Přidružené léze srdečních chlopní

Lidské srdce má čtyři chlopně. Během normálního provozu se tyto ventily otevírají tak, aby nasměrovaly tok krve v požadovaném směru a zabraňovaly proudění krve v opačném směru..

Pokud srdeční chlopně neřeší svůj úkol, existují takové typy vad, jako jsou:

Krev prosakující ventilem špatným směrem.

2. Prolaps mitrální chlopně.

Mitrální chlopně s „pružnými“ chlopněmi se řádně neuzavírají a chlopně jsou pod tlakem krve vyfouknuty. Je to jedno z nejčastějších onemocnění srdečních chlopní. Prolaps někdy způsobuje regurgitaci.

Ventil se neotevře dostatečně a blokuje průtok krve.

Obrázek 1. Typy srdečních chlopní

Přidružené léze chlopní mohou být přítomny od narození nebo jsou způsobeny infekcemi, infarkty nebo revmatickými srdečními chorobami.

Některé problémy s chlopněmi jsou drobné a nevyžadují léčbu. Jiní mohou vyžadovat lékařské ošetření, lékařské chirurgické zákroky.

Kombinované léze aortální, trikuspidální a mitrální chlopně

Mitrální a trikuspidální chlopně řídí tok krve mezi předsíní a komorami (horní a dolní komora srdce). Plicní chlopně reguluje tok krve ze srdce do plic, zatímco aortální chlopně reguluje tok krve mezi srdcem a aortou, a tím i dalšími krevními cévami ve zbytku těla. Mitrální a aortální chlopně jsou pravděpodobněji ovlivněny kombinovaným poškozením.

U srdečních chlopní se chlopně stávají příliš úzkými, zcela otevřenými (stenotickými) nebo ne zcela uzavřenými (nekompetentními).

Stenóza chlopně způsobuje, že se krev hromadí v srdeční komoře, kde by krev neměla být. Aby se kompenzoval čerpací účinek, srdeční sval zesiluje a zvětšuje se, ztrácí svou pružnost a pracovní tón. Kromě toho v některých případech akumulace krve v komorách srdce přispívá k tvorbě krevních sraženin, což zvyšuje riziko cévní mozkové příhody nebo plicní embolie..

Závažnost srdečních chlopňových onemocnění se může lišit. V mírných případech příznaky chybí, zatímco v pokročilých případech může chlopňové srdeční onemocnění vést k městnavému srdečnímu selhání a dalším komplikacím.

Příznaky srdečních onemocnění chlopní

Příznaky onemocnění chlopní se objevují náhle a závisí na rychlosti, jakou onemocnění postupuje. Mnoho příznaků je podobných příznakům městnavého srdečního selhání, například:

 • dušnost a sípání po cvičení;
 • otoky nohou, paží, břicha;
 • únava a závratě;
 • mdloby;
 • rychlý přírůstek hmotnosti;
 • horečka způsobená bakteriální endokarditidou.

Přidružené léze chlopní mohou být jak vrozené, tak věkové. Hlavními důvody vzniku těchto defektů jsou revmatismus, což znamená chlopňové srdeční onemocnění, bakteriální endokarditida, ateroskleróza, vysoký krevní tlak, karcinoidní nádory, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, syfilis. Všechna tato onemocnění mohou poškodit jednu nebo dvě nejvíce závislé srdeční chlopně. Radiační terapie a užívání léku methylsergid (používaný k léčbě migrény, neopakujících se bolestí hlavy) může mít mírný účinek na funkci chlopní.

Nejúčinnějším opatřením k prevenci přidružených lézí chlopní je rychlá léčba anginy pectoris. Akutní fáze onemocnění by neměla trvat déle než 48 hodin. Nejbolestivější příznaky by měly být odstraněny během stanovené doby. Včasná antibiotika předcházejí revmatické horečce, která přispívá k rozvoji srdečních onemocnění chlopní.

Zdravý životní styl, normalizace krevního tlaku a léčba aterosklerózy, prevence infarktu a obezity jsou účinnými opatřeními k prevenci jakýchkoli srdečních onemocnění. Strava by měla být vyvážená a měla by obsahovat málo solí a tuků.

Riziko vzniku jakéhokoli onemocnění spojeného se srdečními chlopněmi se zvyšuje, pokud člověk kouří, pije více než dva nápoje denně, má nadváhu.

Léčba kombinovaných chlopňových srdečních onemocnění

Asymptomatické případy kombinovaných lézí chlopní lze zvládnout bez léčby, dokud se onemocnění neprojeví. Lékaři často používají taktiku vyčkejte a uvidíte, abyste se vyhnuli operaci a vystavili pacienta riziku.

Alkohol je zcela vyloučen, množství soli klesá a je také zastaven příjem tablet na hubnutí, které zvyšují krevní tlak. Aby se zabránilo bakteriální endokarditidě, používají se antibiotika (profylaktický průběh). To platí zejména pro pacienty, kteří si chtějí nechat ošetřit zuby nebo podstoupit operaci. Jsou indikována antitrombotická léčiva, jako je aspirin nebo tiklopidin. Tyto léky se doporučují osobám s chlopňovým onemocněním, u nichž dochází k přechodným ischemickým záchvatům (TIA)..

Silná antikoagulancia, jako je warfarin, jsou indikována u pacientů s fibrilací síní (komplikace srdce způsobená nesprávnou funkcí mitrální chlopně).

U těch, kteří podstoupili chirurgický zákrok, může být nutné dlouhodobé užívání antikoagulancií, aby byla chlopně nahrazena umělým implantátem. Dilatace balónku je indikována pro expanzi stenotické chlopně.

Léčba chlopňových srdečních chorob: diagnostické metody

Úprava funkčnosti srdečního systému představuje skutečné nebezpečí pro lidský život. Dokonce i při drobných vadách lze pozorovat narušení struktury průtoku krve, často dochází k organickému poškození. Pokud jde o srdeční patologie s podobnými změnami v těle, podléhají komplexní a dlouhodobé léčbě..

Nemoci srdečních chlopní jsou často diagnostikovány u pacientů navštěvujících kardiochirurgy. Jsou získané nebo vrozené..

Je obvyklé označovat změny ventilů jako jejich vadný vývoj, úplný nebo částečný. Změny tohoto druhu mají své vlastní rozdíly, v důsledku čehož je možné detekovat konkrétní patologii v počátečních fázích..

Ventilové zařízení a jeho typy

Chcete-li určit vývoj defektů chlopní, které se vyskytují v lidském těle, abyste mohli určit následnou léčbu, musíte znát jejich odrůdy.

Nejprve je každá neporušená chlopně navržena pro konkrétní práci, porucha kterékoli z nich negativně ovlivňuje základní funkce myokardu, správnou distribuci krve. Jsou nezbytné k prevenci rozvoje srdečních chorob..

Druhy:

 1. Mitral - nachází se v prostoru mezi levou komorou a síní.
 2. Aorta - její umístění je mezi levou srdeční komorou a aortou. Hlavní funkcí je zabránit zpětnému toku krve během okamžiků čerpání krevních hmot.
 3. Trikuspidální (také nazývaný trikuspidální) - je umístěn mezi pravou komorou a síní. Jeho účelem je zabránit předčasnému otevření ventilů směřujících do síní.
 4. Arteriální plicní (nebo bikuspidální) - Místo je prostor mezi tepnou a pravou komorou. Tento ventil blokuje tok čerpané krve zpět do pravé komory..

Důležité! U defektů chlopní dochází k organickým transformacím, které mají za následek všechny druhy negativních změn v lidském těle. V případě poruchy funkce srdce nejsou fatální případy neobvyklé.

O hlavních příčinách patologie

Mezi hlavní příčiny patologických změn v chlopňovém systému v myokardu se rozlišují funkční a organické poruchy srdce, hraje důležitou roli dědičný faktor. Nezdravý životní styl, různá zranění, nedostatečná léčba chronických onemocnění, nemoci vyskytující se v akutní formě vedou k takovým lézím.

Porucha nitrokardiální hemodynamiky je nejčastějším výsledkem chlopňových defektů. Více než polovinu předpokládaných odchylek od normy představuje onemocnění mitrální chlopně. Menší procento je způsobeno přerušením práce jiných chlopní srdečního systému.

Důležité! Pokud se vyskytnou kombinované vady, je pro následnou léčbu nutná pečlivá diagnostika. To je jediný způsob, jak zabránit rozvoji patologických procesů, které negativně ovlivňují celkovou pohodu pacienta..

Svěráky a jejich odrůdy

Vláknité prstence jsou druh dělící tkáně umístěné mezi srdečními komorami. Tyto prsteny mají mnoho otvorů, kterými jsou krevní hmoty pumpovány správným směrem..

Tím se zabrání narušení přirozeného krevního oběhu, který se běžně nazývá annuloectasia. V medicíně existuje obecně přijímaná klasifikace chlopňových vad, která zjednodušuje identifikaci specifické patologie podle jejích charakteristických rysů..

Uvedenou klasifikaci představuje následující diagram

Převody ventilů vydělené podle umístění:

 1. Poškození mitrální chlopně je považováno za největší typ malformace a běžně se vyskytuje u pacientů jakékoli věkové skupiny. Tato patologie je doprovázena změnou pojivové tkáně, která se transformuje na tkáň jizvy. Takto je narušena přirozená injekce krevních hmot, jejich počet klesá..
 2. Změny ve fungování aortální chlopně doprovázené úpravou její strukturální základny. V druhém případě je narušeno přirozené čerpání krve vstupující do malého prstence toku krve. S takovým onemocněním se zhoršuje činnost mnoha orgánů a projevuje se nedostatek výživných složek nezbytných pro normální život. Tato patologie vede k progresi těžké arytmie, je možný tromboembolismus.
 3. Onemocnění plicní chlopně je zúžení tepny v plicích, při kterém dochází k negativní modifikaci tkáně, zhoršení jejich výživy. Tato patologie je eliminována pouze chirurgickou metodou. Je doprovázen otokem žil na předloktí a krku. V důsledku toho dochází k srdečnímu selhání, které se projevuje v chronické formě a je obtížně léčitelné..
 4. Transformace ve struktuře trojcestného ventilu. Takové defekty jsou obvykle představovány svalovými revmatickými lézemi v myokardu. Určená chlopně srdečního systému zcela neodporuje průtoku krve, v důsledku čehož jsou krevní masy smíchány. Důsledkem je nástup infarktu.

Anatomické změny ve ventilovém systému ve formě atrézie, hypoplázie, stenózy, koartace. Tato skupina zahrnuje také transformaci interventrikulárních a interatriálních struktur srdce.

Patologické transformace způsobené specifickými organickými poruchami:

3.1 Obstrukční změny v určitých částech srdce, v cévním systému. Tyto patologie se vyskytují v důsledku zúžení arteriálního lumenu..

3.2 Nevýhody zjištěné při porušení struktur srdeční přepážky.

 • Poruchy způsobující sníženou rychlost průtoku krve. Jsou rozděleny do několika fází. Ve složité formě se vyznačují změnami ukazatelů krevního tlaku, je obtížné je opravit a léčit..
 • Hemodynamické hodnoty:

5.1 Modré indikátory se obvykle objevují v dětství, ve kterém dochází ke směšování arteriální a venózní krve.

5.2 Bílé hodnoty nenaznačují žádnou mísitelnost krevních hmot z tepen a žil. S takovými patologiemi je krev vyhozena chaoticky a na různých stranách..

O další klasifikaci:

Kromě výše zmíněných změn je obvyklé vyčlenit samostatnou kategorii srdečních chlopní, představuje ji tetrad nebo triáda, Fallotova pentada, Ebsteinova anomálie.

Nejcharakterističtějšími příznaky u srdečních chlopní jsou nepohodlí na hrudi, dušnost, která se projevuje i při menší fyzické námaze. Včasné odhalení srdečních vad je jedinou dostupnou možností, jak zabránit jejich progresi a následnému zhoršení.

Pokud jde o terapeutická opatření, závisí na typu diagnostikované vady. Schopnost aplikovat v praxi obecně uznávané principy hojení funkcí myokardu však pomůže minimalizovat negativní důsledky jakékoli srdeční patologie..

Preventivní opatření

Pravidelná vyvážená výživa pomůže předcházet dysfunkci myokardu, v důsledku čehož je srdeční sval nasycen nezbytnými prvky, úplným odmítnutím špatných návyků, což významně zlepšuje kvalitu života.

Je důležité vyhnout se stresovým situacím, které negativně ovlivňují fungování nervového systému, zejména srdce. Některé wellness techniky jsou předepsány a prováděny ve stacionárních podmínkách, v závislosti na stanovené diagnóze.

Pečlivým přístupem k vlastnímu zdraví, pravidelnými návštěvami kardiologa a podstupováním vyšetření můžete v počáteční fázi zabránit patologickým změnám a zabránit jejich zhoršení. U onemocnění srdečních chlopní dochází k negativnímu účinku na činnost jiných systémů a vnitřních orgánů, což vede k rozvoji souběžných patologií.

Patologie srdeční chlopně. Nebezpečí, příznaky a léčba patologie srdeční chlopně

1. Jak funguje srdce?

Pokud považujeme tělo za složitý dynamický biosystém, pak srdce je svalová pumpa, která zajišťuje neustálý průtok krve cévami, a tedy výživu, okysličování (nasycení kyslíkem), čištění všech orgánů a tkání. Rytmické, automatické a nepřetržité kontrakce srdečního svalu dělají ohromnou práci a čerpají asi 10 tisíc litrů krve denně.

Je dobře známo, že srdce jako pumpa se skládá z několika komor a chlopní, které zajišťují krevní oběh v požadovaném směru a hermetické blokování zpětného toku. Srdeční chlopně se otevírají a zavírají až stotisíckrát denně. Charakteristický zvuk srdečního rytmu je tvořen harmonickou a jasnou (normálně) prací dvou horních chlopňových chlopní (trikuspidální, tj. Trikuspidální a bikuspidální nebo mitrální) a dvou dolních „semilunárních“ (aortální a plicní, tj. Plicní) ). Srdce a jeho základní prvky, jako každý jiný orgán v lidském těle, bohužel nejsou imunní ani proti vrozeným vadám, ani vůči nemocem či opotřebení..

2. Nebezpečí patologie chlopně

Jakákoli patologie v mechanice jedné nebo několika srdečních chlopní nevyhnutelně ovlivňuje fungování myokardu jako celku, a tedy i celého systému podpory života - bez ohledu na to, jak stabilní je. Nejběžnějším negativním účinkem v tomto smyslu je, že srdeční sval, který automaticky kompenzuje nedostatek krve a pracuje s neustálým přetížením, postupně hypertrofuje - zvyšuje objem, táhne se. Ve výsledku tzv. srdeční selhání do jednoho stupně nebo jiného (někdy život ohrožujícího) stupně. Může se objevit arytmie, tendence k trombóze v důsledku stagnace krve, eroze atd. Problémy s chlopněmi však mohou začít téměř asymptomaticky a prvním příznakem je často „neškodná“ dušnost, tzn. pocit dechu. Ve skutečnosti se jedná o nedostatek kyslíku v krvi, který není správně okysličován nebo čištěn..

3. Příznaky a nemoci

Mezi hlavní příznaky nepravidelného ventilového systému patří:

 • nedostatečné, dušnost, která neodpovídá fyzické aktivitě nebo poloze těla (např. vleže);
 • závratě, slabost, únava, závratě, mdloby s lehkou námahou;
 • bolestivé nebo jiné nepříjemné pocity na hrudi, synchronní s procesy vdechování a výdechu;
 • otoky dolních končetin a / nebo břicha; subjektivně to lze pociťovat jako plynatost (nahromaděný střevní plyn) nebo říhání.

Vady ventilu, tj. jejich nesprávná struktura nebo fungování mohou být jak vrozené, tak získané (např. kvůli infekcím, nezdravým návykům atd.). Nejběžnější jsou:

 • stenóza - zúžení lumenu;
 • regurgitace - neúplné uzavření s obráceným průtokem krve;
 • prolaps (obvykle mitrální chlopně) - prověšení chlopňových lístků do síně.

4. Diagnostika a léčba nemoci

Diagnózu stanoví kardiolog na základě stížností, anamnézy, výsledků auskultace, perkuse a dalších studií (EKG, ultrazvuk atd.). Léčba se může pohybovat od doporučení dodržovat určitá pravidla a omezení v každodenním životě - a tato doporučení je třeba brát velmi vážně - až po operaci. V posledních desetiletích se v kardiochirurgii nashromáždil bohatý arzenál metod pro efektivní korekci, implantaci a chirurgickou rekonstrukci, která umožňuje úspěšně se vyrovnat s mnoha obtížnými a nebezpečnými problémy v práci srdečního svalu a jeho chlopní..

Vlastnosti chorob srdečních chlopní, příznaky, diagnostika a léčebné metody

Srdeční chlopně jsou ovlivněny fúzí letáků. Jedná se o speciální otvory, které plní hlavní funkce. Z různých patologických důvodů se mohou zmenšit, zhroutit, takže dojde k částečnému nebo úplnému uzavření díry. Jedním z hlavních úkolů je regurgitace krve.

Důležité! Pro diagnostiku lékaři předepisují Dopplerův test EchoCG.

Pomáhá sledovat rozsah poškození ventilu. Během studie se stanoví i malé odchylky od normální hodnoty. Může to být mitrální regurgitace, kterou nelze zjistit laboratorními testy. Chlopňové srdeční onemocnění vyžaduje urgentní léčbu.

Pokud jsou ventily poškozené, musíte podstoupit diagnostiku

Hlavní příčiny poškození ventilu

K selhání srdeční chlopně dochází z různých důvodů. Regurgitace může být vrozená nebo způsobená následujícími patologiemi:

 • progrese akutní revmatické karditidy;
 • endokarditida infekční formy;
 • syfilitická aortitida;
 • degenerace letáků chlopně.

Chlopně se začnou hojit v důsledku poškození nebo nadměrného roztažení akordu, stejně jako tkáně papilárního svalu. Je důležité věnovat pozornost těmto faktorům, aby se zabránilo náhlému zhoršení zdraví..

Stenóza chlopně je vrozená, revmatická nebo senilní. Aby lékař předepsal přesnou léčbu, musíte být vyšetřeni. Na základě získaných výsledků bude pacientovi předepsána vhodná léčba.

Syfilitická aortitida je jedním z hlavních důvodů rozvoje patologie

Nouzová nekardiochirurgická operace

V některých případech je po stanovení diagnózy nutný urgentní chirurgický zákrok a chirurgický zákrok. Jedná se o vážný problém, který nelze ignorovat, a je nutné urgentně zahájit léčbu. Pacientovi je přísně zakázáno nezávisle vybírat analogy, předepisovat léky.

Těžká aortální stenóza, mitrální chlopně, plicní stůl často způsobují vážné potíže. Mírná forma patologie je nebezpečná kvůli intraoperačním komplikacím. Hlavním problémem je nedostatek srdečního výdeje. U těchto pacientů je vysoké riziko komplikací během operace..

Poznámka! Lékař musí pečlivě sledovat hladinu rovnováhy tekutin a také hemodynamiku, aby zabránil náhlým výkyvům.

pacientům je předvedena protetika poškozeného kanálu. Před operací musí lékař vzít v úvahu všechna rizika. Ve většině případů jsou spojeny se zpožděním.

Podpora pacientů musí být správná a přiměřená. Pokud něco ohrožuje zdraví nebo život pacienta, pak se neprodleně provede nekardiální operace, aniž by se bralo v úvahu vysoké riziko vzniku komplikací ze srdce nebo cév.

Bolest srdce je ostrá nebo s nepravidelnými záchvaty

Chronická patologie chlopně

Mnoho patologií a zdravotních problémů lze napravit konzervativním způsobem. Pokud neexistují žádné známky a náznaky progrese dysfunkce levé komory, pak se operace provádí naléhavě, aby zachránil život člověka.

Pokud je zjištěna nadměrná dilatace, zhoršení intenzity klinických projevů, musí lékař rozhodnout o chirurgickém zákroku. Pokud byl během diagnózy stanoven mírný stupeň poškození srdce, lékař předepíše doporučení, která souvisejí s udržením funkce hlavního orgánu.

Stenóza aorty, příčiny, příznaky, léčba

Nejběžnější patologií, při které jsou postiženy chlopně, je aortální stenóza. Tato patologie je diagnostikována u starších pacientů. Existuje několik hlavních důvodů:

 • degenerativní procesy;
 • přítomnost vrozené bikuspidální aortální chlopně (jedná se o závažnou anomálii);
 • anamnéza fixace revmatické horečky.

Pacienti často nemají vůbec žádné příznaky takové patologie. Někteří pacienti, když jsou vyšetřeni lékařem, si stěžují na dušnost, anginu pectoris, výskyt mdlob. Pokud se takové příznaky vyskytnou, je prognóza ve většině případů nepříznivá..

Důležité! Pro diagnostiku musíte sledovat stav levé komory na elektrokardiogramu.

Aortální stenóza je mírná nebo chronická. Příznaky se mohou objevit náhle nebo se postupně zvyšovat. Nejúčinnější léčbou je zavedení zubní protézy. Nouzový chirurgický zákrok se provádí u těžkých forem patologie, když je pacient v nebezpečí a existuje pravděpodobnost vzniku závažných komplikací.

Drogová terapie má extrémně dočasný účinek. K odstranění nepohodlí a dušnosti jsou podle pokynů předepsána diuretika. U anginy pectoris musí pacienti užívat beta-blokátory, prostředky k vazodilataci. Další účinnou léčbou je balónková valvuloplastika.

Regurgitace aorty, příčiny, příznaky, léčba

Regurgitace aorty je způsobena disekcí aorty nebo vážným zraněním. Historie endokarditidy, která probíhala v infekční formě, vede k chronické formě patologie. Někdy může kořen aorty expandovat, v těle se vyskytují degenerativní procesy, revmatická horečka.

Mezi hlavní klinické příznaky patří:

 • silná bolest v plicích, otok, dušnost;
 • v oblasti dolního okraje hrudní kosti na levé straně je dobře slyšet protodiastolický šelest;
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • posunutí horní části srdce, protože je zde zátěž a tlak na levou komoru.

V akutní formě vývoje pociťují pacienti prudké zhoršení pohody. Potřebují naléhavou pomoc. V tomto stavu se často vyskytuje plicní edém, u kterého je vysoká pravděpodobnost úmrtí..

Po vyšetření lékař rozhodne o vhodnosti provedení nouzové výměny ventilu. Pacientovi je poskytována vhodná léčba k udržení těla. Pacientovi jsou předepsána diuretika, léky na vazodilataci, inotropní látky.

Plicní regurgitace, příčiny, příznaky, léčba

Důležité! K plicní regurgitaci dochází v důsledku vrozené patologie, infekční endokarditidy.

Pokud pacient ignoruje příznaky, stav se stává vážným. V tomto případě dochází k dušnosti, nedostatečnosti pankreatu..

Mezi hlavní příznaky patří diastolický šelest na levém okraji hrudníku, zatvrdnutí v pankreatu. Ve vzácných situacích se začíná prudce rozvíjet nedostatečnost, plicní hypertenze. Ve výsledku postupuje regurgitace.

Ve většině případů není nutné žádné vážné zacházení. Lékaři předepisují léky k odstranění slinivky břišní, příčin plicní hypertenze. V závažných případech je pacient podroben komplexní diagnostice a vyšetření. Ve výsledku může být rozhodnuto, zda do plicního trupu zavést protetickou chlopně. Odborníci vyberou vhodnou velikost ventilu individuálně.

Trikuspidální regurgitace, příčiny, příznaky, léčba

Trikuspidální regurgitace je diagnostikována u většiny pacientů. Příznaky jsou často nepodstatné a nemají vliv na kvalitu života pacienta. Hlavními důvody jsou dilatace pankreatu, plicní hypertenze.

Stupeň vývoje trikuspidální regurgitace je ovlivněn formou vývoje Ebsteinovy ​​anomálie, endokarditidy infekční formy. Pokud se srdeční chlopně úplně neuzavře, je nutný chirurgický zákrok. Léčba v tomto případě je předepsána okamžitě. Lze rozlišit následující klinické rysy:

 • ve většině případů jsou příznaky minimální a nezpůsobují vážné nepohodlí;
 • Pankreatická nedostatečnost se vyvíjí výhradně v obtížných situacích.

Mezi charakteristické rysy patří pulzace krční žíly, zvětšená játra. Pokud se neléčí, existuje možnost vzniku periferního edému, ascitu. Akutní situace jsou vzácné. Onemocnění srdeční chlopně může být chronické.

Pokud je pacientovi předepsáno užívání intravenózních narkotik, ale na pozadí takové terapie se vyvíjí endokarditida a dysfunkce v trikuspidální chlopni. Ve většině případů má stafylokokovou etiologii. Endokarditida se vyvíjí rychle a pacient vyžaduje urgentní léčbu. Lékaři mohou navrhnout mitrální komisurotomii.

Ve většině případů není léčba této formy aortální chlopně nutná. Lékař bere v úvahu zvláštnosti průběhu patologie, výsledky vyšetření a diagnostiku. Jako hlavní terapie jsou předepsány antibiotické léky, komisurotomie. Pomohou eliminovat problémy se srdeční chlopní, negativní příznaky.

Důležité! K odstranění projevů jsou předepsány diuretika.

Podle indikací lze použít takové techniky, jako je valvuloplastika, anuloplastika, náhrada trikuspidální chlopně. Nejúčinnější diagnostickou metodou je trikuspidální chlopeň Doppler. Pomáhá určit chorobu, poruchy, její povahu vývoje. Doppler pomůže posoudit rozsah léze, zda se chlopně může zavřít.

Rysy různých forem regurgitace a srdečního selhání jsou popsány v tomto videomateriálu:

Chlopňové srdeční choroby: příčiny, příznaky, diagnóza

Chlopňové vady srdce - poškození struktury chlopní, okolních tkání a srdce, které narušují oběh krve uvnitř. Může to způsobit srdeční selhání..

Srdeční chlopně a jejich vady

Srdce má čtyři komory: dvě síně a dvě komory. Z síní vstupuje krev do komor a poté pomocí chlopní pomocí kontrakcí srdečního svalu do tepen. Ventily zajišťují průtok krve správným směrem a množstvím. Pokud se nezavřou nebo neotevřou úplně, narušuje to normální krevní oběh.

Výsledkem je, že srdce postupně zvětšuje svůj objem a táhne se, kompenzuje nedostatek krve a pracuje s neustálým přetížením. Vyčerpávající srdeční práce může vést k závažným kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou arytmie nebo srdeční selhání. Poruchy srdeční chlopně mohou navíc způsobit komplikace na pozadí některých pokračujících infekčních onemocnění..

Srdeční vady jsou nejčastěji diagnostikovány u pacientů starších šedesáti let. Důvodem je, že s věkem ventily ventilového aparátu ztrácejí svoji pružnost a srdce se zvětšuje. V důsledku toho klesá průtok krve a nerovnoměrně vyplňuje dutiny srdce - vyvíjí se srdeční selhání.

Existují čtyři typy srdečních chlopní a každá má specifickou funkci:

Aorta: zabraňuje průtoku krve z aorty do levé srdeční komory.

Mitral: brání odtoku krve z levé srdeční komory do levé síně v okamžiku, kdy se srdeční sval stahuje a krev je tlačena do cév.

Plicní: brání toku krve z plicní tepny do pravé komory srdce.

Trikuspidální: chlopně mezi pravou srdeční komorou a pravou síní.

Pokud jsou chlopně rozšířené, zúžené, uvolněné nebo roztrhané, je pro ně obtížné uzavřít a krev se vrací s každým úderem srdce. Výsledkem je, že srdce je pod obrovským stresem a nakonec ztrácí svoji schopnost pracovat..

Ve formě onemocnění se mohou poruchy srdeční chlopně projevit ve formě:

stenóza - zúžení lumenu (otevření) cév, kterými protéká krev. To významně zvyšuje stres na srdci, protože ztěžuje vylučování krve.

selhání - poškození letáků srdeční chlopně, vyjádřené v jejich neschopnosti se úplně zavřít. Krev v takových případech teče zpět.

kombinace stenózy a nedostatečnosti - postižené chlopně tvoří překážku průchodu krve. V tomto případě část krve prochází otvorem, ale vrací se zpět do další fáze srdečního cyklu..


Příčiny a příznaky

Chlopňové srdeční onemocnění může být vrozené nebo získané. Hlavními příčinami vad srdeční chlopně jsou revmatismus, infekce, myokardiální a kardiovaskulární onemocnění..

Vrozené vady srdeční chlopně se vyvíjejí před narozením a závisí na tom, jak těhotenství pokračovalo. Vrozené vady srdeční chlopně jsou extrémně vzácnou diagnózou, která je stanovena pouze v 1% případů. Vrozené vady zahrnují vady aortální a plicní chlopně, které jsou léčeny chirurgicky v prvních letech života pacienta.

Zakoupeno. Získané defekty srdeční chlopně zahrnují transformace struktury chlopně v důsledku infekcí, zánětu, infarktu atd. Většina z nich vzniká v důsledku postupné změny ve struktuře srdce, v některých případech vede k poruše přenesený revmatismus..

Všechny vrozené a získané vady mají související příznaky, které se mohou objevit v jakémkoli věku:

další projevy srdečního selhání.

Zpočátku se objevují během fyzické námahy, ale s rozvojem patologií se začnou objevovat v klidném stavu..

Mezi typy onemocnění srdeční chlopně je nejčastější prolaps mitrální chlopně. Vyskytuje se během kontrakcí srdce, když se chlopně chlopní v levé síni prohýbají. Stěny ventilů ztrácejí pružnost a „prosakují“.

Výhřez může být primární a sekundární:

Primární výhřez označuje vrozené chlopňové vady. Patologie pojivové tkáně jsou v tomto případě genetickou predispozicí..

Sekundární výhřez je získaná vada. Vyskytuje se v důsledku poranění hrudníku, revmatismu nebo infarktu myokardu.

Výhřez nemá závažné zdravotní následky a jeho příznaky nenarušují život. Může se však stát, že se neobjeví po dlouhou dobu a ve stáří jsou nejčastěji rušeni, a proto jsou odepisováni „na věk“. Pokud nevěnujete pozornost příznakům včas, mohou nastat komplikace, například arytmie a srdeční selhání..

Mezi příznaky jsou také stížnosti na bolestivé pocity v oblasti srdce. Vznikají na pozadí zkušeností, nejsou spojeny s fyzickou aktivitou a nejsou odstraněny léky. Bolest není intenzivní, ale přetrvávající, doprovázená úzkostí a bušením srdce.

Diagnostika a léčba

Pokud vy nebo vaši blízcí trpíte výše popsanými příznaky, doporučujeme diagnostikovat. Během diagnostiky lékař sleduje srdeční parametry v klidu a během fyzické aktivity.

24hodinové monitorování EKG,

rentgen hrudníku,

CT a MRI na speciálním vybavení, které vám umožní vyšetřit srdce skutečně mezi beaty.

Taková diagnóza se provádí nejen při počátečním vyšetření pacientů s podezřením na onemocnění, ale také u dispenzárních skupin pacientů s již potvrzenou diagnózou..

V závislosti na výsledcích diagnózy lékař předepisuje nezbytnou léčbu: terapii nebo chirurgický zákrok.

Terapie je zaměřena na prevenci, prevenci a zmírnění opakování onemocnění, které se stalo hlavní příčinou defektu, a také na léčbu srdečního selhání.

Chirurgický zákrok je stav nouze, který kvůli věku nebo komplikacím nemusí být předepsán všem pacientům.

Poruchy srdeční chlopně jsou zpravidla mechanickým problémem, který lze vyřešit pouze pomocí operace provedené chirurgem..

U stenózy se ukazuje operace, která odděluje spletené chlopně chlopně a rozšiřuje atrioventrikulární otvor - komisurotomii. V případě nedostatečnosti se provádí protetika: náhrada biologickým nebo mechanickým analogem.

Prevence

Abyste předešli nemoci, doporučujeme vám především pečovat o své zdraví a tělo. Získaná chlopňová srdeční choroba se objevuje také v důsledku infekce, proto je třeba přijmout preventivní opatření.

Normalizujte svoji stravu, abyste ze své stravy získali dostatek bílkovin, sacharidů a tuků. K tomu doporučujeme používat hlavně zeleninu, ovoce, cereálie a libové ryby..

Věnujte se sportu, ale přiměřeně posuďte své schopnosti. U onemocnění kardiovaskulárního systému je indikována zdravá chůze, ne běhání maratonů.

Udržujte krevní tlak na konstantní úrovni: ne vyšší než 140 u systolického a 90 u diastolického. Pište si deník, kde si každé ráno a večer zaznamenáváte krevní tlak, a snažte se vyhnout se stresovým situacím. Časté alarmy mohou způsobit arytmie.

Toto jsou všechny obecné tipy pro prevenci. Pouze ošetřující lékař si může vybrat, co je pro vás to pravé..

Pokud jste vy nebo vaši blízcí utrpěli vážné onemocnění nebo zjistili příznaky vad srdeční chlopně, navštivte lékaře.

Centrum srdeční medicíny Chernaya Rechka zaměstnává profesionální kardiology, kteří jednají v souladu s národními a mezinárodními klinickými pokyny. Provedeme vyšetření srdce pomocí moderních diagnostických přístrojů, předepíšeme adekvátní léčbu srdečních onemocnění a poradíme, pokud je nutná chirurgická léčba. Po operaci v případě potřeby provedeme kurz specializované srdeční rehabilitace.

Pečlivě sledujte své zdraví a nebuďte nemocní!

Mitrální onemocnění srdce: příznaky, léčba a prevence

Slova „srdeční vada“ zní děsivě, je obzvláště děsivé je slyšet od svého lékaře. Po dlouhou dobu po prvním popisu této patologie lékaři netušili, jak s ní zacházet. Naštěstí od té doby uplynulo mnoho let a medicína vykročila vpřed, takže taková diagnóza už nezní jako věta..

Srdeční onemocnění je onemocnění charakterizované porušením struktury srdečních chlopní. Vady ventilů postupně vedou k srdečnímu selhání. Rozlišujte mezi vrozenými vadami (vytvářejí se během nitroděložního vývoje) a získanými (vyskytují se po různých onemocněních). V místě výskytu se rozlišují vady mitrální, vady trikuspidální chlopně, vady aorty a vady plicní chlopně.

Mitrální vady jsou nejčastější. Vyskytují se na bikuspidální (mitrální) chlopni umístěné mezi levou síní a levou komorou. Významem vad je změna oblasti díry. Normálně je plocha mitrálního otvoru 4–6 metrů čtverečních. Tato velikost zajišťuje normální a dostatečný průtok krve, vynikající pohodu člověka v klidu i při fyzické aktivitě. Snížení oblasti otevření chlopně (stenóza) nebo její zvýšení (nedostatečnost) vede ke zhoršení krevního oběhu, vzniku stížností na dysfunkci srdce.

Mitrální stenóza

Tato vada je charakterizována zúžením otvoru ventilu. „Kritická“ hodnota oblasti je 1-1,5 cm. Čím menší je plocha, tím více příznaků onemocnění.

Může dojít k mitrální stenóze

- usazování vápníku na klapkách ventilu;

- onemocnění pojivové tkáně (Marfanův syndrom);

- myxom (benigní nádor) levé síně.

1 - trikuspidální ventil;

2 - aortální chlopně;

3 - plicní ventil;

4 - mitrální chlopně;

5 - stenóza otvoru mitrální chlopně.

Zúženým mitrálním otvorem je obtížné projít krví z levé síně do levé komory: síň musí stále více a více tlačit na krev. Tato zvýšená práce vede ke zvýšení síně. Postupně se vyvíjí stagnace krve v plicích a postupem času se také zvyšuje pravá část srdce. Zvětšené srdce funguje horší, vyvíjí se srdeční selhání.

Příznaky

V počátečních fázích se stenóza nijak necítí. Lidé se cítí zcela zdraví a mohou vykonávat významnou fyzickou aktivitu. Jak vada postupuje, objevuje se dušnost (stagnace krve v plicích), nejprve pouze při pohybu, později v klidu. Přibližně ve stejnou dobu se může objevit kašel s malým množstvím hlenu; někdy je pozorována hemoptýza. Existuje nemotivovaná slabost, rychlá únava, pocit přerušení srdce, rozptýlené bolesti na hrudi. V pokročilých případech může zvětšené srdce vytlačit jícen a hrtan - hlas se změní a polykání je narušeno.

Diagnostika

Pro lidi s mitrální stenózou je charakteristický specifický vzhled: bledá tvář, ostře ohraničená červenáním tváří s namodralým nádechem, cyanóza rtů a špičky nosu. Na přední části hrudníku je hrb srdce - takto vyčnívá zvětšené srdce. Pulz není na rukou stejný. Při důkladném vyšetření lékařem zpravidla není pochyb o diagnóze, protože zvuky srdce a změny v klinických a laboratorních datech jsou specifické změny, které je obtížné zaměnit za jiné podmínky.

Léčba

V počátečních fázích vývoje se některé léky používají ke zlepšení fungování srdce. V pozdějších stadiích a s progresí onemocnění se léčba provádí chirurgicky: disekce fúzovaných chlopní nebo nahrazení umělou chlopní.

Prevence

Téměř v polovině případů je příčinou mitrální stenózy revmatická horečka (starý název je revmatismus). Můžete jej získat nesprávnou léčbou banální bolesti v krku (i když ne všichni lidé, kteří měli bolest v krku, trpí revmatismem!), Způsobený streptokokem - také způsobuje revmatické poškození srdečních chlopní. Poruchě lze předejít správnou léčbou anginy pectoris pod dohledem lékaře s použitím antibiotik a následnými kontrolními záznamy EKG..

Nedostatek mitrální chlopně

U této vady se chlopně chlopně neuzavírají úplně, dochází k obrácenému toku krve z levé komory do levé síně. Nemoci, které mohou vést k tomuto typu defektu, jsou stejné jako u mitrální stenózy. Mnohem méně časté než mitrální stenóza.

Zpětný tok krve, ke kterému dochází u tohoto typu defektu, táhne levou síň, ve které se hromadí příliš mnoho krve. Po určitou dobu tělo používá obranné mechanismy, ale když se vyčerpají jeho zásoby, krev stagnuje v plicích a velikost pravého srdce se mírně zvětší. V pokročilých případech se objevují výrazné příznaky srdečního selhání..

Příznaky

Stejně jako v případě mitrální stenózy nemusí být po dlouhou dobu pociťována nedostatečnost chlopně. Taková diagnóza je často náhodným nálezem při každoroční lékařské prohlídce nebo při lékařské prohlídce. Jak vada postupuje, objeví se dušnost během námahy a poté v klidu pocit rychlého srdečního rytmu. Může se objevit kašel se sporým sputem. Často se obávají bolesti srdce: bolesti, šití, lisování a nemusí nutně souviset s fyzickou aktivitou.

Diagnostika

Vzhled těchto pacientů nemá žádné zvláštnosti. Při vyšetření může lékař dobře tušit vadu, kterou lze snadno potvrdit instrumentálními vyšetřovacími metodami (EKG, ECHOKG).

Léčba

Chirurgické: obnovení normální velikosti ventilového kroužku.

Onemocnění srdeční chlopně (onemocnění srdeční chlopně)

Patologie srdeční chlopně.

Poškození chlopně může být výsledkem splynutí jejích letáků (stenóza příslušného otvoru) nebo následkem zvrásnění nebo zničení letáků, což vede k neúplnému uzavření příslušného otvoru doprovázenému regurgitací krve. Rozšířený termín „nedostatečnost chlopní“ je synonymem regurgitace.

Dopplerova echokardiografie je nejinformativnější metodou pro vyšetření pacientů s lézemi chlopní, často však vykazuje malé a dokonce „fyziologické“ odchylky od normy (například menší regurgitace mitrální chlopní). Chlopňová srdeční choroba se může vyvinout v průběhu času a nepříjemná situace pacientů vyžaduje pravidelné kontroly, obvykle každé 1–2 roky. Tím je zajištěno, že je detekováno zhoršení dříve, než se objeví komplikace, jako je srdeční selhání. Pacienti s lézemi chlopní jsou náchylní k rozvoji infekční endokarditidy, které je zabráněno ústní hygienou a profylaktickým užíváním antibiotik, pokud existuje pravděpodobnost bakteremie, například při extrakci zubu, cystoskopii, sigmoidoskopii, odstranění mandlí.

Hlavní příčiny poškození ventilu

Chlopňová regurgitace (porucha chlopně)

 • Kongenitální.
 • Akutní revmatická karditida.
 • Opakovaná revmatická karditida.
 • Infekční endokarditida.
 • Syfilitická aortitida.
 • Rozšířené otevírání chlopní (např. Při rozšířené kardiomyopatii).
 • Traumatické prasknutí ventilu.
 • Senilní degenerace chlopňových lístků.
 • Poškození akordu nebo papilárních svalů (např. U MI)

Stenóza chlopně

 • Kongenitální.
 • Revmatická karditida.
 • Senilní degenerace

Nouzová nekardiochirurgická operace

Již existující léze chlopně u pacienta vyžadujícího urgentní chirurgický zákrok může být vážným problémem. V praxi jsou léze, které způsobují regurgitaci, zřídka kontraindikovány - snížený afterload z anestetik a hypovolémie obvykle snižují stupeň regurgitace.

Těžká stenóza aorty, plicního trupu nebo mitrální chlopně může být obtížná (střední stenóza zřídka vede k peroperačním komplikacím). Hlavním problémem je nemožnost adekvátního zvýšení srdečního výdeje a riziko operace u těchto pacientů je vyšší; je třeba pečlivě sledovat rovnováhu tekutin a hemodynamiku, aby se zabránilo náhlým výkyvům.

V některých případech je před nekardiální operací nutná výměna chlopně, mělo by se však zvážit relativní riziko opožděného chirurgického zákroku způsobeného intervencí při výměně chlopně a chirurgický zákrok by měl být proveden s odpovídající podporou. Pokud existuje ohrožení života, měl by být urgentně proveden nekardiální chirurgický zákrok, a to navzdory vysokému riziku kardiovaskulárních komplikací.

Chronické onemocnění srdečních chlopní

Většina onemocnění chlopní je léčena konzervativně. Při absenci známek progresivní dysfunkce levé komory je zřídka nutný chirurgický zákrok a tito pacienti mohou být sledováni ambulantně a klinicky vyšetřeni zpravidla jednou ročně. S progresí dysfunkce levé komory / nadměrným rozšířením nebo zhoršením příznaků je třeba rozhodnout o chirurgické léčbě. U středně těžkých lézí není pozorování nutné, je však nutná prevence endokarditidy.

Antibiotická profylaxe

Většina pacientů s chronickým onemocněním chlopně má malé riziko endokarditidy a měla by jim být před zubními a chirurgickými zákroky podána profylaxe antibiotiky. Doporučení pro prevenci endokarditidy jsou neustále aktualizována.

Aortální stenóza

Jedná se o nejčastější abnormalitu chlopně, která postihuje více než 2% lidí starších 65 let..

Příčiny

 • Degenerativní změny (nejběžnější).
 • Vrozená bikuspidální aortální chlopně (degenerace je rychlejší). Tato anomálie je obvykle doprovázena koarktací a dilatací aorty s pitvou nebo bez ní (i při normální funkci aortální chlopně).
 • Historie revmatické horečky.

Klinický obraz

Příznaky

 • Může chybět.
 • Možná dušnost, mdloby a angina pectoris; znamená špatnou prognózu.

Znamení

 • Hlasitý hrubý systolický ejekční šelest s maximálním bodem v aortě, vedený do cév krku.
 • V těžkých případech je pulz s nízkým plněním, nestranný apikální impuls, druhý tón je tlumený nebo chybí.
 • Hypertrofie levé komory na EKG.

Subaortální obstrukce, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie.

Akutní situace

Náhlý nástup příznaků

 • Rychlý rozvoj příznaků (dny / týdny) vyžaduje okamžité rozhodnutí v otázce protetiky.
 • Při poklesu funkce LK může dojít k refrakternímu plicnímu edému a v tomto případě je jedinou léčbou náhrada aortální chlopně.

Akutní aortální stenóza

 • Vzácný.
 • Důvody: trombóza chlopňové protézy, vegetace na chlopni.
 • Nouzová protetika je obvykle nutná.

Léčba

Výměna aortální chlopně

Toto je jediná účinná léčba; u těžké aortální stenózy se provádí protetika.

Léky (dočasný účinek)

 • Diuretika mohou být předepsána pro dušnost.
 • β-blokátory mohou být účinné, zejména u anginy pectoris.
 • Vasodilatátory je třeba používat opatrně.

Balónková valvuloplastika

Může být provedeno u mladších pacientů (méně kalcifikovaných chlopní) jako podpůrný postup pro oddálení operace.

Regurgitace aorty

Příčiny

Akutní: Disekce aorty typu A, endokarditida aorty, trauma.

Chronická: anamnéza infekční endokarditidy, dilatace kořene aorty (včetně Marfanova syndromu), degenerativní změny chlopní, anamnéza revmatické horečky.

Klinické příznaky

 • Akutní AR způsobuje náhlou těžkou dušnost a plicní edém.
 • U těžkých chronických onemocnění může být jediným příznakem dušnost..

Projevy

 • Protodiastolický šelest ve formě decrescendo, slyšet na levém dolním okraji hrudní kosti, nejlépe při výdechu.
 • ± Systolický ejekční šelest (zvýšený průtok krve chlopní).
 • S vážnou nemocí:
  • vysoká srdeční frekvence;
  • posunutý vrchol srdce (kvůli dilataci LV);
  • dalšími příznaky jsou eponyma, jejichž hlavní příčinou je zvýšení pulzního tlaku.

Akutní situace

Akutní (náhlá) regurgitace

 • Kriticky nemocní pacienti, obvykle s plicním edémem.
 • Je nutná urgentní výměna chlopně (± aortální kořen, pokud je pitva).
 • Při přípravě na operaci poskytněte podpůrnou léčbu: diuretika, vazodilatancia, inotropika, ventilace. (Kontrapulzace intraaortálních balónků je kontraindikována, protože zhoršuje AR.)

Akutní projevy chronického onemocnění chlopně

Na pozadí chronického onemocnění je to indikace pro protetiku.

Plicní regurgitace

Příčiny

Vrozená, infekční endokarditida jako důsledek plicní hypertenze, důsledek balónkové valvuloplastiky nebo otevřené valvulotomie.

Klinické příznaky

V extrémně těžkých formách dochází k dušnosti nebo selhání RV.

Známky: RV vyboulení, hlasité P2 ± dělené měkké ejekční šelest, dekrescendo-tvarovaný diastolický šelest na levé hrudní hranici, RV nedostatečnost.

EKG: hypertrofie pravé komory.

Akutní situace

Vzácně - může se akutně vyvinout pankreatická nedostatečnost, akutně vyvinutá plicní hypertenze (např. U PE) může způsobit plicní regurgitaci.

Léčba

 • Obvykle není vyžadováno (velmi dobře snášeno).
 • Léčba pankreatické nedostatečnosti.
 • Léčba příčiny plicní hypertenze.
 • U závažných příznaků a pankreatické nedostatečnosti může být rozhodnuto o výměně plicní chlopně. Pokud je vhodná velikost a umístění výtokového traktu, lze zvážit perkutánní implantaci chlopně připojené k stentu (bioprotéza zabudovaná do stentu)..

Trikuspidální regurgitace

Mírné velmi časté, obvykle ne klinicky významné.

Příčiny

Jakékoli příčiny dilatace RV, plicní hypertenze, vrozené (včetně Ebsteinovy ​​anomálie), Marfanův syndrom, infekční endokarditida, karcinoidový syndrom.

Klinické příznaky

 • Příznaky jsou minimální.
 • V závažných případech může dojít k selhání RV..

Známky: pulzace krční žíly, pulzace a zvětšení jater (periferní edém, ascites ± žloutenka se zjevnou nedostatečností pankreatu), velmi mírný pansystémový šelest na levém okraji hrudní kosti.

Více Informací O Tachykardie

Obecná informaceModerní farmakologie nabízí poměrně širokou škálu léků ke zlepšení paměti. Odborníci však mají dramaticky odlišné názory na to, jak efektivní jsou různé léky pro zlepšení paměti a zda by měly být užívány pro ty, kteří chtějí zlepšit kognitivní funkce..

Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak zkontrolovat, v jaké fyzické kondici se právě nacházíte. Rufierův test umožňuje posoudit obecnou zdatnost srdečního svalu i výkonnost srdce během cvičení.

Stránka poskytuje základní informace pouze pro informační účely. Diagnostika a léčba nemocí by měla být prováděna pod dohledem odborníka.

Obecná informaceObecně se věří, že zvýšené krvácení dásní je důsledkem používání zubních kartáčků s velmi tuhými štětinami. Pokud jsou však dásně zcela zdravé, čištění zubů nezpůsobí krvácení.