Co je kompletní blok vedení pravé větve svazku

Úplná blokáda správného bloku větve, co to je? Tento stav je diagnostickým znakem některých onemocnění kardiovaskulárního systému. Patologie se odhalí během EKG. Přítomnost RBBB ne vždy přispívá ke zhoršení celkového stavu těla.

Příčiny patologických změn v srdečním svalu jsou dříve přeneseny infekční nemoci - tonzilitida, šarlach, plané neštovice. Léčba dětských poruch není v dospělosti nutná. Vyšetření odhalilo pouze reziduální účinky myokardiální dysfunkce nezjištěné včas.

Kyslík a tkáňové živiny se získávají krví, která cirkuluje srdečním svalem. Jeho rytmické kontrakce probíhají offline. Přenos signálů, které stimulují kontraktilní aktivitu, se provádí vodivým systémem zvaným Jeho svazek.

Nachází se v tkáních přepážky oddělující levou komoru od pravé. Systém se skládá ze dvou nohou, kterými jsou impulsy přenášeny na stěny srdce. Porušení nervového vedení se nazývá blokáda větví svazku. Nemoc může mít různé stupně závažnosti. S jeho neúplnou formou se vedení impulsů zpomaluje, ale nezastaví. Kompletní blokáda je charakterizována zastavením toku signálů do tkání levé nebo pravé komory.

Porážka může ovlivnit celý svazek nebo jeho polovinu. Vše závisí na rychlosti vývoje porušení a místě jeho výskytu. U dětí se RBBB může objevit bez zjevného důvodu. Nepřispívá ke zhoršení celkového stavu a je fyziologický.

Úplná blokáda se liší v tom, že excitace mezikomorového septa a přenos signálu se provádí pomocí vláken svalové tkáně levé komory.

Jak se tato patologie projevuje?

Izolovaná blokáda pravého svazku Jeho svazku není spojena s jinými patologickými procesy v těle, proto tato forma onemocnění nemá výrazné příznaky. Zpravidla se odhalí při rutinní lékařské prohlídce. Se sekundární blokádou PNBG přicházejí do popředí příznaky základního onemocnění. Neexistují žádné typické projevy zhoršeného vedení nohou Jeho svazku..

Je možné identifikovat patologické změny v srdečním svalu pomocí ultrazvuku hrudníku nebo EKG. V některých případech dochází k blokádě přerušovaně. Existují také arytmické formy patologie, ke kterým dochází při narušení srdečního rytmu. Po normalizaci srdeční frekvence příznaky blokády zmizí.

Izolovaná forma onemocnění má příznivou prognózu. Zřídka se stává atrioventrikulárním. Podobný vývoj patologie je však pozorován, když se vyskytuje na pozadí vrozených srdečních vad. Blokáda, která se vyvíjí s arteriální hypertenzí nebo ischemickou chorobou srdeční, má méně příznivou prognózu.

Porušení vedení Jeho svazku, doprovázející rozvoj akutního infarktu, nemá vliv na povahu průběhu základního onemocnění. Pokud dojde k rozsáhlému transmurálnímu infarktu, riziko úmrtí se významně zvyšuje. Hlavním nebezpečím blokády je možnost ovlivnění výsledků EKG, což je důvod, proč je základní onemocnění často detekováno po čase.

Co je blok větve svazku a proč k němu dochází? Rozvoj této patologie je usnadněn vrozenými vadami, z nichž nejčastější jsou: vady mezikomorové přepážky, nedostatečný vývoj pravé větve svazku, stenóza plicní tepny.

Získané formy patologie se vyvíjejí na pozadí akutních a chronických onemocnění: arteriální hypertenze, akutní srdeční infarkt, trauma hrudníku, ischemická choroba srdeční. Blokáda se může projevit jako komplikace chirurgického zákroku na srdečním svalu, dystrofické změny svalových vláken, dysfunkce myokardu, intoxikace těla ionty draslíku, dlouhodobé užívání srdečních léků.

Metody léčby patologie

Tuto poruchu lze diagnostikovat za přítomnosti srdečních onemocnění. Z tohoto důvodu léčba začíná až po identifikaci a eliminaci komplikací způsobených jimi. Ukončení vedení pravé větve svazku His nemá žádné typické projevy, jeho idiopatické formy se vyskytují extrémně zřídka.

Mezi hlavní nemoci vedoucí k rozvoji blokády patří: ischemie, arteriální hypertenze, chronická intoxikace těla, infarkt myokardu. Právě s jejich eliminací je nutné zahájit léčbu. Porušení procesů přenosu vzrušení naznačuje přítomnost závažných patologií lokalizovaných ve svalových tkáních pravé komory a mezikomorové přepážky.

K léčbě hypertenzních forem blokády se používají antihypertenziva, venotonika, srdeční glykosidy. Neustálé sledování krevního tlaku, dodržování speciální stravy je nutné. Alkohol, mastné a smažené potraviny by měly být ze stravy vyloučeny..

Množství spotřebované soli musí být sníženo na 3 g denně. Léky by měly být užívány pouze podle pokynů lékaře. Pokud je srdeční rytmus narušen, používají se antiarytmické léky. Delší a složitější léčba vyžaduje ischemickou chorobu srdeční a infarkt myokardu.

Pokud je blokáda pravého raménka způsobena vrozenými vadami, je indikována chirurgická léčba. Po dokončení lékové terapie nebo po operaci by měl být pacient pod neustálým dohledem kardiologa.

Účinnost léčby se hodnotí pomocí pravidelného EKG, v případě potřeby je jeden nebo jiný lék nahrazen nebo vyloučen z terapeutického režimu.

Co je správný blok větve svazku a jak s ním žít?

Co je správný blok větve svazku a jak s ním žít?

Stále více obyvatel každoročně trpí onemocněními orgánů kardiovaskulárního systému, která vážně ohrožují nejen zdraví a pohodu, ale i život. Poruchy normálního fungování srdce jsou stále více určovány u lidí mladší věkové skupiny, která souvisí s životním stylem (vliv cigaret, alkoholických nápojů, nedostatek spánku, stresové situace atd.). K srdečním patologiím patří poruchy elektrické vodivosti, tento proces se nazývá blokáda pravého svazku Jeho svazku, což vyvolává zpomalení kontraktilní funkce srdce.

Dysfunkce impulsního vedení se netvoří jako primární proces; obvykle působí jako doplněk ke kardiopatologiím a projevuje se jako projev primární patologie. Bloky bloku pravého raménka jsou častější u starších mužů než u žen. Proto by všichni staří pacienti měli pravidelně navštěvovat kardiologickou ordinaci v místě bydliště..

Jeho svazek je koncentrace atypických vláken v srdečním svalu. V intrakardiální přepážce tvoří vlákna pravou a levou nohu, kterou procházejí excitační vlny, které jsou odpovědné za normální kontrakci myokardu.

Rizikové faktory, co se stane?

S přihlédnutím k variantám kurzu v klinické kardiologii je tento proces obvykle rozdělen na částečný a úplný.

V případě částečného poškození vlna prochází po pravé noze, práce levé nebo jedné z jejích větví je zachována, vlny procházejí zdravými vlákny, ale tento proces probíhá se zpožděním - přesně to se děje blokáda prvního stupně.

Pokud dojde k vzrušení v neúplném objemu, je diagnostikován 2 stupeň.

S rozvojem takového stavu, jako je úplná blokáda bloku pravého větvového bloku, jsou signály zcela blokovány.

V průběhu elektrokardiografického testu může patologie nastat přerušovaně (periodicky) nebo trvale. U některých pacientů dochází k zablokování pouze během zvýšení nebo zpomalení srdeční frekvence.

Blokádě pravé větve svazku vždy předcházejí chlopňové poruchy nebo patologie koronárního systému, lze je vidět na EKG. V klinické kardiologii je obvyklé rozlišovat následující patologické faktory:

 • předávkování nebo dlouhodobé užívání určitých léků: antiarytmické léky;
 • trvalé zvyšování počtu hormonů štítné žlázy v těle;
 • porušení rovnováhy vody a elektrolytů;
 • anamnéza závažných endokrinních patologií;
 • alimentární (primární) obezita;
 • nedostatek železa v těle;
 • dlouhodobé užívání alkoholu ve velkých dávkách;
 • syndrom rezistentní na inzulín;
 • poruchy fungování imunitního systému (autoimunitní procesy);
 • PE (zablokování plicní tepny trombem nebo jeho větvemi);
 • CHOPN;
 • kouřit po dlouhou dobu.

Sada anatomických útvarů srdce má složitou strukturu, a proto nemoc postupuje podle následujících typů:

 • porucha vedení podél jednoho vlákna;
 • podél dvou vláken (podél pravé a přední levé větve);
 • do procesu jsou zapojeny všechny větve svazku.

Proč vzniká?

Srdeční selhání, jako blokující provokatéři na pravé větvi svazku, jsou následující:

 • vrozené nebo získané během života srdeční onemocnění: stenóza atrioventrikulárního otvoru a aortální chlopně, koarktace aorty, nedostatečnost chlopně, abnormality síňového septa);
 • onemocnění vedoucí ke strukturálním a funkčním poruchám v myokardu, při absenci patologií koronárních tepen a chlopňového aparátu, jakož i za podmínek normálního krevního tlaku;
 • srdeční ischemie;
 • dystrofické procesy v myokardu;
 • Brugadův syndrom (genová mutace charakterizovaná vysokým rizikem náhlé srdeční smrti);
 • anamnéza infarktu myokardu;
 • patologická hypertrofie stěny levé komory;
 • fibrotické změny ve vláknech impulsního vedení;
 • myokarditida.

Klinický obraz

Onemocnění může probíhat jak bez známek, tak i se změnami na EKG, blokáda pravé větve svazku His může být vyjádřena závratěmi, až mdlobami, zpomalením srdeční frekvence (bradykardie).

Při jmenování specialistou je blokáda pravého svazku Jeho svazku umístěna na základě změn zjištěných během profylaktického průchodu elektrokardiogramu nebo při hledání dalších onemocnění CVD, obvykle je tato diagnóza spontánní.

Při absenci příznaků je hlavním úkolem lékaře včasná prevence dalších projevů..

Léze jednoho svazku nemá žádné specifické příznaky. Klinické příznaky jsou pozorovány v důsledku blokování tří paprsků a projevují se ve formě těžké bradykardie (zatímco srdeční frekvence je nižší než 30 úderů za minutu), poruch frekvence a hloubky dýchacích funkcí při absenci fyzické námahy, arytmie, závratě, krátkodobé mdloby a výskyt cyanózy na kůži.

Diagnóza patologie

Poruchy vedení mohou být detekovány během vyšetření kardiologem na základě stížností, nejčastěji na EKG, provádí se dlouhodobý záznam EKG, který se vyznačuje fixací indikátorů elektrokardiogramu po dobu 24 hodin nebo více pomocí speciálního přenosného zařízení. Tato metoda má smysl, pokud byla nemoc způsobena srdečními chorobami..

CPEFI je nutné k posouzení rytmu a srdeční kontraktility pomocí malých dávek elektrického proudu v oblasti srdce, která je nejblíže jícnu.

Laboratorní testy nejsou příliš informativní, nejsou schopny detekovat blokádu pravé větve svazku, jsou předepsány krevní testy k určení základní příčiny onemocnění.

Po stanovení přesné diagnózy je nutná konzultace s odborníky v oboru kardiologie a kardiochirurgie.

Terapie v různých fázích

Léčba léky u lidí s blokádou bloku pravého raménkového svazku zahrnuje snížení závažnosti primárního onemocnění. Pokud je porušení průchodu elektrického impulsu doprovázeno srdečním selháním, přetrvávající hypertenzí nebo angínou pectoris, je indikováno jmenování podpůrné léčby, například: léky nitrátové skupiny, antiarytmické a kardiotonické bylinné léky a antihypertenziva.

Za přítomnosti latentního průběhu vyžaduje léčba pacientů monitorování stavu odborným kardiologem.

Pokud dojde k blokování atrioventrikulárních (AV) nebo tří paprsků, kardiolog spolu s kardiochirurgem nabídnou pacientům instalaci kardiostimulátoru, jinými slovy kardiostimulátoru, který reguluje kontrakční cyklus a normalizuje srdeční frekvenci.

Předpověď

Včasné odhalení nemoci umožňuje nezbytnou léčbu a zvyšuje šance pacienta na délku života.

Proč je blokáda bloku pravé větve svazku nebezpečná a co čeká pacienta v budoucnu? Prognóza života přímo souvisí s hlavní příčinou vývoje, důležité místo zaujímá klinická varianta kurzu a závažnost symptomatického komplexu. Při diagnostice léze s jedním paprskem je prognóza podmíněně příznivá.

Blokáda pravé větve svazku Jeho bez vhodných opatření může vést k náhlé smrti, průměrná délka života s takovým porušením nepřesáhne 4 roky. Pokud je příčinným faktorem infarkt myokardu a v průběhu patologie se připojí angina pectoris, zvětšení srdce, fibrilace síní, dochází k výraznému zhoršení stavu pacienta a zvýšení rizika úmrtí.

Prevence nemoci

Patologie srdce a cév mají mnoho příznaků, které mohou zhoršit kvalitu života a ovlivnit vznik závažných stavů, které představují obrovské nebezpečí pro život. Dodržováním některých doporučení můžete v budoucnu snížit riziko patologických stavů CVS:

 • je nutné upravit stravu: zahrnout čerstvé ovoce a zeleninu do každodenní stravy, vzdát se mastných, smažených potravin, uzenin a solených potravin; maso je vhodnější zvolit odrůdy s nízkým obsahem tuku;
 • dodržování pitného režimu - nejméně 1,5-2 litrů vody denně;
 • plný spánek, nejméně 8 hodin denně;
 • je velmi užitečné provádět každodenní procházky na čerstvém vzduchu, dělat gymnastiku;
 • vzdát se alkoholických nápojů a cigaret;
 • pokud je to možné, omezte stresové situace a nervové zážitky.

Pouze včasné potvrzení správného bloku větve svazku umožní předepsat nezbytné vyšetření a vhodnou léčbu. Při prvních příznacích srdečních poruch musíte okamžitě vyhledat kvalifikovanou lékařskou pomoc, často to může zachránit život člověka.

Úplný a neúplný blok pravé větve svazku: co to je a jaká je prognóza?

Blok pravé větve svazku je částečné nebo úplné zastavení elektrických impulsů myokardem vpravo na úrovni větve svazku.

Obecná informace

Nejedná se o nezávislou patologii, ale o druh nálezu EKG. Samotná odchylka vodivosti svalového orgánu je způsobena dalšími vadami ve vývoji srdce. Není třeba se zabývat blokádou, ale hlavní příčinou, která ji uvedla do života. Patří mezi ně sklerotické změny, zánětlivé procesy, aortální, mitrální nedostatečnost a další stavy. Vyhlídky na vyléčení jsou ve většině případů dobré. Pravá komora je zapojena do patologického procesu, proto se v relativně pozdním období tvoří impozantní komplikace.

Mechanismus vývoje odchylek

Patologická odchylka se objevuje postupně, náhle - relativně zřídka, mluvíme o akutních procesech. Abyste pochopili, co leží v srdci vzniku patologie, musíte se obrátit na anatomické informace. Srdce je schopné autonomní práce na neurčito. To je výsledek takzvaného sinusového uzlu nebo přirozeného kardiostimulátoru. Je odpovědný za generování elektrických impulsů. Vzrušení se přenáší prostřednictvím speciálních vláken známých jako Jeho svazek. Je to stromovitá, rozvětvená struktura.

V důsledku dříve probíhajících zánětlivých patologií, vrozených nebo získaných vad a dalších stavů dochází k porušení vedení, elektrický impuls zpomaluje pohyb (s neúplnou blokádou) nebo je zcela nemožný (úplná blokáda).

V důsledku toho klesá kontraktilita myokardu na pravé straně (atrium a komora), je narušen pohyb krve v malém kruhu. Proto jsou plicní problémy časným příznakem patologického procesu..

Příčiny

Blok pravých větví (RBBB) se může objevit u lidí bez zjevné patologie. Může se také vyskytnout s infarktem myokardu v oblasti přední stěny, což odráží významnější poškození myokardu. Když se objeví nový RBBB, je nutné okamžitě vyhledat základní srdeční chorobu, ale ta druhá se často nenachází. Přechodný RBBB se může také vyvinout po plicní embolii. Přestože RBBB narušuje tvar komplexu QRS, nijak výrazně nekomplikuje diagnostiku EKG infarktu myokardu..

Hlavními příčinami onemocnění jsou srdeční abnormality:

 • kardiomyopatie;
 • infarkt myokardu;
 • hypertonické onemocnění;
 • srdeční selhání;
 • autoimunitní onemocnění;
 • srdeční ischemie;
 • deformace srdečních chlopní;
 • zánět srdečního svalu (myokarditida);
 • vrozené vady kardiovaskulárního systému.

Mezi vrozenými vadami je třeba věnovat zvláštní pozornost nebezpečným anomáliím, jako jsou deformace síňových a mezikomorových septa, stenóza ústí plicní tepny, nedostatečný vývoj segmentu nohy PG a další vady způsobující přetížení pravé komory..

Poruchy srdce mohou také vyvolat získané nemoci:

 • nádory srdce;
 • patologie myokardu;
 • trauma hrudníku;
 • předávkování těžkými léky;
 • hyperkalemie se zvýšenou hladinou draslíku;
 • progresivní typy svalové dystrofie;
 • chronická onemocnění dýchacích cest, která komplikuje obstrukce.

Vývoj odchylek ve vodivém systému srdce je ovlivněn také:

 • toxická otrava;
 • hormonální poruchy - pankreas hraje důležitou roli v metabolických procesech;
 • poruchy autonomního systému - nerovnováha nervových funkcí ovlivňuje stav celého organismu;
 • poruchy elektrolytů - nedostatečný obsah draslíku, sodíku a hořčíku v krvi může způsobit vážné narušení činnosti všech orgánů a systémů.

Klasifikace

Blokáda je typická z mnoha důvodů.

Podle povahy toku:

 • Přerušovaná forma. Přihrávka. Vyvíjí se v 15% případů. Určeno přerušovaným pohybem defektu. Odchylka je přítomna v každém okamžiku nebo ne. Je těžké zachytit změnu, je nutné několikrát provést EKG, aby se zaznamenaly výsledky. Proto se doporučuje lůžkové vyšetření..
 • Střídavá odrůda. Určeno jiným kurzem. Vždy existují odchylky, ale přecházejí z jedné větve do druhé, což komplikuje včasnou diagnostiku.
 • Trvalá forma. Nevratné Ve většině případů se vyvíjí. Při zkoušce nejsou žádné potíže. Změny jsou stabilní.

V některých případech se blokáda větve svazku vyvíjí pouze při změně srdeční frekvence (bradykardie, tachykardie).

S ohledem na anatomickou strukturu svazku His mohou být blokády:

 • single-beam (single),
 • dva paprsky (dvojité),
 • třípaprskový (trojitý).

Blokování jednoho paprsku zahrnují případy poškození pouze jedné nohy (větve) svazku His: blokáda pravé nohy, blokáda levé přední nebo levé zadní větve.

Blokace dvou svazků je současná porážka 2 větví Jeho svazku: přední a zadní větve levé nohy, pravé nohy a přední levé větve, pravé nohy a zadní levé větve.

S blokováním tří paprsků jsou ovlivněny všechny tři větve svazku His.

Podle stupně vedení impulsu může být blokáda větve svazku neúplná a úplná.

Při neúplné blokádě je narušeno vedení impulsů podél jedné z nohou Jeho svazku, zatímco funkce druhé nohy nebo jedné z jejích větví není narušena. V tomto případě je buzení komorového myokardu zajištěno neporušenými větvemi, ale dochází k němu se zpožděním. Když se tedy proces šíření impulzů podél větví Jeho svazku zpomalí, dojde k neúplnému srdečnímu bloku 1. stupně.

V případě, že ne všechny impulsy dosáhnou komor, hovoří o neúplném srdečním bloku 2. stupně.

Úplná blokáda (nebo blokáda III. Stupně) je charakterizována absolutní nemožností vedení impulsů z předsíní do komor, a proto se začnou stahovat samy o sobě rychlostí 20–40 úderů. za min.

Příznaky a klinické projevy

Pokud je obtížné distribuovat nervové signály do složek svazku His, příznaky mohou chybět, a pokud jsou, pak jsou zpravidla způsobeny nemocí, která sloužila jako primární příčina vzniku bloku, a jsou extrémně nespecifické. Jinými slovy je nemožné u příznaků odhadnout typ poruchy vedení a dokonce je podezření na přítomnost blokády v některých případech extrémně obtížné.

Neúplná (částečná) blokáda, potíže s šířením signálů po jedné z větví, za předpokladu, že ostatní fungují, nezpůsobují subjektivní příznaky. Toto je nález EKG, který si vyžádá další vyšetření. Někteří pacienti pociťují dušnost, bolest srdce, přerušení rytmu, únavu, které však nemají přímou souvislost s intraventrikulárním blokem, ale charakterizují konkrétní onemocnění.

Příznaky úplné blokády pravé nohy jsou:

 • Pocit nepravidelnosti v práci srdce, bušení srdce;
 • Závratě, mdloby;
 • Bolestivost na hrudi.

Nízká ventrikulární frekvence neumožňuje orgánu zajistit normální hemodynamiku a mezi příznaky jsou na prvním místě závratě a epizody ztráty vědomí v důsledku nedostatečné cirkulace mozku. Na pozadí srdečního selhání může dojít k náhlé srdeční zástavě, která vede ke smrti pacienta.

Blok větve svazku je nebezpečný v důsledku selhání orgánů, opakovaných ataků Morgagni-Adams-Stokes s rizikem srdeční zástavy a náhlé smrti, možné predispozice k infarktu v důsledku snížení dodávky krve koronárními tepnami, a to i bez rozvinutí aterosklerózy.

Důsledky intraventrikulárního bloku mohou být paroxysmální tachykardie, ventrikulární fibrilace a srdeční zástava. Při prodlouženém blokování trpí systémový průtok krve se zvýšením stagnace v orgánech. Tromboembolismus se považuje za nebezpečné komplikace, jejichž prevence je indikována speciální léčbou.

EKG pravý blok větve bloku

Blok pravých větví (RBBB) je možná nejčastějším nálezem v kardiografii u sportovců; vyskytuje se u mnoha zdravých lidí, u těch, kteří netrpí srdeční patologií. Obvykle je však neúplná a bez příznaků. Při nadměrném zatížení a dilataci pravých komor orgánu v podmínkách srdeční nebo plicní patologie blok získává abnormální rysy.

Když je obtížné přenášet signály přes PNBI, dostává myokard z pravé komory a část septa signály z LPBG, ale excitace zde přichází později. V případě neúplného RBBB, signály podél nohy jdou, ale déle než obvykle, takže komorové komplexy mají neobvyklý vzhled, ale mají normální šířku.

S úplnou blokádou pravého bloku větve svazku se septum depolarizuje správným směrem, zleva doprava. Kardiogram ukazuje R vlnu ve V1 a Q vlnu v šesté (levá komora). Poté, co septum dostalo svůj impuls, je excitace kardiomyocytů distribuována podél myokardu levé komory, na EKG je zaznamenána vlna S v prvním hrudníku a R v šestém vedení.

Když je levá komora již pohlcena kontrakcí a vstupuje do systoly, signál dosáhne pravé komory, která se později depolarizuje, a na EKG lze vysledovat další R v hrudním svodu I a hluboký S ve V6. Takto se vytváří specifická forma komorového komplexu - RSR1.

Projevy BPNBG jsou:

 • Rozšíření QRS až na 120 ms a více;
 • změna obrysů QRS: ve verzi V1-2 je viditelné ozubení RSR1;
 • osa srdce se odchyluje doprava;
 • s vysokou amplitudou a rozšířeným R v hrudníku I, širokým S v I a svody levé komory.

Blokování větví svazku dvou a tří paprsků na EKG

V některých případech existuje blok dvou cest najednou. Kombinace blokování PNBB a přední větve levé nohy způsobuje prodloužení komplexu QRS až o 0,12 sekundy, výskyt zářezu na vlně S, inverzi T a odchylku osy srdce doleva.

V případě, že je RBBB kombinován s lézí zadní větve LBBH, je srdeční osa směrována doprava a na EKG lze sledovat příznaky popsané výše pro každý typ bloku. Taková porucha vedení naznačuje hluboké a závažné změny srdečního svalu..

V případě částečné poruchy vedení ve třech větvích intraventrikulárního traktu je na EKG diagnostikována atrioventrikulární blokáda stupně I nebo II. V prvním stupni se vodivost zhoršuje, ale všechny impulsy se dostanou do komorového svalu a ve druhém část impulsů a podle toho kontrakce komor vypadnou.

Pokud je blok tří paprsků kompletní, pak impuls z předsíní neprojde do komorového myokardu, vyvine se kompletní AV blok třetího stupně, ve kterém se předsíně a komory nekoordinovaně stahují, v jiném rytmu. Komorový rytmus je nepravidelný a občasný, klesá na 40 za minutu.

EKG bloku pravého větvového bloku je relativně obtížné detekovat. Existuje několik typických příznaků, diferenciální diagnostika se provádí s jinými patologiemi. K dešifrování EKG a porozumění typu procesu je nutná značná kvalifikace.

ÚplnýNeúplný
 • Rozšíření komplexu QRS o více než 0,12 s.
 • Zubat na RSR1.
 • Odchylka osy srdce na pravou stranu.
 • Deformace zubů S, R.
 • Broadening S, I.
 • Komorové komplexy rSR rSr v elektrodě V1.

Diagnostika

Hlavní metodou detekce blokády větví svazku je standardní elektrokardiografie a její typy - transesofageální elektrokardiografie (TEEKG), rytmokardiografie, 24hodinové monitorování EKG. K identifikaci údajů o organickém poškození srdce se provádí echokardiografie, MRI, MSCT, PET srdce. Pokud je detekován blok větve svazku, musí být pacient konzultován kardiologem, arytmologem nebo kardiochirurgem.

Metody léčby

Pokud máte podezření na patologii prvků systému srdečního vedení, je nutné se poradit s lékaři: arytmologem, kardiologem a v některých případech srdečním chirurgem. V případě neúplné blokády větví svazku His by měla být hlavní léčba zaměřena na orgán nebo orgánový systém, který vyvolal abnormální práci cévního řečiště a způsobil vznik blokády..

Neexistuje žádné obecné schéma terapie pro bloky větví svazku. Pokud jsou poruchy přenosu impulzů způsobeny angínou pectoris, hypertenzí nebo srdečním selháním, pak je základní léčba založena na užívání antihypertenziv a antiarytmik, stejně jako srdečních glykosidů. Pro proximální blokádu je léčba sympatomimetiky považována za nejúčinnější: isadrin nebo subkutánní injekce atropinu.

V případě neúplné blokády, pokud pacient nepociťuje nepohodlí a může vést normální život, je nutná pouze kontrolní diagnostika a obecná posilovací terapie.

V případě genetických abnormalit nebo vrozených vad se blokáda léčí chirurgicky. Důvodem operace jsou časté mdloby a život ohrožující abnormality srdce. V moderní kardiochirurgii je pro korekci práce vaskulárních větví srdečního vodivého systému nainstalován elektrokardiostimulátor - zařízení, které generuje kontrakce a poskytuje danou srdeční frekvenci.

Distální blokády se obtížně léčí léky. Elektrostimulace srdce je považována za nejúčinnější lék. U akutních blokád vyvolaných infarktem myokardu je indikována dočasná elektrická stimulace. S přetrvávající formou blokády je předepsána neustálá elektrická stimulace.

Pokud dojde k náhlé úplné blokádě, injekce přípravku "Euspiran" nebo "Izuprel" s roztokem glukózy (5%) pomůže zmírnit akutní stav pacienta, můžete použít stejné léky ve formě tablet. Při dlouhodobém vystavení lékům na neurovaskulární onemocnění se úplný blok srdce může změnit na částečný.

Nebezpečí pro život pacienta je úplný srdeční blok na pozadí intoxikace digitalisem. V tomto případě je pro normalizaci stavu příjem glykosidů zrušen. Pokud přetrvává úplná blokáda s rytmem 30-40 úderů za minutu, jsou předepsány intravenózní atropin a intramuskulární injekce Unitol (2-4krát denně), lze přidat terapii s dočasnou elektrickou stimulací.

Komplikace

Komplikace se mohou objevit v kterékoli fázi patologického procesu. Neexistuje však žádná záruka, že nedojde k smrtelnému výsledku..

Přibližný seznam důsledků je následující:

 • Infarkt. Smrt buněk svalového orgánu a jejich nahrazení jizvou. Oblast léze závisí na povaze poruchy vedení.
 • Myopatie. Porucha tvorby a vývoje myokardu. Určeno z vrozených důvodů nebo v důsledku alkoholismu a dalších faktorů.
 • Srdeční selhání. Náhle bez vyhlídky na obnovení srdeční činnosti.
 • Mrtvice. V důsledku porušení dodávky kyslíku a živin do mozku.
 • Respirační selhání různé závažnosti. Charakterizovaná nemožností normální výměny plynu.
 • Plicní otok. Zdravotnická pohotovost. Vyžaduje urgentní zotavení ve stacionárních podmínkách.
 • Srdeční astma. Útok může být jediný. V některých případech je skupina epizod určena na krátkou dobu.
 • Fatální výsledek. V důsledku předložených komplikací.
 • Kardiogenní šok. Akutní porušení, úmrtnost blízká 100%.

Pravděpodobnost následků se liší. Vše závisí na stupni blokády.

Blok pravého raménka během těhotenství

Pokud je během těhotenství detekován blok pravého raménka u ženy, která nikdy předtím netrpěla srdečním onemocněním, pak je to normou. V mladém věku tento jev nezpůsobuje oběhové poruchy a zmizí sám o sobě. Mezi důvody spojené se srdeční patologií patří:

 • hypertonické onemocnění,
 • angina pectoris,
 • srdeční choroba.

Všechny mají charakteristické příznaky a k jejich vyloučení stačí echokardiografie, měření EKG a tlaku. V pochybných případech je předepsáno monitorování Holterova kardiogramu, krevní test na revmatické testy.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji blokád a jiných kardiovaskulárních patologií, doporučuje se dodržovat obecná pravidla:

 • prodloužený spánek;
 • aktivní životní styl;
 • nedostatek samoléčby;
 • odvykání kouření a alkoholu;
 • vyvážená strava podle režimu;
 • eliminace stresu a nervového šoku;
 • pravidelná diagnostika a léčba srdečních onemocnění.

Předpověď

Závisí na řadě faktorů. Příznivé okamžiky spojené s dobrým přežitím:

 • Úplná nebo převážná absence symptomů a klinického obrazu.
 • Normální zdraví (žádné somatické patologie).
 • Vysoce kvalitní reakce na léčbu.
 • Mladý věk.
 • Dobrá rodinná historie.
 • Žádné špatné návyky. Náhodné zjištění abnormalit na elektrokardiografii.

Úmrtnost je maximální s úplným blokováním tří paprsků a dosahuje 80%. Bradykardie je hlavním faktorem při zástavě srdce. Srdeční infarkty a mrtvice jsou méně časté.

Prognóza pracovního zotavení je relativně příznivá. Ale na fyzickou práci můžete bezpečně zapomenout. Pravděpodobnost úmrtí v důsledku mechanického přetížení se dramaticky zvyšuje.

Blok pravého raménka: příčiny a příznaky, jak je to nebezpečné, léčba a prognóza

Blokáda pravé větve svazku je narušení normálního vedení elektrického impulsu srdečními strukturami. Kontraktilita svalové vrstvy klesá, je narušena hemodynamika a dochází k generalizované hypoxii. Nejedná se o nezávislou patologii, ale o druh nálezu EKG..

Samotná odchylka vodivosti svalového orgánu je způsobena dalšími vadami ve vývoji srdce. Není třeba léčit blokádu, ale hlavní příčinu, která způsobila její oživení.

Patří mezi ně sklerotické změny, zánětlivé procesy, aortální, mitrální nedostatečnost a další stavy.

Vyhlídky na vyléčení jsou ve většině případů dobré. Pravá komora je zapojena do patologického procesu, proto se v relativně pozdním období tvoří impozantní komplikace.

Mechanismus vývoje odchylek

Patologická odchylka se objevuje postupně, náhle - relativně zřídka, mluvíme o akutních procesech. Abyste pochopili, co leží v srdci vzniku patologie, musíte se obrátit na anatomické informace.

Srdce je schopné autonomní práce na neurčito. To je výsledek takzvaného sinusového uzlu nebo přirozeného kardiostimulátoru. Je odpovědný za generování elektrického impulsu.

Vzrušení se přenáší prostřednictvím speciálních vláken známých jako Jeho svazek. Je to stromovitá, rozvětvená struktura.

V důsledku dříve probíhajících zánětlivých patologií, vrozených nebo získaných vad a dalších stavů dochází k porušení vedení, elektrický impuls zpomaluje pohyb (s neúplnou blokádou) nebo je zcela nemožný (úplná blokáda).

V důsledku toho klesá kontraktilita myokardu na pravé straně (atrium a komora), je narušen pohyb krve v malém kruhu. Proto jsou plicní problémy časným příznakem patologického procesu..

Klasifikace a stupně

Blokáda je typická z mnoha důvodů.

Podle povahy toku:

 • Přerušovaná forma. Přihrávka. Vyvíjí se v 15% případů. Určeno přerušovaným pohybem defektu. Odchylka je přítomna v každém okamžiku nebo ne. Je těžké zachytit změnu, je nutné několikrát provést EKG, aby se zaznamenaly výsledky. Proto se doporučuje lůžkové vyšetření..
 • Střídavá odrůda. Určeno jiným kurzem. Vždy existují odchylky, ale přecházejí z jedné větve do druhé, což komplikuje včasnou diagnostiku.
 • Trvalá forma. Ve většině případů se vyvíjí. Při zkoušce nejsou žádné potíže. Změny jsou stabilní.

Na základě počtu ovlivněných balíčků:

 • Singl. Pohyb elektrického impulzu podél jedné větve je blokován. Vyznačuje se minimálním klinickým obrazem. Protože neexistují žádné příznaky, pacient nevěnuje pozornost svému vlastnímu zdraví, proces postupuje. Ve většině případů se to zhorší během 2-3 let..
 • Dvojnásobek. Je zapojeno několik nohou najednou. Projevy jsou přítomné, jsou dostatečně výrazné, aby šly do nemocnice.
 • Trojnásobný. Nejnebezpečnější odrůda. Je charakterizována generalizovanými poruchami organického typu. Naléhavé zotavení pod dohledem kardiochirurga.

A konečně, v závislosti na stupni narušení funkční aktivity vláken:

 • Neúplný blok větve pravého svazku. Určuje počáteční fázi pomalého patologického procesu. Postupem času se stav komplikuje, vyvíjejí se generalizované léze srdečních struktur a dalších systémů. V případě závažných etiologických faktorů se tato fáze nevyvíjí, nemoc (řečeno podmíněně) se okamžitě přesune do jiné fáze.
 • Kompletní blokáda pravého bloku větve. Vyznačuje se celkovou nevodivostí vláken. Elektrický impuls nedosahuje do komor. Proto kompenzační mechanismus, když jiné srdeční struktury začnou samy generovat signál. Situace se jen zhoršuje. Bradykardie na úrovni 30-40 tepů za minutu je nahrazena ventrikulární fibrilací. Toto je přímá cesta k smrti ze srdeční zástavy.

Klasifikace se používají k definování diagnostické a léčebné taktiky.

Než nebezpečnou blokádu?

Komplikace se mohou objevit v kterékoli fázi patologického procesu. Neexistuje však žádná záruka, že nedojde k smrtelnému výsledku..

Přibližný seznam důsledků je následující:

 • Infarkt. Smrt buněk svalového orgánu a jejich nahrazení jizvou. Oblast léze závisí na povaze poruchy vedení.
 • Myopatie. Porucha tvorby a vývoje myokardu. Určeno z vrozených důvodů nebo v důsledku alkoholismu a dalších faktorů.
 • Srdeční selhání. Náhle bez vyhlídky na obnovení srdeční činnosti.
 • Mrtvice. V důsledku porušení dodávky kyslíku a živin do mozku.
 • Respirační selhání různé závažnosti. Charakterizovaná nemožností normální výměny plynu.
 • Plicní otok. Zdravotnická pohotovost. Vyžaduje urgentní zotavení ve stacionárních podmínkách.
 • Srdeční astma. Útok může být jediný. V některých případech je skupina epizod určena na krátkou dobu.
 • Fatální výsledek. V důsledku předložených komplikací.
 • Kardiogenní šok. Akutní porušení, úmrtnost blízká 100%.

Pravděpodobnost následků se liší. Vše závisí na stupni blokády.

Příčiny

Existuje více než tucet vývojových faktorů. To významně komplikuje autodiagnostiku i vyšetření pod dohledem lékaře..

Přibližný seznam hlavních a nejběžnějších stavů, které způsobují poruchu vodivých struktur srdce:

Infarkt

Nekróza srdečních formací. Vyznačuje se celkovým narušením normální funkční činnosti. V neposlední řadě je blokáda pravé větve svazku. To je výsledek odumírání aktivních tkání..

Obnova je v zásadě nemožná. Pacientovi byla předepsána celoživotní podpůrná léčba, vyhlídky na další biologickou existenci jsou kontroverzní, vše závisí na rozsahu léze, věku a zdravotním stavu člověka.

Ischemická choroba

Méně aktivní narušení přívodu krve do srdečních struktur. Určeno závažnou koronární nedostatečností nebo jinými podmínkami.

Obnova se provádí v nemocnici pravidelně. Vyhlídky na vyléčení jsou minimální, zejména jsou-li přítomny organické vady.

Plicní Hypertenze

Zvýšený tlak v plicní tepně a anatomické změny v myokardu na této formě.

Potenciálně fatální, nevyléčitelný stav. Vyžaduje pravidelnou lůžkovou péči.

Hypertenze

V raných fázích (stupeň 0 - 1 GB) je určeno minimální porušení vedení svazku His, nebo vůbec chybí.

Ve 2 a ještě více ve 3 stupních vznikají generalizované odchylky nejen ze strany pohybu elektrického impulsu, ale také z pozice jeho generování v sinusovém uzlu.

Celkové poruchy vyžadují kompetentní terapii pod dohledem kardiologa. To je obvykle celoživotní dopad na hlavní příčinu.

Revmatismus a další autoimunitní patologie

Jsou doprovázeny narušením normálního fungování mitrální chlopně, destrukcí srdečních tkání obecně. Dlouhodobá léčba pomocí imunosupresiv a jiných léků.

Zánětlivá onemocnění srdečního svalu a osrdečníku

Jsou doprovázeny intenzivním klinickým obrazem s příznaky zrychleného srdečního rytmu, silné bolesti na hrudi. Zničení tkání je aktivní, dochází v krátké době.

Zotavení v nemocnici, pořadí léčby je naléhavé. Bez pomoci je narušení normálního vedení svazku His tím menší problém.

Bude vyžadována komplexní protéza síní nebo jiných anatomických struktur, včetně mitrální chlopně.

Metabolické poruchy

Za prvé - kalcifikace nebo ukládání anorganických solí ve struktuře srdce.

Další vývojové faktory se týkají vrozených nebo získaných malformací srdečních formací, aorty (zúžení lumenu, aneuryzma, ukládání látek cholesterolu a další stavy).

Nekardiální příčiny

Kromě těchto faktorů lze zdůraznit:

 • Dlouhodobé nebo nesprávné užívání antihypertenziv, antiarytmik, psychotropních a jiných léků, včetně glykosidů.
 • Kouření.
 • Zneužití alkoholu. Doba do rozvoje blokády závisí na individuální rezistenci na ethanol a jeho metabolity.
 • Otrava těžkými kovy a jedovatými látkami.
 • Endokrinní patologie: od diabetes mellitus po těžkou dysfunkci štítné žlázy nebo nadledvin.
 • Bronchiální astma, CHOPN, respirační selhání. Proces se pohybuje ve dvou směrech: poruchy výměny plynů blokádu zhoršují a naopak.

Musí být identifikován důvod pro jmenování kompetentního zacházení. Pokud podmínka nebyla nikdy identifikována, mluví o idiopatické blokádě pravé větve svazku. Terapie je zaměřena na zastavení následků.

Příznaky

Projevy závisí na závažnosti patologického procesu. Neexistují žádné specifické příznaky, jsou způsobeny základní chorobou.

Kompletní RBBB

 • Arytmie intenzivní povahy. Podle typu bradykardie, to znamená oslabení kontraktility srdečního svalu. Celková odchylka nastává v pozdním pokročilém stadiu, kdy porucha vedení pokrývá 2–3 větve. Možné zastavení orgánu a náhlá smrt.
 • Bolest na hrudi. Slabé, pokud nedojde k záchvatu anginy pectoris. Pálení, lisování, dává do žaludku, sipny a rukou. Odstraňuje se analgetiky. V závažných případech - narkotikum.
 • Slabost, ospalost a zmatenost. Zvláště pokud mozek nedostává dostatek živin a kyslíku, dochází k narušení funkční činnosti mozkových struktur. Neurologický deficit roste postupně nebo jako lavina, v závislosti na povaze hlavního procesu.
 • Dušnost Ve stavu úplného odpočinku. I minimální fyzická aktivita se stává nemožnou.
 • Cephalalgia. Bolesti jsou lokalizovány v týlní oblasti nebo koruně. Lisy. Střílení. Pravidelný. Jsou doprovázeny nevolností, zřídka zvracením, to není typické znamení.
  Závrať. Pacient se nemůže pohybovat v prostoru, je nucen dlouho ležet, dokud se stav normalizuje a neobnoví se mozečková funkce.
 • Cyanóza nasolabiálního trojúhelníku. Modré zbarvení periorální oblasti. Vyvíjí se v důsledku jakéhokoli srdečního problému.
 • Bledost kůže. Vyskytuje se v době akutní hemodynamické odchylky.
  Omdlévání, možná opakované po krátkou dobu.

Neúplné RBBB

Částečné zablokování se projevuje následujícími příznaky:

 • Mírné arytmie. Mírně oslabená srdeční frekvence.
 • Dušnost Ve stavu fyzické aktivity střední intenzity.
 • Bolest na hrudi.
 • Odchylky v kognitivních, domácích funkcích.

Některé situace nejsou vůbec doprovázeny patologickými příznaky..

V každém případě neúplná blokáda nemá žádné specifické příznaky, s výjimkou arytmií různé závažnosti. Jsou možné více impozantní formy narušení normální kontraktility: od fibrilace síní po extrasystol, což zhoršuje celkovou prognózu.

Diagnostika

Prochází pod dohledem kardiologa, specializovaného chirurga s podezřením na patologii, které jsou eliminovány pouze radikálními metodami.

Přibližné schéma zahrnuje následující aktivity:

 • Orální výslech osoby, anamnéza ke stanovení klinického obrazu a původu jeho výskytu.
 • Měření krevního tlaku, několikrát. Také srdeční frekvence.
 • Denní monitorování Holter pro registraci indikátorů krevního tlaku a srdeční frekvence po dobu 24 hodin. Opakované použití je možné. Lepší, pokud je pacient mimo nemocnici v přirozeném známém prostředí.
 • Elektrokardiografie. Odhaluje funkční poruchy. Považován za zlatý standard.
 • Echokardiografie. Vizualizace srdeční tkáně a okolních struktur. Používá se k diagnostice organických abnormalit, které se vyvinuly před nebo po blokádě. Příčina a účinek jsou stanoveny na základě objektivních údajů.
 • MRI nebo CT. Objasnit podstatu anatomických vad.

Podle potřeby jsou zapojeni specialisté třetích stran. Hlavně v oblasti endokrinologie. Možnosti jsou možné. K určení původu procesu jsou zapotřebí rozšířená opatření.

EKG příznaky

ÚplnýNeúplný
 • Rozšíření komplexu QRS o více než 0,12 s.
 • Zubat na RSR1.
 • Odchylka osy srdce na pravou stranu.
 • Deformace zubů S, R.
 • Broadening S, I.
 • Komorové komplexy rSR rSr v elektrodě V1.

EKG bloku pravého větvového bloku je relativně obtížné detekovat. Existuje několik typických příznaků, diferenciální diagnostika se provádí s jinými patologiemi. K dešifrování EKG a porozumění typu procesu je nutná značná kvalifikace.

Metody léčby

Opatření pro zotavení závisí na povaze odchylky.

Na pozadí dlouhodobé proudové poruchy vedení bez výrazného klinického obrazu, organických defektů na částech systémů, přičemž, pokud by byl stav náhodně objeven, je zobrazeno dlouhodobé sledování. Ovládejte každé 3 měsíce. Pak méně často (každých šest měsíců).

S blokováním dvou nebo tří paprsků na pozadí hypertenzního procesu se ukazuje použití skupiny léčiv:

 • Ke snížení krevního tlaku (klasický režim: Diltiazem + Perindopril + centrálně působící lék, jako je moxonidin).
 • Glykosidy.
 • Statiny, pokud je přítomna aterosklerotická složka.
 • Mírné diuretika. Výběr, zejména na pozadí antihypertenzivní terapie, provádí pouze lékař. Nesprávné kombinace vedou k zástavě nebo degeneraci myokardu, selhání ledvin.
 • Antitrombotikum k obnovení reologických vlastností krve.

Autoimunitní onemocnění jsou léčena nesteroidními protizánětlivými antibiotiky, méně často jinými způsoby.

Jevy arytmie jsou odstraněny použitím Amiodarnu v malých dávkách. Možnost předepisování beta-blokátorů (nejlepší svého druhu - Anaprilin).

Chirurgická léčba RBBB je indikována v extrémních případech, pokud dojde k porušení anatomické integrity orgánu, je nutná protetika.

Na pozadí atrioventrikulárního bloku a generalizovaných odchylek rytmu je možná implantace kardiostimulátoru. Toto opatření je kontroverzní, k němu se uchyluje ve výjimečných případech, ne všichni kardiologové tuto taktiku terapie podporují.

Pokud je patologický proces způsoben subjektivními faktory, projevuje se odvykání kouření, alkoholu, obecně špatné návyky, změna stravování ve směru snižování množství živočišných tuků a také optimalizace pitného režimu (2 litry denně, pokud neexistují žádné kontraindikace).

Předpověď

Závisí na řadě faktorů. Příznivé okamžiky spojené s dobrým přežitím:

 • Úplná nebo převážná absence symptomů a klinického obrazu.
 • Normální zdraví (žádné somatické patologie).
 • Vysoce kvalitní reakce na léčbu.
 • Mladý věk.
 • Dobrá rodinná historie.
 • Žádné špatné návyky. Náhodné zjištění abnormalit na elektrokardiografii.

Úmrtnost je maximální s úplným blokováním tří paprsků a dosahuje 80%. Bradykardie je hlavním faktorem při zástavě srdce. Srdeční infarkty a mrtvice jsou méně časté.

Prognóza pracovního zotavení je relativně příznivá. Ale na fyzickou práci můžete bezpečně zapomenout. Pravděpodobnost úmrtí v důsledku mechanického přetížení se dramaticky zvyšuje.

Konečně

Neúplná blokáda pravé větve svazku je počáteční fází patologického procesu, kdy je vedení impulsu zpomaleno, ale není zcela blokováno.

Příznaky jsou minimální, a to v důsledku základního procesu způsobujícího onemocnění.

Při úplné blokádě pravé nohy se impuls vůbec nedostane do komor, v důsledku čehož samy začnou generovat signál. Existují nebezpečné typy arytmií, skupinové extrasystoly a fibrilace, které jsou nebezpečné a mohou vést k úmrtí.

Léčba pod dohledem kardiologa. Šance na uzdravení jsou vysoké, ale prognóza je dána etiologií.

Více Informací O Tachykardie

V lidské krvi cirkulují 3 hlavní třídy lipoproteinů, které přenášejí endogenní tuky. Všechny jsou rozděleny do dvou skupin: aterogenní, antiaterogenní lipoproteiny.

Zvýšené leukocyty v krvi (syn. Leukocytóza) jsou odchylkou, ke které může dojít u dospělých i dětí. Podobný stav je charakterizován zvýšením hladiny všech podtypů bílých krvinek v hlavní biologické tekutině člověka, což lze zjistit až po darování krve.

Článek o bilirubinu; je uvedena norma u mužů podle věku, přehledná tabulka pro větší pohodlí. Bilirubin je žluto-zelený žlučový pigment, který působí jako antioxidant v lidském těle a je součástí žluči.

Stránka poskytuje základní informace pouze pro informační účely. Diagnostika a léčba nemocí by měla být prováděna pod dohledem odborníka. Všechny léky mají kontraindikace. Je nutná odborná konzultace!