Neúplná blokáda PNPG na EKG

Patologický stav, při kterém je narušeno vedení elektrického impulzu vodivým systémem srdečního svalu, se nazývá srdeční blok. Důvodem jeho vzhledu je změna sekvence, rychlosti a síly kontrakce určité oblasti srdečního svalu. Takovéto patologie lze identifikovat pomocí elektrokardiogramu, jehož výsledky odborníci používají k hodnocení srdeční frekvence, umístění elektrické osy srdce a charakteristik jeho rytmu..

Závěr EKG obsahuje mnoho pro pacienta nepochopitelných pojmů, které nevysvětlují původ patologického stavu, ale naopak vyvolávají mnoho otázek ohledně rizika nežádoucích následků. Při pohledu na výsledky echokardiogramu „neúplná blokáda pravé větve svazku“ je pacient zmatený - tato věta vypadá děsivě, ačkoli klinický průběh onemocnění je charakterizován absencí specifických příznaků.

Proto v tomto článku chceme našim čtenářům sdělit, co znamená NBBBB na EKG, poskytnout podrobné informace o etiologii jeho výskytu, známkách a důsledcích tohoto patologického stavu, doporučených metodách jeho léčby a prevenci..

Charakteristické pro Jeho svazek

Lidský srdeční sval se skládá z částí, jejichž kontrakce zajišťují krevní oběh v celém těle - síně, které přijímají krev z žil, a komory, které přijímají krev z síní a pumpují ji do tepen. Jejich funkční aktivita je výsledkem vystavení elektrickým impulzům, které generují srdeční struktury.

Hlavní role při generování oscilací, které stahují síně, je přiřazena sinusovému uzlu. Pak je impuls zpožděn v atrioventrikulárním (atrioventrikulárním) uzlu a prochází akumulací svalových vláken - Hisovým svazkem. Jeho společný kmen se rozděluje na dvě větve („nohy“) - pravou a levou, skrze ně proudí elektrický náboj do Purkenierových vláken a komor.

Částečná změna v pohybu elektrických impulsů podél vodivého systému srdce se nazývá neúplná blokáda pravé větve svazku. Tento patologický stav zaujímá „čestné“ druhé místo mezi různými poruchami funkce myokardu. Praktičtí kardiologové to nepovažují za nezávislé onemocnění, ale za elektrokardiografický znak patologie kardiovaskulárního systému..

Příčiny poruch intraventrikulárního vedení

Částečná vada pravé větve svazku je způsobena různými nepříznivými faktory. Vrozené nebo získané patologie, které jsou doprovázeny nadměrným stresem na pravé komoře a způsobují hypertrofii - mezi ně patří:

 • stenóza (zúžení) mitrální chlopně;
 • defekt síňového septa;
 • trikuspidální nedostatečnost;
 • ischemická choroba;
 • arteriální hypertenze;
 • hypertrofie a dilatace pravé síně a komory v důsledku zvýšeného krevního tlaku v malém kruhovém (plicním) krevním oběhu;
 • akutní infarkt myokardu.

Další důvody jsou:

 • alkoholická a toxická kardiomyopatie;
 • porušení metabolických procesů;
 • pokles koncentrace draslíku a hořčíku v krvi;
 • přítomnost jizevnatých změn v umístění větví Hisova svazku, ke kterým došlo v důsledku infarktu myokardu, revmatismu, myokarditidy, systémového lupus erythematodes;
 • emfyzém plic;
 • bronchiální astma;
 • tromboembolismus koronárních cév.

Neúplná blokáda PNPG pomáhá zpomalit přenos elektrických impulsů podél kontraktilních svalových vláken srdečního svalu. Někdy to lze zjistit při dekódování výsledků EKG zdravého mladého člověka - bez přítomnosti konkrétních příznaků považují kardiologové tento stav za variantu fyziologické normy.

Známky změn srdečního vedení

Snížení rychlosti průchodu sinusových a ektopických impulzů podél modifikovaných vláken pravého svazku Jeho svazku vede k prudkému narušení sekvence excitace komor, ale nemá zvláštní vliv na rytmus a srdeční frekvenci.

Klinické projevy neúplné blokády jsou:

 • dušnost, projevující se nedostatkem kyslíku v lidském těle;
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • rychlá únavnost;
 • myasthenia gravis - snížená svalová síla;
 • závrať;
 • bolestivé pocity v oblasti hrudníku;
 • synkopa - záchvat krátkodobé ztráty vědomí, který je způsoben dočasným porušením průtoku krve mozkem.

V případě úplné blokády PNPG dochází k excitaci svalové vrstvy srdce a pravé poloviny mezikomorové přepážky v důsledku impulzu vodivým systémem z levé komory. Výraznější příznaky srdečního selhání se projeví blokádou levé větve svazku His - v takovém případě pacient potřebuje okamžitou lékařskou pomoc.

Další diagnostika

Pro stanovení příslušné diagnózy předepisuje kvalifikovaný kardiolog komplexní vyšetření pacienta, včetně:

 • biochemický krevní test - pro stanovení množství životně důležitých stopových prvků a koncentrace cholesterolu;
 • sonografie - studium struktury srdce pomocí ultrazvukových vln;
 • TEE je typ sonografického vyšetření (přes jícnovou dutinu), které se používá u zvláště závažných patologických stavů k hodnocení stavu srdce, který je při konvenčním ultrazvuku neviditelný;
 • počítačová tomografie, která vám umožní správně posoudit funkční aktivitu srdce.

Podrobnější informace o typu blokády svazku His lze získat 24hodinovým Holterovým monitorováním - běžnou metodou funkční diagnostiky, která umožňuje sledovat elektrokardiogram po dobu 24 hodin.

Co dělat?

Včasná terapeutická a profylaktická opatření jsou důležitá při normalizaci vedení elektrického impulsu srdečním svalem. Starší pacienti by měli být hospitalizováni pro hospitalizaci se srdeční stimulací - elektrickými impulsy dané síly a frekvence.

Metody farmakoterapie zahrnují použití:

 • anticholinergní látky, které mají parasympatický účinek na srdeční sval - Atropin, Platyphyllin;
 • léčivé látky, které ovlivňují sympatický nervový systém - efedrin, norepinefrin, alupent, izadrin;
 • kortikosteroidní hormony - prednisolon, hydrokortison, dexamethason;
 • léky, které snižují koncentraci draslíku v krvi - Lasix, glukonát vápenatý;
 • srdeční glykosidy - digoxin;
 • blokátory enzymu konvertujícího angiotensin (vazodilatátory) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • antiarytmické léky - Diphenin, Ritmodan, Giluritmal;
 • léky, které vážou β-adrenergní receptory - Transicor, Blockarden, Vasakor, Nebilan atd..

Průběh patologického stavu

Prognóza neúplného bloku větve pravého svazku při absenci závažných klinických příznaků je příznivá. V přítomnosti organických změn a zhoršené funkční aktivity srdečního svalu se zvyšuje riziko dlouhodobých komplikací a úmrtí..

Postup patologického stavu - rozvoj atrioventrikulární (atrioventrikulární) blokády a zvýšení srdečního svalu vede k ukončení elektrického impulsu, změnám krevního oběhu cévami a rytmu srdeční kontrakce, zvýšenému krevnímu tlaku, srdečnímu selhání.

Mnoho pacientů, kteří mají problémy s přenosem elektrických impulsů v hlavním orgánu, se zajímají o otázku: „Může být srdeční blok zděděn?“ Je těžké dát jednoznačnou odpověď - praktičtí kardiologové se domnívají, že existuje genetická predispozice k dysfunkci systému srdečního vedení.

Preventivní opatření pro poruchy vedení impulzů zahrnují:

 • odmítnutí špatných návyků;
 • užívání vitamínových komplexů;
 • omezení psycho-emocionálního stresu a fyzické aktivity;
 • dobrý odpočinek a spánek;
 • vyvážená strava;
 • mírné cvičení;
 • včasná léčba patologických procesů, které mohou způsobit poruchy srdečního rytmu.

Pokud má pacient abnormální vzhled srdečního akordu, prolaps mitrální chlopně, otvor v přepážce dělící síňové komory, je nutné provádět racionální terapii a předcházet patologickým změnám stálý dohled kvalifikovaných odborníků. Na závěr výše uvedených informací bych chtěl znovu zdůraznit význam periodického EKG. Neměly by se ignorovat vznikající bolestivé pocity v hrudní kosti, závratě, pocit těžkosti a slabosti - naléhavá potřeba navštívit kardiologa a splnit všechna jeho jmenování!

Srdeční blok

Obecná informace

Jednoduše řečeno, srdeční blok je porušením vedení nervových impulsů podél cest.

Systém srdečního vedení je reprezentován několika strukturami:

 • Sinus nebo sinoaurikulární uzel. Je to kardiostimulátor, právě v něm se generují impulsy, které určují srdeční frekvenci. Nachází se v pravém atriu.
 • Atrioventrikulární uzel. Přenáší impulsy z kardiostimulátoru do struktur níže.
 • Jeho svazek. Impulsy procházejí podél nohou tohoto svazku do pravé a levé komory skrz nejmenší struktury - vlákna Purkyňova.

Patogeneze

Práce systému srdečního vedení závisí na několika faktorech:

 • Přívod krve do myokardu. U ischemie dochází k posunu acidobazické rovnováhy, což vyvolává zpomalení neuromuskulárního vedení.
 • Stav sympatického a parasympatického nervového systému. Sympatický mediátor norepinefrin urychluje vedení impulsů, zatímco parasympatický mediátor acetylcholin naopak zpomaluje.
 • Hypo- a hyperkalemie.
 • Hormonální pozadí.

Pod vlivem faktorů, které mění intenzitu srdečního vodivého systému a s vývojem patologických stavů, se vyvíjejí různé poruchy nazývané srdeční blokády..

Klasifikace

I blok Sinoauricular (sinoatrial, CA). Zaznamenává se zpomalení nebo úplné zastavení vedení elektrického impulsu, který prochází ze sinusového uzlu sinoatriálním spojením. Klinicky je téměř bez příznaků, lze zaznamenat závratě, pocity přerušení práce srdce, mdloby.

II Atria (intraatriální) blokáda. Projevuje se porušením vedení impulsu podél cest v síni. Je to bez příznaků. Na EKG je zaznamenáno rozdělení a prodloužení doby trvání P vlny (o více než 0,11 s). Není prováděna žádná specifická terapie.

III Atrioventrikulární blok, atrioventrikulární blok. Je charakterizován zpomalením nebo zastavením impulsů z síní do komor.

Stupně blokování srdce:

 • 1 stupeň. Klinicky se nijak neprojevuje, je charakterizováno zpomalením vedení impulsů z předsíní do komor, které je zaznamenáno na EKG jako prodloužení intervalu PQ o více než 0,2 sekundy.
 • 2. stupeň. Je rozdělena do 2 typů. Pacienti mohou cítit pauzy v práci srdce ve formě ztmavnutí v očích, závratě. Se ztrátou několika komorových komplexů za sebou se klinické příznaky zvyšují. Mobitz I nebo proximální blok. EKG ukazuje postupné zvyšování PQ intervalu s periodami Samoilov-Wenckebach (ztráta komorového komplexu). Samotný komplex QRS se nezmění. Mobitz II nebo distální blok. Na EKG komplexy QRS vypadávají náhodně nebo pravidelně, interval PQ se neprodlužuje.
 • Stupeň 3 (úplný blok srdce). Komorové impulsy se neprovádějí. V samotných komorách se však vytváří heterotopické zaměření idioventrikulárního rytmu.

AV blok 1 stupeň nevyžaduje nespecifickou léčbu, ale doporučuje se podstoupit pravidelná vyšetření. Při AV blokádě II-Mobitz I se Atropin podává subkutánně nebo intravenózně, 0,6 mg 2-3krát denně. U kompletního AV bloku a AV bloku II-Mobitz II je indikována implantace kardiostimulátoru.

IV Blokáda větví Jeho svazku (intraventrikulární blokáda). Může být ovlivněna jedna, dvě nebo tři větve, což odpovídá mono-, bi- a trifascikulárním formám. Klinicky se blokáda Jeho svazku nijak neprojevuje.

 • Intraventrikulární blok pravé větve svazku. Kompletní blok větve pravého svazku - QRS komplex více než 0,12 sekundy, neúplný blok větve pravého svazku - méně než 0,12 sekundy. Důsledky jsou malé. Neúplná blokáda se neprojevuje symptomaticky.
 • Blok větve levého svazku. Kompletní blok větve levého svazku se vyznačuje rozšířením QRS o více než 0,12 sekundy a neúplný blok větve levého svazku je kratší než 0,12 sekundy. Neúplná nebo částečná blokáda se neprojevuje symptomaticky.

Lokální blokáda koncových větví (lokální, arborizační, perifokální, nespecifická, ohnisková). Tento podtyp je často způsoben akutním zraněním nazývaným infarkt myokardu. Ohnisková blokáda je charakterizována přítomností akutního „bloku poškození“, představovaného nekrotickými kardiomyocyty. Nekróza narušuje průchod impulsu podél cest.

Příčiny

Všechny příčiny blokování srdce jsou rozděleny do několika skupin v závislosti na vedoucím mechanismu jejich vývoje..

Funkční. Takové blokády jsou způsobeny dysregulací a mohou být vyvolány:

 • neuroendokrinní poruchy;
 • vegetativní narušení;
 • psycho-emocionální přepětí;
 • maladaptivní poruchy.

Blokáda může být způsobena reflexivně, když:

Toxický. Blokády se tvoří po otravě solemi těžkých kovů, omamných látek, nápojů obsahujících alkohol a také při předávkování léky (srdeční glykosidy, antibiotika, diuretika). Do této skupiny patří také endogenní intoxikace, která se vyvíjí u infekčních lézí a onkologických onemocnění..

Posun elektrolytu.

Změny hormonálních hladin během těhotenství, s hypotyreózou, tyreotoxikózou, během puberty a během menopauzy.

Vrozené poruchy ve struktuře srdečních drah a vedení impulzů (idiopatická kalcifikace, preexcitace komor, syndrom krátkého a krátkého QT).

Mechanické. Vyskytují se po lékařských a diagnostických manipulacích na srdci, po traumatu.

Idiopatické příčiny srdečního bloku.

Příznaky srdečního bloku

Hlavní znaky naznačující porušení srdečního vedení:

 • pocit přerušení práce srdce;
 • pocit „vyblednutí“, zástava srdce;
 • opakované mdloby;
 • pomalý srdeční rytmus;
 • bledost a cyanóza kůže;
 • záchvaty bolesti na hrudi.

Příznaky úplného blokování srdce

Klinicky se projevuje zvýšením závažnosti srdečního selhání během fyzické aktivity, které je spojeno s nízkou srdeční frekvencí. Neúplný srdeční blok během přechodu na úplný je charakterizován:

 • ztráta vědomí;
 • těžká dušnost;
 • neschopnost určit puls;
 • křeče;
 • nedostatek srdečních zvuků;
 • nedobrovolné močení, defekace.

Útok může skončit za 1-2 minuty s výskytem idioventrikulárního rytmu. Pokud blokáda trvá 3-4 minuty, pacient zemře.

Diagnostika, EKG pro srdeční blok

SA blokáda

EKG registruje ztrátu jednotlivých srdečních komplexů (QRS a P vlny), zatímco pauza mezi dvěma sousedními R-R vlnami je ve srovnání s obvyklým intervalem dvojnásobná. V případě klinických projevů se Atropin injikuje subkutánně nebo intravenózně, 0,6-2,0 mg 2-3krát denně. Je možné použít Isoprenalin 2,5-5,0 mg až 3-4krát denně.

Kompletní AV blok

 • jednotné střídání síňových komplexů;
 • P vlny nemají nic společného s QRS komplexy;
 • P vlny mohou překrývat komorový QRS;
 • rytmus komor je správný.

EKG pravý blok větve bloku

 • komplexy QRS mají tvar M ve formě RsR ve svodech V1 a V2;
 • v pravých hrudních svodech je deprese segmentu ST;
 • T vlna je dvoufázová nebo záporná;
 • vlna S je rozšířena a zoubkována ve svodech I, aVL, V5 a V6;
 • elektrická osa vychýlená doprava (proměnná).

Blok větve levého svazku

 • QRS komplexy jsou prezentovány ve formě RsR, nebo na vlně R je vrchol rozšířen a rozdělen. Kompletní levý intraventrikulární blok - QRS větší než 0,12 s.
 • Ve svodech levé části hrudníku je deprese segmentu ST.
 • T vlna negativní nebo dvoufázová.
 • Komorové komplexy jsou rozšířeny, deformovány a prezentovány jako rS, QS ve svodech V1, V2, III a aVF.
 • Odchylka elektrické osy doleva.

Jak léčit srdeční blok?

Medicína nabízí dva směry v léčbě srdečního bloku:

 • symptomatický;
 • terapie základního onemocnění, které vedlo k narušení rytmu.
 • vyhýbání se kofeinu;
 • oprava schématu užívání léků, které ovlivňují cesty;
 • eliminace stresujících, psychoemotionálních vlivů.

Úplný a neúplný blok pravé větve svazku: co to je a jaká je prognóza?

Blok pravé větve svazku je částečné nebo úplné zastavení elektrických impulsů myokardem vpravo na úrovni větve svazku.

Obecná informace

Nejedná se o nezávislou patologii, ale o druh nálezu EKG. Samotná odchylka vodivosti svalového orgánu je způsobena dalšími vadami ve vývoji srdce. Není třeba se zabývat blokádou, ale hlavní příčinou, která ji uvedla do života. Patří mezi ně sklerotické změny, zánětlivé procesy, aortální, mitrální nedostatečnost a další stavy. Vyhlídky na vyléčení jsou ve většině případů dobré. Pravá komora je zapojena do patologického procesu, proto se v relativně pozdním období tvoří impozantní komplikace.

Mechanismus vývoje odchylek

Patologická odchylka se objevuje postupně, náhle - relativně zřídka, mluvíme o akutních procesech. Abyste pochopili, co leží v srdci vzniku patologie, musíte se obrátit na anatomické informace. Srdce je schopné autonomní práce na neurčito. To je výsledek takzvaného sinusového uzlu nebo přirozeného kardiostimulátoru. Je odpovědný za generování elektrických impulsů. Vzrušení se přenáší prostřednictvím speciálních vláken známých jako Jeho svazek. Je to stromovitá, rozvětvená struktura.

V důsledku dříve probíhajících zánětlivých patologií, vrozených nebo získaných vad a dalších stavů dochází k porušení vedení, elektrický impuls zpomaluje pohyb (s neúplnou blokádou) nebo je zcela nemožný (úplná blokáda).

V důsledku toho klesá kontraktilita myokardu na pravé straně (atrium a komora), je narušen pohyb krve v malém kruhu. Proto jsou plicní problémy časným příznakem patologického procesu..

Příčiny

Blok pravých větví (RBBB) se může objevit u lidí bez zjevné patologie. Může se také vyskytnout s infarktem myokardu v oblasti přední stěny, což odráží významnější poškození myokardu. Když se objeví nový RBBB, je nutné okamžitě vyhledat základní srdeční chorobu, ale ta druhá se často nenachází. Přechodný RBBB se může také vyvinout po plicní embolii. Přestože RBBB narušuje tvar komplexu QRS, nijak výrazně nekomplikuje diagnostiku EKG infarktu myokardu..

Hlavními příčinami onemocnění jsou srdeční abnormality:

 • kardiomyopatie;
 • infarkt myokardu;
 • hypertonické onemocnění;
 • srdeční selhání;
 • autoimunitní onemocnění;
 • srdeční ischemie;
 • deformace srdečních chlopní;
 • zánět srdečního svalu (myokarditida);
 • vrozené vady kardiovaskulárního systému.

Mezi vrozenými vadami je třeba věnovat zvláštní pozornost nebezpečným anomáliím, jako jsou deformace síňových a mezikomorových septa, stenóza ústí plicní tepny, nedostatečný vývoj segmentu nohy PG a další vady způsobující přetížení pravé komory..

Poruchy srdce mohou také vyvolat získané nemoci:

 • nádory srdce;
 • patologie myokardu;
 • trauma hrudníku;
 • předávkování těžkými léky;
 • hyperkalemie se zvýšenou hladinou draslíku;
 • progresivní typy svalové dystrofie;
 • chronická onemocnění dýchacích cest, která komplikuje obstrukce.

Vývoj odchylek ve vodivém systému srdce je ovlivněn také:

 • toxická otrava;
 • hormonální poruchy - pankreas hraje důležitou roli v metabolických procesech;
 • poruchy autonomního systému - nerovnováha nervových funkcí ovlivňuje stav celého organismu;
 • poruchy elektrolytů - nedostatečný obsah draslíku, sodíku a hořčíku v krvi může způsobit vážné narušení činnosti všech orgánů a systémů.

Klasifikace

Blokáda je typická z mnoha důvodů.

Podle povahy toku:

 • Přerušovaná forma. Přihrávka. Vyvíjí se v 15% případů. Určeno přerušovaným pohybem defektu. Odchylka je přítomna v každém okamžiku nebo ne. Je těžké zachytit změnu, je nutné několikrát provést EKG, aby se zaznamenaly výsledky. Proto se doporučuje lůžkové vyšetření..
 • Střídavá odrůda. Určeno jiným kurzem. Vždy existují odchylky, ale přecházejí z jedné větve do druhé, což komplikuje včasnou diagnostiku.
 • Trvalá forma. Nevratné Ve většině případů se vyvíjí. Při zkoušce nejsou žádné potíže. Změny jsou stabilní.

V některých případech se blokáda větve svazku vyvíjí pouze při změně srdeční frekvence (bradykardie, tachykardie).

S ohledem na anatomickou strukturu svazku His mohou být blokády:

 • single-beam (single),
 • dva paprsky (dvojité),
 • třípaprskový (trojitý).

Blokování jednoho paprsku zahrnují případy poškození pouze jedné nohy (větve) svazku His: blokáda pravé nohy, blokáda levé přední nebo levé zadní větve.

Blokace dvou svazků je současná porážka 2 větví Jeho svazku: přední a zadní větve levé nohy, pravé nohy a přední levé větve, pravé nohy a zadní levé větve.

S blokováním tří paprsků jsou ovlivněny všechny tři větve svazku His.

Podle stupně vedení impulsu může být blokáda větve svazku neúplná a úplná.

Při neúplné blokádě je narušeno vedení impulsů podél jedné z nohou Jeho svazku, zatímco funkce druhé nohy nebo jedné z jejích větví není narušena. V tomto případě je buzení komorového myokardu zajištěno neporušenými větvemi, ale dochází k němu se zpožděním. Když se tedy proces šíření impulzů podél větví Jeho svazku zpomalí, dojde k neúplnému srdečnímu bloku 1. stupně.

V případě, že ne všechny impulsy dosáhnou komor, hovoří o neúplném srdečním bloku 2. stupně.

Úplná blokáda (nebo blokáda III. Stupně) je charakterizována absolutní nemožností vedení impulsů z předsíní do komor, a proto se začnou stahovat samy o sobě rychlostí 20–40 úderů. za min.

Příznaky a klinické projevy

Pokud je obtížné distribuovat nervové signály do složek svazku His, příznaky mohou chybět, a pokud jsou, pak jsou zpravidla způsobeny nemocí, která sloužila jako primární příčina vzniku bloku, a jsou extrémně nespecifické. Jinými slovy je nemožné u příznaků odhadnout typ poruchy vedení a dokonce je podezření na přítomnost blokády v některých případech extrémně obtížné.

Neúplná (částečná) blokáda, potíže s šířením signálů po jedné z větví, za předpokladu, že ostatní fungují, nezpůsobují subjektivní příznaky. Toto je nález EKG, který si vyžádá další vyšetření. Někteří pacienti pociťují dušnost, bolest srdce, přerušení rytmu, únavu, které však nemají přímou souvislost s intraventrikulárním blokem, ale charakterizují konkrétní onemocnění.

Příznaky úplné blokády pravé nohy jsou:

 • Pocit nepravidelnosti v práci srdce, bušení srdce;
 • Závratě, mdloby;
 • Bolestivost na hrudi.

Nízká ventrikulární frekvence neumožňuje orgánu zajistit normální hemodynamiku a mezi příznaky jsou na prvním místě závratě a epizody ztráty vědomí v důsledku nedostatečné cirkulace mozku. Na pozadí srdečního selhání může dojít k náhlé srdeční zástavě, která vede ke smrti pacienta.

Blok větve svazku je nebezpečný v důsledku selhání orgánů, opakovaných ataků Morgagni-Adams-Stokes s rizikem srdeční zástavy a náhlé smrti, možné predispozice k infarktu v důsledku snížení dodávky krve koronárními tepnami, a to i bez rozvinutí aterosklerózy.

Důsledky intraventrikulárního bloku mohou být paroxysmální tachykardie, ventrikulární fibrilace a srdeční zástava. Při prodlouženém blokování trpí systémový průtok krve se zvýšením stagnace v orgánech. Tromboembolismus se považuje za nebezpečné komplikace, jejichž prevence je indikována speciální léčbou.

EKG pravý blok větve bloku

Blok pravých větví (RBBB) je možná nejčastějším nálezem v kardiografii u sportovců; vyskytuje se u mnoha zdravých lidí, u těch, kteří netrpí srdeční patologií. Obvykle je však neúplná a bez příznaků. Při nadměrném zatížení a dilataci pravých komor orgánu v podmínkách srdeční nebo plicní patologie blok získává abnormální rysy.

Když je obtížné přenášet signály přes PNBI, dostává myokard z pravé komory a část septa signály z LPBG, ale excitace zde přichází později. V případě neúplného RBBB, signály podél nohy jdou, ale déle než obvykle, takže komorové komplexy mají neobvyklý vzhled, ale mají normální šířku.

S úplnou blokádou pravého bloku větve svazku se septum depolarizuje správným směrem, zleva doprava. Kardiogram ukazuje R vlnu ve V1 a Q vlnu v šesté (levá komora). Poté, co septum dostalo svůj impuls, je excitace kardiomyocytů distribuována podél myokardu levé komory, na EKG je zaznamenána vlna S v prvním hrudníku a R v šestém vedení.

Když je levá komora již pohlcena kontrakcí a vstupuje do systoly, signál dosáhne pravé komory, která se později depolarizuje, a na EKG lze vysledovat další R v hrudním svodu I a hluboký S ve V6. Takto se vytváří specifická forma komorového komplexu - RSR1.

Projevy BPNBG jsou:

 • Rozšíření QRS až na 120 ms a více;
 • změna obrysů QRS: ve verzi V1-2 je viditelné ozubení RSR1;
 • osa srdce se odchyluje doprava;
 • s vysokou amplitudou a rozšířeným R v hrudníku I, širokým S v I a svody levé komory.

Blokování větví svazku dvou a tří paprsků na EKG

V některých případech existuje blok dvou cest najednou. Kombinace blokování PNBB a přední větve levé nohy způsobuje prodloužení komplexu QRS až o 0,12 sekundy, výskyt zářezu na vlně S, inverzi T a odchylku osy srdce doleva.

V případě, že je RBBB kombinován s lézí zadní větve LBBH, je srdeční osa směrována doprava a na EKG lze sledovat příznaky popsané výše pro každý typ bloku. Taková porucha vedení naznačuje hluboké a závažné změny srdečního svalu..

V případě částečné poruchy vedení ve třech větvích intraventrikulárního traktu je na EKG diagnostikována atrioventrikulární blokáda stupně I nebo II. V prvním stupni se vodivost zhoršuje, ale všechny impulsy se dostanou do komorového svalu a ve druhém část impulsů a podle toho kontrakce komor vypadnou.

Pokud je blok tří paprsků kompletní, pak impuls z předsíní neprojde do komorového myokardu, vyvine se kompletní AV blok třetího stupně, ve kterém se předsíně a komory nekoordinovaně stahují, v jiném rytmu. Komorový rytmus je nepravidelný a občasný, klesá na 40 za minutu.

EKG bloku pravého větvového bloku je relativně obtížné detekovat. Existuje několik typických příznaků, diferenciální diagnostika se provádí s jinými patologiemi. K dešifrování EKG a porozumění typu procesu je nutná značná kvalifikace.

ÚplnýNeúplný
 • Rozšíření komplexu QRS o více než 0,12 s.
 • Zubat na RSR1.
 • Odchylka osy srdce na pravou stranu.
 • Deformace zubů S, R.
 • Broadening S, I.
 • Komorové komplexy rSR rSr v elektrodě V1.

Diagnostika

Hlavní metodou detekce blokády větví svazku je standardní elektrokardiografie a její typy - transesofageální elektrokardiografie (TEEKG), rytmokardiografie, 24hodinové monitorování EKG. K identifikaci údajů o organickém poškození srdce se provádí echokardiografie, MRI, MSCT, PET srdce. Pokud je detekován blok větve svazku, musí být pacient konzultován kardiologem, arytmologem nebo kardiochirurgem.

Metody léčby

Pokud máte podezření na patologii prvků systému srdečního vedení, je nutné se poradit s lékaři: arytmologem, kardiologem a v některých případech srdečním chirurgem. V případě neúplné blokády větví svazku His by měla být hlavní léčba zaměřena na orgán nebo orgánový systém, který vyvolal abnormální práci cévního řečiště a způsobil vznik blokády..

Neexistuje žádné obecné schéma terapie pro bloky větví svazku. Pokud jsou poruchy přenosu impulzů způsobeny angínou pectoris, hypertenzí nebo srdečním selháním, pak je základní léčba založena na užívání antihypertenziv a antiarytmik, stejně jako srdečních glykosidů. Pro proximální blokádu je léčba sympatomimetiky považována za nejúčinnější: isadrin nebo subkutánní injekce atropinu.

V případě neúplné blokády, pokud pacient nepociťuje nepohodlí a může vést normální život, je nutná pouze kontrolní diagnostika a obecná posilovací terapie.

V případě genetických abnormalit nebo vrozených vad se blokáda léčí chirurgicky. Důvodem operace jsou časté mdloby a život ohrožující abnormality srdce. V moderní kardiochirurgii je pro korekci práce vaskulárních větví srdečního vodivého systému nainstalován elektrokardiostimulátor - zařízení, které generuje kontrakce a poskytuje danou srdeční frekvenci.

Distální blokády se obtížně léčí léky. Elektrostimulace srdce je považována za nejúčinnější lék. U akutních blokád vyvolaných infarktem myokardu je indikována dočasná elektrická stimulace. S přetrvávající formou blokády je předepsána neustálá elektrická stimulace.

Pokud dojde k náhlé úplné blokádě, injekce přípravku "Euspiran" nebo "Izuprel" s roztokem glukózy (5%) pomůže zmírnit akutní stav pacienta, můžete použít stejné léky ve formě tablet. Při dlouhodobém vystavení lékům na neurovaskulární onemocnění se úplný blok srdce může změnit na částečný.

Nebezpečí pro život pacienta je úplný srdeční blok na pozadí intoxikace digitalisem. V tomto případě je pro normalizaci stavu příjem glykosidů zrušen. Pokud přetrvává úplná blokáda s rytmem 30-40 úderů za minutu, jsou předepsány intravenózní atropin a intramuskulární injekce Unitol (2-4krát denně), lze přidat terapii s dočasnou elektrickou stimulací.

Komplikace

Komplikace se mohou objevit v kterékoli fázi patologického procesu. Neexistuje však žádná záruka, že nedojde k smrtelnému výsledku..

Přibližný seznam důsledků je následující:

 • Infarkt. Smrt buněk svalového orgánu a jejich nahrazení jizvou. Oblast léze závisí na povaze poruchy vedení.
 • Myopatie. Porucha tvorby a vývoje myokardu. Určeno z vrozených důvodů nebo v důsledku alkoholismu a dalších faktorů.
 • Srdeční selhání. Náhle bez vyhlídky na obnovení srdeční činnosti.
 • Mrtvice. V důsledku porušení dodávky kyslíku a živin do mozku.
 • Respirační selhání různé závažnosti. Charakterizovaná nemožností normální výměny plynu.
 • Plicní otok. Zdravotnická pohotovost. Vyžaduje urgentní zotavení ve stacionárních podmínkách.
 • Srdeční astma. Útok může být jediný. V některých případech je skupina epizod určena na krátkou dobu.
 • Fatální výsledek. V důsledku předložených komplikací.
 • Kardiogenní šok. Akutní porušení, úmrtnost blízká 100%.

Pravděpodobnost následků se liší. Vše závisí na stupni blokády.

Blok pravého raménka během těhotenství

Pokud je během těhotenství detekován blok pravého raménka u ženy, která nikdy předtím netrpěla srdečním onemocněním, pak je to normou. V mladém věku tento jev nezpůsobuje oběhové poruchy a zmizí sám o sobě. Mezi důvody spojené se srdeční patologií patří:

 • hypertonické onemocnění,
 • angina pectoris,
 • srdeční choroba.

Všechny mají charakteristické příznaky a k jejich vyloučení stačí echokardiografie, měření EKG a tlaku. V pochybných případech je předepsáno monitorování Holterova kardiogramu, krevní test na revmatické testy.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji blokád a jiných kardiovaskulárních patologií, doporučuje se dodržovat obecná pravidla:

 • prodloužený spánek;
 • aktivní životní styl;
 • nedostatek samoléčby;
 • odvykání kouření a alkoholu;
 • vyvážená strava podle režimu;
 • eliminace stresu a nervového šoku;
 • pravidelná diagnostika a léčba srdečních onemocnění.

Předpověď

Závisí na řadě faktorů. Příznivé okamžiky spojené s dobrým přežitím:

 • Úplná nebo převážná absence symptomů a klinického obrazu.
 • Normální zdraví (žádné somatické patologie).
 • Vysoce kvalitní reakce na léčbu.
 • Mladý věk.
 • Dobrá rodinná historie.
 • Žádné špatné návyky. Náhodné zjištění abnormalit na elektrokardiografii.

Úmrtnost je maximální s úplným blokováním tří paprsků a dosahuje 80%. Bradykardie je hlavním faktorem při zástavě srdce. Srdeční infarkty a mrtvice jsou méně časté.

Prognóza pracovního zotavení je relativně příznivá. Ale na fyzickou práci můžete bezpečně zapomenout. Pravděpodobnost úmrtí v důsledku mechanického přetížení se dramaticky zvyšuje.

Neúplný blok větve pravého svazku

Srdce je navzdory své relativně malé velikosti velmi složité. Koneckonců, jeden orgán obsahuje tolik funkcí: schopnost vytvářet vzrušení, vést jej po srdeční tkáni, provádět kontrakce a uvolňovat krev do těla.

Systém, který nastavuje „rytmus“ srdce

Vodivý systém je jedinečná sbírka buněk, uzlů, vláken, která mají schopnost generovat impulsy a přenášet je do myokardu. Díky tomuto systému se srdce stahuje a vzniká rytmus. Normální srdeční rytmus je sinus. Říká se tomu proto, že jeho frekvence je vytvářena středem automatismu prvního řádu vodivého systému - sinoatriálním nebo sinusovým uzlem. Nachází se v pravé síni a vzrušuje horní srdeční komory..

Poté impuls vstupuje do středu automatismu druhého řádu - AV spojení, které se nachází na hranici horní a dolní srdeční oblasti. Z tohoto středu je impuls veden ještě níže k Jeho svazku, který se rozvětvuje a tvoří dvě větve - nohy: pravou a levou. Nohy jdou do komor a větví se do nejmenších vláken Purkyňova. Úseky vodivého systému umístěné pod AV uzlem jsou odpovědné za normální excitaci a kontrakci dolních srdečních sekcí - komor.

„Problémy“ na pravé noze

Blok pravého raménka

V přírodě neexistuje dokonalý mechanismus, jehož práce nemůže selhat. Vodivý systém není výjimkou. V lidském těle mohou nastat některé změny, které vedou k narušení tvorby a vedení impulsu v kterékoli jeho části. Pokud dojde k porušení v oblasti komor, dojde k blokádě větve svazku. Zvažte důvody pro vývoj blokády pravé nohy, která může být úplná nebo neúplná.

Intraventrikulární problémy

Neúplná blokáda bloku pravé větve svazku je charakterizována zpomalením vedení impulsu podél vláken vodivého systému v této oblasti, jakož i určitým zpožděním v excitaci a kontrakci oblasti myokardu, za které je „zodpovědný“ pravý pedikul. Při neúplné blokádě pravé nohy je toto zpoždění téměř nepostřehnutelné a činí zlomek milisekundy a ve většině případů nijak neovlivňuje funkci srdce.

Situace je jiná s úplnou blokádou pravé nohy. V tomto případě je vývoj impulsu zcela blokován, což může ovlivnit kvalitu srdečních kontrakcí a hemodynamiky. Bloky popsané výše jsou intraventrikulární, a pokud k nim dojde, mohou trpět dolní srdeční komory. A pokud lze neúplnou blokádu pravé nohy považovat za variantu normy, pak úplná blokáda naznačuje vývoj patologie.

Standardní varianta

Funkční neúplný blok pravé větve svazku

Struktura vodivého systému u lidí je podobná, ale má také individuální vlastnosti. Potvrzením je fyziologická neúplná blokáda pravé větve svazku. Toto je funkční stav, který nemá nic společného se srdečními chorobami nebo patologickými procesy. Osoba se o této vlastnosti v srdeční práci dozví náhodou, když provádí kardiogram během rutinního nebo rutinního vyšetření..

Tento stav sám o sobě nezpůsobuje žádné stížnosti, pouze pokud nekompletní blokáda není kombinována s jinými podmínkami kardiovaskulárního systému, daleko od normální verze. Funkční neúplná blokáda může být trvalá nebo přechodná. Pro potvrzení jeho „neškodnosti“ je nutné provést Holterovo monitorování při první detekci a také EchoCG. S výjimkou dalších poruch rytmu a patologických procesů v práci srdce lze neúplnou blokádu charakterizovat jako funkční, nevyžadující žádnou léčbu, pouze periodické sledování - EKG.

Patologické příčiny poruch vedení

Mechanismus vývoje infarktu myokardu

Neúplná blokáda pravé nohy však není vždy neškodným znamením EKG. Může také indikovat patologické procesy v myokardu. Kdy lze toto porušení považovat za patologii? Pokud je to způsobeno následujícími důvody:

 • organické léze myokardu a drah: infarkt myokardu, ischemické léze, kardiomyopatie, postinfarktová kardioskleróza, chlopňové léze, vrozené i získané,
 • embryonální vývojové poruchy cest pod AV spojením,
 • zánětlivé léze myo- a endokardu,
 • neuromuskulární onemocnění,
 • poškození srdce u systémových onemocnění,
 • nádory,
 • nerovnováha elektrolytů v těle (vysoká hladina draslíku a hořčíku).

Příznaky

Může se obávat bolesti na hrudi

Neúplná blokáda větve svazku se nemusí nijak projevit, zvláště pokud je u zdravých lidí pozorováno částečné omezení impulzů jako fyziologický rys těla. Pokud mluvíme o patologii, pak jsou příznaky primárně způsobeny klinickým obrazem základního onemocnění. Pokud je zpomalení vedení v pravé noze způsobeno srdečními problémy, mohou mít pacienti obavy z bolesti na hrudi, tíhy, nepravidelného srdečního rytmu, přerušení práce vnitřního „motoru“. Při schůzce během auskultace může lékař slyšet rozdělení srdečních zvuků.

Diagnostika

EKG s neúplným blokem větve pravého svazku

Hlavní diagnostickou metodou, která potvrzuje nebo vylučuje poruchy vedení, je kardiogram. Nebo v případě přechodných blokád monitorování Holter. Jakým kardiografickým znakům lékař věnuje pozornost?

S neúplnou blokádou:

 • štěpení QRS typu rSr, rsR ve V1;
 • zvětšení šířky vlny S na filmu ve svodech I, v6;
 • mírné rozšíření komplexu QRS až o 0,11 s.

Kompletní blokáda se vyznačuje následujícími kardiografickými rysy:

 • zvýšení QRS o více než 0,12 s;
 • rozdělení komorového komplexu a jeho expanze na V1, V2;
 • zvětšení šířky S ve svodech I, v6, aVL;
 • nesouhlasné změny v segmentu ST a vlně T vzhledem k R ve V1-2.

EKG s úplným pravým větvovým blokem svazku

Identifikace poruch vedení ve formě intraventrikulárních blokád je důvodem pro podrobnější vyšetření srdce i celého organismu jako celku. To je nezbytné za účelem zjištění, zda je neúplná blokáda bloku pravého raménka fyziologická, nebo jsou důvody jeho výskytu závažnější.

Je nutné provést následující zkoušky:

 1. EchoCG k vyloučení organických poruch v srdci
 2. Monitorování EKG Holter
 3. obecné klinické, biochemické analýzy k vyloučení zánětlivých procesů v myokardu a v těle

Léčba

Adekvátní léčba srdečních onemocnění

Funkční neúplné zpomalení vedení podél pravého svazku Jeho svazku nevyžaduje žádnou léčbu, protože je to varianta normy. Jakékoli odchylky od normy ve vodivém systému vyžadují v první řadě identifikaci a léčbu příčiny, která způsobuje blokádu. Adekvátní léčba srdečních onemocnění, normalizace rovnováhy elektrolytů v těle, potlačení zánětlivých procesů, korekce chlopňových poruch vedou k tomu, že EKG známky blokády pravé nohy mohou úplně poklesnout nebo zmizet.

Je třeba mít na paměti, že blokáda pravého svazku Jeho svazku není sama o sobě nemocí, může pouze nepřímo sloužit jako známka poruch srdce nebo celého těla. Tato podmínka může být variantou normy..

Pokud zjistíte poruchu vedení...

Diagnostika EKG alespoň jednou ročně

Pokud se tento příznak objeví na vašem kardiogramu, když se cítíte skvěle a nestěžujete si na své zdraví, nepanikařte! Může to být jen varianta normy, nikoli patologický projev nemoci. Aby se to ale ujistilo, projděte si soubor vyšetření doporučených lékařem. Pokud všechny studie neodhalí žádné zdravotní problémy, pamatujte na své tělesné charakteristiky a preventivně se podrobte kardiogramu alespoň jednou ročně.

Pokud je zjištěná blokáda podporována zhoršením vašeho zdraví, nezapomeňte o tom informovat lékaře. Možná se v těle vyvíjejí patologické procesy. Úkolem číslo 1 je v tomto případě jejich detekce. Nezapomeňte projít pokročilou sadou analýz a instrumentální diagnostiky. Nedělejte si problémy se zdravím!

Co hrozí neúplnou blokádou pravého větvového bloku svazku

Neúplný blok větví pravého svazku je poměrně častým problémem. Může být detekován během elektrokardiografie. Problém nastává pod vlivem vrozených nebo získaných patologií a vyžaduje včasnou diagnostiku. Vyhnete se tak zhoršení..

 1. Popis orgánu
 2. Příčiny
 3. Příznaky
 4. Stanovení diagnózy
 5. Možnosti řešení potíží
 6. Možné komplikace
 7. Preventivní opatření
 8. Vojenská služba a fyzická aktivita

Popis orgánu

Kontrakci svalů srdce zajišťuje vodivý systém. Obsahuje sinusové a atrioventrikulární uzliny, svazek vláken His a Purkinje.

Jeho svazek se skládá z pravé a levé nohy. Poskytují přenos elektrických signálů do tkání komor. Pokud je diagnostikována blokáda, znamená to, že signály skrz ni neprojdou úplně nebo vůbec nepřijdou.

V tomto případě vzrušení obvykle prochází pouze podél levé nohy, což přispívá k depolarizaci komor.

Pokud se vyvine částečný blok, pak se elektrický signál nepřenáší podél jedné nohy. Tento stav nepředstavuje nebezpečí pro život pacienta. Vodivost srdce se v této situaci zpomaluje. Podobné procesy lze detekovat u lidí, kteří nemají zdravotní problémy. Proto je problém často považován za variantu normy.

Velkým nebezpečím je narušení vedení impulsu podél levé nohy, protože to přispívá k srdečnímu selhání.

Patologie je nejčastěji diagnostikována u mužů. U starších žen je větší pravděpodobnost blokády levé nohy.

V dětství se vedení impulsů často zpomaluje. Pokud chybí srdeční, dýchací a oběhový systém, pak tento stav nepředstavuje nebezpečí.

Ačkoli onemocnění nejčastěji probíhá bez sebemenších projevů, postupně narušuje práci komor.

Příčiny

Neúplná blokáda pravé nohy může nastat pod vlivem mnoha nemocí. Většina vědců má sklon věřit, že takové poruchy nejsou spojeny s dědičnou predispozicí. Ačkoli v přítomnosti patologických stavů srdce a cév u blízkých příbuzných se pravděpodobnost jejich vývoje významně zvyšuje.

K porušení vedení podél pravé nohy dochází v různých případech:

 • s ischemickými poruchami v srdci;
 • v důsledku nádorových procesů;
 • s anomáliemi ve vývoji orgánu;
 • se zánětlivými procesy v endokardu nebo myokardu;
 • pokud je blokována jedna plicní tepna;
 • s kardiosklerózou;
 • pokud prodloužený průběh hypertenze vedl ke zvýšení srdce;
 • s patologiemi v dýchacím systému, které vedly k výskytu cor pulmonale;
 • po infarktu;
 • pod vlivem špatných návyků;
 • s neustálým emočním stresem.

Elektrický impuls se přenáší pomaleji, než by měl, pokud osoba užívala velké dávky antiarytmik.

Neúplný blok větve pravého svazku nastává, když je nerv vagus přebuzen. K tomu dochází, pokud je člověk vystaven nadměrné fyzické námaze..

Blokování se také vyvíjí, pokud bylo srdeční onemocnění chirurgicky léčeno.

Příznaky

Nejčastěji, když elektrický signál úplně necestuje po pravé noze, osoba nezaznamená žádné příznaky. Určete problémy v průběhu plánované elektrokardiografie.

Pacienti mohou pociťovat příznaky základní patologie, která narušila srdeční vedení. Z toho:

 • potíže s dýcháním
 • bolest na hrudi se pravidelně objevuje;
 • rytmus srdečních kontrakcí je rozrušený.

Terapie těchto onemocnění by proto měla být prováděna včas..

Pokud je však signál zcela zablokován:

 • závratě;
 • slabost je neustále pociťována;
 • pacient pravidelně ztrácí vědomí;
 • bolesti vznikají v srdci;
 • tělo pracuje přerušovaně;
 • bolest hlavy;
 • bušení srdce je jasně cítit.

Když se takové porušení objeví, je třeba neprodleně provést vyšetření, protože k tomu může dojít u nebezpečných chronických onemocnění.

I když s neúplnou blokádou, zdraví lidé nepotřebují specifickou terapii, protože tento stav je považován za zcela normální.

Stanovení diagnózy

Pokud neprovádíte diagnostické postupy, nelze zvolit příslušnou možnost léčby. Úplné nebo dokonce částečné narušení pohybu elektrického signálu vede ke skutečnosti, že počet komorových kontrakcí klesá. K potvrzení těchto změn se provede elektrokardiografie a krev se vyšetří na přítomnost hormonů..

Neúplná blokáda pravého svazku Jeho svazku na EKG se projevuje opožděným průchodem elektrického signálu. V tomto případě existuje zub vykazující kontrakci síní, ale zub charakteristický pro kontrakci komory chybí. Tato porucha je charakterizována výskytem malých zářezů na vlně S a změny se objevují vpravo.

Pokud osoba trpí částečnou obstrukcí, pak má komplex QRS normální trvání, ale někdy dosahuje 1, 1 sekundy.

K identifikaci patologických stavů, které mohou narušit pohyb impulsu, musí pacient navíc podstoupit procedury ve formě:

 1. Obecné a biochemické vyšetření moči a krve.
 2. Ultrazvuková vyšetření srdce.
 3. Počítačové a magnetické rezonanční zobrazování. Tyto postupy jsou v závažných případech nezbytné k získání úplného obrazu o stavu srdce..
 4. Transesofageální elektrokardiografie.
 5. denní monitorování elektrokardiografie. To pomáhá identifikovat přechodná porušení..

Podle výsledků studie je diagnóza potvrzena a je vybrána vhodná možnost léčby.

Možnosti řešení potíží

Neúplná blokáda bloku pravé větve je patologie, která nevyžaduje speciální terapii, pokud v těle nejsou žádné další problémy. Ale s vrozenými anomáliemi ve struktuře srdce se uchylují k chirurgické léčbě. Pokud se objeví příznaky nemoci, je prokázáno, že pacient dostává:

 • sedativa na bázi léčivých rostlin;
 • Vitamíny skupiny B;
 • ředidla na krev;
 • léky k normalizaci ukazatelů krevního tlaku;
 • diuretika v případě srdečního selhání.

Aby se zabránilo onemocněním průdušek a plic, které mohou způsobit plicní srdeční onemocnění, uchylují se k glukokortikosteroidům. Pokud jsou zánětlivým procesem ovlivněny srdeční membrány, měl by pacient užívat antibakteriální léky.

Pokud je průchod impulsu zcela blokován, je nezbytná chirurgická léčba. V průběhu této léčby je pacientovi instalován umělý kardiostimulátor. Pokud je v těle kardiostimulátor, nedoporučuje se být v blízkosti elektrických zařízení.

Neúplnou blokádu pravého svazku Jeho svazku u dítěte lze považovat za normální variantu, proto nejsou léky předepisovány. Lékař by však měl sledovat stav dítěte. Ačkoli problém nevyžaduje konzervativní terapii, je nutné zajistit, aby se částečná blokáda nezměnila v úplnou.

Pokud se objeví známky zhoršujícího se zdraví, musíte se poradit s lékařem, protože to může naznačovat vývoj závažných onemocnění. Dojde-li k útoku v důsledku selhání impulsu, musíte provést následující:

 • se silnými závratěmi si musíte lehnout nebo sednout;
 • provádět cvičení k normalizaci dýchání, která se skládají z hlubokého nádechu a výdechu.

Pro zlepšení zdraví se doporučuje používat tradiční medicínu. Užitečné vlastnosti má infuze plodů hlohu nebo tinktura květnové konvalinky. Chcete-li však předepsat vhodnější možnosti léčby, musíte navštívit lékaře..

Možné komplikace

Pokud nedojde k porušení srdce, pak můžete počítat s příznivým výsledkem. Nejčastěji s blokádou pravé nohy nehrozí žádné zdraví. Pro blokování levé nohy jsou charakteristické nebezpečné komplikace. Ale někdy může pravostranná blokáda způsobit potíže..

U pacientů se často vyvine komorová tachykardie. V tomto stavu se zvyšuje srdeční frekvence, což postupně způsobuje různé komplikace. Tento typ arytmie zvyšuje pravděpodobnost ventrikulární fibrilace, během níž, pokud není k dispozici včasná pomoc, může pacient zemřít.

Abyste včas odhalili závažné změny, musíte občas navštívit kardiologa. Je kategoricky kontraindikováno užívat léky samostatně, protože mohou zhoršit situaci. To platí zejména pro antiarytmické léky.

Preventivní opatření

Pokud onemocnění není doprovázeno žádnými příznaky, může pacient vést normální život. Aby však onemocnění nepostupovalo, je nutné vyloučit nadměrný fyzický a emoční stres, zajistit dostatečné množství odpočinku. Musíte spát alespoň osm hodin denně.

Měli byste upravit stravu. Člověk by se měl vzdát soli, cukru a živočišných tuků.

Jakékoli léky by neměly být užívány bez konzultace s lékařem.

U těchto porušení by měla být elektrokardiografie prováděna každý rok. Pokud byl nainstalován kardiostimulátor, musíte navštívit specialisty nejpozději tři měsíce po propuštění. Poté musíte každých šest měsíců navštívit lékaře..

Vojenská služba a fyzická aktivita

Porušení průchodu impulsu podél pravé nohy se nepovažuje za trvalou poruchu vedení. Tento stav se nepovažuje za patologii, která může narušit vojenskou službu..

Pacienti nemusí provádět významné změny životního stylu. Stále se však doporučuje vyloučit zvýšené zátěže, protože mohou situaci zhoršit a způsobit úplnou překážku.

Více Informací O Tachykardie

Trombocyty - krevní složky, které mají oválný tvar, mohou být uprostřed mírně zploštělé. Funkce krevních destiček je obtížné přeceňovat, protože tyto buňky jsou odpovědné nejen za srážení krve, ale také za odolnost vůči patogenním mikroorganismům a aktivně se podílejí na konstrukci krevních cév..

Každý rok po celém světě utrpí mozkovou mrtvici 6 milionů lidí a je to často důsledek cerebrovaskulárních onemocnění (CVD). Ta druhá je jedním z hlavních zdravotních problémů v rozvinutých zemích; postihuje nejen starší lidi - každým rokem se stávají mladšími..

PopisAneuryzma mozkových cév - rysy onemocněníAneuryzma je velmi nebezpečné onemocnění spojené se zhoršenou mozkovou cirkulací. S ním dochází k výčnělku arteriální části. K tomu může dojít z různých důvodů a patologie se vyvíjí v jakémkoli věku, i když u dětí je velmi vzácná.

Stenující ateroskleróza krčních tepen může být vyvolána metabolickými poruchami, hormonální nerovnováhou nebo poškozením cévní stěny v důsledku autoimunitního procesu nebo nedostatečné antioxidační ochrany.