopatie. Obecný název skupiny procesů. Vyskytuje se v důsledku závažných somatických patologií.

  Podstata spočívá v dystrofii svalové vrstvy srdce. Snižuje se kontraktilita, signál přes poškozené tkáně se provádí horší než v normální poloze.

  Následkem je oslabení hemodynamiky, ischemie, selhání více orgánů. Typy kardiomyopatie, příčiny a léčba jsou popsány v tomto článku..

  Přítomnost patologických stavů nadledvin deficitního typu, štítné žlázy, krevních cév, včetně aorty, také ovlivňuje.

  Seznam pokračuje. Existuje názor na účast na procesu dědičného faktoru. Zda je to pravda nebo ne, není zcela jasné. V posledních letech byla role genetické složky aktivně studována.

  Proč k porušení dochází?

  Existuje mnoho různých podmínek, které mohou narušit vedení elektrického impulsu myokardem. Nemůžeme vždy přesně určit příčinu tohoto jevu. Často můžeme jen předpokládat, proč došlo k blokádě, a pokusit se zpomalit postup procesu.
  V klinické kardiologii je obvyklé rozlišovat dvě skupiny poruch srdečního vedení a excitability:

  • Srdeční, to znamená způsobené patologickými procesy probíhajícími v srdečním svalu. Může to být ischemická choroba srdeční (ICHS) nebo infarkt myokardu, zánětlivá onemocnění, kardiomyopatie. Zdrojem problému jsou často vrozené a získané vady srdečních chlopní. Porucha vodivého systému může být způsobena traumatem tkáně během operace..
  • Nekardiální - příčina takových poruch spočívá mimo myokard. Nejčastěji se musíme vypořádat s endokrinními chorobami - diabetes mellitus a patologie štítné žlázy. Z možných důvodů je také třeba zdůraznit hypertenzi, chronickou bronchitidu, astma a další stavy vedoucí k rozvoji hypoxie. U žen je selhání často zaznamenáno během těhotenství s nástupem menopauzy..

  Je důležité si uvědomit: výskyt blokády není vždy spojen s organickými změnami myokardu nebo závažnými nekardiálními chorobami. Srdeční selhání může být dočasné kvůli stresu nebo cvičení. Povahu porušení můžete zjistit prohlídkou pacienta..

  Příznaky v závislosti na stupni

  Klinický obraz závisí na stadiu patologického procesu.

  Projevy zcela nebo převážně chybí. Pacient se cítí normálně, v životě nejsou žádné abnormality.

  Poruchy funkčního plánu lze zjistit pouze na základě výsledků elektrokardiografie. Často se jedná o náhodný nález, je objeven jako preventivní prohlídka osoby.

  Možná mírná dušnost s intenzivní fyzickou aktivitou (práce, běh, vyčerpávající sportovní aktivity).

  Atrioventrikulární blokáda stupně 1 je klinicky příznivá. Pokud bude detekována včas, existuje šance na úplné vyléčení bez následků..

  • Bolesti na hrudi neznámého původu. Vyskytují se ve většině případů. Toto je nespecifické znamení. Délka epizody není delší než několik minut.
  • Dýchavičnost na pozadí intenzivní fyzické námahy. V klidném stavu není.
  • Slabost, ospalost, nedostatek výkonu. Možná letargická, neochota dělat cokoli.
  • Bradykardie. Změna srdeční frekvence směrem dolů. Ještě to nehrozí.
  • Dušnost s malou fyzickou aktivitou. I při jednoduché chůzi.
  • Bolest hlavy. Určeno ischemickými poruchami v mozkových strukturách. Délka se pohybuje od několika minut do hodin nebo dokonce dnů. Je nutné oddělit se od migrény.
  • Závrať. Až do nekoordinace pohybů, neschopnosti navigovat v prostoru.
  • Arytmie u několika typů najednou. Zpomalení srdeční činnosti sousedí se změnou časových intervalů mezi kontrakcemi.
  • Mdloby.
  • Snížení krevního tlaku na kritické úrovně.
  • Prudký pokles srdeční frekvence.

  Všechny tři výše uvedené příznaky jsou součástí struktury takzvaného Morgagni-Adams-Stokesova syndromu. Toto je lékařská pohotovost. Trvá několik minut, ale přináší obrovské nebezpečí pro život..

  Možné zranění, mrtvice, srdeční infarkt nebo zástava srdce. Pokud k takovému projevu dojde, je nutná chirurgická léčba, jejíž podstatou je implantace kardiostimulátoru.

  Ne vždy se jí říká. Jedná se o variaci předchozí, ale je definována ještě závažnějšími příznaky. Všimněte si masivních organických poruch ve všech systémech.

  Smrt s blokádou av. Stupně 4. stupně se stává nevyhnutelnou, je to otázka času. Abyste však tímto způsobem zahájili patologii, musíte se pokusit vědomě ignorovat všechny signály svého vlastního těla..

  Příznaky nemoci

  Pro srdeční blok jsou typické příznaky typické pro velkou většinu srdečních onemocnění:

  • slabost, únava, snížený výkon;
  • problémy s pamětí a pozorností;
  • dušnost při minimální námaze;
  • opakující se bolest v oblasti srdce;
  • sklon k otokům;
  • bolesti hlavy;
  • závratě a sklon k mdlobám.

  Sinoatriální blok se obvykle projevuje standardními příznaky s 2-3 stupni poruchy vedení. Zbývající možnosti (ventrikulární blok, síňový blok, atrioventrikulární blok) vedou k závažným poruchám oběhu s výrazným stupněm poruchy vedení. Aby se zabránilo život ohrožujícím situacím, je nutné co nejdříve identifikovat patologii vodivého systému a zahájit léčbu srdeční patologie.

  Diagnostické metody

  Léčba osob s odchylkami ve vodivosti srdečních struktur - pod dohledem kardiologa. Pokud je proces komplikovaný a má nebezpečný charakter - specializovaný chirurg.

  Přibližný návrh průzkumu zahrnuje následující prvky:

  • Pohovor s pacientem ohledně stížností, jejich věku a trvání. Objektivizace a fixace příznaků.
  • Užívání anamnézy. Včetně rodinné historie, definice životního stylu, špatných návyků a dalších. Zaměřeno na včasnou identifikaci zdroje problému.
  • Měření krevního tlaku. Na pozadí probíhajícího procesu, do druhé fáze nebo ještě více do třetí, jsou pravděpodobné skoky krevního tlaku. Je obtížné zachytit takový stav pomocí rutinní techniky..
  • Holter monitorování denně. Informativnější způsob. Krevní tlak a srdeční frekvence se hodnotí každou půl hodinu nebo častěji, v závislosti na programu. Pro zlepšení přesnosti lze opakovat několikrát.
  • Elektrokardiografie. Umožňuje identifikovat funkční poruchy srdce. Hraje klíčovou roli při včasné diagnostice.
  • EFI. Upravená verze předchozího průzkumu. Je však invazivní. Přes femorální tepnu je zavedena speciální sonda. Posuzuje se aktivita jednotlivých částí srdečních struktur. Docela tvrdý výzkum, ale někdy neexistují žádné alternativy.
  • Echokardiografie. Za účelem identifikace organických porušení. Klasickou variantou v důsledku dlouhého průběhu blokády je kardiomyopatie různé závažnosti.
  • Krevní test. Pro hormony, obecné a biochemické. Pro komplexní posouzení stavu těla, zejména endokrinního systému a metabolismu obecně.

  Pokud je to nutné, pokud předchozí metody nedávají odpovědi na otázky, použije se CT, MRI, koronografie, radioizotopový výzkum. Rozhoduje skupina předních odborníků.

  První pomoc při útoku

  Blokační útok vyžaduje okamžité opatření. Je nutné zavolat záchranný tým, ale ještě před příjezdem lékařů je pacientovi poskytnuta první pomoc.

  Osoba je položena na záda, pod hlavu je položen polštář. Ke zmírnění stavu můžete podávat izadrin, jednu tabletu pod jazyk. Pokud pacient ztratil vědomí, pomůže mu umělé dýchání a stlačení hrudníku přivést ho zpět k rozumu..

  Tým záchranné služby přijme následující opatření:

  • Intravenózní podání adrenalinu a norepinefrinu.
  • Atropin se podává subkutánně.
  • Blokáda kardio-aortálního plexu s novokainem.
  • Defibrilátor se používá.

  Pacient je urgentně hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

  Odchylky EKG

  Mezi charakteristické rysy:

  • Rozšíření QT intervalu o více než 0,2 s. V první fázi se jedná o typický nález..
  • Prodloužení PQ. Změny ve frekvenci výskytu komorových komplexů. Tzv. Mobitz 1.
  • Úplná ztráta kontrakcí dolních komor srdce. Nebo střídavě v symetrickém pořadí.
  • Oslabení srdeční frekvence (bradykardie) různé závažnosti. Závisí na stupni patologického procesu.

  EKG blok AV je zvláště známý a čím těžší fáze, tím snazší je diagnostikovat problém.

  Léčba v závislosti na stupni

  Je zobrazeno dlouhodobé dynamické pozorování. Tuto taktiku lze opakovat déle než jeden rok. Pokud nedojde k progresi, frekvence konzultací s kardiologem se postupně snižuje.

  Na pozadí zhoršení jsou předepsány léky několika farmaceutických skupin:

  • Antihypertenziva. Různých typů.
  • Antiarytmické.

  Pokud existuje zánětlivá infekční patologie, používají se antibiotika, NSAID a kortikosteroidy. Léčba přísně v nemocnici.

  Přechodný AV blok 1. stupně (přechodný) je jediným nebezpečným případem vyžadujícím léčbu, pokud je přítomna virová nebo bakteriální geneze.

  Používají se léky stejného typu. V případě rychlého zhoršení stavu nemá smysl čekat. Je zobrazena instalace kardiostimulátoru.

  Bez ohledu na věk. Jedinou výjimkou jsou starší pacienti, kteří nemusí operaci vydržet. Problém je vyřešen individuálně.

  Je nutná implantace umělého kardiostimulátoru. Jakmile začne terminální fáze, šance na vyléčení jsou minimální..

  Po celou dobu léčby se projevuje změna životního stylu:

  • Opuštění špatných návyků.
  • Dieta (tabulka léčby č. 3 a č. 10).
  • Adekvátní spánek (8 hodin).
  • Chůze, cvičební terapie. Hlavní věcí není přepracovat. Doba trvání je libovolná.
  • Vyhýbejte se stresu.

  Lidové recepty mohou být nebezpečné, takže se nepoužívají.

  Tradiční terapie

  Léčba je primárně zaměřena na odstranění základního problému, v jehož důsledku patologie vznikla. Terapie se provádí integrovaným přístupem a spočívá v prevenci úmrtí na srdeční vadu, eliminaci známek patologie.

  Při blokování se obvykle používají následující skupiny léků:

  • blokátory draslíkových receptorů (Sotalol, Nebintan nebo Amiodaron);
  • blokátory sodíku (Rithionorm, Giluritmal, Novocainamid, Chinidin, Ritmylen nebo Enkainid);
  • B-blokátory (patologie může být léčena Atenolololem, Bisoprololem, Nadololem, Esmololem nebo Propranololem).

  K úlevě od příznaků lze předepsat následující léky:

  • Izadrin;
  • Atropin;
  • Euphyllin;
  • Alupent.

  Předepsáno pacientům a léky, které eliminují příznaky arytmie. Mezi tyto léky patří Verapamil a Diltiazem..

  Blok třetího stupně lze léčit dopaminem a epinefrinem, které stabilizují hemodynamiku.

  U chronické patologie jsou často předepisovány léky jako Corinfar atd. Výše ​​uvedené léky by měl předepisovat pouze zkušený lékař, jinak se riziko nebezpečných následků a zhoršení problému významně zvyšuje..

  U těžké formy patologie je indikována srdeční stimulace. Obvykle se předepisuje pro akutní srdeční selhání, když se objeví kolaps, prudký pokles tlaku, mdloby, otoky v plicích.

  Kardiostimulátor je umístěn do orgánu s těžkými příznaky blokády, pokud je možná nepříznivá prognóza. Toto nastavení v srdci umožňuje zmírnit stav pacienta a zlepšit jeho kvalitu života..

  Ke zvýšení životnosti je nutná nepřetržitá stimulace srdečních svalů.

  O tom, zda operaci provést nebo ne, rozhoduje pouze odborník - kardiochirurg.

  Léčba patologie také spočívá v obnovení správného denního režimu. Pacient musí zajistit zdravý a uspokojivý spánek.

  Aby léčba měla požadovaný účinek, je důležité dodržovat dietu. Správnou výživou pro blokádu srdce je vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem cholesterolu. Je důležité konzumovat potraviny bohaté na vitamíny. Je nutné odmítnout nezdravé jídlo, zejména užívání alkoholických nápojů..

  Pacient je kontraindikován při kouření. Musíte dodržovat zdravý životní styl. Pacient by se měl vyvarovat fyzického a emočního přetížení, stresových a konfliktních situací.

  Chcete-li zjistit příčinu onemocnění, je vhodné provést test s atropinem. Látka se vstřikuje do těla a klinika je sledována a rychlost její eliminace. Při neúplné blokádě bez patologických příčin zmizí příznaky podávání atropinu po půl hodině.

  Hlavní metodou vyšetření těchto pacientů je elektrokardiogram. EKG příznaky srdečního bloku zahrnují:

  • variabilní zuby (ukazují pomalý přenos impulsu do komor);
  • zubaté zuby u některých vodičů;
  • nepravidelný rytmus;
  • ztráta zubů, komplexy;
  • bradykardie.

  U srdečního bloku léčba zcela závisí na závažnosti průběhu a stupni poškození myokardu. Při absenci kliniky není léčba předepsána. K léčbě závažných pokročilých blokád se často používá kardiostimulátor. Zařízení je implantováno subkutánně do blízkosti levé klíční kosti. Instalace se provádí v lokální anestezii.

  Povrch rány se zahojí do 1,5 měsíce. Hlavní činností zařízení je generování elektrických transakcí, které přispívají ke kontrakci srdce. Stimulátor pracuje neustále nebo pouze v případě potřeby (v případě zpomalení rytmu). Výběr vhodného programu provádí lékař. Pokud je onemocnění vyvoláno užíváním léků, jsou okamžitě vyměněny nebo je léčba úplně přerušena. Takové rozhodnutí činí pouze ošetřující lékař..

  Mnoho odborníků doporučuje kombinovat farmakoterapii s alternativními způsoby léčby. To zvyšuje účinnost léčby a urychluje hojení. Společné recepty na alternativní léčbu:

  1. Valeriánský odvar. K jeho přípravě se často používá oddenek rostliny. Suší se, drtí, nalije se vodou a vaří se pod víkem asi čtvrt hodiny. Nástroj se naléhá, ​​filtruje a konzumuje třikrát denně před jídlem..
  2. Infuze meduňky. Bylina se nalije vroucí vodou a trvá na tom, dokud nevychladne. Konzumováno třikrát denně.
  3. Odvar z hlohu. Květy se nalijí vodou a vaří se ve vodní lázni po dobu 15 minut. Vezměte si ráno půl hodiny před jídlem.
  4. Směs cibule a jablek. Ingredience jsou rozdrceny a konzumovány dvakrát denně mezi jídly.
  5. Infuze máty peprné. Rozdrcené listy se nalijí vroucí vodou a trvají nejméně hodinu. Užíváno postupně po celý den.

  Léčba patologů by měla být komplexní. Je důležité radikálně změnit svůj životní styl, stanovit pracovní a odpočinkový plán. Základní principy zdravého životního stylu:

  1. Minimalizujte fyzickou aktivitu.
  2. Přestaňte kouřit kategoricky.
  3. Omezte konzumaci alkoholu.
  4. Přejděte na vyváženou stravu.
  5. Omezte příjem kofeinu.
  6. Zajistěte relaxaci.
  7. Mějte pravidelný sexuální život.

  Léčba blokády lidovými recepty sníží příznaky patologie a zlepší pohodu. Před použitím lidových metod se musíte poradit se svým lékařem..

  1. Odvar založený na kořenech kozlíku lékařského pomůže obnovit srdeční frekvenci. Při přípravě receptu budete muset rozemlít oddenky kozlíku lékařského. 1,5 lžičky Kořeny zalijte 150 ml vody. Umístěte nádobu s obsahem na sporák a vařte vývar po dobu 10-15 minut na mírném ohni. Hotový vývar lze filtrovat přes plátno složené do několika vrstev. Musíte vypít vývar 3-4krát denně, 50 g.
  2. V případě srdečního bloku je dobrý odvar na bázi meduňky. K vaření musíte nalít 500 ml vroucí vody 1,5 lžíce. l. suchá tráva. Obsah zapálíme a vývar přivedeme k varu. Vezměte produkt třikrát denně na ½ šálku.
  3. Odvar z hlohu pomůže snížit bolest na hrudi. Nalijte 250 ml vroucí vody 1/2 lžíce. l. ovoce hlohu. Nádobu vložte do vodní lázně a vývar duste po dobu 7-10 minut. Vezměte produkt před jídlem na 1/3 šálku.
  4. Pro blokování srdce můžete připravit lék z jablek a cibule. K přípravě produktu budete potřebovat střední cibuli a 1 středně zelené jablko. Cibuli a jablko nechte projít mlýnkem na maso. Směs důkladně promíchejte. Výsledná kaše je denní potřeba. Rozdělte na 2-3 dávky. Lék byste měli jíst během dne před jídlem..
  5. Rozemlejte 1 polévkovou lžíci. l. lístky máty a bylinnou směs zalijeme 250-300 ml vroucí vody. Nálev nechejte 30-50 minut pod uzavřeným víčkem. Hotový nálev přeceďte přes síto. Po celý den si dejte malé doušky.

  Přečtěte si, jak zacházet se srdečním svalem

  Kromě léčby odvarem a infuzemi je třeba věnovat zvláštní pozornost stravě. Z jídelního lístku by měla být vyloučena veškerá mastná, smažená a uzená jídla a omezena by měla být i sůl. Silná káva a černý čaj jsou zakázány. Během léčby srdečního bloku doporučují lékaři vyhýbat se alkoholu a kouřit.

  Sporty se pro blokování srdce nedoporučují. Rovněž je třeba se vyvarovat emočního stresu..

  Prognóza a možné komplikace

  • Srdeční selhání. Resuscitace v takové situaci je minimálně účinná, jakmile se obnoví, rytmus se znovu změní. Relaps je pravděpodobný během několika dní.
  • Kardiogenní šok. Potenciálně fatální. K úmrtí navíc dochází v téměř 100% případů..
  • Mdloby a v důsledku toho trauma mohou být životu nebezpečné.
  • Srdeční infarkt nebo mrtvice. Akutní podvýživa srdečních struktur a mozku.
  • Cévní demence.

  Předpovědi závisí na stadiu patologického procesu:

  Fáze 1.Míra přežití se blíží 100%. Rizika existují pouze v přítomnosti infekčních lézí.
  Fáze 2.Pravděpodobnost úmrtí je bez léčby přibližně 20–30%. Při úplném ošetření 2-4krát nižší.
  Stupeň 3.Úmrtnost 40-60%.

  V terminální fázi je smrt nevyhnutelná. Terapie je neúčinná.

  Radikální chirurgický zákrok s instalací kardiostimulátoru významně zlepšuje prognózu.

  Více Informací O Tachykardie

  Sklenka vína nebo sklenka koňaku je přijatelná dávka alkoholu, i když nežádoucí. To pomůže člověku uklidnit nervy a rozšířit cévy, což povede k mírnému snížení tlaku.

  Lidské srdce funguje jako pumpa. Díky vlastnostem myokardu (excitabilita, schopnost kontrakce, vedení, automatismus) je schopen pumpovat krev do tepen, které do ní vstupují z žil. Pohybuje se bez zastavení, protože na koncích cévního systému (arteriální a venózní) se vytváří tlakový rozdíl (0 mm Hg ve velkých žilách a 140 mm v aortě).

  Existuje také 46 tříd jiných antigenů, z nichž většina je mnohem méně častá než AB0 a Rh faktor.Typologie krevních skupinSystém AB0Existuje několik hlavních skupin alelických genů tohoto systému: A¹, A², B a 0.

  Co je močovina v krvi?Močovina v těleMočovina je normální odpadní produkt lidského těla, který se tvoří během metabolismu (zpracování) bílkovin. Proteiny jsou obsaženy nejen v potravinách, které tělo přijímá zvenčí, navíc se na metabolismu bílkovin podílejí všechny rozpadající se buňky orgánů a tkání..